Puterea Flăcării Învierii

Folosind Puterea Flăcării Învierii

Patricia Cota-Robles

06 Aprilie 2017

www.eraofpeace.org

Flacăra Învierii
Foto: http://radiantlifecr.weebly.com/consciousness-blog/be-the-resurrection-of-the-light-patricia-cota-robles

Umanitatea și Întreaga Viață, care evoluează pe acest Pământ drag, sunt în mijlocul celui mai intens proces de curățare, pe care l- am experimentat până în prezent.

Efectul, în lumea exterioară, a acestui proces de curățare face să pară ca și cum tot ceea ce poate merge prost, merge în sens greșit.

Acest lucru se datorează faptului că tot ceea ce intră în conflict cu modelele de perfecțiune pentru Noul Pământ este împins la suprafață, urmând să fie vindecat și transmutat înapoi în Lumină.

Noi putem vedea, cu ușurință, negativitatea ce apare la suprafață.

Ceea ce nu putem vedea, la fel de ușor, este puternica Lumină a Lui Dumnezeu, care împinge negativitatea la suprafață pentru a fi vindecată, în viețile noastre individuale și în viețile noastre colective.

Intenția Divină a acestui proces intens de curățare este de a ajuta Omenirea să se deplaseze, mult mai rapid, prin aceasta fațetă a Planului Divin în desfășurare, astfel încât noi să putem limpezi calea pentru manifestarea modelelor Iubirii Divine Transformatoare, Uniunii, Venerației pentru Întreaga Viață, Abundenței și a Păcii Eterne a Lui Dumnezeu, care sunt asociate cu Noul Pământ …

Pentru a ne ajuta să realizăm această purjare accelerată, ni se oferă o asistență fără precedent din Tărâmurile Celeste, însă, după cum știți, Legea Universală este cea care dictează că apelul de asistență este bine să provină din domeniul în care este necesară asistența.

Acest lucru înseamnă că, pentru ca Umanitatea să primească beneficiul deplin al acestui ajutor de Sus, este necesar ca noi să invocăm această Intervenție Divină, prin Prezența noastră EU SUNT și prin Flăcările Inimilor noastre unificate.

Totul, pentru a ne ajuta să înțelegem că Împărăția Cerului ne oferă o puternică Acțiune a Luminii.

Prin participarea la această Acțiune a Luminii, în această lună, în timp ce milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc Paștele, Lucrătorii în Lumină vor îndeplini apelul de asistență și Tatăl-Mama Dumnezeu și Împărăția Cerului vor fi capabili să scalde Pământul cu frecvențele cele mai intense ale Flăcării Iubirii Divine Transformatoare și ale Flăcării Sidefii a Învierii, pe care Omenirea este capabilă de a le primi la nivel celular.

Aceste două Flăcări Sacre vor curge prin Cupa colectivă a conștiinței Umanității, prin Inimile noastre Unificate și se vor ridica tot mai sus, binecuvântând Întreaga Viață.

Dacă voi simțiți Chemarea Inimii pentru a binecuvânta Omenirea și Viața de pe Pământ, în acest mod puternic, vă rugăm să vă alăturați fraților voștri Lucrători în Lumină din întreaga lume și să participați la următoarea Acțiune a Luminii, cât de des vă îndrumă Prezența voastră EU SUNT, în timpul lunii Aprilie.

INVOCAREA FLĂCĂRII ÎNVIERII ȘI A FLĂCĂRII
IUBIRII DIVINE TRANSFORMATOARE

EU SUNT Prezența mea EU SUNT și

EU SUNT Una cu Prezența EU SUNT a ÎNTREGII Omeniri.

Centrul Universului meu este Flacăra Întreită din Inima mea.

Universul meu este format din fiecare persoană, loc, stare și lucru din viața mea, conștientă sau inconștientă, din trecut sau prezent, prin alegerea evidentă sau prin responsabilitate karmică.

Prin Flacăra Inimii mele, EU am capabilitatea de a Iubi Universul meu DEGAJAT de toate energiile inferioare și, astfel, EU mă ELIBEREZ.

În același timp, EU asist orice alt punct din Universul meu, pentru a merge mai departe în Lumină.

Odată cu această afirmație, Forța cosmică a Flăcării Sidefii a Învierii și a Flăcării Iubirii Divine Transformatoare se revarsă, prin Flacăra Întreită, în Inima mea.

EU Știu, Acum, că EU SUNT Stăpânul(a) vieții mele.

Eu mă vizualizez, Acum, pe orbită, în centrul Universului meu, cu fiecare persoană, loc, stare sau lucru, în jurul Flăcării Inimii mele, unele aproape, altele la o distanță mare.

Eu vizualizez pe fiecare primind frecvențele înălțătoare ale Flăcării Învierii Lui Dumnezeu și ale Flăcării Iubirii Divine Transformatoare, în timp ce acestea pătrund în Inima mea.

În fiecare situație, acest Foc Sacru este o forță mult mai mare decât orice energie negativă asociată cu acea persoană, loc, stare sau lucru.

EU Iubesc LIBER, Acum, fiecare punct din Universul meu, din centrul său, care este Flacăra Inimii mele.

EU rămân în această stare elevată de conștiință și EU afirm cu un sentiment profund:

EU SUNT centrul Universului meu.

EU SUNT o forță a Flăcării Învierii Lui Dumnezeu și a Flăcării Iubirii Divine Transformatoare, în toate punctele Universului meu.

EU SUNT Stăpân(ă) peste fiecare vibrație mai mică decât Iubirea Divină.

EU SUNT Liber(ă). . . EU SUNT Liber(ă). . . EU SUNT Veșnic Liber(ă).

EU SUNT conștient(ă), Acum, de prezența mea fizică pe Pământ și EU Știu că

EU SUNT Unul(a) cu Întreaga Viață.

EU mă retrag, ușor, din lumea exterioară și EU pătrund, cu respect, în Divinitatea Flăcării Inimii mele.

În acest spațiu sacru, Tatăl-Mama mea Dumnezeu mă învăluie în cea mai rafinată frecvență a Flăcării Sidefii a Învierii.

Acest Foc Sacru începe să Învie corpurile mele fizic, emoțional, mental și eteric, în îmbrățișarea deplină a Prezenței mele EU SUNT.

EU inspir adânc și, odată cu Respirația Sfântă, EU conștientizez că EU mă Înalț în conștiință, în Inima Tatălui-Mamei mele Dumnezeu.

EU SUNT învăluită, instantaneu, în nepătrunsa Iubire Divină Transformatoare a Părinților mei Divini.

EU aud sunetele melodioase și EU inspir parfumul celest al acestei Iubiri Divine.

EU inspir adânc și, dintr-o dată, EU simt cum

Flacăra Învierii mă înalță în frecvențe din ce în ce mai mari ale

Iubirii Divine Transformatoare, Uniunii, Venerației pentru Întreaga Viață, Abundenței și ale Păcii Eterne a Lui Dumnezeu.

EU pătrund, Acum, în miezul purității fiecăruia dintre aceste modele celeste și în splendoarea acestor expresii glorioase ale Noului Pământ, care străbat Ființa mea.

Eu experimentez, Acum, o Trezire mai presus de orice am cunoscut vreodată.

Un nou nivel al Înțelepciunii Divine Învie în Inima și în Mintea mea.

Într-o fulgerare a Iluminării, EU recunosc și EU înțeleg pe deplin, cum este benefic ca EU să transmit Iubirea Divină și Venerația pentru Întreaga Viață, în conștiința de masă a Umanității.

Această concepție este codată în mintea mea conștientă și este, Acum, disponibilă pentru mine, ori de câte ori EU am nevoie să îmi reamintesc aceste cunoștințe sacre, în serviciul meu în slujba Umanității și a Întregii Vieți.

Cu profundă smerenie și recunoștință, EU accept oportunitățile pe care mi le oferă, Acum, Tatăl-Mama mea Dumnezeu.

Prin Prezența mea EU SUNT, EU îmi dedic viața pentru a fi o Ușă Deschisă, prin care întregul spectru al Flăcării Învierii și al Flăcării Iubirii Divine Transformatoare curge, Acum, pentru a binecuvânta Întreaga Viață de pe Pământ.

Într-un un moment sublim, EU asimilez această experiență, pe măsură ce EU Inspir și EU expir, încet și ritmic.

(pauză)

Cu fiecare inspirație, EU mă Înalț din ce în ce mai mult, în frecvențele celeste multi fațetate ale Flăcării Învierii și ale Flăcării Iubirii Divine Transformatoare a Lui Dumnezeu.

Și, cu fiecare expirație, EU suflu cu putere acest Foc Sacru, pentru a consfinți Întreaga Viață, în evoluție, de pe Pământ.

Având în vedere că fiecare Ființă Umană, care evoluează pe Pământ, este consfințită cu întregul potențial al acestor două Flăcări Sacre, Prezența lor EU SUNT activează codificările genetice specifice din cadrul structurilor lor ARN și ADN.

Aceste coduri conțin Conceptul Neprihănit al Planului Divin al fiecărei persoane.

Această Acțiune a Luminii împuternicește pe fiecare Fiu Iubit și Fiică Iubită ai Lui Dumnezeu, pentru a-și îndeplini Scopul lor Divin și rațiunea de a exista.

Prin această activare, mintea și emoțiile fiecărei persoane sunt purificate și realiniate cu cel mai înalt Potențial Divin al lor.

Această purificare deschide calea pentru mintea conștientă și mintea supra-conștientă ale fiecărei ființe, pentru a fuziona și a deveni Unul.

În această stare de împăcare, fiecare Prezență EU SUNT vine în prim-plan și își ia în stăpânire viața.

Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, viața, corpul, mintea și Sufletul fiecărei ființe sunt trezite și Înviate într-o stare de Iluminare, care netezesc calea pentru îndeplinirea Planului Divin și pentru manifestarea Noului Pământ.

EU accept și EU știu că această Acțiune a Luminii este realizată de Dumnezeu cel Victorios, în această zi sacră și sfântă și va crește în putere zi de zi și în fiecare oră, cu fiecare respirație a mea.

Așa Și Este.

EU SUNT Iubit(ă), EU SUNT Iubit(ă), EU SUNT Tot Ceea Ce EU SUNT.

©2017 Patricia Diane Cota-Robles

Acest articol are drepturi de autor, însă ai permisiunea mea să-l împărtășești, atâta timp cât acesta este oferit GRATUIT, nu este modificat, iar link-ul original este inclus. Mulțumesc.
Link original:

http://us10.campaign-archive1.com/?u=f8cf9b9e133dde3f2413aadfc&id=d599ffc036

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/04/08/puterea-flacarii-invierii/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Flacăra Învierii

https://www.facebook.com/events/1879568945661114/?active_tab=about

Stamatis Spanoudakis – Holy Hour

http://www.stamatisspanoudakis.com/

https://archive.org/details/StamatisSpanoudakis1994-EariniOraholyHour

 

 

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Patricia Diane Cota-Robles și etichetat , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Puterea Flăcării Învierii

  1. Pingback: Puterea Flăcării Învierii | DanielGaucan's Blog

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s