Vindecarea Trupului, Minții și a Sufletului

Vindecare

1. Succesul

Afirmaţie

Eu las în urma mea și eșecurile și împlinirile.

Ceea ce voi face astăzi va crea un viitor nou și mai bun, plin de Bucurie interioară.

Rugăciune

Tu, Creator al galaxiilor şi al nenumăratelor, sclipitoarelor stele, însăși puterea Universului este a Ta! Fie că Eu să reflect această putere în oglinda măruntă a Vieţii şi Conştiinţei mele.

2. Dragostea

Afirmaţie

Eu îi iubesc pe ceilalți ca și cum ar fi prelungiri ale eului meu și ale Iubirii pe care o simt venindu-mi de la Dumnezeu.

Rugăciune

Tu, Cel infinit, fă-mă să fiu un canal pentru Iubirea Ta! Prin mine, sădește semințele Iubirii în Inimile de pretutindeni.

 

3. Fericirea

 Afirmaţie

Eu jur ca de astăzi înainte să fiu fericit(ă) în orice împrejurare.

Eu vin din Bucuria Lui Dumnezeu.

EU SUNT bucuria Lui Dumnezeu.

Rugăciune

Tu, Domn al Bucuriei, umple-mă cu o Fericire fără margini.

Pentru că Eu Sunt copilul Tău, făcut după imaginea Ta plină de Iubire.

După cum Tu Ești bucurie și Eu, în Sufletul meu, Eu Sunt la fel.

4. Energia

Afirmaţie

Eu dețin înăuntrul meu Energia pentru a realiza tot ceea ce Eu vreau să fac.

În spatele fiecărei acţiuni a mea se află puterea fără margini a Lui Dumnezeu.

Rugăciune

Energie Cosmică, vitalizează toate celulele corpului meu; încarcă-mi mintea cu inspiraţie fără limite; umple-mi Sufletul cu bucuria Ta nesfârşită.

5. Împărtăşirea

Afirmaţie

Ceea ce le dau Eu celorlalţi nu risipesc, pentru că, în realitatea mea cea mare, rămâne totdeauna al meu. Eu Sunt fericit(ă) prin Fericirea tuturor!

Rugăciune

Tu, Cel Infinit, care împărtăşeşti, învaţă-mă să-mi găsesc Fericirea prin ceilalţi.

6. Munca

Afirmaţie

Eu voi munci gândindu-mă la Tine, Doamne, Dumnezeule. Ţie Îţi închin ce este mai bun în mine.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeule, Preaiubit, care ai creat, atât de minunat, munţii înalţi, înzăpeziţi, râurile în matca lor, florile colorate şi parfumate, oceanele întinse şi unduitoare şi stelele depărtate şi strălucitoare: arată-Ţi prin mine Bucuria Ta perfectă.

7. Siguranţa

Afirmaţie

Eu trăiesc în sălaşul Prezenţei interioare a Lui Dumnezeu.

Rugăciune

Eu primesc, Doamne, Dumnezeule, tot ceea ce vine la mine, ca venind din mâinile Tale.

Eu știu că îmi vine cu Binecuvântare, pentru că al Tău Eu Sunt, aşa cum Tu eşti de-a a pururea al meu.

8. Mulţumirea Sufletească

Afirmaţie

Prin cele mai puternice furtuni ale vieţii, Eu Sunt mulţumit(ă), pentru că am în Inima mea, Pacea Lui Dumnezeu.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeule, cum Tu trăieşti de-a pururea împăcat cu Tine însuţi, ajută-mă şi pe mine să trăiesc, de-a pururea, cu mulţumirea în Suflet că Eu Sunt vrednic(ă) să trăiesc în Bucuria Ta.

9. Devotamentul

Afirmaţie

Cu sabia devotamentului, Eu tai funiile Inimii care mă leagă de iluzii.

Cu cea mai profundă Iubire, Eu îmi pun Inima la picioarele Omniprezenţei.

Rugăciune

Tată Preaiubit, Mamă, Dumnezeule: Eu Sunt al Tău (a Ta) cu totul!

Alţii Te caută sau să nu Te caută; nu contează pentru Iubirea mea pentru Tine.

Prin toate încercările Vieţii, rugăciunea mea este una: dezvăluie-Te mie!

10. Iertarea

Afirmaţie

Tot ceea ce mi se întâmplă este spre binele meu.

Eu primesc cu braţele deschise toate durerile şi le consider ocazii de a-mi lărgi înţelegerea.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeule, atât de des durerile prin care Eu am trecut prin viaţă m-au îndurerat!

Întăreşte-mi Puterea de a Iubi, să pot pune totul la picioarele Tale, Prietenul meu etern.

11. Puterea Voinţei

Afirmaţie

Voinţa mea este ca Eu să fac ceea ce este drept ca Eu să fac.

În lături, voi munţi care staţi în calea mea! Nimic nu-mi poate opri înaintarea!

Rugăciune

Tu, Putere Infinită, Eu îmi folosesc Voinţa, dar călăuzeşte-mi Tu Voinţa în tot ceea ce Eu fac, pentru a fi pe măsura Voinţei Tale.

12. Sănătatea

Afirmaţie

Celulele corpului meu îmi ascultă Voinţa: ele dansează cu o vitalitate Divină!

Eu mă simt bine! Eu Sunt un râu curgător de putere şi energie fără limite!

Rugăciune

Tu Puternică Sursă a tot ceea ce este drept şi bun, ajută-mă să văd puterea mea ca pe o expresie a puterii Tale infinite.

13. Autocontrolul

Afirmaţie

Eu Sunt puternic(ă) prin mine.

Eu Sunt întreg(întreagă) cu eul meu.

Bucuria şi perfecţiunea Universului aşteaptă să fie descoperite în, însăşi, fiinţa mea lăuntrică!

Rugăciune

Eu nu tânjesc după nimic din ce-mi poate oferi lumea, Doamne, Dumnezeule.

Tu, Infinită Perfecţiune, fă-mă una cu Tine!

14. Răbdarea

Afirmaţie

Eu Sunt vasta adâncime a oceanului, neatinsă de furtunile puternice de la suprafaţă, neatinsă de vreo schimbare superficială.

Rugăciune

Îndelung Te-am chemat, Doamne, Dumnezeule, dar Tu nu mi-ai răspuns.

Cât amar de vreme mi-ai îndurat nestatornicia!

În viaţa aceasta, o Doamne, şi toată eternitatea, de va trebui, Te voi chema mereu!

15. Entuziasmul

Afirmaţie

În tot ceea ce Eu fac, entuziasmul meu se avântă să îmbrăţişeze infinitul!

Rugăciune

O, Extaz Perfect! Călăuzeşte-mă să te exprim pe Tine prin toate simţămintele mele.

Fie ca entuziasmul meu să fie calea pentru Bucuria Ta!

16. Bunăvoinţa

Afirmaţie

Eu întâmpin cu braţele deschise tot ceea ce-mi iese în cale, ca prilej pentru a-mi continua dezvoltarea.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeule, ajută-mă!

Cu cât Eu îmbrăţişez Viaţa mai strâns în numele Tău, cu atât mai mult Eu îţi simt Bucuria.

17. Smerenia

Afirmaţie

Eu trăiesc prin puterea Ta, Doamne, Dumnezeule.

Ceea ce Eu am este de-a pururea al Tău, de-a pururea al Tău!

Rugăciune

Tu eşti Cel Ce Face, Doamne, Dumnezeule.

Arată-Ţi perfecţiunea prin mine, care mă străduiesc tot mai dornic să trăiesc în Lumina Ta!

18. Curajul

Afirmaţie

Eu trăiesc apărat de Infinita Lumină a lui Dumnezeu.

Rugăciune

La Tine caut puterea, Doamne, Dumnezeule.

Ţine-mă aproape în braţele tale de Iubire. Pe urmă, indiferent ce se va petrece în viaţa mea, Eu voi accepta bucuros (bucuroasă).

19. Slujirea

Afirmaţie

Eu Îl voi sluji pe Dumnezeu prin ceilalţi, iar prin slujirea Lui, Eu mă voi elibera de stăpânirea egoului.

Eu Sunt liber(ă), în Dumnezeu! În Dumnezeu, Eu Sunt liber(ă)!

Rugăciune

Tot ceea ce Eu fac, Doamne, Dumnezeule, Eu fac din Iubire pentru Tine.

Acceptă florile slujirii mele, pe care Eu le pun pe altarul Omniprezenţei Tale.

20. Venitul

Afirmaţie

Tezaurul Infinitului îmi aparţine, pentru că bogăţia din el este energia, iar Eu Sunt energie!

Rugăciune

Tu, Puternic Izvor de Lumină Infinită, din care sunt zămislite nenumărate galaxii: lasă-mă să-mi spăl ambiţiile omeneşti în apele Tale.

Lasă-mă să mă îmbăiez în vâltoarea radioasă a energiei Tale.

Tu Eşti Bogăţia mea; Tu, Bogăţia mea; Tu, Siguranţa mea!

21. Bunătatea

Afirmaţie

Întreaga lume este casa mea, iar rasa umană familia mea.

Cu bunătatea lui Dumnezeu, Eu îmbrăţişez toţi oamenii.

Rugăciune

Mama Sfântă, ajută-mă să înţeleg că prin bunătate faţă de alţii, nu doar atrag bunătatea lor, ci şi bunătatea Ta.

Fă-mă să le arăt, întotdeauna, bunătate celorlalţi.

Fie că bunătatea mea să fie calea Iubirii Tale lipsite de egoism.

22. Sinceritatea

Afirmaţie

Un lucru care pur şi simplu este; nu îl pot schimba doar pentru că aş vrea. Fără teamă, prin urmare, accept Adevărul, ştiind că, în miezul fiecărui lucru, Adevărul lui Dumnezeu este, întotdeauna, bun.

Rugăciune

Tată Ceresc, Eu  ştiu că Adevărul vine de la Tine.

Ajută-mă să-Ţi văd, dincolo de toate aparenţele, privirea zâmbitoare şi plină de Compasiune.

23. Introspecţia

Afirmaţie

Eu Sunt Ceea Ce Eu Sunt; dorinţa nu mă poate schimba. Prin urmare, Eu îmi înfrunt greşelile cu gratitudine, pentru că, numai înfruntându-le, Eu pot să fac ceva în privinţa lor şi Eu le pot schimba.

Rugăciune

Nu mă lasa să mă înşel cu dorinţe, Doamne, Dumnezeule.

Învaţă-mă să văd dincolo de jocul gândurilor mele privirea Ta de-a pururea calmă, a Înţelepciunii.

24. Calmul

Afirmaţie

Eu rămân de-a pururea calm în mijlocul furtunilor Vieţii.

Rugăciune

Cu Tine alături, Eu ştiu ca valurile greutăţilor nu mă pot doborî vreodată.

Ţine-mă de mână, Doamne, Dumnezeule; nu-mi da niciodată drumul!

25. Pacea lăuntrică

Afirmaţie

Din lacurile de Pace lăuntrică, Eu sorb apa sclipitoare a Păcii Tale.

Rugăciune

Tot ceea ce am este al Tău, Doamne, Dumnezeule.

Ajută-mă să Te cunosc ca Râul Păcii care curge liniştit peste nisipurile experienţelor vieţii mele.

26. Non-ataşamentul

Afirmaţie

Sufletul meu, asemenea unui balon lipsit de greutate, se înalţă spre Cer către libertatea eternă!

Rugăciune

Eu Sunt liber întru Tine, Doamne, Dumnezeul meu!

27. Consideraţia faţă de ceilalţi

Afirmaţie

Mintea mea este deschisă spre călăuziri înţelepte ale Sufletului meu.

Rugăciune

Călăuzeşte-mă, Doamne, Dumnezeule, ca în toate lucrurile Eusă vad voinţa Ta, pentru că Eu ştiu că, doar, prin voinţa Ta, toate lucrurile ajung la perfecţiune.

29. Renunţarea

Afirmaţie

Eu resping farmecele ispititoare ale acestei lumi, cu baloanele ei irizate, gata să se spargă în orice moment. Uite unde zbor: deasupra munţilor înalţi. Sunt liber! Sunt liber!

Rugăciune

Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să înţeleg că în nici o experienţă exterioară Eu nu voi putea găsi împlinirea.

Toate cele după care a tânjit inima mea mă aşteaptă întru Tine.

30. Nevătămarea

Afirmaţie

Eu trimit ploaia binecuvântărilor, tuturor celor ale căror Inimi au nevoie de tămăduire.

Rugăciune

Mama Sfântă, dă-mi Înţelepciunea să văd că victoria sta în binecuvântarea lor.

Eu răspund cu binecuvântăr și voi rămâne de-a pururea în siguranţă, între zidurile de neclintit ale Păcii mele interioare.

31. Concentrarea

Afirmaţie

Orice aş face în viaţă, Euacord întreaga mea atenţie acestui lucru.

Asemenea unui fascicul laser, Eu ard toate problemele şi toate piedicile cu care mă confrunt!

Rugăciune

Ajută-mă să Te văd, Doamne, Dumnezeule, aşa cum te înfăţişează Scripturile:„ Cel mai Milostiv”.

Ajută-mă să-mi concentrez asupra Ta privirea, Iubirea, aspiraţiile, întreaga mea fiinţă.

32. Extinderea propriei persoane

Afirmaţie

Eu mă simt pe mine însămi în izvoarele curgătoare, în zborul păsărilor, în vântul şuierător de deasupra munţilor, în dansul fragil al florilor într-o adiere.

Eu mă extind, pretutindeni, cu marele Eu alSsufletului meu!

Rugăciune

Slăvit Spirit din Tot Ceea Ce Există!

Ajută-mă să mă descopăr Unul(a) cu Tot Ceea Ce Există!

33. Generozitatea

Afirmaţie

Eu Sunt fericit(ă) pentru binele tuturor, chiar mai mult decât pentru al meu, pentru că în fericirea mea pentru ei rezidă libertatea lăuntrică.

Rugăciune

Tot Ceea Ce Eu am şi ceea ce Eu Sunt, îţi aparţine Ţie.

Mamă Sfântă, fă cu acestea după cum Îţi este voia!

Sursa:

http://e-dimineata.ro/cele-52-de-afirmatii-pentru-vindecarea-mintii-sufletului-si-trupului/34/

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Vindecare și etichetat , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s