Focul Sacru

Focul Sacru
Sursa:

https://pisicka.wordpress.com/magicienii/revolutia-pamantului/decretele-flacarilor-sacre/

Focul Sacru

este o activitate extrem de intensă a Luminii, o radiație luminoasă care poartă în ea anumite atribute ale Perfecțiunii lui Dumnezeu.

Este un curent puternic de energie care, atunci când este invocat în mod conștient, are o inteligență directivă prin multiplele sale forme de expresie.

Sursa lui este izvorul întregii creații, Marele Soare Central, ce așteaptă orice chemare a noastră pentru a fi în serviciul eliberării rasei umane.

Această inteligență luminoasă vie poate fi invocată direct în următoarele scopuri:

  • Purificarea continuă a condiției umane și a sistemelor separării
  • Transmutarea oricărei activități electronice discordante
  • Protecție față de dezlănțuirea rezistenței haotice
  • Activarea spirituală pentru creșterea puterii serviciului adus rasei umane.

Miracolul Focului Sacru poate fi accesat din altarul flăcării inimii noastre.

Atunci când Sinele personalității noastre este aliniat cu Sinele nostru Divin, putem influența instantaneu lumea exterioară astfel încât să devenim o expresie a Divinității.

Echilibrul lăuntric, armonia și o prezență încrezătoare ce emană Pacea sunt condiții necesare inițierii oricărei acțiuni ale Focului Sacru Iubire.

Prin invocare și intenție, aceste atribute ale marilor flăcări ale vieții pot fi proiectate pentru a umple corpurile noastre, o cameră, un oraș, întreaga lume.

O metodă eficientă de a magnetiza puternic activitatea transformatoare a flăcărilor este utilizarea constantă și regulată a invocațiilor și decretelor.

Expresiile Focului Sacru sunt nenumărate.

Vă oferim următoarele șapte exemple pentru că ele incorporează unele dintre marile Dispense Divine acordate Pământului.

Ele sunt, de asemenea, strâns legate de flacăra de Iubire, Înțelepciune și Putere a inimii și au rolul de a amplifica puternic abilitatea noastră de a revela perfecțiunea lui Dumnezeu prin infinitele fluxuri ale vieții de pe planetă.

Invocați și folosiți aceste mărețe Puteri Divine pentru transformarea voastră, dar și a planetei noastre sacre.

Lumina Cosmică de Platină a Uniunii

Această preaputernică și transformatoare frecvență metalică de platină își are sursa în nivelul multi-universal și este canalizată către Pământ prin vastele câmpuri energetice de conștiință ale radiației solare.

Ea este orientată către noi prin intermediul Soarelui nostru fizic.

Ea produce transformare spontană prin acțiunea sa de fuzionare și sintetizare a sistemelor energetice, pentru o completă repolarizare a acestora.

Raza de Platină este un vehicul „accelerat” care cuprinde toate cele șapte raze principale de energie.

Această flacără poate fi invocată pentru unficarea atât a sistemelor corporale cât și a celor planetare.

Flacăra Violet a Transmutării

Flacăra Violet ia naștere prin Iubirea Mamei-Tată Dumnezeu, curățind și purificând în profunzime, prin acțiunea sa puternică de mistuire, transmutare, milă și iertare.

Puteți invoca această flacără Divină pentru a vă ajuta să dizolvați condiția umană, energia discordantă și falsele aparențe.

Ea investește totul cu realizarea triumfătoare prin puterea acțiunii Iubirii Divine.

Atunci când energia discordantă este adusă în Flacăra Violet, cereți-i să transmute și să preschimbe în Iubire, cauza, miezul, înregistrarea, efectul și memoria acesteia.

Suntem inspirați să folosim Flacăra Violet asupra conștiinței noastre umane în fiecare zi și foarte intens.

Vizualizați-o cum arde în jurul corpului vostru, cum vă cuprinde și umple punctele de Lumină din fiecare celulă.

Vă va aduce o indescriptibilă libertate.

Flacăra Albastră a Puterii Divine

Preaputernica Flacără Albastră a Pământului, adesea numită și  Fulgerul Albastru al Christului Cosmic, se aseamănă cu un arc electric capabil să spulbere instantaneu, orice iluzie.

Principalele sale acțiuni sunt reformatarea și eliberarea substanței dense din structurile sale rezistente.

Această flacără poate fi invocată și pentru forță, putere și protecție.

Ea poate neutraliza orice forță distructivă.

Flacăra Aurie a Înțelepciunii Divine

Flacăra Aurie a Iluminării Depline Christice, este Focul Sacru al Iubirii Marelui Soare Central pentru Pământ.

Este inteligența luminoasă a perfecțiunii, Conștiinței Christice, Iluminării și Nemuririi.

Ca flacără a Maestrului Suprem, acțiunea sa aduce în întreaga viață ,înțelepciunea, intuiția, discernământul și prezența ce emană Pacea.

Ea ajută, în mod special, la unificarea Spiritului cu materia și poate fi invocată în toate situațiile care necesită echilibru în gândirea polarizată, prin acceptare și înțelegere iluminată.

Flacăra Roz Trandafirie a Iubirii Divine

Flacăra Roz Trandafirie aduce cu ea copleșitoarea îmbrățișare magnetică a Prezenței Mamei.

Acest Foc Sacru al Iubirii umple spațiul interstelar din Univers, din care se formează fiecare obiect, planetă și Soare în starea de Perfecțiune Universală.

Această influență a Iubirii, Voinței și Graței Divine este Aici să sprijine Umanitatea pe calea către Conștiința Christică și către glorioasa expresie întrupată a Prezenței de Grup EU SUNT.

Invocați și folosiți Flacăra Roz Trandafirie pentru a Iubi, a Vindeca, a Binecuvânta, a extinde, a alchimiza și a manifesta măreția Iubirii Prezenței de Grup EU SUNT în voi și în toți oamenii de pe Pământ.

Flăcăra de Smarald a Armoniei, Adevărului și Vindecării

Flacăra de Smarald poartă în ea semnătura energetică a Armoniei Divine.

Acest foc cosmic împământează și stabilizează toate fluxurile vieții, ajutând la reainstaurarea stării naturale de armonie perfectă, inerentă întregii creații.

Ca rezultat, poate apărarea vindecarea instantanee, deoarece activarea armonică atrage revelarea tiparelor Concepției Imaculate.

Acest Foc Sacru aduce cu el Viziunea Divină, catalizând revelarea Adevărului ,pe măsură ce ochii noștri spirituali se limpezesc și se deschid pentru a percepe Realitatea Divină a Perfecțiunii lui Dumnezeu.

Putem invoca Focul de Smarald pentru a stabiliza corpurile noastre energetice, pentru a aduce armonie în orice situație și pentru a trezi viziunea interioară și puterile Percepției Divine.

Flăcăra Alba a Purității și Ascensiunii

Flăcăra Albea a Purității și Ascensiunii deține calitățile neprihănite ale Perfecțiunii Eterne și ale Purității lui Dumnezeu.

Acest foc sfânt ne ajută să purificăm toate nivelurile ființei noastre: fizic, emoțional, spiritual, permițându-ne să îndepărtam toate formele gând de vibrație joasă, toate programele și tiparele.

Această strălucire, albă orbitoare, poartă în ea înregistrările magnetice ale tuturor înălțărilor care au avut loc în întreaga istorie a Pământului și care, atunci când sunt invocate, pot fi asimilate în corpurile noastre energetice pentru a ne ajuta să ne pregătim pentru Realizarea lui Dumnezeu.

Deseori, se crede că întreaga creație a izvorât din sursa infinită a Luminii Albe și către perfecțiunea acestei conștiințe atotcuprinzătoare încercăm să revenim atunci când invocăm acest Foc Sacru strălucitor.

Constituirea Mantiei noastre de Invincibilitate

Prin puterea atenției noastre suntem inspirați să continuăm constituirea conștientă a mantiei de INVINCIBILITATE personale și de grup, un scut de esență pură și radiație Divină care ne înconjoară.

Pe măsură ce acesta se constituie tot mai puternic, acest câmp de influență luminos și sferic scurt-circuitează instantaneu orice energie discordantă, care pătrunde în spațiul nostru personal.

Această Mantie a Focului Sacru, cunoscută și ca Inelul Electronic, este o emisie electronică de perfecțiune puternic încărcată, pe care o menținem constant și pe care o încărcăm cu impenetrabilul Foc Sacru, pe măsură ce progresăm în serviciul planetar avansat.

Aici pot fi stocate Lumina Cosmică de Platină și toate razele de curcubeu planetare, care devin astfel disponibile pentru a fi utilizate spontan.

În timpul viitoarelor noastre sarcini de sporire a radiației Focului Sacru, putem folosi acest câmp de forță Divin,  care ne ajută să împământăm corect frecvențele de Lumină cosmică, în timp ce parcurgem inițieri superioare, în serviciul preaiubitului nostru Pământ și al evoluției rasei umane.

Invocația Invincibilității

Chemăm Focul Sfânt al tuturor culorilor,

Să umple Inelul nostru Electronic cu putere și forță adevărate!

Cerem ca Iubirea lui Dumnezeu să pătrundă în fiecare fascicul,

Astfel încât, această Aură de Pace perfectă să înfrângă orice întuneric.

Puternica noastră Prezență EU SUNT ne unește pe toți într-Unul, Împreună cu sursa puterii noastre – Marele Soare Central.

Invocăm tiparele perfecțiunii din fiecare celulă

Să transforme orice discordanță față de puterile protectoare.

Acest halou strălucitor de Lumină curcubeu devine în fiecare zi tot mai puternic,

Ancorându-se în realitate … pe măsură ce tot mai mulți dintre noi se roagă.

Fii alături de noi Acum, când creem viziunea rasei și planetei noastre libere,

Acum, când această binecuvântată mantie înalță ÎNTREAGA Umanitate!

NOI SUNTEM IUBIREA INVINCIBILĂ A LUI DUMNEZEU AICI ȘI ACUM!

Decretele Focului Sacru

Invocația Luminii Divine ~ Stabilizarea Radianței noastre de Grup

În numele Atotputernicului Dumnezeu EU SUNT, invoc și chem Acum întregul sprijin radiant al fiecărei Ființe Cosmice de Lumină, din fiecare plan al Creației, cu puterea și autoritatea de a declanșa Focul Sacru, care să fie Aici cu mine și Sufletul meu de Grup, Acum și Pururi, în clipa în care fac această invocație Divină!

Mă conectez, Acum, la conștiința Rețelei Cristaline Planetare, la Înțelepciunea Naturii Înălțate și la Prezența EU SUNT a tuturor bărbaților, femeilor și copiilor de pe Pământ. Prin fuzionarea noastră și prin realizarea unimii noastre, afirmăm cu toții:

EU SUNT DUMNEZEU întrupat.

Invoc Lumina tuturor stelelor, planetelor, corpurilor cerești, planurilor celeste și centrului galactic să curgă cu intensitate în nesfârșită creștere prin Rețeaua Cristalină a Pământului, binecuvântând întreaga viață cu acest strălucitor câmp de forță al Focului Viu al lui Dumnezeu.

Fie ca această sursă infinită de Substanță Divină de Lumină să fie eficient ancorată și asimilată prin fiecare particulă a vieții de pe Pământ, înălțând totul în tărâmurile Conștiinței Celeste.

Cer ca corpul meu să fie pururi hrănit și susținut prin simpla putere a Luminii lui Dumnezeu, Veșnic Triumfătoare.

Cu fiecare respirație, fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare acțiune, fiecare sentiment, PRIMESC și TRANSMIT această Lumină Cosmică, acționând ca un perfect exemplu al Christului pe Pământ.

Din Substanța Minții Universale, invoc deplina revelare a tuturor misterelor, Aici și Acum!

EU SUNT Cunoscătorul tuturor lucrurilor și toate lucrurile vin din Lumină.

EU SUNT Inteligența vie a Luminii Minții Divine în formă fizică.

Invoc cea mai puternică creștere a coeficientului de Lumină pentru mine și pentru întregul meu Corp de Grup.

Preaiubite Ființe ale Marelui Soare Central, umpleți-ne ACUM cu Lumina celestă a lui Dumnezeu, până la nivelul maxim pe care îl putem suporta în acest moment. Binecuvântați de această revărsare a Focului Sacru, suntem, Acum, pregătiți să revelăm Adevărul inerentei noastre Puteri și Perfecțiuni Dumnezeești!

În sfârșit, invoc puterea a o mie de sori care să cuprindă cu flăcările lor, Sufletul meu de Grup și întreaga umanitate!

ARDE, ARDE, ARDE cu această inimaginabilă radianță, fiecare particulă atomică și sub-atomică a creației, ACUM și PURURI!.

Fie ca această invocație să fie susținută pentru eternitate!

Prin această radiație divină, ÎNTREAGA viață este ÎNĂLȚATĂ și LIBERĂ!

Declar cu credință absolută, că Radianța noastră de Grup este, Acum și Pururi, un uriaș câmp de forță al Focului Sacru Iubire, ce poate binecuvânta și face să evolueze ÎNTREAGA viață de pe Pământ.

EU SUNT LUMINA LUI DUMNEZEU VEȘNIC TRIUMFĂTOARE!

EU SUNT DUMNEZEU!

EU SUNT DUMNEZEU!

EU SUNT DUMNEZEU!

AUM AUM AUM

Invocatia Luminii Cosmică de Platină a Uniunii Divine (1)

Din centrul galactic al Marelui Soare Central și din toate marile Ființe Cosmice de Lumină asociate cu Lumina Cosmica de Platină, chem cea mai puternică dezlănțuire a acestei raze planetare atotputernice și atotmistuitoare, din profunzimile inimii întregii Creații.

Fie ca această Sfântă Lumină de Platină să penetreze prin miezul tuturor gândurilor, acțiunilor, cuvintelor sau sentimentelor de separere exprimate vreodată, umplând fiecare electron de neprețuită energie a vieții cu puterile infinite al UNIUNII CU DUMNEZEU, revelând Adevărul Divin al unității, realizate prin deplina manifestare a Compasiunii, Iluminării și Reînvierii.

Preaiubit Mamă-Tată Dumnezeu, Te rog, îndreaptă acest curent tot mai puternic de Lumină Cosmică de Platină către, prin și în jurul întregului meu corp și în întreaga Prezență EU SUNT a ÎNTREGII vieți, echilibrând toate perechile de contrarii și unificând emisferele cerebrale ale tuturor ființelor, astfel încât să putem trăi în perfectă sinergie.

Cu această unificare a emisferelor, putem verdea, Acum, prin lentila perfectă a multidimensionalității!

Invoc Uniunea absolută a Divinului Feminin, Divinului Masculin și Copilului Divin cu ființa mea și cu fiecare ființă de pe planetă.

Fie ca Toți să ființăm ca exemple radiante ale Perfecțiunii Realizării lui Dumnezeu

AICI și ACUM.

Cer ca toate sistemele energetice să fie complet saturate cu puterea repolarizantă a Luminii Cosmice de Platină!

Fie ca conștiința unificată să se manifeste deplin în fiecare zonă a acțiunii umane!

Doamne Atotputernic, STRĂLUCEȘTE, STRĂLUCEȘTE, STRĂLUCEȘTE Lumina Cosmică de Platină prin întreaga structură a Antahkaranei Sufletului nostru de Grup.

Umple puntea Sufletului nostru unificat cu această Lumină prismatică, până când capătă puterea și radianța maximă!

Preaiubit Dumnezeu EU SUNT, întărește această coardă de Lumină Divină cu Puterile Tale Infinite de Creație, astfel încât să putem triumfa ca reflecția perfectă a UNIUNII LUI DUMNEZEU pe Pământ.

Cer, Acum, reunirea celor mai puternice raze ale Luminii Cosmice de Platină, care să strălucească cu forță inegalabilă prin întreaga (introduceți aici regiunea voastră).

RIDICAȚI RIDICAȚI RIDICAȚI vibrația aceastei zone prin puterii nețărmurită a UNIUNII DIVINE!

Fie ca adevărata Compasiune să cuprindă inimile tuturor formelor de viață și fie ca Lumina orbitoare a Iluminării Divine să binecuvinteze ochii spirituali ai umanității!

Fie ca experiența transformatoare a Învierii să se întâmple cu grație și ușurință, permițând Sinelui nostru Divin să se exprime în TOT ceea ce facem!

Suntem toți UNUL! Suntem toți UNUL! Suntem toți UNUL!

SUNTEM UNIUNEA DIVINĂ! PRIN LEGEA LUI UNU, S-A FĂCUT!

Invocatia Luminii Cosmice de Platină a Uniunii Divine (2)

Preaiubită și Preaputernică Prezență Eu Sunt, Preaiubită Gazdă Înălțată, Preaiubiți Îngeri și Arhangheli, Legiuni de Lumină și Mărețe Ființe Cosmice din Marele Soare Central, vă invit pe Toți, revărsați, revărsați, revărsați prin mine și prin Lumea mea, forța penetrantă a preaputernicei Luminii Cosmice de Platină.

Fie ca aceasta să curgă și să creeze o coloană de Lumină Albă Aurie, direct de la Mama-Tatăl Dumnezeu, peste întregul meu corp fizic.

Fie ca Ea să Transforme, sa Transforme, sa Transforme veșmântul meu uman, corpurile mele mental, emoțional și eteric într-un corp radiant de LUMINĂ DIVINĂ.

Fie ca Ea să regenereze Tot ce există în mine, așa cum regenerează întreaga Natură și Forțele Elementelor din jurul meu și pretutindeni pe Pământ.

Fie ca această puternică Rază de Platină să se dezlănțuie cu toată puterea pentru a vindeca conștiința polarității și dualității, revelând Adevărul Uniunii Divine, care a fost dintotdeauna marele scop al Planului lui Dumnezeu.

Fie ca acestă nobilă Rază prismatică să înalțe electronii din fiecare celulă de pe Pământ, la Tiparul Electronic al Perfecțiunii Divine.

Iar prin invocarea acestei Raze Cosmice a Uniunii, Ea luminează pentru fiecare dintre Noi, Calea Noastră Divină.

Eu Sunt Lumina Cosmică de  Platină,

Eu Sunt Compasiunea, Aici și Acum,

Eu Sunt Lumina Cosmică de Platină,

Eu Sunt Iluminarea, Aici și Acum,

Eu Sunt Lumina Cosmică de Platină,

Eu Sunt Învierea, Aici și Acum,

Eu Sunt Lumina Cosmică de Platină,

Eu Sunt Uniunea, Aici și Acum!

ATOTPUTERNIC EU SUNT, ATOTPUTERNIC EU SUNT, ATOTPUTERNIC EU SUNT!

Invocatia Flăcării Violet a Transmutării (1)

Preiubită și Preaputernică Prezență EU SUNT a tuturor bărbaților, femeilor și copilor din întregul nostru Sistem Galactic,

În numele lui BRAHMAN, în numele EU SUNT CEEA CE EU SUNT, prin Puterea Magnetică a Focului Sacru, investit în Tripla Flacără a Iubirii, Înțelepciunii și Puterii ce arde în Inima mea,

În numele Preaputernicei Prezențe Eu SUNT, cer dizolvarea și mistuirea întregii creații discordante și urii din interiorul și din jurul întregii (spuneți aici numele regiunii voastre) și a atmosferei sale – ACUM!

MULTIPLICĂ! MULTIPLICĂ! MULTIPLICĂ! decretele mele prin Puterea Giganticului Rezervor al Flăcării Violet în Inima Pământului, prin Focul Sacru al Octavei Maeștrilor Înălțați, prin Lumina Cosmică și Flacăra Cosmică Mistuitoare Violet din Marele Soare Central și din Miliardele de Sori,

În Numele Atotputernicului Dumnezeu EU SUNT, Decretez:

FLACĂRA VIOLET SĂ ARDĂ PRIN ÎNTREAGA …… (menționați aici regiunea voastră)! (3 ori)

ATOTPUTERNIC „EU SUNT”!

FLACĂRA VIOLET SĂ ARDĂ PRIN ÎNTREAGA (menționați aici regiunea voastră)! (3 ori)

DIN PORUNCA CHRISTULUI COSMIC!

FLACĂRA VIOLET SĂ ARDĂ PRIN ÎNTREAGA (menționați aici regiunea voastră)! (3 ori)

DIN IUBIREA, ÎNȚELEPCIUNEA ȘI PUTEREA LUI DUMNEZEU!

FLACĂRA VIOLET SĂ ARDĂ PRIN ÎNTREAGA (menționați aici regiunea voastră)! (3 ori)

SĂ CONTINUE ȘI SĂ SE TRIPLEZE ÎN FIECARE CLIPĂ A FIECĂREI ORE!

Prin Porunca Christului Cosmic, al Preaputernicei Prezențe EU SUNT din Marele Soare Central, care veșnic, veșnic, veșnic, împlinește această chemare chiar în clipa în care cuvintele sunt rostite!

CER ACEASTĂ MANIFESTARE, ACUM!

PRETIND ACEASTĂ MANIFESTARE, ACUM!

EU SUNT ACEASTĂ MANIFESTARE, ACUM!

PREAPUTERNIC EU SUNT! PREAPUTERNIC EU SUNT! PREAPUTERNIC EU SUNT!

Invocatia Flăcării Violet a Transmutării (2)

Preaiubită Prezență Eu Sunt, Mult-adoratul meu Sine Dumnezeiesc, Te rog ,vino, Acum, când fac aceste Invocări ale Flăcării Violet.

Chem, Acum și Preafrumoasa Gazdă Înălțată, Îngerii și Arhanghelii și Legiunile de Lumină asociate cu cea de-a Șaptea Rază a Transmutării.

Revărsați, Revărsați, Revărsați Razele Violet ale Iertării și Milei.

Dezlănțuiți Coloana de Flăcări Violet asupra mea și a tuturor bărbaților, femeilor și copiilor încarnați pe această Planetă Binecuvântată.

Dizolvați și mistuiți orice discordanță din cele 4 Corpuri ale noastre și din familiile, orașele, țările noastre și din lumea noastră.

Rog, Mama-Tatăl Dumnezeu să reverse milioane și miliarde de Raze ale Flăcării Violet în scoarța Pământului, în toate plăcile ei tectonice, platformele oceanice, albiile râurilor, fisurile și găurile și rănile Mamei noastre.

Afirm că acestea sunt pline de gloria vindecătoare a Flăcării Violet.

Cer ca aceste preaputernice raze de lumină să pătrundă și mai adânc în Inima Mamei Pământ.

Poruncesc ca aceste Raze ale Luminii Violet să iasă la suprafața Pământului și să o acopere pretutindeni, ridicându-se apoi în atmosfera ei, cuprinzând Centurilor ei de Gaze și fuzionând cu Rețeaua Conștiinței Christice, transmutând și binecuvântând TOATE particulele de viață cu perfecțiune absolută.

Mențin ferm viziunea Pământului nostru ca o Sferă ce se rostogolește fremătând de Foc Violet.

În fiecare zi, invoc Preaputernica mea Prezență EU SUNT, ca să mă transforme într-o conductă a Focului Violet, astfel încât să aduc cu mine oriunde merg, Flăcările Violet în orice simt, gândesc, spun și fac.

EU SUNT o Inimă cutreierătoare a Focului Violet.

Și Așa Este, Preaiubit EU SUNT.

Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT!  Atotputernic EU SUNT!

Invocatia Focului Fulgerului Albastru al Puterii, Credinței și Protecției Divine (1)

Cu măreața putere cu care Eu Sunt investit prin Christul Cosmic, Gazdele Înălțate și Angelice și Suprema Inteligență a Mamei-Tată Dumnezeu, chem și invoc, cu intensitate focalizată, efectele radiante depline ale

FOCULUI FULGERULUI ALBASTRU al PUTERII, CREDINȚEI și PROTECȚIEI DIVINE.

Poruncesc ca acest foc cosmic albastru electric să scoată la suprafață toate neadevărurile și iluziile rămase din întregul câmp unificat… să reveleze Adevărul absolut al lui Dumnezeu, cuprins în întreaga creație.

REVELEAZĂ chiar ACUM adevărata natură a umanității – POTENȚIALUL DIVIN ATOTPUTERNIC, NELIMITAT, care este dreptul nostru prin naștere!

Preaiubit Dumnezeu EU SUNT, revarsă preaputernicul Foc al Fulgerului Albastru prin întreaga mea ființă, scoate la iveala din mine și din întreaga umanitate incredibila putere  a CREDINȚEI DIVINE!

Fie ca acest principiu Christic să se afirme în noi, în perfecțiune absolută, astfel încât să trăim și să respirăm ca niște instrumente armonizate ale Credinței, în fiecare zi a vieții noastre.

Îndrept, Acum, cu Iubire, Flăcările Albastre ale Puterii Divine, către toate zonele de rezistență rămasă… preaiubite Dumnezeu EU SUNT, extinde acest preaputernic câmp de forță al Voinței Divine în inimile și mințile ființelor umane și alungă orice rezistență la perfecțiunea noastră înăscută.

Ne ridicăm, Acum, triumfători, torțe vii ale Infinitei Puteri ale lui Dumnezeu.

Permit ca Forța lui Dumnezeu să curgă liber prin mine, să mă ghideze și să mă înalțe. Poruncesc ca Legea Sincronicității să aducă nivelul perfect de sprijin, resurse, îndrumare și intervenție Divină, pentru a mă asigura că misiunea mea personală și misiunea de grup, sunt îndeplinite în armonie cu Voința Divină.

Acum, în această clipă, invoc conștiința fiecărei Ființe Divine ce însoțește Focul Fulgerului Albastru   …

Vă rog, pregătiți întreaga noastră familie globală pentru înălțarea colectivă, în Realizarea lui Dumnezeu!

Suflați Sfânta Lumină albastră de cobalt a lui Dumnezeu peste întreaga Rețea Cristalină planetară, care să ne ajute la revelarea și înălțarea noastră spontană!

EU SUNT PUTEREA DIVINĂ!

EU SUNT CREDINȚA DIVINĂ!

EU SUNT VOINȚA DIVINĂ!

EU SUNT INVINCIBIL ÎN NUMELE LUI DUMNEZEU!

PRIN LEGEA GRAȚIEI, S-A FĂCUT!

Invocatia Focului Fulgerului Albastru al Puterii, Credinței și Protecției Divine (2)

În numele preaiubitei, preaputernicei și triumfătoarei prezențe ale lui Dumnezeu EU SUNT CEEA CE EU SUNT, preaiubitul meu Sfânt Sine Christic, Sfinte Sine Christice ale întregii Umanități, chemăm, Acum, câmpurile de conștiință ale Elohimilor, Maeștrilor Înălțați și Îngerilor Razelor Albastre și Violet, inclusiv Preaputernicul Hercules și Doamna Amazonia, Elohimii Arcturus și Victoria, preaiubitul El Morya, Saint Germain, Arhanghelii Mihail și Credința,  Zadkiel și Sfântul Ametist și legiunile de îngeri ale Focului Albastru al Voinței Divine și Flăcărilor Mistuitoare Violet ale Milei și Compasiunii Iubitoare..

DECLANȘAȚI, DECLANȘAȚI, DECLANȘAȚI acțiunea penetrantă combinată a Focului Fulgerului Albastru al Christului Cosmic și a Flăcărilor Violet ale Transmutării în conștiința mea, corpul meu, viața mea și lumea mea, în vehiculele corporale ale conștiinței tuturor Lucrătorilor Planetari cu Lumină și în conștiința tuturor oamenilor de pe Pământ.

SPULBERĂ ȘI MISTUIE! SPULBERĂ ȘI MISTUIE!

Programarea umană și tot ceea ce ne ține ferecați în separare și frică și departe de Sursa Unificată a Iubirii. Spadele Violet și Albastre să fulgere prin mijlocul sufletelor noastre, al aurelor noastre și al chakrelor noastre.

Eliberați-ne pentru vecie pe aripile Victoriei Cosmice.

Ajutați-ne să ne pregătim, spiritual și fizic, să răspundem la nevoile acestui moment. Pieriți, false entități ale dorinței.

EU MÂNUIESC Spada Flăcării Albastre și Violet… scoțând la suprafață și transmutând acum toate iluziile din jocul separării..

VREMEA VOASTRĂ S-A ÎNCHEIAT.

VREMEA VOASTRĂ S-A ÎNCHEIAT.

VREMEA VOASTRĂ S-A ÎNCHEIAT.

Preaiubită familie a Luminii Cosmice, protejează misiunea noastră personală, resursele și traiul nostru din acest plan pământesc, cu puterea invincibilă a Razei Albastre a Voinței Divine.

Învață-ne mai mult despre Cuvântul Adevărului, despre Planul Divin pe care dorești să-l îndeplinim în serviciul Ierahiei de Lumină.

Fie, ca Flacăra Violet să elibereze Toți purtătorii de Lumină, ca să își poată îndeplini cel mai înalt nivel de serviciu și ca împreună să putem recrea planeta, conform Matricei Divine a Conștiinței Christice, pentru a susține apariția triumfătoare a Rasei EU SUNT.

Fie ca toate particulele de energie să se alinieze cu Voința Divină și ca toate spațiile să fie curățate și binecuvântate de Lumina Eternă și Grația Invincibilă.

Binecuvântează întreaga Umanitate și ridică-ne în Triumful Înălțării AICI ȘI ACUM!

S-A FACUT.

Invocatia Flăcării Aurii a Înțelepciunii Divine (1)

O, Radiantă Prezență a Soarelui Auriu ce arde în inima mea și în Ceruri, mă conectez la tine, Acum, pătrunzând adânc în nemișcarea marii liniști solare.

Din acest punct central de liniște perfectă, invoc întreaga putere de iluminare a Flăcării Aurii a Înțelepciunii Divine.

Fie ca această Lumină Aurie Christică să inunde conștiința mea și conștiința colectivă a umanității, cu puterile luminoase ale inutiției și inspirației divine, ACUM și PURURI.

Cer ca acest câmp de forță radiant al Focului Sacru Iubire să aducă cele mai puternice expresii ale înțelepciunii Divine în acțiune, răspândind asupra întregii vieți binecuvântarea flăcării aurii a Păcii interioare.

Poruncesc, cu întregul sprijin al Legiunilor de Lumină din întreaga Infinitate, ca însuși aerul pe care îl respirăm să se îngroașe cu prezența aurie a Înțelepciunii Divine, pentru ca fiecare respirație să ne umple, să ne hrănească, să ne refacă, să reveleze înăuntrul nostru adevărul Ființei noastre Nemuritoare.

Invoc Lumina Aurie a O Mie de Sori să sufle cu glorie și putere inefabilă prin fiecare flux de viață de pe această planetă, catalizând o revelație globală a noastră ca manifestări PERFECTE ale Înțelepciunii lui Dumnezeu pe Pământ.

În această realizare ne naștem iar, ca Rasa Realizării lui Dumnezeu, Aici și Acum.

Prin puterea și prezența Flăcării Aurii a Înțelepciunii Divine, Invoc DEPLINA înțelegere și stăpânire a Legii Universale, în mine și în inimile și mințile tuturor oamenilor de pe această planetă, ca să putem fi în perfectă aliniere cu legile naturale ale lui Dumnezeu, eliberați și liberi să poruncim ca orice nevoie să ne fie îndeplinită fără efort și cu grație, ca rezultat al profundei noastre înțelegeri Divine.

Din preaînalta conștiință a lui Dumnezeu, cer ca Eternele Focuri Aurii ale Înțelepciunii ,să strălucească în mințile noastre de grup, pentru a revela Templul lui Dumnezeu cel Viu care SUNTEM în acest moment cosmic.

Îmi îndrept, Acum, atenția înăuntru, către vocea suavă și liniștită din adâncul meu și las Sfânta Voce a Principiului Divin să mă ghideze pe mine și pe frații și surorile mele ,napoi către Sursa Cauzală a Ființei noastre.

Preaiubită Inteligență Supremă a Marelui Soare Central, invoc ca prin Intervenția ta Divină, Flăcările Aurii ale Conștiinței Christice să pogoare asupra tuturor liniilor temporale și tuturor dimensiunilor, cunoscute și necunoscute, aducând cu ele amintirea deplină a originilor noastre Divine, ca Maeștri ai Triplei Flăcări a Iubirii, Înțelepciunii și Puterii Divine.

EU SUNT ÎNȚELEPCIUNEA!

EU SUNT MINTEA DIVINĂ!

EU SUNT STĂPÂNUL TUTUROR LEGILOR UNIVERSALE !

PRIN LUMINA LUI DUMNEZEU VEȘNIC TRIUMFĂTOARE ȘI PRIN LEGEA GRAȚIEI, S-A FĂCUT!

Invocatia Flăcării Aurii a Înțelepciunii Divine (2)

Preaiubită și preaputernică Prezență Eu Sunt, Te rog, vino, Acum, în deplina Glorie Divină a lui Dumnezeu!

Preaiubită și Măreață Gazdă Înălțată, Ligi de Lumină ale Îngerilor și Arhanghelilor și ale Mărețelor Ființe Cosmice, care sunt aliniate cu Raza Aurie a Conștiinței Christice, Iluminării și Înțelepciunii, VENIȚI VENIȚI VENIȚI pentru a sprijini perfecta îndeplinire a acestui decret Divin!

O, Lumină Aurie Christică, Coboară, Coboară, Coboară în corpul meu și în lumea mea, ACUM.

Lasă Razele Tale ale Iluminării să umple capul meu și creierul meu fizic.

Această Lumină Aurie continuă să coboare prin gâtul meu oferindu-mi Puterea Divină de a Porunci și Vocea Eternă a lui Dumnezeu.

Invoc sinteza perfectă a Înțelepciunii Razei Aurii în conștiința mea și a întregii umanități. Preafrumoasă Rază Solară de Lumină, coboară în Flacăra Inimii mele și Extinde-te, Extinde-te, Extinde-te până la întregul tău potențial Divin.

Lasă inima mea să se transforme în Prezența unui Uriaș și Strălucitor Soare Auriu.

Din acest Vortex Auriu, las-o să se reverse în toate Acțiunile mele, în Cei Dragi mie și în Lumea mea.

Poruncesc ca Raza Focului Auriu a Conștiinței Christice să continue să curgă din Mine, să influențeze în bine toți bărbații, toate femeile și toți copiii întrupați pe această Planetă și ca ei să simtă sublima radiație a Bucuriei, Iluminării și Înțelepciunii, în acord cu Voința lui Dumnezeu.

EU SUNT atât de Recunoscător și Binecuvântat.

EU SUNT atât de Recunoscător și Binecuvântat .

EU SUNT atât de Recunoscător și Binecuvântat.

Atotputernic EU SUNT!

Atotputernic EU SUNT!

Atotputernic EU SUNT!

Invocatia Flăcării de Smarald a Armoniei, Adevărului și Vindecării (1)

Prin atotputernica, perfect armonioasa Prezență Divină EU SUNT

Invoc deplina concentrare a Flăcării de Smarald a Armoniei să izvorască prin mine și prin tot ceea ce ating, creând un câmp de forță transformator de perfectă stabilitate și armonie Divină oriunde aș merge.

Această radianță de smarald emană din ființa mea și binecuvântează întreaga viață, manifestând armonia perfectă în fiecare particulă a creației.

EU SUNT întruparea Divină a Armoniei lui Dumnezeu pe Pamânt, AICI și ACUM.

EU SUNT conectat Divin la Muzica Sferelor, transmițând fără efort aceste frecvențe sfinte, ca pe o simfonie, de la Sinele meu Dumnezeiesc ,pentru a armoniza toate fluxurile de viață, creând perfecțiunea absolută.

Chem, Acum, conștiința înălțată a Preaiubitei noastre Mame Pământ și Înțelepciunea Naturii Înălțate să primească, Acum, această revărsare a Flăcării de Smarald a Vindecării și Armoniei, ce izvorăste din Prezența de Grup EU SUNT și din Marele Soare Central.

Fie ca fiecare mineral, plantă, animal, om, spirit al naturii și inteligență devică să se umple de aceasteaneprețuita flăcăria de Verde Smarald, manifestând tiparele Imaculatei Concepții, în fiecare particulă atomică și subatomică a vieții de pe Pământ.

EU SUNT Forța Vindecătoare a lui Dumnezeu,  Aici și Acum!

EU SUNT Prezența ce Aduce Pacea!

Cu ÎNTREAGA mea ființă, cresc gloria lui Dumnezeu în fiece clipă, emanând acest Divin Foc de Smarald prin fiecare gând, sentiment, cuvânt și faptă!

Poruncesc ca Flăcăra de Smarald a ADEVĂRULUI să pătrundă până la ochiul meu spiritual și la ochiul interior al ÎNTREGII omeniri!

Radiați acest foc sfânt prin preaputernicul centru al viziunii Divine,

DESCHIDEȚI ochiul nostru colectiv la ADEVĂRUL Divin că RAIUL ESTE PE PĂMÂNT!

Revelează în noi starea perfectă de conștiință ACUM!

ACCEPT că EU SUNT Chistul și că EU SUNT în această Stare Cerească de Conștiință, AICI și ACUM!

Fie ca Flăcăra de Smarald a Adevărului Imanent, să lumineze în întreaga omenire, scânteind pe tot globul revelația că NOI SUNTEM imagini PERFECTE ale lui Dumnezeu, chiar în acestă clipă!

NOI SUNTEM Pacea perfectă!

Poruncesc ca focurile de smarald să pătrundă în toate iluziile bolii și să stea mărturie a stării neprihănite ale lui Dumnezeu, ce se trezește în fiecare formă de viață, să rămână ancorată aici, Acum și Pururi!

EU SUNT ARMONIA!

EU SUNT ADEVĂRUL DIVIN!

EU SUNT CONCEPȚIA IMACULATĂ A PERFECȚIUNII DIVINE!

PRIN LEGEA ARMONIEI, S-A FĂCUT!

Invocatia Flăcării de Smarald a Armoniei, Adevărului și Vindecării (2)

Preaiubită și Preaputernică Prezență EU SUNT, te chem, Aici și Acum.

Chem Măreața Gazdă a Îngerilor și Arhanghelilor, preaputernica Gazdă Înălțată, toate Legiunile de Lumină și Mărețele Ființe Cosmice, care sunt aliniate cu Flăcăra Verde Smarald a Păcii, Vindecării și a fluxului Infinitei Abundențe și Resurse.

Pătrundeți, Pătrundeți, Pătrundeți în Ființa și Lumea mea în acest Moment Cosmic al Eternului Acum.

Umpleți-mă cu Prezența Voastră Aducătoare de Pace.

Umpleți fiecare celulă, atom și electron cu razele voastre vindecătoare de Pace, Armonie și Perfecțiune.

Umpleți gândurile și sentimentele mele cu razele voastre pașnice ale Resurselor și Abudenței Universale.

Fie Acum ceasul ca razele voastre pline de Pace să radieze din mine în lume! (3 ori)

EU SUNT o conductă a Focurilor Vindecătoare de Smarald, care mă vindecă și mă binecuvântează și curge din mine, pentru a vindeca și binecuvânta pe toți cei pe care îi întâlnesc.

Văd această minunată rază de verde strălucitor cum cuprinde orașul meu, țara și întreaga lume și le umple cu Pace, Armonie și Resurse Perfecte.

EU SUNT Una cu Sfântul Flux al Vieții.

EU SUNT în perfectă Armonie cu fiecare manifestare a vieții pe Pământ.

EU SUNT  Una cu Sfântul Flux al Sunetului.

EU SUNT în perfectă Armonie cu AUM-ul Cosmic ce emană din Măreața Liniște Eternă.

EU SUNT Una cu Sfântul Flux al Luminii.

EU SUNT în Armonie perfectă cu fiecare sursă de Lumină vie din întreaga creație.

EU SUNT expresia perfectă a Christului pe Pământ.

Eu dețin toate Virtuțile și Principiile Divine încarnate în Imaculata Concepție.

EU SUNT un perfect exemplu de sinceritate, toleranță, compasiune, ecuanimitate, moderație, caritate, credință, bunăvoință, răbdare, modestie, bunătate, diligență, sacrificiu și armonie.

Fie ca Focul de Smarald să lumineze aceste calități din mine și din întreaga rasă umană.

Invoc deplina manifestare a Relației Divine pe Pământ.

Fie ca toate formele de viață să trăiască în Pace și Armonie depline, sprijinindu-se și iubindu-se unele pe altele în toate chipurile.

Poruncesc ca conștiința Divină a Focului Cosmic de Smarald să inunde Puterile Naturii și Forțele Elementelor și să le elibereze triumfător, libere să fie și să facă ceea ce Tiparul lor Divin original le pregătise să facă. I

nvoc deplina înțelegere divină a Cărții Naturii, fie ca toate secretele sale demult ascunse să fie revelate!

Prin Legea Grației, S-A FĂCUT!

Invocatia Flăcării Roz Trandafirii a Iubirii Divine (1)

Invoc, Acum Preaiubiții Îngeri ai Focului Roz Trandafiriu, Preaputernica Gazdă Înălțată, Câmpul de Forță Dumnezeiesc al Divinului Feminin și toate Ființele Cosmice, care au autoritatea de a elibera Focul Sacru, ca să fie, Aici cu mine, Acum, când fac acest decret Divin!

Mă predau în această clipă, pentru a fi o conductă goală a Iubirii Divine pe Pământ.

Fie ca această energie magnetică să curgă prin mine cu perfectă ușurință.. radiind din mine, pentru a binecuvânta tot ceea ce întâlnesc în viața mea de zi cu zi.

Permit ca fiecare gând, cuvânt, acțiune și sentiment să fie calificate de Focurile Roz Trandafirii ale Iubirii Perfecte ale lui Dumnezeu, astfel încât simpla mea prezență să poată fi un balsam vindecător pentru cei la nevoie.

EU SUNT Completa, Divina expresie a Compasiunii.

EU SUNT un vas sfânt pentru infinita bunătate a lui Dumnezeu, din care revărs această energie iubitoare, imanentă ,asupra întregii vieți.

Eu pătrund ADÂNC, ADÂNC, ADÂNC, în Flăcările Iubirii Divine, pentru a primi această putere transfigurantă în fiecare celulă a ființei mele.

EU SUNT un foc din Focul Roz Trandafiriu al O Mie de Sori, ce arde în completă uitare de sine, în timp ce dedic TOT CEEA CE EU SUNT, pentru înălțarea și mântuirea întregii vieți.

Prin Puterea lui Dumnezeu, Eu strălucesc pentru eternitate, oferind viață și sprijin către tot ceea ce întâlnesc.

Invoc preaputernica eliberare a Flăcării Roz Trandafirii a Iubirii Divine, care să cuprindă Rețeaua Cristalină planetară, să umple Pământul și inimile tuturor oamenilor, cu această energie mistuitoare a Iubirii.

Fie, ca această Lumină radiantă Roz Trandafirie să strălucească peste toate comunitățile, toate regiunile, toate țările și continentele, stimulând apariția globală a IUBIRII ca principiu ce motivează orice acțiune.

Eu mă deschid complet la puterea mântuitoare a Grației Divine.

Fie ca această forță eliberatoare să vindece instantaneu conștiința de masă, revelând natură lipsită de ego, inerentă întregii umanități.

Fie ca Lumina Grației să cuprindă întregul meu câmp și să radieze din și prin ochii, vocea și atingerea mea.

Prin simțurile mele christice, văd IUBIREA DIVINĂ în TOȚI și TOATE care îmi ies în cale.

EU SUNT  Mama Divină.

EU SUNT Tatăl Divin.

EU SUNT Copilul Divin.

EU SUNT Custodele Planetei.

EU SUNT Forța Vie a Iubirii Divine.

EU SUNT Divina Reamintire a Originilor noastre Iubitoare!

Prin Legea Iubirii, S-A FĂCUT!

Invocatia Flăcării Roz Trandafirii a Iubirii Divine (2)

Preaiubită și Preaputernică Prezență Eu Sunt, Măreață Gazdă a Maeștrilor Înălțați, Mărețe Legiuni ale Luminii și Mărețe Ființe Cosmice, ce aveți autoritatea de a elibera Focul Sfânt!

ÎNDREPTAȚI, ÎNDREPTAȚI, ÎNDREPTAȚI Flăcăra Roz Trandafirie către întregul Pământ și întreaga Rețea Cristalină planetară.

Lăsați ca Puterea radiantă a Iubirii, Voinței și Grației lui Dumnezeu să pătrundă adânc în mine, prin mine și împrejurul meu, transformând întreaga mea ființă într-un câmp al Mântuirii Divine.

Invoc cel mai puternic curent al Razei Roz Trandafirii ale Iubirii Necondiționate, să curgă în fiecare particulă a corpului meu, coborând prin vârful capului până ce cuprinde toate organele din corpul meu, purtând cu el Întinerirea, Tinerețea Eternă, Sănătatea Perfectă și Frumusețea Radiantă.

Poruncesc ca preaputernica FlăcăriaRoz Trandafirii a Iubirii Divine să izvorască pentru totdeauna din inima mea către lume, strălucind de Infinita Compasiune a lui Dumnezeu, în fiecare persoană, loc, situație sau lucru ce îmi iese în cale, transfigurând toate tiparele separării în perfecte manifestări ale Iubirii.

Prin Legea Iubirii, îndrept întreaga putere radiantă a Razei Roz Trandafirii către preaiubitul nostru Pământ, în fiecare moleculă de Apă și adânc în fiecare particulă de Aer, umplând ÎNTREAGA viață cu perfecțiunea magnetică a Iubirii Mamei Divine.

Noi Suntem atât de Recunoscători și de Binecuvântați,

Noi Suntem atât de Recunoscători și de Binecuvântați,

Noi Suntem atât de Recunoscători și de Binecuvântați

Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT!

ȘI AȘA ESTE!

Invocatia Flăcării Albe a Purității și Înălțării (1)

Preaiubit Dumnezeu și preaputernică Monadă, Va rog să mă asistati, Acum, când rog câmpul de conștiință al Maestrului Înălțat Serapis Bey și preaputernicele sale Legiuni de Îngeri ai Focului Sacru,  să dea drumul Flăcărilor Albe ale Înălțării, din Templul din Luxor și din Marele Soare Central.

Preaiubit Dumnezeu EU SUNT, invoc deplina saturare a ființei mele individuale și a Corpului de Grup cu Flăcările Albe ale Purității și Înălțării.

Fie ca acest foc alb al creației să ardă toate energiile rămase și blocajele care stau în calea Realizării noastre colective a lui Dumnezeu!

Eu poruncesc ca sistemul meu multicorporal să primească această orbitoare Lumină albă în perfectă stare, astfel încât toate codurile interne să poată fi deschise pentru Binele Suprem al Tuturor!

Eu mă deschid complet, pentru a primi toată înțelepciunea acumulată și purtată în înregistrările magnetice de acest sfânt Foc aAb, astfel încât să pot fi o rază vie a Luminii Eterne a lui Dumnezeu, în timpul acestui proces de transformare.

EU SUNT Lumina lui Dumnezeu VEȘNIC TRIUMFĂTOARE!

Eu cer să primesc cele mai mari inițieri ale acestui Foc Alb al Înălțării, căci Eu Sunt pregătit să sacrific TOT CEEA CE EU SUNT, în serviciul Planului Divin.

Eu primesc, cu grație, toate învățăturile de măestrie și de disciplină ale preaiubitului Maestru Serapis Bey, Aici și Acum!

Eu poruncesc, ca un tub preaputernic de Flăcări Albe ale Purității și Înălțării ,să fie în jurul meu și al Corpului meu de Grup, din acest moment înainte.

Acest tub, din Lumina Focului creației, este atât de puternic, încât ,doar cele mai Divine frecvențe îl pot străpunge!

Acest cilindru din Lumina lui Dumnezeu trasformă TOATE energiile pe care le întâlnește ,în cele mai înalte expresii ale Purității și Perfecțiunii!

Eu poruncesc, ca acest sfânt Foc Alb ,să pregătească Corpul de Grup, pentru Absorbția Monadică!

Eu chem Monada să preia, Acum, controlul deplin asupra vehiculului personalității mele!

Preaiubit Dumnezeu, ridică coeficientul nostru de Lumină până la cel mai înalt și sigur grad posibil ,în acest moment!

Umple-ne cu această Lumină Dumnezeiască, pentru a putea deschide calea către Regatul lăuntric, pe care să pășească întreaga umanitate!

EU SUNT Înălțarea în Lumină.

EU SUNT Lumin Alba a lui Dumnezeu.

EU SUNT Dumnezeu Întrupat, AICI ȘI ACUM!

Prin Legea Controlului Magnetic, S-A FĂCUT!

Invocatia FlăcăriiAlbe a Purității și Înălțării (2)

In numele Preaputernicului Dumnezeu EU SUNT, Eu chem, Acum, Măreața Gazdă Înălțată, preaputernicele Legiuni de Lumină din Tărâmurile Adevărului Iluminat și Mărețele Ființe Cosmice ale Iubirii, să vină, Acum și să intre în aliniere perfectă cu această invocație Divină, strălucind cu forță extraordinară Flăcăra Alba radianta a Purității și Protecției.

Eu invoc deplinul sprijin Divin al tuturor Ființelor Divine ale Focului Sacru Alb, din Marele Soare Central, pentru ca Flăcările Albe ale Substanței Perfecte ale lui Dumnezeu să Curgă, Curgă, Curgă în mine și în Lumea mea, Aici și Acum.

Fie ca aceste luminoase Flăcări Albe ale Purității să coboare în întreaga mea matrice energetică și să dizolve orice discordie rămasă și orice imperfecțiuni ale dualității, transformând TOT CEEA CE EU SUNT, în perfecțiune Crhistică.

EU SUNT LUMINA ALBĂ VIE A LUI DUMNEZEU, AICI ȘI ACUM!

Fie ca aceasta să se întâmple, Acum și Pururi, Acum și Pururi, Acum și Pururi.

Puritatea Imaculatei Concepții continuă să cuprindă fiecare celulă, să crească în fiecare clipă, până când întregul meu veșmânt omenesc va deveni un corp de foc viu al Perfecțiunii lui Dumnezeu.

Prin această acțiune Divină, în al treilea ochi al meu se crează o frumoasă Perlă iridescentă, din care strălucește putere infinită, activând pe deplin abilitatea mea de a vedea prin fereastra Sufletului meu, ÎNTREAGA Viață, ca fiind PURĂ și PERFECTĂ.

Acest curent radiant al FOCULUI ALB PUR curge din ochii mei, binecuvântând ÎNTREAGA Viață, rearanjând orice dizarmonie, în perfecțiune absolută.

Orice altceva, mai prejos decăt Iubirea, Lumina și Perfecțiunea, este dizolvat de această Rază Albă a Purității, care radiază din fiecare particulă a lui DUMNEZEU EU SUNT.

Prin Ochii Christici, Eu văd lumea mea complet transformată, perfectă și pură, exact așa cum ESTE.

Eu văd Pământul complet transformat, în timp ce primesc cu grație, Raza Albă a Purității înapoi pe planetă.

EU SUNT atât de Recunoscător.

EU SUNT atât de Recunoscător.

EU SUNT atât de Recunoscător

Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT! Atotputernic EU SUNT!

Cu Iubire,

Children of the Sun Humanitarian Foundation

www.childrenofthesun.org

info@childrenofthesun.org

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Evolutie Spirituala și etichetat , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s