Măiestria Pământului Și Găsirea Echipei Sufletului în 2016

Arhanghelul Mihail

Maiestria Pamantului

Preaiubită  Familie de pe Pământ, după cum parcurgeți a doua lună din 2016, energia continuă să fie intensă și provocările cu care vă confruntați în viața de zi cu zi continuă să fie o presiune pentru un timp.

Pe data de 2/2 sau 2 februarie, a existat o puternică ajustare a Cronologiei pe Pământ.

Scopul acestei ajustări a fost de a calibra și a regla Cronologia Noului Pământ, după schimbările majore din februarie 2014, care a adus Pământul în aliniere, pentru frecventele Noului Pământ.

La acest moment, toate Cronologiile Pământului  sunt aliniate cu noua supradimensiune Timp/ Realitate Spațiu  care manifestă Noul Pământ.

Confuzia și haosul care rezultă din aceste ajustări de cronologie continuă să se resimtă ca vechile structuri tridimensionale, continuă să se prăbușească cu viteză în fața acestor puternice noi fluxuri cuantice de expresie energetică.

Vom vorbi mai mult de acest lucru mai târziu, dar în primul rând, am dori să abordăm minunatul subiect al relației voastre cu Noul Pământ multidimensional în 2016.

Întruchipează Pământul Sacru: VOI SUNTETI UNUL

Dragilor, pe măsură ce începeți să vă asumați puterea ca Maeştri Multidimensionali de Timp și Spațiu, relația voastră cu Pământul se schimbă, la fel ca și perspectiva vieții pe Pământ.

La fel ca în toate lucrurile în creație, Pământul este sacru și încărcat cu Lumina Divină Creatoare.

Mulți dintre voi au venit din tradițiile de spiritualitate care consideră Pământul ca fiind un mediu inferior de suferință și durere și care nu doresc nimic altceva decât să părăsească acest Pământ și să se întoarcă „acasă”.

Dragilor, voi nu știți că sunteți „acasă”, în orice moment?

Ca şi Maeştri Multidimensionali, Inima este casa voastră şi dacă sunteți prezenți în Inimile voastre, atunci Voi sunteți acasă, într-adevăr!

Să vă explicăm acest lucru mai clar.

Când v-ați activat Corpurile voastre de Lumină şi sistemele energetice ale celei de-a treisprezecea chakre, v-ați îndepărtat de vechiul sistem de șapte chakre cu centrul în Plexul Solar.

Acum, „centrul” vostru sau punctul de echilibru, este în Inimă, locul Iubirii Divine și al Compasiunii.

Dar, atunci când intrați în această activare, activați, de asemenea, Sistemul Celor Trei Inimi, în care propriile voastre Inimi Sacre și Divine se aliniază cu Inima Cosmică si Inima Pământului.

Aceasta este Sfânta Taină  „Trei în Unu”, sau cei Trei Care Sunt Una.

Este Cheia Ascensiunii și noua perspectivă a vieții pe Pământ.

Aşadar, noul sistem de treisprezece chakre poartă fluxurile de energie puternice ale Inimilor Sacre Divine, care includ Inimile voastre Divine și pe cea a Pământului.

În noul sistem energetic, aveți sub picioarele voastre chakra Steaua Pământului, care vă conectează cu Pământul și vă oferă acces la înregistrările Akashice ale vieților Pământului, și, de asemenea, la Inima Pământului, care pulsează în rezonanță cu Inima Cosmică și cu Inimile voastre și care vă oferă acces la înregistrările Akashice ale Templului Cristalin al Inimii Pământului.

Dragilor, la fel cum sunteți Una cu Lumina Divină a Spiritului si Inima Cosmică a Luminii, asa sunteți, de asemenea, Una cu Pământul.

Pământul este o parte a Corpului vostru Multidimensional.

Inteligenta Divină Creatoare exista în interiorul Pământului și în toate creațiile Pământului.

Luați în considerare, pentru un moment, ceea ce înseamnă acest lucru.

Pământul este o creație Sacră şi Pământul este o parte din voi!

Felul în care percepeți Pământul și interacționați cu Pământul este, de asemenea, modul în care vă percepeți propriile corpuri și interacționați cu ele.

Vă vedeți corpurile ca pe o creație perfectă a dragostei sau ca fiind imperfecte și avand nevoie să fie fixate și modificate, deoarece „nu sunt suficient de bune”?

Atunci când vorbim despre Iubire de sine și Putere, acest lucru înseamnă, de asemenea, Dragoste și împuternicire pentru Pământ sau partea Pământului din voi.

Atunci când iubiți și alimentați Pământul, voi iubiți și cultivați o parte din voi.

Atunci când faceți Ceremoniile Sacre (Ritualuri) pentru a iubi și onora Pământul, voi vă iubiți și vă onorați pe voi înșivă.

Atunci când acceptați Pământul ca pe o creație frumoasă și perfectă a Inteligentei Divine Creatoare, acesta este modul în care vă vedeți pe voi înșivă.

Dragilor, nu sunteți separați de Pământ.

Aceasta este o iluzie.

Voi Sunteți Pământul, o expresie a Pământului, atâta timp cât ați mers pe planetă în formă materială, într-un corp multidimensional.

Ce înseamnă asta pentru un Maestru Multidimensional?

Aceasta înseamnă că sunteți în stare să „întruchipați” Pământul, ca parte a Serviciului vostru Sacru în slujba Voinței Divine Creatoare.

La fel cum puteți incorpora Lumina și Spiritul ca Semințe Stelare și Luptători ai Luminii, astfel încât să puteți incorpora Pământul, și, de asemenea, ca Șamani Stelari pentru Noul Pământ.

Șamanul merge pe calea slujirii și realizării Pământului, visând, creând și deținând o viziune, și în același timp fiind capabil de a încorpora  destinul Spiritului și pe cel Stelar.

Pe măsură ce întruchipați Pământul, prin onorarea corpurilor voastre fizice și a caselor voastre fizice, voi permiteți curenților puternici ai energiei de vindecare si a Codurilor Luminii, să curgă prin voi spre Pământ și spre oamenii planetei.

Dacă veți face acest lucru în Ceremonie Sacră, cu intenții meditative și activări, veți amplifica fluxul de energie din Inima Cosmică și Inimile voastre, spre Pământ, creând o puternică Uniune Sacră a Celor Trei Inimi, ceea ce va permite schimbări puternice ale Conștiinței.

Și veți înțelege pe deplin că Pământul este „acasă” și că ați venit pe Pământ pentru a ajuta cu manifestarea și crearea unui ”Cămin Grădina” pentru ființe multidimensionale.

În timp ce mulți oameni de pe Pământ și-au uitat misiunea și rațiunea lor de a fi aici, voi, ca Maeștri Multidimensionali, vă veți aminti și veți ști că acum este timpul să vă onorați Pământul Sacru asa cum vă onorați pe voi înșivă și să ajutați în manifestarea „acasă” sau Grădina Sacră pe Pământ.

GASIREA ECHIPEI SUFLETULUI VOSTRU ȘI A GRUPULUI ANCESTRAL DE PE PAMANT

Pe măsură ce intrați în conștiința deplină a conexiunii voastre cu Pământul și aveți acces la înregistrările AKASHICE ale Pământului, veți începe să simțiți o „tragere” magnetică sau o atracție, care va aduce „Echipa”Sufletului Pământean spre voi.

Veți începe, de asemenea, să simțiți frământări ale „Strămoșilor”Pământeni în corpurile voastre si ființele voastre multidimensionale.

Echipa Sufletului vostru Pământean este formată din acele ființe Ascensionate si Trezite cu care veți lucra pentru a îndeplini Misiunea Sufletului și pentru a manifesta Noul Pământ.

Aceste noi Echipe ale Sufletului se vor aduna în 2016 pentru un Nou Inceput, care va fi inițiat la Poarta Leului în luna august și va intra în manifestare în 2017.

Echipa fiecăruia va fi formată din acele ființe din Familia Sufletului cu care vă veți simți în rezonanță și care vă vor sprijini, pe măsură ce și voi le sprijiniți, în misiunile voastre pe Pământ.

Vă veți simți imediat „înrudiți” cu ei și veți găsi noi oportunități de deschidere, pe măsură ce vă conectați în scopul derulării de proiecte noi, determinate de Planul Divin și de Sufletul vostru Destin, așa cum îl creați.

În această nouă formă de lucru a Echipei Sufletului nu vor exista „lideri” și „celebrități”, ci, pur și simplu, ființe trezite care vin împreună pentru a lucra, pentru a crea și a împărtăși.

Așa că, practica spirituală se va muta, de asemenea, din modelul „consumator”, în care consumați ideile și munca altora, la un model de „participativ”, în care veți participa la crearea de activități sacre care să manifeste o Nouă Realitate pe Pământ.

Dar, la un nivel mai profund, pe măsură ce vă conectați cu Inima Pământului și cu noul vostru acces la Dimensiunea a Sasea a creativității magice, puteți începe să simțiți, în interiorul ființelor voastre fizice, frământări ale ”Memoriei Ancestrale”.

Acest lucru poate fi din trecut sau viitor.

Ființele Pământului provin de la mai multe „rase”și, asa cum sunteți Semințele Stelare, sunteți, de asemenea, purtători ai „Semințelor Pământului” .

Voi transportați în corpurile voastre înregistrările și amintirile multor ființe și multor rase, unele care au părăsit Pământul doar pentru a reveni în voi!

Acestea sunt zânele și elfii din Europa si Scandinavia, Tuatha de Danaan (n.tr.- stramoșii celților) al terenurilor celtice, primele popoare și primele națiuni și strămoșii tribali ai popoarelor indigene.

Pe măsură ce găsiți aceste înregistrări și amintiri antice, ele se pot ridica la suprafață, permițându-vă să faceți conexiuni magice cu strămoșii Pământului care vă vor ajuta să trăiti pe Pământ într-un mod magic!

Ați putea fi, de asemenea, atrași de ”Familia Semințelor Pământene”, deoarece vă regăsiți reciproc în această nouă realitate multidimensională.

Ce bucurie va fi să vă recunoașteți reciproc și să creați împreună!

Pe măsură ce pășiți în realizarea Pământului și a Serviciului Sacru multidimensional, veți începe să vă amintiți această parte a ființei voastre și veți fi atrași de cei care împărtășesc ”moștenirea” voastră în legătura cu Pământul.

Veți redescoperi Clanurile Sacre Pământene  sau familiile de care aparțineți.

Această recunoaștere nu va fi decisivă, ci va facilita o mișcare în Uniune în serviciul Voinței Divine și a Planului Divin pentru Pământ, pe măsură ce îmbrățișați familiile Sufletului și Ancestrale, peste frontierele Națiunii și Rasei.

MAIESTRIA PAMANT/CER INCEPE IN INIMA

Când pășiți în Măiestria voastră multidimensională, deveniți Maeștri ai Timpului.

Abilitățile antice și viitoare ale Cursei Timpului și Călătoriilor Timpului sunt ținute în A Patra Dimensiune a Conștiinței și ancorate în Inimă.

Prima „calificare” a unei ființe Creatoare Divine este abilitatea de a păstra „timpul”, în prezent și, apoi, de a țese sau de a modela realitățile, prin expresia imaginativă și creativă a Sufletului în Dimensiunea a Sasea.

Ca Maeștri Multidimensionali ai Timpului, percepția timpului se va schimba.

Asa cum există mai multe realități diferite, la fel există multe linii de timp diferite sau, cum preferăm să le numim, Spirale de Timp.

Primul pas în stăpânirea timpului hiperdimensional este de a înțelege că, în timp, vechea realitate a fost, întotdeauna, percepută ca o mișcare într-un mod liniar de la punctul A la punctul B.

In noua percepție sau realitate, Inima conține tot timpul: trecut, prezent și viitor.

De aici, din Inimă, Creatorul știe cum să activeze o Spirală de Timp pentru a crea o „poveste”, care celebrează și onorează viața pe Pământ.

Un Maestru inițiază o Spirală de Timp, atunci când ea sau el începe un proiect de viață nouă sau o nouă direcție în viață.

Acea spirală se desfășoară cu grație și frumusețe în mâinile unui artist priceput al Timpului.

Este munca voastră de perfecționare a creațiilor și manifestărilor voastre, astfel încât acestea sa inflorească în Frumusețe, Armonie și Iubire.

Dragilor, calea spre inițierea unei Spirale a Timpului este aceea de a începe în Inimă cu un vis sau o dorință.

Pe măsură ce activați sămânța dorinței, ea înflorește într-o cale (cărare).

Abilitatea constă în a recunoaște când sămânța se deschide și începe calea.

Apoi, pe măsură ce mergeți pe acea cale, abilitatea devine aceea de a face alegerile care vor ajuta Spirala voastră de Timp în procesul său de manifestare și co-creație cu alții.

Alegerea momentelor potrivite și a oamenilor potriviți din Clanul sau Echipa Sufletului, care să fie catalizatorii sau co-creatori, este esențială.

Și, pe măsură ce avansați cu manifestarea voastră, este important să înțelegeți că progresul nu este liniar.

Nu parcurgeți un traseu liniar din prezent spre viitor, ci un traseu ușor spiralat, spre expresii mai înalte ale conștiinței și ale creației.

Este posibil să aveți nevoie de răbdare în timp ce așteptați ca spirala să se balanseze în jurul vostru și sa vă aducă la manifestarea voastră.

Preaiubiților, știu că acest lucru înseamnă că ceea ce doriți să creați nu este pe o cale în viitor.

Ea există chiar acum, și, pur și simplu, vă așteaptă pe o spirală mai mare a conștiinței creatoare.

Deci, dacă vă simțiți ca și cum ați merge de jur împrejur în cercuri, poate că acest lucru este adevărat și tot ceea ce este necesar, este o schimbare a conștiinței pentru a vă ridica la acea următoare spirală .

Nici o luptă sau zbuciumare nu vă va aduce manifestare în Noua Realitate.

Numai o creștere lină a conștiinței prin intenție, meditație, activări și servicii, vă vor aduce la această expresie mai mare a Sinelui.

Abundența, Iubirea, Pacea și Armonia există deja în următoarea Spirală a Pământului și în călătoria voastră creatoare.

Nu vă zbuciumați și nu luptați!

Visați, creați, puneți-vă dorințe și manifestați, pe măsură ce desfășurați spiralele voastre către niveluri mai înalte ale Conștiinței Divine.

Sunteți un Maestru Călător în Timp și un Maestru Creator al Timpului, în formare pe Pământ.

Vă veți aminti aceste abilități pentru ca, împreună cu Echipa Sufletului și Clanurile Ancestrale, să stăpâniți conexiunea Pământ/Cer și să creați un Pământ Sacru.

Amintiți-vă, că așa cum curge Lumina Divină din Inima Cosmică spre Inimile voastre și în Pământ prin voi, o magie puternică este lansată ca un Curent Sacru al Pământului, care curge din Inima Pământului, prin Inimile voastre, la Inima Divină, întâlnindu-se cu curentul care coboară din Inima Divină.

Acești curenți, în spirală, de Lumină și Energie sunt țesuți în Experiența, Viața și Evoluția Conștiinței pe Pământ.

Dragilor, în Serviciul vostru Sacru și în Ceremonii (Ritualuri), amintiți-vă să lucrați cu Cele Trei Inimi și cu puternicii curenți ai Cerului și Pământului, în timp ce călătoriți în Spiralele de Timp ale Noii Realități și manifestați un Nou Pământ.

Link original:

http://www.crystalwind.ca/angelic-paths/heaven-speaks/archangel-michael/archangel-michael-earth-mastery-and-finding-your-soul-team-in-2016

Traducere:
Dida Aurelia

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

Pace, Lumina, Dragoste, Compasiune si Binecuvantari Divine Tuturor!

Va Iubesc pe Toti!

Multumesc, Condor C!

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în 2016, Arhanghelul Mihail, Valul X și etichetat , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s