TREZENA (DEVOȚIUNEA DE 13 MARŢI)

Sf. Anton de Padova

ÎN CINSTEA SFÂNTULUI ANTON DE PADOVA

„Dacă-ţi trebuie minuni, prin Anton le dobândeşti; crede celor ce-au aflat marea lui putere!”

(cf. Sfântul Bonaventura).

Fernando Martins de Bulhões, cunoscut ca Sfântul Anton de Padova sau Sfântul Anton de Lisabona, a fost un preot catolic portughez și un călugăr al Ordinului Franciscan.
Născut: 15 august 1195, Lisabona, Portugalia
Decedat: 13 iunie 1231, Padova, Italia
Cine nu a auzit de Sfântul Anton de Padova?

Este fascinantă popularitatea de care se bucură acest sfânt al Bisericii noastre.

Este invocat în rugăciune nu doar de creştinii romano-catolici, nu doar de creştinii ortodocşi, ci şi de musulmani, de indieni, de japonezi, de budişti.

Este, cu adevărat, un sfânt universal, un sfânt care a depăşit graniţele creştinismului, fiindu-i recunoscută, de toţi, sfinţenia şi protecţia pe care o oferă celor care apelează în rugăciune la mijlocirea lui puternică.

http://amdis.ro/2011/06/13/sfantul-anton-un-sfant-universal/

http://mmarysplendoareaiubirii.blogspot.ro/2012/01/anton-razboinicul-lui-dumnezeu-un-film.html?m=1

Devoţiunea de 13 Marţi

https://www.facebook.com/events/776290302507634/

Cele treisprezece rugăciuni în cinstea Sfântului Anton se citesc timp de treisprezece marţi consecutive.
În fiecare marţi, rostiţi, mai întâi, Rugăciunea de începere,  Rugăciunea pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton şi apoi Rugăciunea din marţea respectivă.

În prima marţi rostiţi, mai întâi, Rugăciunea premergătoare si apoi celelalte Rugăciuni.

În ultima marţi , după Rugăciunea a treisprezecea, citiţi Rugăciunea de încheiere şi apoi de 9 (nouă) ori Troparul Sfântului Anton.

În zilele de marţi, încercaţi să daţi de mâncare celor săraci, fiindcă Sfântul Anton iubeşte mult săracii şi a împărţit mâncarea de nenumărate ori cu ei.

Pentru cei care vor să ţină timp de treisprezece marţi Postul Sfântului Anton, rugăciunile sunt următoarele:

MARŢEA  ÎNTÂI

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti  şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune premergătoare

Te salut, Sfinte Antoane, exemplul înălţător pentru toţi credincioşii.

Iată-mă în fata icoanei tale, plin de încredere în puterea dată ţie de Dumnezeu, ca să cinstesc amintirea ta.

Am convingerea că Dumnezeu va da ascultare mijlocirii tale şi de aceea îţi încredinţez cu smerenie rugămintea mea, în nevoia în care mă găsesc.

Stiu că sunt plin de păcate şi nevrednic de milostivirea ta şi a lui Dumnezeu.

De aceea dobândeşte-mi mai întâi duhul căinţei întru iertarea păcatelor mele, de care vreau să mă desfac pentru totdeauna.

Mă voi infăţişa 13 marţi de-a rândul înaintea ta şi-ţi voi destăinui durerea mea.

Iţi cer ajutorul tău puternic, mai cu seamă în această mare nevoie a mea (se va arăta scopul rugăciunii).

Ajuta-mă să încep bine acest exerciţiu, să-l urmez cu sfinţenie şi să-l închei în cinstea numelui tău, spre folosul sufletului meu.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie  şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie  şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei   şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul  şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine de aici înainte intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri  şi strâmtori  şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întâi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, multe minuni şi haruri ai împărţit celor ce aleargă cu credinţă vie la tine, la şirul acesta neîntrerupt, mai adaugă încă unul şi pentru mine.

Dă-mi harul unei credinţe vii, al unei nădejdi neclintite şi al unei iubiri aprinse către Dumnezeu, ca să mă feresc pururea de moartea păcatului şi să-mi păstrez pururea viaţa binecuvântată a harului aici pe pământ, ca să ajung la viaţa cea nesfârşită în cer.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, mă încred în tine. (de 3 ori) 

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

”Cum se însală cine crede că poate împăca fericirea cerească cu acest lut (al trupului) … acele daruri ale Duhului Sfânt cu plăcerile pământesti”. (Sf. Bernard)                                                                

MARŢEA A DOUA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie  şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei   şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul  şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine de aici înainte intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri  şi strâmtori  şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, greşelile mele sunt multe şi fără număr.

aAm rătăcit mult de la calea cea dreaptă.

Am supărat pe Dumnezeu şi pe aproapele meu.

Sfinte Antoane, tu eşti curăţitorul tuturor greşelilor, împrăştie te rog cu Lumina Dumnezeiască ce ai primit-o de la Pruncuşorul Iisus, împrăştie din mine şi din jurul meu negura tuturor greşelilor împotriva credinţei mele şi călăuzeşte-mă pe calea desăvârşirii creştineşti, ca să văd prin Tine lumina cea neapropiată.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, aştept ajutorul tău.(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

”Nu ştiţi că Ingerii ne invidiază? Nu de altceva decât pentru că noi putem suferi pentru Dumnezeu, pe când ei n-au suferit niciodată pentru El.” (Sf. Francisc de Sales)

MARŢEA  A  TREIA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron ,Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie  şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei   şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul  şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine de aici înainte intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri  şi strâmtori  şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, orbirea minţii şi învârtoşarea inimii sunt cele mai mari nenorociri pentru un suflet şi mă ţin legat de păcat aşa de tare, încât mă fac să uit de făgăduinţele făcute la mărturisire, de a mă lepăda de păcat şi a fugi de prilejurile rele, spre a dobândi iertare.

Tu eşti flacăra vie de iubire, nu mă lăsa să mor în starea aceasta şi să mă pierd în veci.

Dă-mi o încredere mare în meritele lui Hristos şi luminează-mă ca să cunosc răutatea păcatului şi dă-mi tărie ca să-l înconjur întotdeauna.

Amin

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, Fie-ţi milă de mine!(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

”Când vezi ceva ce merită mustrarea, păzeşte-te de a cădea in aceeaşi greşeală; sau, când ai făcut-o vreodată, caută să te indrepţi cât mai curând,” (Imitaţiunea lui Iisus Christos, Cartea I, ep. 25.5)

MARŢEA  A  PATRA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie  şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei   şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul  şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine de aici înainte intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri  şi strâmtori  şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, groaza diavolilor, alungă de la mine prin puterea dumnezeiască înşelăciunile satanei.

Cu dorinţele rele şi cu întunecarea minţii, el întârzie întoarcerea mea la Dumnezeu.

Sfinte Antoane, umple-mă de frică pentru păcatele mele şi prin crucea lui Iisus care a rupt lanţurile atâtor suflete păcătoase frânge şi legăturile cu care mă ţine păcatul îngenunchiat, ridică-mă şi pe mine la urmarea Domnului nostru Iisus Hristos printr-o viaţă de umilinţă şi rugăciune.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

 Mărite Sfinte Antoane, ajută-mă!(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

”Sfătuieşte-te cu un om înţelept şi conştiincios şi lasă-te condus de cine este mai presus de tine, decât să te ieie după gândul tău”. (Imitatiunea lui Iisus Christos, Cartea I, cap.42)

MARŢEA  A  CINCEA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie  şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei   şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul  şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine de aici înainte intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri  şi strâmtori  şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, Dumnezeu te-a orânduit ca să fii curăţitorul sufletelor de lepră.

Eu în faţa Ta urăsc toată josnicia poftelor trupeşti şi plâng toate păcatele la care m-au tras.

Curăţă te rog toate petele lăuntrice făcute de patimile mele cele rele cărora le-am slujit atâta vreme şi dă-mi o curăţie îngerească pentru a mă asemăna cu Tine şi a plăcea astfel pruncului Iisus ca şi Tine.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

 Mărite Sfinte Antoane, nu mă lăsa singur în lupta vieţii!(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

”Când cineva cere de la tine un lucru, fie că este superiorul tău, inferior sau egal cu tine, departe de a te arăta jignit, să ai grijă de a-l servi cu toată plăcerea”, (Imitatiunea lui Iisus Christos, Cartea a III a, cap.49)

MARŢEA  A  ŞASEA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie  şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei   şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul  şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine de aici înainte intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri  şi strâmtori  şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Medicule ceresc, Sfinte Antoane, tămăduieşte-mă de toate boalele trupeşti şi sufleteşti.

Timpul a nimicit în mine orice virtute, şi a făcut să cresc în tot soiul de păcate.

Tămăduieşte-mă îndată, dobândindu-mi dragoste de la Dumnezeu.

Eu îţi descopăr cu încredere rănile sufletului meu şi nădăjduiesc că împreună cu sănătatea sufletului, îmi vei da şi pe cea a trupului pentru ca să pot face pocăinţă adevărată în Biserica sfântă a lui Hristos încă în viaţa aceasta.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, miluieşte-mă!(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

”De ce lumea are înfăţişarea răului? Nesupunerea faţă de Dumnezeu a făcut lumea rea…”

MARŢEA  A  ŞAPTEA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întâi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie  şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei  şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul  şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine de aici înainte intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri  şi strâmtori  şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, mângâietorule ceresc al celor greşitori, e aşa de întinsă şi aşa de fioroasă mulţimea greşelilor mele, încât mă ameninţă să rămân îngropat în ele.

Nu întârzia, te rog, ajută-mă. Trage-mă afară din valurile patimelor şi înalţă-mă la virtuţi creştineşti, care să mă facă vrednic de Împărăţia Cerurilor în care au ajuns toţi sfinţii lui Dumnezeu.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, ascultă-mi rugăciunea!(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

”Nu e cine ştie ce mare lucru să trăieşti cu oamenii buni şi paşnici; fireşte, asta le convine tuturor, căci oricine caută liniştea şi iubeşte mai mult pe cei care sunt de acord cu el. Dar să trăieşti în pace cu oamenii ursuzi, stricaţi, dezorientaţi sau cu cei care ţi se împotrivesc, este un mare har, o faptă plină de bărbăţie şi vrednică de toată lauda.” (Imitaţiunea lui Iisus Christos, Cartea a II a, cap.3)

MARŢEA  A  OPTA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie  şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei   şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul  şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine de aici înainte intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri  şi strâmtori  şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, ocrotitorule puternic, diavolul, lumea, trupul meu îmi întind fel de fel de curse.

Voinţa mea, obişnuită cu păcatul nu poate rămâne statornică în bine.

Sfinte Antoane, avocatul meu, pune un cuvânt de mijlocire pentru mine.

La un cuvânt al Tău, duşmanii mei vor fugi, iar mie îmi vei dobândi puternicia ajutorului dumnezeiesc, cu care întărit voi putea rupe cătuşele  oricărei robii sufleteşti.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, îndură-te spre mine!(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

!Trebuie să ţii socoteală de slăbiciunile si greşelile celor cu care trăieşti. Caută să dai mai multă atenţie binelui decat răului. Ceea ce te supără, îndreaptă cu prudenţă spre bine,”

MARŢEA  A  NOUA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi, mai întai, iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine, de aici înainte, intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri şi strâmtori şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

 

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, nenorociri şi necazuri de tot felul vin asupra mea.

Sunt în primejdie mare de a mă pierde din pricina atâtor slăbiciuni trupeşti şi sufleteşti, vino deci în ajutorul meu.

Tu eşti medicul minunat al celor mai părăsiţi bolnavi, vino cu leacurile milei dumnezeieşti şi vindecă-mă de toată neputinţa.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, tămăduieşte boalele sufletului meu!        (de 3 ori)

(Roagă-te zilnic  în cursul săptămânii)

”Stăpâna şi Maica mea, mă dăruiesc ţie şi, spre a-ţi dovedi închinarea mea, îţi consfinţesc astăzi ochii mei, urechile mele, inima mea  şi intreaga mea fiinţă, deoarece Eu Sunt, astfel, al tău (a ta).

Buna mea Mamă, păzeşte-mă, apără-mă ca pe un lucru al tău.”

 

MARŢEA  A  ZECEA 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu, măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi, mai întai, iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie  şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul  şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă şi pe mine, de aici înainte, intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri şi strâmtori şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, e plină lumea de slava minunilor tale, mai ales pentru aflarea lucrurilor pierdute.

Eu plâng acuma pierderea nevinovăţiei primite la botez.

Tu ai fost atât de nevinovat!

Ajută-mă să aflu harul lui Dumnezeu şi toate celelalte bucurii sufleteşti ce le-am pierdut prin păcat, ca să preamăresc şi eu această putere a ta şi s-o fac cunoscută şi altora.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, arată-ţi puterea Ta cu mine!de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

”Toate să le faceţi fără a murmura şi fără nemulţumire, ca să fiţi fără prihană şi fără răutate, fiii lui Dumnezeu, neîntinaţi în mijlocul unui neam răutăcios şi stricat, în mijlocul căruia voi veţi străluci ca nişte luminători în lume.” (Fil.II. 14.15)

MARŢEA  A  UNSPREZECEA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi, mai întai, iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă şi pe mine, de aici înainte, intre cinstititorii şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu, ori de câte ori te voi chema, în necazuri şi strâmtori şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Slăvite Sfinte Antoane, nu este nimeni care să nu se bucure de binefacerile Tale sfinte, fie el tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, fie sănătos sau bolnav.

Tu mijloceşti pentru toţi.

Tu eşti ca Soarele care îşi trimite razele lui binefăcătoare deopotrivă şi asupra pietrelor scumpe şi asupra stâncilor.

Oricine cere încrezător un har de la tine cu siguranţă dobândeşte.

Milostiv ocrotitor,  întinde te rog mâna Ta şi asupra mea.

Nu te uita la nevrednicia mea, ci numai la puterea Ta făcătoare de minuni.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, fii ajutorul meu!(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

„Religia dezaprobă faptele, chiar şi cele mai bune, pe care omul le săvârşeşte în loc să-şi facă datoria. Omul nu valorează nimic în ochii lui Dumnezeu dacă nu este ceea ce trebuie să fie” (Massillon).

MARŢEA  A  DOUĂSPREZECEA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întai iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă şi pe mine, de aici înainte, intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri  şi strâmtori  şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Mărite Sfinte Antoane, în atâtea primejdii ce mă înconjoară eu alerg la tine ca la apărătorul meu cel mai puternic.

Sub scutul Tău binefăcător să aflu siguranţa şi tăria sufletească spre a le învinge şi a le înlătura cu uşurinţă.

Împlineşte aşteptările mele şi scapă-mă totdeauna de orice primejdie trupească sau sufletească.

Rugăciunile tale sunt pururea ascultate de Dumnezeu.

Mijloceşte deci pentru mine şi mă mântuieşte căci mare este puterea Ta.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, nu mă lăsa nemângâiat!(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

”Fiecare îşi va primi răsplata cuvenită după munca sa” (1 Cor. 3,8).

MARŢEA  A  TREISPREZECEA

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt.

Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea eşti şi toate Le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, Vino şi Te aşază întru noi şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, Sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, îndură-Te de noi. (de 3 ori)

Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Rugăciune de Începere

Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă.

Iar tu măritul meu patron, Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine.

Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întai iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă.

În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescul ocrotitor al celor ce te iubesc şi te sfinţesc, iată şi eu nevrednicul alerg la tine cu evlavie şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta rugându-te să mă ajuţi în neputinţele, necazurile  şi durerile mele.

Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale petrecându-mi viaţa în curăţenie, în smerenie şi în dragoste fată de Dumnezeu  şi de aproapele meu.

Apară-mă în vremea ispitei şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul şi Ziditorul meu prin căderea în păcat.

Numără-mă  şi pe mine de aici înainte intre cinstititorii  şi ocrotiţii Tai.

Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema în necazuri şi strâmtori şi, mai cu seamă, în ceasul morţii mele.

Amin

Rugăciune

Necăjit în trup şi în suflet de greutăţi şi nevoi de tot soiul, alerg la Tine Mărite Sfinte Antoane pentru ca Tu, pentru minunatele daruri cu care Te-a îmbogăţit Atotputernicul Dumnezeu şi pentru harurile ce El binevoieşte a le împărţi prin Tine să-mi dobândeşti toate harurile de care am nevoie în viaţa aceasta şi în veşnicie, pentru a trăi şi a muri ca un bun creştin.

Amin.

Tatăl Nostru …

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în ora morţii noastre.
Amin.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Mărite Sfinte Antoane, ajută-mă acum şi în ceasul morţii!(de 3 ori)

(Meditează zilnic  în cursul săptămânii)

„Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă.” (Mt 6,33).

Rugăciune de Încheiere

Slăvite Sfinte Antoane, minunea atotputerniciei dumnezeieşti şi mângâierea muritorilor, cât de mare este vrednicia Ta înaintea lui Dumnezeu se vede şi de la limba Ta binecuvântată cu care L-ai mărit şi ai făcut ca şi alţii să-L preamărească şi care a rămas întreagă, vie şi neatinsă şi după moarte.

Fii, deci, Tu avocatul meu milostiv pe lângă Dumnezeu şi ca bun ocrotitor ajută-mă în necazurile trupeşti şi sufleteşti.

Fă să prisosească pe viitor în mine harul, deoarece până acum a prisosit mai mult păcatul.

Ascultă, te rog, ruga mea, Făcătorule de minuni şi Mângâietorule dulce.

Ajută-mă să trăiesc creştineşte spre mai marea mărire a iubitului Tău Stăpân pe care nădăjduiesc să-L pot lăuda, proslăvi şi adora în toată veşnicia dimpreună cu Tine.

Amin.

Şi acum de 9 (nouă) ori 

Troparul Sfântului Anton

compus de Sfântul Bonaventura

De doreşti să ai minuni

Prin Anton le dobândeşti

Moartea şi orice necaz

Fug de-a Lui putere

Şi furtunile dispar

Şi orice lucru îl regăseşti

El dă celui încercat

Scut de apărare.

Şi primejdiile trec

Orice lipsă ai avea

Sfântul te va ajuta

Dându-ţi mângâiere

Şi furtunile dispar

Mărire Tatălui şi Fiului si Sfântului Duh şi acum şi în pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

Sa Ne Fie De Folos!
Pace, Lumină, Dragoste, Compasiune şi Binecuvântări Divine Tuturor!
Vă Iubesc pe Toţi!
Sursa:

https://antiqul.wordpress.com/rugaciuni-pentru-treisprezece-marti-in-cinstea-sfantului-anton-de-padova/

 

Sf. Anton de Padova cu pruncul Iisus

 

Sf.-Anton-Padova

 

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Anton de Padova, Rugaciuni și etichetat , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s