Decalogul Lui Zalmoxis si Noile Legi Belagine

Cartea Lui Zamolxe

Octavian Sarbatoare

Cele zece porunci ale Dumnezeului Ler, Decalogul Lui Zalmolxis si Noile Legi Belagine

Cele zece porunci ale Dumnezeului Ler

01. Eu sunt Dumnezeul, Domnul Zeu al tău, tu omule să nu-ţi faci dumnezei după mintea ta.

02. Zeii sunt puterile care există în lume, orice întruchipare a lor nu poate ţine loc acestor puteri.

Iar dacă îţi faci chip pictat sau cioplit sau ceea ce crezi tu că este asemănare cu zeii-putere, ţine minte că tu nu te închini la pictura sau chipul cioplit sau orice asemănare pe care o dai acelor puteri în mintea ta, ci în acea întruchipare venerezi puterile Mele arătate oamenilor.

03. Să urmezi Lumina Domnului Zeu și să nu iei în desert numele Lui.

04. La fiecare șapte zile să te odihnești după ce ai muncit în celelalte zile.

Si cel puţin o dată la șapte zile să aprinzi și să privești focul sacru care este legătura ta cu Domnul Dumnezeu.

05. Pe tatăl și pe mama ta să îi cinstești dacă ei urmează lumina Lui Dumnezeu, iar dacă ei se află cu mintea în întuneric să fugi de ei.

Asa îţi va fi bine și mulţi ani vei trăi sănătos.

06. Să nu ucizi pe nedrept.

07. Să nu cazi în patimi, să-ţi înfrânezi pornirile care te ostoiesc de vlagă.

08. Să nu poftești la bunul altuia sau să iei bunul altuia dacă nu ţi se cuvine.

09. Să urmezi dreptatea, să nu mărturisești strâmb împotriva nimănui.

10. Să te înfrânezi să agonisești lucruri care nu-ţi folosesc și să dai lucrurile care-ţi prisosesc.

Decalogul Lui Zamolxe

01. Opune-te răului, respectă adevărul, caută dreptatea și umple-te de Lumină în suflet. Urmând acestea puterea întunericului scade.

02. Trăiește în armonie cu oamenii, dar dacă ei nu sunt pașnici trebuie confruntaţi pentru că minţile le sunt stăpânite de întuneric.

03. Omul care greșește să-și repare complet faptele rele, dacă mai este posibil, iar dacă nu să-și primească pedeapsa pentru greșeli.

04. Respectă pe oricine, dar dacă cineva nu merită onoarea pe care i-o dai atunci ignoră acea persoană.

05. În tot ce faci urmează Lumina Lui Dumnezeu.

06. Cei care dobândesc Spiritul Înţelepciunii merg în împărăţia Lui Dumnezeu si sunt nemuritori.

07. Lui Dumnezeu sau zeilor nu le face niciodată sacrificii bazate pe omorârea fiinţelor si pe distrugerea de flori si fructe; divinităţile nu au nevoie de ofertele materiale ale oamenilor. Sacrificiul tău trebuie înţeles ca renunţarea la dezordine în gânduri, vorbe si
fapte.

08. Învaţă de la orice popor ceea ce are mai bun, astfel Lumina neamului tău va străluci mai puternic.

09. Trăiește simplu, frumos și drept.

10. Să privești flacăra focului sacru, legătura ta cu Dumnezeu.

Noile Legi Belagine sau Legile Lui Zalmoxis

001. Dumnezeu este CEL CE ESTE în nemărginire și veșnicie. Noi oamenii I-am dat multe nume CELUI CE ESTE, după mintea noastră. Dar EL cu adevărat nu are nume.

002. Domnul Dumnezeu își are ființarea în Focul Viu. Si cu Focul Viu Domnul zămislește sau pierde lumi. Dumnezeu, creatorul a tot ce există, se află în cerul de purpură și este Focul Viu care a existat dintotdeauna în lumină sacră.

003. Omul a fost creat de Dumnezeu pornind de la o scânteie a spiritului Lui. Si scânteia a intrat în materie, s-a îmbrăcat cu materie si treptat a evoluat în ființe care seamănă din ce în ce mai mult cu Dumnezeu. Ființele sunt în devenire în Dumnezeu, cresc în conștiința de sine până când o ating pe cea a Lui Dumnezeu în care se mistuie.

004. Domnul trăiește în multe lumi și atâta timp cât ESTE, EL creează necontenit. Domnul se revelă prin creația Sa și prin sinele ființelor. Ființele cu putere mai mare a minții Îl cunosc mai bine pe Dumnezeu. Existența pe care o creează mintea omului nu are limitări întocmai ca si cea creată de mintea Lui Dumnezeu.

005. Tot ceea ce există este creația Lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul și omul să nu-și facă dumnezei după mintea sa.

006. Pentru noi oamenii, Dumnezeu este și Tată și Mamă pentru că Îl privim ca pe CEL care ne-a creat corpurile și mințile și sufletele.

007. Creatorii cei mai mari sunt acele ființe cu minți cerești, căci trezvia lor este cea care le dă puterea de a crea alături de Domnul Dumnezeu, Foc Viu din cerul de purpură.

008. Mintea omului nu are limitări de gândire, astfel că realitatea pe care mintea sa o creează nu are limitări. Gradul de discernământ al omului cerne participarea sa în universul nelimitat. Dar în viața proprie omul să-și stabilească limitările potrivite unui timp anume datorită urmelor trecutului lăsate în viața sa.

009. Dumnezeu se revelă și prin Sinele omului. Regulile de a trăi ale omului sunt date de înțelepciunea cunoașterii sale. Toate ființele își fac regulile de a trăi pe cât pot ele să înțeleagă din Lumina Lui Dumnezeu.

010. Lumina urmează lumina, întunericul urmează întunericul. Să urmezi lumina Domnului Zeu și să nu iei în desert numele Lui.

011. Ca ființe umane suntem legați cu întreaga lume prin corp, minte și suflet. Ne creăm o rețea de interdependențe mai mult sau mai puțin controlate. Energiile corpului ale minții și ale sufletului se pot transforma una în alta.

012. Prin puterea minții totul devine posibil. Însă credința este cea care dă putere minții omului.

013. Să simți nemărginirea din tine precum este preaplinul Lui Dumnezeu.

014. Lumea este ceea ce crezi tu că este; gândurile tale sunt cele care ți-au făcut viața asa cum este.

015. Oamenii care se află în jurul tău sunt rezultatul credinței tale în viețile lor alături de a ta.

016. Lumea existentă este rezultatul intersecției lumilor zămislite de mințile cu puteri creatoare.

017. Gândurile tale atrag realitatea pe care o trăiești; dacă ele sunt pozitive atunci vor crea o realitate pozitivă, iar dacă sunt negative asa îți va fi și lumea în care viețuiești. Omul își schimbă viața prin a-și schimba modul în care gândește.

018. Visele îi par omului realitate și realitatea îi pare vis. Toate câte sunt, sunt și vis și realitate. Realitatea pentru tine este ceea ce tu trăiești, omul să fie atent la ce i se potrivește pentru viața pe care și-o construiește din gânduri statornice.

019. Puterea care unește este mai mare decât cea care desparte. Cel înțelept caută armonia în oameni. Puterea ființelor vine dinăuntrul lor.

020. Gândul înțelept, ieșit din lumina sufletului, trebuie urmat de vorbă și faptă pentru ca el să se împlinească.

021. Urmați lumina sufletului din voi, iar dacă o dați și altor oameni ea nu se împuținează, ci strălucește și mai tare.

022. Mintea cea ascunsă (Sinele de jos), mintea cea cu care ești treaz (Sinele de mijloc) si mintea sufletului (Sinele de sus), sunt tărâmurile în care omul trăieşte.

023. În ACUM se află toată puterea vieții. Puterea lui ACUM depinde de puterea conștiinței prezentului. Ființele există cu adevărat doar într-un prezent continuu, care se schimbă clipă de clipă. Schimbând gândul ACUM se schimbă si realitatea prezentului și pasul următor către viitor.

024. Puterea omului vine întotdeauna dinăuntrul său și tot ceea ce creează omul este rezultatul folosirii puterii sale lăuntrice.

025. Prin manifestarea atenției (năzuinței) către trecut trăim în trecut, pe când folosind-o spre viitor trăim în viitor; dar când atenția are direcția către prezent, numai atunci trăim cu adevărat realitatea.

026. Oamenii se deosebesc esențial prin puterea minții fiecăruia dintre ei.

027. Frica paralizează puterea omului.

028. Vinovăția slăbește energia omului și-i năruie viața.

029. Să nu cazi în patimi, să-ți înfrânezi pornirile cele care te ostoiesc de vlagă.

030. Dumnezeu creează cu înțelepciune din iubire. Iubirea, pasărea cu aripi de foc, este taina vieții.

031. A iubi înseamnă a fi în Dumnezeu si a fi fericit, căci iubirea este măsura fericirii și intensitatea de a trăi.

032. Crescând în iubire, omul creste în Dumnezeu.

033. A fi îndrăgostit înseamnă a fi în Dumnezeu.

034. Începutul înțelepciunii este iubirea de Dumnezeu, iar ruina înțelepciunii este frica de Dumnezeu.

035. Iertarea îl vindecă în primul rând pe cel care iartă.

036. Urmele trecutului se manifestă în prezent datorită amestecului lor cu realitatea prezentului.

037. Puterea prezentului poate prevala asupra predestinării trecutului. Omul cu conștiința prezentului slăbește sau șterge influența trecutului manifestată prin obiceiuri și tipare create de minte și menținute în memorie.

038. Omul a fost creat pentru a cunoaște lumina Divină si prin ea el să se ridice la cerul de purpură al Lui Dumnezeu.

039. Schimbând gândul acum se schimbă si realitatea prezentului; omul unde gândește acolo se pomenește.

040. Slăbind trăirea în prezent, se slăbește esența ființei, de aceea pentru a întări ființa este bine să trăim în prezent.

041. Să învățăm să deosebim adevărul de iluzie. Când omul nu mai face diferența între propriul suflet și ego-ul fals atunci el își făurește iluzii și vise nedefinite legate de cele văzute și auzite.

042. Energia curge într-acolo unde o direcționează atenția (năzuința) care arată calea intenției.

043. Lumea omului se creează din energia direcționată. Puterea omului se manifestă într-acolo unde se îndreaptă năzuința minții.

044. La focul sacru se creează o realitate care trezește puterea mentalului colectiv al celor care privesc focul.

045. Înainte de a acționa, omul să se adune în sine, să-și drămuiască puterea iș abia atunci să-și îndrepte năzuința către ceea ce vrea să realizeze. Si astfel va fi ajutat de energiile corpului, ale minții și ale sufletului, puteri care se pot transforma una în alta.

046. Împlinirea este măsura adevărului, căci pomul după roade se cunoaște și omul după fapte.

047. Lumea este ceea ce cred mințile ființelor că este. Gândurile ființelor atrag realitatea pe care ele o trăiesc. Ființele își pot schimba viața dacă își schimbă gândurile care sunt urmate de fapte.

048. Dacă opiniile și credințele tale nu dau rezultate bune și-i fac pe oamenii buni să sufere, renunță la ele, căci ele sunt manifestări ale lipsei luminii din sufletul tău.

049. Faptelor sunt măsura adevărului gândurilor tale.

050. Dumnezeu dă dreptul la viață.

051. Asa ne spune Domnul Dumnezeu: Zeii sunt puterile care există în lume, orice întruchipare a lor nu poate ține loc acestor puteri. ar dacă îți faci chip pictat sau cioplit, sau ceea ce crezi tu că este asemănare cu zeii-putere, ține minte că tu nu te închini la
pictura sau chipul cioplit, sau la orice asemănare pe care o dai acelor puteri în mintea ta, ci venerezi puterile Mele arătate oamenilor.

052. Dumnezeu este Cel care vede prin lumina ochilor sufletului tău, căci Dumnezeu este în timp și în afară de timp, El este în existență și în afara existenței.

053. Creând în iubire, omul creste în Dumnezeu. Iubirea este măsura fericirii ființelor.

054. Noi oamenii suntem alcătuiți în felul nostru din frumusețe și nesfârșire, iar natura întreagă este marea operă a Lui Dumnezeu.

055. Întunericul este lipsa luminii. Lumina urmează lumina, întunericul urmează întunericul. Lumina este ordine, întunericul este dezordine.

056. Tu omule ești templul viu al Lui Dumnezeu. Iar când îți faci temple cu mâinile tale, ele sunt doar trepte ca tu să pășești către Dumnezeu și să aduci iubirea ta ofrandă Lui Dumnezeu cu mâinile întinse spre focul sacru.

057. Omul există cu adevărat doar într-un prezent continuu, care se schimbă clipă de clipă. Prin conștiința trăirii în prezent se pot șterge tiparele curgerii vieții dintr-un trecut care predispune.

058. Experiența eternității depinde de intensitatea trăirii mentale, în clipa de acum se poate afla toată eternitatea lumii si atunci timpul dispare.

059. Să nu poftești la bunul altuia sau să-ți însușești orice bun dacă nu ți se cuvine.

060. Să vă creșteți copiii în legea strămoșească că numai asa  neamul vostru va dăinui.

061. Iubirea zidește și înțelepciunea înalță.

062. Gândurile plăcerilor trăite orientează omul către făgașul acelor trăiri.

063. Popoarele care-și sacralizează istoria vor dăinui mult timp.

064. Pacea lumii este punerea împreună a păcii din mințile oamenilor.

065. Si iertați că asa și Tatăl Cel din ceruri vă va ierta vouă greșelile.

066. Averea, cea mai de preț, omul o ține în inimă în legătura lui cu Dumnezeu, și astfel nu i-o poate lua nimeni.

067. Robia minții se naște din necunoaștere. Năzuiește la a ști și cunoașterea te va face liber.

068. Singurul lucru care-l poate salva cu adevărat pe om este iubirea. În iubire se află izvorul năzuințelor celor bune.

069. Să urmezi dreptatea și să nu mărturisești strâmb împotriva nimănui.

070. Fii cumpătat în cele ce faci si temeinic în lucrarea mâinilor tale.

071. Drumul suferinței nu este drumul iubirii. Pe treptele suferinței nu urci ci cobori, căci treptele acestea nu formează scări înspre cer ci spre adâncurile întunericului.

072. Să te înfrânezi să agonisești lucruri care nu-ți folosesc i să dai lucrurile care îți prisosesc.

073. Atât lumina cât și întunericul sunt eterne și nemărginite în ființarea lor. Doar lumina există cu adevărat, căci întunericul este lipsa luminii.

074. Ridicându-te mai presus de lumină si de întuneric, asa vei înțelege de pe acele înălțimi de unde a luat ființă chiar Domnul Dumnezeu.

075. Când omul are cunoașterea de sine, atunci va putea să vadă lumina sufletului și asa se va mântui.

076. Împărăția Domnului este înlăuntrul vostru și ea vi se face cunoscută atunci când omul se cunoaște pe sine însuși.

077. Dacă Dumnezeu ar fi avut ceva de ascuns față de om nu i-ar fi dat gândul de a cunoaște.

078. Cunoașterea, ca și lumina, este de natură divină.

079. Tainele Domnului vor fi aflate doar de acei oameni care sunt vrednici de ele.

080. Temelia pe care s-a construit veșnicia este iubirea. Din această esență Divină este creat și omul.

081. Omul se împlinește prin dragostea sa de Dumnezeu.

082. Ia seama că oricând vei fi la strâmtoare să chemi numele tainic al Domnului care este ZAM. Dar numai cei care cu adevărat caută lumina vor putea avea marea putere dată de acest nume.

083. Să nu uitați vreodată de focul sacru dacic și de sufletele străbunilor. Asa inimile voastre nu vor fi cuprinse niciodată de lanțurile robiei.

084. Să aprindeți focuri sacre pe oriunde veți fi și asa vă veți păstra sănătoși și însănătoși, iar duhurile întunericului s-or duce de la voi.

085. La focul sacru se ard impuritățile care atârnă greu pe sufletul omului. Priviți flăcările și gândiți-vă la tot ceea ce doriți să faceți pentru viețile voastre.

086. Uită-te la natură cum se reînnoiește în fiecare an. Tot asa să-ți înnoiești și tu mereu ființa și să te îmbraci cu un nou vesmânt de viață.

087. Vitalitatea este o realitate a gradului de conștientizare a existenței sufletului. Deși vitalitatea este dată de suflet, ea se exprimă și prin minte și prin trup.

088. Cel ce-L slujește pe Domnul ia din lumina Lui nesecată și nemărginită și astfel va fi puternic și înțelept.

089. Când lumina divină vă va merge direct în inimi, atunci rodul ei este umplerea cu duhul înțelepciunii. Iar cine are duhul înțelepciunii are totul.

090. Aduceți copiii voștri la lumina focului sacru și acolo să-și țină ochii deschiși și să-l privească. Si asa vor creste să ajungă oameni înțelepți.

091. Focul sacru este dat oamenilor ca mijloc de legătură cu zeii.

092. Aduceți-vă aminte mereu să vă bucurați la întâlnirile cu zeii și asa să știți că lumina există în inimile voastre.

093. Si țineți minte că ceea ce spuneți în prezența focului sacru dacic Le spuneți zeilor, Lui Dumnezeu si Domnazânei.

094. Iubirea vindecă.

095. Înțelepciunea este marea cale către Dumnezeu și ea se înfiripă prin speranță, iubire si adevăr. Conștiința iubirii este înțelepciunea care-l apropie pe om de Dumnezeu.

096. Din lumina din noi oamenii, ne modelăm lumea frumoasă care ne înconjoară.

097. Acceptând zeii iș zânele, nu facem altceva decât să-i descoperim în noi, în armoniile firii noastre.

098. Nu există legătură între zeitățile noastre și idolatria. Noi nu ne închinăm la idoli, ci venerăm viața.

099. Cercetează Universul, privind stelele.

100. Lumea care se vede și cea care nu se vede este rezultatul intersecției lumilor create de toate mințile ființelor din acel spațiu.

101. Oricine poate să cadă în cursul vieții, dar cei înțelepți se pot ridica iarăși prin puterea minții lor.

102. Dacă tu poți crede, toate-i sunt cu putință celui care crede.

103. Ființele se deosebesc esențial prin puterea minților lor.

104. Cât privește îngrijirea de sine, a minții și a trupului, trebuie să o dăm în primul rând sufletului și atunci și capul și restul trupului deopotrivă or s-o ducă bine.

105. Preotul aflat pe Calea Lui Zamolxe trebuie să cunoască tainele cerului și ale pământului.

106. Fii responsabil de faptele tale.

107. Fă faptele bune cu discernământ și vei rămâne în lumina spiritului.

108. Omul este propriul său stăpân.

109. Frumusețea vieții tale să ți se arate pe chip.

110. Zâmbetul pe buze să-ți vină din inimă.

111. Privește înainte, căci acolo îți este direcția de mers.

112. Fii activ cu sufletul, cu mintea și cu trupul. Asa ființa îți va dăinui în bună stare.

113. Poartă cu tine spiritul copilăriei și întreaga viață nu te vei simți bătrân. Bătrânețea înseamnă renunțarea la năzuințele vieții.

114. Noi, neamul dacilor, suntem fiii și fiicele soarelui și ai luminii.

115. Bărbatul luminează mințile prin rațiune, căci poate gândi profund și vorbi minții.

116. Fericirea se trăiește pe calea vieții nu la capătul drumului.

117. La fiecare șapte zile să te odihnești după ce ai muncit în celelalte zile.

118. Cel puțin o dată la șapte zile să aprinzi și să privești focul sacru, care este legătura ta cu Domnul Dumnezeu.

119. Domnul este în voi în primul rând. Pe acel Domn să-L treziți și atunci rugăciunea vă este împlinită.

120. Doamne Dumnezeule adu-mi soarele Tău în inimă.

121. Nu întrebați, la fiecare pas, ce aveți de făcut, căci asa veți face toată viața numai ce vă spun alții.

122. Speranța întinerește.

123. Să nu glorificați suferința sub nici o formă, căci suferința omului este desprinderea sa de inima Lui Dumnezeu.

124. Tradițiile străvechi ale înțelepților titani, oamenii cei blajini din vechime, trebuie să le transmiteți urmașilor.

125. Cerul ne face să căutăm, pământul să iubim, soarele să trăim, luna să visăm. Asa viața omului se împlinește.

126. Omul echilibrat este parte din natură și asa va înțelege cel mai bine ce sunt zeitățile ca puteri ale naturii.

127. Învață să-L cunotși pe Domnul Cel Preaînaltul.

128. Când vei cunoaște zeii atunci te vei trezi în plină conștiință creatoare.

129. Aveți capacitatea de a fi parțial zei, adică semizei, deoarece acolo unde există conștiință se află și identitatea acelei conștiințe.

130. Ființele conștiente sunt conștiința zeilor.

131. Cel care ridică sabia, de sabie va muri și cel care oferă sânge zeilor, de sânge va avea parte.

132. Zeii sunt intermediarii ofrandelor făcute de cei buni pentru menținerea bineții între oameni.

133. Dumnezeu îl ajută pe cel îndrăzneț în bine.

134. Urmează-ți perseverent idealul.

135. Chemați mereu la focul sacru reîntoarcerea prin reîncarnare a marilor suflete încărcate de ordine, armonie, adevăr, dreptate și iubire de oameni.

136. Religia noastră hrănește viața, că noi nu avem zei plăsmuiți, ci pe cei care au menire în trăirile noastre în frăție cu natura.

137. Zidește-te în credință. Încrederea unui singur om mișcă munții.

138. A trăi cu scop divin este singurul mod de a viețui cu adevărat, de a simți din plin că ești viu.

139. Întunericul nu există decât atunci când lumina nu se arată. Să luați seama că întunericul sufletului nu va exista atunci când voi vă veți cunoaște pe voi înșivă.

140. Să lăsați lumina Divină să intre în voi și să vă transforme viața, că viața fără lumină, credință și demnitate nu merită trăită.

141. Treptat lumea va fi curățită și însănătoșită cu Focul Viu, Focul Vieții, Focul Lui Zamolxe.

142. Nu uitați că natura, cu toți zeii iș zânele ei, este sacră, îngrijind-o vă îngrijiți de voi.

143. Botezul oamenilor se face cu apă vie, foc sacru si Duhul Înțelepciunii care este Duhul Lui Dumnezeu.

144. Marile taine ale vieții vor fi aflate doar de către cei vrednici de ele.

145. Tine-ți visele vii, că asa se vor împlini. Optimismul atrage fapta împlinită. Fapta bună face viața omului bună.

146. Credeți în puterea invocației. Deși invocația este adresată zeilor, scopul ei este de a armoniza sufletul, mintea și trupul celui care o face si prin aceasta de a-l însănătoși și a-l ține sănătos pe acel om.

147. Sunteți legați cu lumea întreagă. Sporiți-vă puterile cu puterile lumii.

148. Armonia naturii și înțelepciunea omului merg mână în mână.

149. Cel mântuit este ca cel care se naște din nou în spirit, deși trupul în care se găsește sufletul lui îi este același.

150. Iubirea te poate salva de căderile cele mai grele.

151. Cei care aduc pe oameni la înțelepciune sunt purtătorii luminii Lui Dumnezeu.

152. Duhul Lui Dumnezeu este Duhul Înțelepciunii care este mai înalt decât Duhul Sfânt. Cine are Duhul Înțelepciunii are și Duhul Sfânt.

153. Nu faceți sacrificii sângeroase, nu oferiți nimic zeilor, că zeii nu au nevoie de ofrandele voastre, ci doar de credința voastră în bine.

154. Mintea bună coboară în inima cea luminată.

155. Rugăciunea Minții în Inimă conduce omul la renașterea în Spirit, la transformare interioară și la devenirea omului întru ființă conștientă de propria-i existență.

156. Veți păstra vatra nemuririi dacilor arieni mereu aprinsă supraveghind aprinderea focurilor sacre la altarele zeilor.

157. Primul pas către înțelepciune este să poți simți liniștea, apoi înveți să asculți și să ții minte lucrurile, iar pe cele bune să le folosești. Numai după ce le ai pe acestea poți da din înțelepciunea ta și altora.

158. Nu-i copia pe alții, găsește-ți propria ta cale pe care să mergi plin de încredere întru împlinirea vieții.

159. De-a pururea să țineți minte că noi dacii suntem Poporul Lui Dumnezeu.

160. Durerea apare ca să te trezească la viață, să devii mai conștient de calea pe care să o urmezi. Acceptă această trezire si vei rămâne treaz.

161. Învață să trăiești natura ta interioară și din liniște îți va izvorî bucuria fără un motiv anume.

162. Dacă vei urma mulțimea ajungi pierdut în mulțime. Adevărurile se revelă doar anumitor suflete.

163. Doar Dumnezeu este adevărata realitate. Scânteia din sufletul nostru face parte din Dumnezeu.

164. Focul sacru vine de la zei, îngerii veghetori au dat focul sacru oamenilor și datoria oamenilor este să-l mențină întru ținerea vieții în armonie.

165. În prezența focului sacru, oamenii se schimbă în bine. La focul sacru sufletele sunt purificate și umplute treptat de un duh al înțelepciunii.

166. Înțelepciunea neamului este zidită în vorbele de duh ale poporului.

167. Învață din greșelile altora ca să nu ți se întâmple și ție la fel.

168. Caută-i pe înțelepți și vei învăța de la ei cum să fii înțelept.

169. Cei înțelepți aleg simplitatea vieții.

170. Să păstrați cultul strămoșilor, să respingeți cultul morților.

171. Când faci bine, la alții, e mai bine ca de asta să nu știe nimeni, ci doar Domnul. Mila față de alții este mâna de ajutor pe care ți-o întinzi singur pentru când vei avea vreodată nevoie. Dar ia seama să nu dai ceva bun celui rău căci răsplata lui pentru tine va veni din răutatea lui.

172. Pomana este bună, dar jertfa este rea.

173. Atât cele bune cât și cele rele, ale ființei noastre întregi, se revarsă din suflet.

174. Femeile cele bune sunt cele care te fac să uiți de orice fel de suferință.

175. Cine vrea să fie iubit, să iubească, cine vrea să primească să dăruiască. Aceasta este legea vieții frumoase.

176. Dacă vei părăsi iubirea vei uita și de scopul pentru care trăiești.

177. Când omul iese din legea Divină umblă rătăcit în întunericul pe care-l întreține cu faptele întunericului.

178. Idolii tăi, precum icoane și statui, sunt faceri de mâini omenești iș puterea lor vine din credința ta în ei. Focul sacru este viu și curăță sufletul, pe când idolii doar încântă privirea.

179. Prin orice poate omul cădea în viață, numai prin iubire nu.

180. Pe tatăl și pe mama ta să îi cinstești dacă ei urmează lumina Lui Dumnezeu, iar dacă ei se află cu mintea în întuneric să fugi de ei. Asa îți va fi bineș i mulți ani vei trăi.

181. Ia seama că lucrurile lumii vin și pleacă, trăinicia există doar în sufletele oamenilor.

182. Cunoaște-ți și construiește-ți arborele genealogic, pentru ca sufletul să nu-ți rătăcească prin familii străine.

183. O iubire nerealizată este ca pierderea ființei proprii. Este ca și cum L-ai văzut odată pe Dumnezeu și apoi ți s-au închis toate căile ca să-L poți zări iarăși.

184. Să nu ucizi pe nedrept.

185. Află omul înțelept după viața pe care o duce. Mulți pot părea înțelepți după vorbe, dar proba înțelepciunii este viața trăită cu înțelepciune.

186. Mergi la omul înțelept si ia sfat bun pentru viața ta. Cel înțelept va cunoaște tulburarea din inima ta.

187. Să aduci lumina Divină în tine si asa vei găsi răspunsuri la problemele tale.

188. Legile Lui Zamolxe se nasc si renasc din ele însele pentru că sunt legile vieții.

189. Să luați bine aminte că Legea Domnului este viața nu Scriptura, care oricât ar fi ea de bună nu poate să fie mai presus de cuvântul viu. Viața în lumină este cuvântul viu al Domnului.

190. Ia seamă să asculți de bătrânii înțelepți. Domnul îi răsplătește cu lumină și ei strălucesc puternic înainte de a părăsi viața pământească.

191. Pe toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați și primit și le veți avea.

192. În fața Lui Dumnezeu toți oamenii sunt egali. Doar felul lor de a-L înțelege pe Dumnezeu îi desparte.

193. Păstrează-ți dreptul de a alege și fii liber.

194. Nu-ți da pământul strămoșesc străinilor că vei ajunge străin în glia străbună. Tu, omul Lui Zamolxe, să fii legătura între Cerul Lui Dumnezeu și Mama Pământ.

195. Iubirea să-ți fie temelia pe care să-ți trăiești viața care să urmeze calea inimii și să asculte de vocea rațiunii.

196. Femeia dă iubire inimii, căci poate intui adânc și vorbi sufletului.

197. Virtutea înseamnă putere.

198. Privește adânc înăuntrul ființei tale si acolo vei descoperi zeii și tainele lumii. Iar când privești lumea stelelor te vei găsi pe tine.

199. Hărnicia îți va face viață îmbelșugată si te vei bucura de rodul brațelor si minții tale întru trezirea sufletului din tine.

200. Ascultă ce-ți spune natura, urmează calea armoniei naturii.

201. Bucuria simțurilor este dată de la Dumnezeu pentru oameni. În trezirea simțurilor Îl întâlnim pe Domnul.

202. Renunță la tot ce nu-ți aduce pace și mulțumire în viața. Calea suferinței nu duce la Dumnezeu.

203. Armonizează-ți mintea si apoi poți pătrunde și în tainele inimii.

204. Marile taine se găsesc în sufletul tău și le vei afla atunci când sufletul ți se va trezi.

205. Viața omului este ca o grădină, dacă o îngrijește este frumoasă ca florile din ea si grădina dă rod, iar dacă nu este îngrijită cade în paragină.

206. Spune-ți EU SUNT în prezența focului viu si asa poți intra pe poarta ființării, a cunoașterii de sine.

207. Dimineața când te trezești să simți lumina Lui Dumnezeu cum intră în inima ta. Si ziua îți va fi plină de bucurii și vei fi mulțumit de ceea ce vei face.

208. Calea zeilor e ușoară pentru că este calea inimii. Pășește cu încredere pe ea si te va duce la armoniile cerului de purpură.

209. Să te ferești de cearta și de gâlcevile oamenilor.

210. Răutatea oamenilor nu te va atinge dacă nu lași să-ți intre în minte gândurile lor negre.

211. Fii neclintit ca stânca atunci când întunericul altor oameni te împresoară si nu te lăsa ademenit de ei.

212. Multe ne sunt date fără efort în lume, soarele aduce căldură, ploaia aduce rod, păsările cânta. Oare ce motiv avem să nu fim fericiți în viața dată nouă de către Dumnezeu?

213. Lucrul mâinilor tale să-ți fie temeinic, ori că faci pentru tine sau pentru oricine altcineva.

214. Ascute-ți simțurile și asa vei simți că trăiești în lume.

215. Când omul își trezește memoria ancestrală dobândește mari puteri.

216. Frumusețea trupului este felul în care Dumnezeu ne arată bucuria de a trăi în trup. Frumusețea minții omului este felul în care Domnul ne arată bucuria minții în armonie. Iar frumusețea sufletului ne arată bucuria Lui Dumnezeu.

(Extrase din CARTEA LUI ZAMOLXE sau ÎNTELEAPTA SCRIPTURĂ
sau NOUL TESTAMENT AL DACILOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Zalmoxis și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Decalogul Lui Zalmoxis si Noile Legi Belagine

  1. Victor zice:

    Multumesc !

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s