Evenimentul Final

oMama Pământ 5D

Foto:
https://www.lovehaswon.org/ascension-spirituality/the-final-event-mother-earths-fifth-dimension-transition

Alexandar Kosmos

 07 Martie 2017
La 27 martie 2017 Mama Pământ va finaliza Tranziția către Dimensiunea 5D!
Multe dintre lucrurile pe care, Acum, noi le luăm ca atare și presupunem că sunt protocolul standard pentru realizarea Vieții pe Pământ, vor deveni lipsite de răspuns, caduce și vor fi înlocuite cu noile standarde inițiate de Frecvența Vibratorie a Dimensiunii 5D a Mamei Pământ!
Rolurile noastre principale, în timpul Tranziției către Dimensiunea 5D a Mamei Pământ, au fost să ne aclimatizăm și să ne adaptăm la noile standarde, pe care Mama Pământ le-a introdus prin noua ei Frecvență Vibratorie a Dimensiunii 5D, pentru Întreaga noastră Experiență Dimensională 5D!
Unele Suflete se vor aclimatiza în continuare și se vor adapta la noile standarde ale Frecvenței Vibratorii a Dimensiunii 5D a Mamei Pământ, în timp ce alte Suflete vor avea nevoie de mai mult timp, doar, pentru a se aclimatiza.
Fiecare Suflet Lucrător în Lumină, prezent Acum pe Mama Pământ, va evolua spre o poziție proeminentă, pentru a preda, a îndruma, a face cunoscut și pentru a exemplifica fiecare aspect al experienței Vieții în Dimensiunea 5D a Mamei Pământ, astfel încât, Sufletele Om al Luminii vor alege noile lor aranjamente în Întreaga noastră Experiență 5D!
Având loc în trei segmente, de la 25 martie până pe 02 aprilie 2017, Mama Pământ își va finaliza Tranziția sa Dimensională 5D, în timp ce fiecare Suflet de pe suprafața sa va finaliza propriile sale Alegeri Voluntare, pentru a dezvolta și a îmbunătăți Întreaga noastră Experiența 5D, în calitate de Co-Creatori și Co-Facilitatori ai Luminii, Iubirii și Armoniei Universale, pentru a Re-Crea Mama Pământ pentru a Cincea Dimensiune!
Calea Re-Creării Mamei Pământ pentru a Cincea Dimensiune poate părea imposibilă și copleșitoare, Dragilor, însă, Acum, vom avea sprijinul a trei noi influențe: un Sistem Solar și un Pământ complet noi și care funcționează cu Frecvența Vibratorie 5D a Universului, Grila Universală Soare-Stele care sprijină toate Eforturile Creative, pe care noi ni le asumăm în procesul nostru, în calitate de Co-Creatori și Co-Facilitatori în cadrul Re-Creării Mamei Pământ pentru a Cincea Dimensiune, cât și prezența Lui Dumnezeu, Tatăl și Mama Tuturor Lucrurilor de pe Mama Pământ!
Evenimentul Final, finalizarea Tranziției către a Cincea Dimensiune a Mamei Pământ, se va manifesta prin cele nouă zile, în perioada 25 martie – 02 aprilie 2017.
În parametrii acestor nouă zile ale Evenimentului Final, Mama Pământ va realiza trei etape majore, în direcția finalizării transformării ei dintr-o Planetă Creatoare 4D, într-o Planetă Creatoare 5D, în timp ce fiecare Suflet de pe suprafața ei finalizează Alegerile sale Voluntare pentru participarea în cadrul acestei transformări.
Cele trei etape de transformare ale Mamei Pământ vor fi, toate, centrate pe alinierea ei cu noua sa Stea Polară Magnetică, Steaua – Soare Vega din constelația Lyra.
Fără alinierea cu Steaua sa Polară Magnetică, totul pe Pământ ar rămâne la fel și fiecare Suflet de pe suprafața sa va continua să gândească faptul că noi suntem, doar, ființe fizice care folosesc procese mentale pentru a forța lucrurile să se miște, ca și cum Pământul ar fi centrul Universului!
Mama Pământ nu este în centrul Universului, ci o parte participantă și un întreg în cadrul procesului de manifestare, distribuire, oferire a Luminii, Iubirii și Armoniei cu și pentru întregul Univers!
Abia Acum, Dragilor, Mama Pământ, precum și întreaga sa populație de co-locuitori, evoluează în a Cincea Dimensiune a Universului!
Cele nouă zile ale procesului de finalizare a Evenimentului Final al Mamei Pământ, se va realiza în trei perioade: 25 – 27 martie 2017, 28 – 30 martie 2017 și 31 martie – 02 aprilie 2017.
În prima perioadă, 25 – 27 martie 2017, se va produce, de fapt, ultima și etapa finală a întregii Tranziții 5D a Mamei Pământ, alinierea noii sale Stele Polare Magnetice Vega cu noul său Pol Geomagnetic și schimbarea locației fizice a acestuia, din regiunea extremă de nord a Canadei spre estul Turciei.
A doua perioadă, 28 – 30 martie 2017, va implica recenta aliniere a celor Șapte Chakre ale Mamei Pământ la Dimensiunea 5D și le va sincroniza cu Noua sa Stea Polară Vega.
Steaua Polară Vega
Foto:
http://earthsky.org/brightest-stars/vega-brilliant-blue-white-is-third-brightest-star
Astfel, Mama Pământ va transfera dependența sa de Lumina, Iubirea, Armonia Soarelui din Sistemul nostru Solar, către Rețeaua Universală a Tuturor Stelelor – Soare, realizând finalitatea Integrării ei în Univers, în sfârșit!
Ultima perioadă a Evenimentului Final al Tranziției 5D a Mamei Pământ, 31 martie – 02 aprilie 2017, va implica introducerea proprietăților electromagnetice ale corpului său intern cu cele Șapte Chakre „on-line”, în cadrul întregii Dimensiuni 5D a Universului!
În timp ce Mama Pământ își finalizează Tranziția 5D, fiecare Suflet care aspiră să fie și să devină un Co-Creator și Co-Organizator în asistarea procesului de Re-Creare a Mamei Pământ pentru a Cincea Dimensiune, va finaliza aranjamentelor sale alese pentru Întreaga Experiență 5D!
Alegerile Voluntare finale ale fiecărui Suflet, pentru a finaliza participarea în cadrul Dimensiunii 5D a Mamei Pământ, va fi făcută, strict, prin Sinele Superior, așa cum s-a realizat întotdeauna.
Rolul Sinelor Superioare ale Sufletelor noastre este, pur și simplu, acela de a promova progresul Sufletelor către Țelul nostru Spiritual – experiența conectării Sufletului la întregul Univers!
Sinele Superior al Sufletului nu servește pentru a avea grijă de nevoia corpului fizic de alimente, adăpost și îmbrăcăminte, Sinele Superior al Sufletului servește, doar, pentru a promova progresul Sufletului către Țelul Spiritual!
Cel mai apropiat este menținerea standardelor Sinelui Superior al Sufletului, cel mai bun, care va fi pregătit să conecteze Sufletul la întregul Univers!
Experiența noastră 5D, a Tuturor, care începe la 27 martie 2017, va fi, în mare măsură, îmbunătățită prin alinierea celor Șapte Chakre ale Sufletelor noastre cu Dimensiunea 5D a Universului, prin urmare, aranjamentele noastre, alese pentru a finaliza experiența noastră în a Cincea Dimensiune, va implica Sinele Superioare ale Sufletelor noastre, în promovarea Progresului Sufletului spre atingerea Țelului Spiritual, în a Cincea Dimensiune și nimic altceva!

Progresul Sufletului, pentru atingerea Țelului Spiritual în a Cincea Dimensiune a Mamei Pământ pornește, în mare măsură, de la premiza Unității Sufletului cu Dumnezeu.

Cu toate că noi putem simți uneori, în mod conștient, că lumea noastră externă nu este în sincronism cu lumea noastră internă, noi putem recunoaște, în mod conștient, de fiecare dată când ne atingem Țelul Spiritual al Sufletului, prin Bucuria pe care Sufletul o simte în orice experiență pe care noi o putem întâlni.
Experiența Bucuriei Sufletului nu este un accident, este o adevărată demonstrație de participare a Sufletului la manifestarea, distribuția și contribuția Luminii, Iubirii și Armoniei propriului Suflet!
Acest lucru este tot ceea ce va duce la Re-Crearea Mamei Pământ pentru a Cincea Dimensiune, Dragilor, fiecare Suflet de pe Pământ manifestând, distribuind și oferind Lumină, Iubire și Armonie, prin expresia Bucuriei Sufletului lui sau al ei!
Finalizarea tuturor Alegerilor noastre Voluntare, în cele nouă zile ale Evenimentului Final al Mamei Pământ, implică realizarea Țelului Spiritual al Sufletului, în Uniune cu Dumnezeu, în calitate de Co-Creatori și Co-Facilitatori, pentru a ajuta la Re-Crearea Mamei Pământ pentru a Cincea Dimensiune!
Vom avea, Acum, trei noi influențe care asistă Țelul Spiritual al Sufletelor nosatre: un Sistem Solar și un Pământ complet noi și care funcționează cu Frecvența Vibratorie 5D a Universului, Grila Universală Soare-Stele care sprijină toate Eforturile Creative, pe care noi ni le asumăm în procesul nostru, în calitate de Co-Creatori și Co-Facilitatori în cadrul Re-Creării Mamei Pământ pentru a Cincea Dimensiune, cât și prezența Lui Dumnezeu, Tatăl și Mama Tuturor Lucrurilor de pe Mama Pământ, prin

Uniunea cu Dumnezeu!

Fiecare Suflet, Lucrător în Lumină sau Om al Luminii, care participă la procesul de Re-Creare a Mamei Pământ pentru a Cincea Dimensiune, va avea nevoie de Creștere Spirituală pentru a stimula baza cunoștințelor sale în a Cincea Dimensiune a Mamei Pământ! Unele Suflete, mai mult decât altele, în special majoritatea Sufletelor evolutive Om al Luminii, care se confruntă, pentru prima dată, cu Dimensiunea 5D a Universului!
Însă, la fel ca în fiecare experiență cu care ne întâlnim, este un proces de învățare!
Momentul procesului de învățare intensivă a Omul Luminii va coincide cu Maturizarea Sufletelor Om al Luminii din perioada 19 aprilie 2017 – 27 decembrie 2018 și cu „Marea Fuziune” a tuturor celor din Frecvență Vibratorie a Dimensiunii 4D a Mamei Pământ!

Perioada „Marii Fuziuni”

va determina multe Suflete să își reexamineze și să își reevalueze prioritățile, având ca rezultat, astfel,

Maturitatea Spirituală a Sufletului,

care își va dezvolta și își va consolida experiențele, pentru a promova

Progresul spre realizarea Țelului Spiritual!

Atunci când experiența Bucuriei se manifestă în exterior, Bucuria este trăită pentru un scurt moment, determinându-ne să căutăm în altă parte, pentru a găsi și a descoperi sentimentul nostru de Bucurie.
Atunci când Bucuria noastră își are originea în Exprimarea Sufletului, Inimii noastre , există o mare evoluție, longevitate și înțelegere a Țelului Sufletului!
Aceasta este baza Evenimentului Final al Mamei Pământ în Dimensiunea 5D a Universului, pentru a realiza o experiență zilnică a Bucuriei, care rezultă din manifestarea, distribuția și contribuția Luminii, Iubirii și Armoniei Sufletului la a Cincea Dimensiune a Mamei Pământ cu și pentru întregul Univers!
hqdefault
Foto:
https://higherdensity.wordpress.com/2017/03/09/the-final-event/
Link original:

http://alexandriankosmos.blogspot.ro/2017/03/the-final-event_7.html

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/03/10/evenimentul-final/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Alexandrian Kosmos și etichetat , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Evenimentul Final

  1. Pingback: Evenimentul Final | DanielGaucan's Blog

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s