Acatistul si Troparul Sfântului Anton de Padova

 Sfantul Anton de Padova

     

După rugăciunile începătoare, se zice:

CONDAC 1

Fiind cunoscut în toată lumea pentru binefacerile pe care le împarţi tuturor celor care aleargă la tine, faima de făcător de minuni ce o aveai din timpul vieţii pe Pământ a făcut să fii iubit de toată lumea creştină.

Iar noi, creştinii cu toţii cântăm: Aliluia !

ICOS 1

Această popularitate a ta a fost adusă chiar de faima minunilor tale, fiind numit de unii “Sfântul lumii întregi”.

Se cuvine, deci, ca toţi creştinii să te aibă şi ca exemplu de urmat în virtuţile creştineşti, pentru ca, imitându-te, să te înduplece mai uşor a mijloci pentru dânşii la Dumnezeu, spre a dobândi harurile cerute.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că eşti cunoscut de toată lumea;

     Bucură-te, că cei care se roagă Ţie sunt ajutaţi;

     Bucură-te, că mulţi creştini cunosc minunile Tale;

     Bucură-te, că ai fost numit Sfântul lumii întregi;

     Bucură-te, că multe statui ale Tale sunt pe Pământ;

     Bucură-te, că orator de excepţie erai şi peştilor le plăcea să te asculte;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

 

CONDAC 2

Sfântul Anton s-a născut în frumoasa capitală a Portugaliei, Lisabona.

Tatăl său era om de vază la curte, dar, mai presus de toate, bun creştin, iar mama sa, nobilă şi ea, dar şi mai nobilă prin virtute.

La botez a primit numele de Ferdinand, iar după ce a fost primit în Cinul Franciscan, l-a schimbat în Anton.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

ICOS 2

Ai fost crescut de mic în curăţenie sufletească şi petreceai multe ceasuri în Casa Domnului, închinându-te cu credinţă şi slujind preoţilor la sfântul altar.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că tatăl tău a fost bun creştin;

     Bucură-te, c-ai fost învăţat de mic să te rogi Domnului;

     Bucură-te, că multe ceasuri petreceai în Casa Domnului;

     Bucură-te, că mama ta multe fapte bune te-a învăţat;

     Bucură-te, că de mic slujeai preoţilor la sfântul altar;

     Bucură-te, că eşti unul dintre cei mai iubiţi sfinţi;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

CONDAC 3

Pe când se ruga la altarul Maicii Domnului, şi voind să alunge o ispită de neîncredere în Dumnezeu cu care diavolul îl necăjea, a făcut o cruce cu degetul pe scara de marmură, atunci a dispărut ispita, dar crucea a rămas pe marmură, ca şi cum ar fi fost făcută pe o ceară moale.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

ICOS 3

La vârsta de 15 ani se călugăreşte în Mănăstirea Canonicilor regulari ai Sfântului Augustin, din apropierea oraşului său natal Lisabona, pentru a se dărui cu totul în slujba lui Dumnezeu.

După 9 ani de viaţă luminoasă dedicată lui Dumnezeu primeşte darul preoţiei, iar acum face şi unele minuni: însănătoşeşte un călugăr, învelindu-l cu haina sa, zidurile casei unde locuia se dau în lături ca el să se închine Sfintei Euharistii.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, c-ai alungat ispita, făcând cruce cu degetul;

     Bucură-te, că acea cruce a rămas întipărită pe marmură, cum ar fi pe o ceară moale;

     Bucură-te, că la vârsta de 15 ani te-ai călugărit în Mănăstirea Canonicilor;

     Bucură-te, că ai primit darul preoţiei pentru viaţa luminoasă ce ai dedicat-o lui       Dumnezeu;

     Bucură-te, că ai însănătoşit călugărul, învelindu-l cu haina ta;

     Bucură-te, că zidurile casei s-au dat în lături, ca să poţi să te închini Sfintei Euharistii;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

 

CONDAC 4

În Coimbra se aduceau cu mare cinste moaştele celor dintâi martiri din Cinul Franciscan, călugări care au predicat Evanghelia cu mare curaj, luminând pe mulţi cu învăţatura lui Hristos.

Ferdinand luă parte la acea sărbătoare şi, cuprins de darul muceniciei, trecu la Franciscani, pentru a putea merge şi El în misiuni, ca să-şi dea viaţa pentru credinţă.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

ICOS 4

Văzând tăria cu care voia să urmeze regula Cinului Franciscan, superiorul său l-a binecuvântat, zicându-i: ,,Mergi în pace, fiule, sunt sigur că te vei face sfânt !”.

Ceea ce s-a adeverit întocmai.

În mănăstire este un exemplu pentru toţi, aici cere să plece în Africa să predice Evanghelia lui Hristos, dar se îmbolnăveşte şi se întoarce, pe mare fiind o furtună. Ajunge, în cele din urmă, în Sicilia.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că în Coimbra se aduc moaştele celor dintâi martiri;

     Bucură-te, că cei ce au predicat Evanghelia lui Hristos au fost luminaţi ;

     Bucură-te, că superiorul tău te-a binecuvântat să ajungi sfânt;

     Bucură-te, că în mănăstire erai exemplu pentru toţi;

     Bucură-te, că ai plecat în Africa să predici Evanghelia lui Hristos;

     Bucură-te, că Dumnezeu avea alte planuri cu tine;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

 

CONDAC 5

Sfântul Francisc, întemeietorul Franciscanilor, a ţinut în Assisi o adunare a tuturor fiilor săi sufleteşti.

Aici Sfântul Anton l-a cunoscut pe Sfântul Francisc şi a vorbit prima dată cu el.

După adunare, Sfântul Anton a fost luat de superiorul Graziani din Romagna în mănăstirea Monte Paolo, lângă Bologna.

Fiind o mănăstire retrasă în munţi, a putut să-şi dedice mai mult timp rugăciunii, învăţăturii şi muncii, în cele mai umile îndeletniciri.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

 

ICOS 5

Neavând cine să predice cu ocazia sfinţirii de preoţi la Florii, Sfântul Anton, care era de faţă, primi poruncă să se urce în amvon şi să ţină El predica de ocazie.

După această predică mulţi au văzut ce dar dumnezeiesc se adăpostea în acest om umil şi câtă putere de convingere avea în cuvânt.

Aflând de cele întâmplate, Sfântul Francisc îl numeşte predicator, dar având o stimă deosebită pentru el, îi mai spunea şi “episcopul meu”.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că l-ai cunoscut pe Sfântul Francisc;

     Bucură-te, că ai fost luat la mănăstirea Monte Paolo;

     Bucură-te, că în mănăstire te-ai rugat mult şi ai învăţat multe lucruri;

     Bucură-te, că ai ţinut predică de Florii, la sfinţire de preoţi;

     Bucură-te, că Sfântul Francisc te-a numit predicator ;

     Bucură-te, că mulţi au văzut ce dar dumnezeisc ai ;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

CONDAC 6

Punându-se în slujba sufletelor, Sfântul Anton alerga acolo unde era primejdia mai mare.

Cu puterea de convingere pe care o avea şi cu ştiinţa teologică pe care o stăpânea, multe suflete a luminat şi a întărit, ca să se întoarcă la Dumnezeu.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

ICOS  6

Ereticii Valdensi stăpâneau oraşul Rimini şi locuitorii săi nu mergeau pe calea cea bună.

Văzând aceasta, Sfântul Anton merse la malul mării, chemă peştii să asculte ei cuvântul lui Dumnezeu.  

Mulţi s-au mirat când au văzut o mulţime mare de peşti, s-au apropiat de mal şi au ascultat vorbele Sfântului.

Pentru a convinge un eretic că în Sfânta Euharistie se află sângele lui Iisus Hristos cu adevărat, Sfântul a făcut ca un asin să lase la o parte nutreţul şi să cadă în genunchi înaintea Sfintei Cuminicături, atunci ereticul şi tovarăşul său s-au convertit la credinţa în Iisus.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că multe suflete ai luminat şi le-ai întors către Dumnezeu;

     Bucură-te, că ai predicat pe malul mării, peştilor;

     Bucură-te, că locuitorii oraşului Rimini au văzut că peştii ascultau cuvântul tău;

     Bucură-te, că şi un asin a ascultat de tine şi a îngenuncheat înaintea Sfintei Cuminecături;

   BUCURĂ-TE, CĂ ERETICUL ŞI TOVARĂŞII SĂI S-AU CONVERTIT LA       CREDINŢA ÎN IISUS;

     Bucură-te, că minunile Tale zguduiau adânc sufletele necredincioşilor;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

CONDAC 7

Întemeietorul Cinului Franciscan a hotărât ca toţi călugării să se ocupe de viaţa de rugăciune şi de muncă apostolică, ca să se pregătească mai bine pentru predicarea cuvântului Evangheliei.

Sfântul Francisc l-a numit pe Sfântul Anton să-i înveţe teologia pe ceilalţi călugări ai mănăstirii din Bologna, şi cu această ocazie a primit şi titlul de Doctor în teologie.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

ICOS 7

După o perioadă bună de timp a trecut în Franţa, ca superior al mănăstirilor; în acest loc n-a încetat a predica, aici îi lumina pe neştiutori, îi mângâia pe cei întristaţi, pocăia sufletele împovărate de păcate, de patimile cele rele.

Pe când predica Cuvântul lui Dumnezeu, nişte broaşte gălăgioase făceau zarvă mare, atunci Sfântul Anton le-a poruncit să tacă şi nu s-au mai auzit. Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că întemeietorul Cinului Franciscan a hotărât ca toţi călugării să aibă ca   îndeletnicire viaţa de rugăciune şi munca apostolică;

     Bucură-te, că Sfântul Francisc te-a numit să-i înveţi teologia pe ceilalţi călugări;

     Bucură-te, că ai primit titlul de Doctor în teologie;

     Bucură-te, că în Franţa ai fost trimis ca superior al mănăstirilor;

     Bucură-te, că şi în Franţa n-ai încetat a te ruga şi predica, şi pe mulţi i-ai adus pe calea lui Iisus;

     Bucură-te, că şi broaştele au ascultat de tine când le-ai spus să tacă;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

CONDAC 8

Când ai aflat că o femeie bună care trimitea pomeni la mănăstire a fost maltratată de soţul ei, încât îi smulsese tot părul, te-ai rugat la Dumnezeu, şi îndată părul i-a crescut la loc.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

ICOS 8

Din copilărie erai un cinstitor al Maicii Domnului, iar acum te străduiai să arăţi tuturor prin predicile tale câtă slavă are Maica Domnului şi cât se roagă pentru noi la Fiul Său Dumnezeiesc, Iisus Hristos.

Când se prăznuia în toată Biserica creştină Adormirea cea slăvită a Fecioarei Maria, la slujbă ţi s-a arătat în toată strălucirea Ei de Regină a Cerului, asigurându-te că ceea ce susţineai este adevărat.

Iar noi, creştinii de azi, zicem: 

     Bucură-te, că femeii maltratate de soţul ei i-a crescut la loc părul;

     Bucură-te, că soţul femeii maltratate s-a întors pe calea lui Iisus;

     Bucură-te, că de mic copil o cinsteai pe Maica Domnului;

     Bucură-te, că Maica Domnului ţi s-a arătat în strălucirea Ei de Regină a Cerului;

     Bucură-te, că după ce ţi s-a arătat Fecioara Maria ai mare râvnă în slujba Preacuratei;

     Bucură-te, că ai înviat un copil sufocat de nebăgarea de seamă a mamei lui;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

CONDAC  9

Se întoarce din Franţa în Italia, iar la Roma este primit cu dragoste de toţi, şi auzindu-l predicând, l-au numit “Sicriul legii”[1].

La următoarea adunare de la Assisi a fost făcut superior în Emilia, provincie care cuprindea toată Italia de Nord.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

 

ICOS  9

Toate oraşele şi satele îl ascultau, uimite şi zguduite de minunile pe care le făcea pentru mântuirea sufletelor.

Dar Sfântului Anton îi plăcu mult oraşul Padova, unde avea să stea mai mult; aici a făcut un apostolat care semăna cu al Sfântului Pavel la Roma.

Şi aici a întors multe suflete pe calea lui Hristos.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că venirea Ta la Roma a fost primită cu multă dragoste;

     Bucură-te, că te-au auzit predicând şi te-au numit “Sicriul legii”;

     Bucură-te, că ai fost numit superior în Emilia, provincie care cuprindea toată Italia de Nord;

     Bucură-te, că toate oraşele şi satele erau surprinse de minunile pe care le puteai face;

     Bucură-te, că în oraşul Padova mare apostolat ai făcut;

     Bucură-te, că şi aici ai întors multe suflete pe calea lui Iisus;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

CONDAC  10

Un tânăr şi-a tăiat piciorul, din căinţă că lovise cu el pe tatăl său, iar Sfântul Anton i l-a pus la loc. 

O femeie care nu credea că i-au fost iertate păcatele, a văzut cu ochii ei cum au fost şterse de pe hârtia pe care le scrisese să i le arate Sfântului.

Iar noi, creştinii cântăm: Aliluia !

 

ICOS  10

Un necredincios care a vrut să-şi bată joc de Sfântul Anton a culcat pe feciorul lui în căruţă, să se prefacă mort, ca  Sfântul să-l învie, dar Dumnezeu l-a pedepsit, şi tânărul chiar a murit; atunci omul s-a rugat  Sfântului să-l ierte şi să-i învieze copilul la loc, şi el l-a readus la viaţă.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că ai pus la loc piciorul tăiat al tânărului;

     Bucură-te, că femeia a văzut cu ochii ei cum se ştergeau de pe hârtie păcatele scrise de ea;

     Bucură-te, că necredinciosul a fost pedepsit de Dumnezeu;

     Bucură-te, că pe feciorul necredinciosului l-ai readus la viaţă ;

     Bucură-te, că cei care au văzut învierea feciorului celui necredincios s-au întors cu toţii pe calea lui Iisus;

     Bucură-te, că mare dragoste ai avut pentru Domnul nostru Iisus Hristos;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

 

CONDAC  11

Auzind că tatăl său este învinuit de crimă, pentru că găsise în grădina lui cadavrul unui om, a rămas în rugăciune pe amvon la Padova, unde predica, dar a apărut în Lisabona, a mers la cimitir, a înviat mortul şi l-a adus în faţa judecătorilor.

Ei aflară din gura mortului că tatăl lui este nevinovat.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

ICOS  11

Când era la Composampiero, un orăşel aproape de Padova, şi veghea noaptea în rugăciuni, i se arătă Pruncul Iisus într-o strălucire mare şi se lăsă luat în braţe de Sfânt, care era foarte fericit, iar Pruncul i-a spus cele mai dulci vorbe de iubire.

Stăpânul casei, care văzu şi auzi totul,  povesti şi altora această minune.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că fiind în rugăciune la Padova, ai apărut în acelaşi timp şi la Lisabona;

     Bucură-te, că ai înviat mortul găsit în grădina tatălui tău;

     Bucură-te, că judecătorii au putut afla adevărul chiar din gura celui omorât;

     Bucură-te, că ai dovedit nevinovăţia tatălui tău;

     Bucură-te, că ai avut fericirea de a-L ţine în braţe pe Domnul Iisus Hristos sub chip de Prunc;

     Bucură-te, că stăpânul casei a povestit multor oameni cele întâmplate;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

CONDAC  12

De la Padova te-ai coborât la Bassano, unde l-ai îmblânzit pe tiranul Ezelin, care, din cel mai crud om s-a făcut blând şi ţi-a cerut să te rogi pentru el, ca să fie izbăvit de pedeapsa lui Dumnezeu.

Iar noi, creştinii, cântăm: Aliluia !

ICOS  12

Ajuns la Ferrara, aduce pace într-o familie, făcând să vorbescă un copil nou născut, pentru a o apăra pe mama sa de învinuirile nedrepte ale soţului ei.

Iar noi, creştinii de azi, zicem:

     Bucură-te, că tiranul Ezelin a devenit un om blând;

     Bucură-te, că şi tiranul Ezelin te-a rugat să te rogi pentru el la Dumnezeu;

     Bucură-te, că ai adus pacea într-o familie;

     Bucură-te, că şi pe copilul nou născut l-ai făcut să vorbească, pentru a se afla adevărul

     Bucură-te, că tatăl copilului nou născut a devenit un bun creştin;

     Bucură-te, că în orice loc ai fost, ai făcut multe minuni şi multă lume ai ajutat;

     Bucură-te, Sfinte Antoane de Padova, mare făcător de minuni!

 

CONDAC 13

     O, Sfinte Antoane de Padova, ( de trei ori) mare făcător de minuni, roagă-te pentru noi,   ( numele…………… ), la Tatăl Ceresc, la Domnul Iisus Hristos şi la Duhul Sfânt, ca să ajungem şi noi lângă Tine, să cântăm împreună: Aliluia !

 

         ( Acest condac se zice de trei ori, apoi Icos 1, Condac 1 şi rugăciunea de mai jos )

RUGĂCIUNE

Mărite, Sfinte Antoane de Padova, care ai căpătat de la Dumnezeu puterea să faci minuni, te rugăm, noi, ( numele………………. ), să ne ajuţi să mergem pe calea de lumină, să lucrăm toate cele bune, spre folosul nostru şi al creştinătăţii, întru slava Sfintei Treimi!

Amin.

Sursa:

https://picaturidelumina.wordpress.com/2012/06/08/acatistul-sfantului-anton-de-padova-alcatuit-de-ing-costel-stefanoiu-din-vollumul-nepublicat-flori-din-gradina-domnului-poeme-si-acatiste-pentru-sfintii-din-apus-de-nicolae-negrila-si-cos-2/comment-page-1/

 

Troparul Sf. Anton de Padova

(compus de Sfântul Bonaventura)

 De dorești să ai minuni,

Prin Anton le dobândești

Moartea și orice necaz

Fug de-a lui putere.

 Și furtunile dispar

Și-orice regăsești.

El dă celui încercat

Scut de apărare.

 Și primejdiile trec.

Orice lipsă ai avea,

Sfântul te va ajuta,

Dându-ți mângâiere.

 Slavă Tatălui și Fiului Și Sfântului Duh.

Precum era la început, acum și pururi și în vecii vecilor.

Amin

Domnului să ne rugăm

Dumnezeule, fă ca rugăciunea puternică a Sfântului Anton, Mărturisitorul Tău, să aducă bucurie Bisericii tale, dobândindu-i pururea haruri noi sufletești și fericirea veșnică.

Că bun și iubitor de oameni ești și Ție, mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și-n vecii vecilor.

Amin

https://www.facebook.com/events/776290302507634/

http://mmarysplendoareaiubirii.blogspot.ro/2012/01/anton-razboinicul-lui-dumnezeu-un-film.html?m=1

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Anton de Padova, Rugaciuni și etichetat , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s