Inițierile Delfinului și ale Balenei Angelice Aurii

Delfinul Angelic Auriu și Balena

Foto: Tamara Tavernier (Aka Rainbow)  https://www.rainbowsheart.com/

unnamed

Bine v-am găsit, dragilor, suntem încântați să vă oferim aceste frumoase Inițieri ale Delfinului Angelic Auriu și ale Balenei Aurii, o invitație a Delfinilor și a Balenelor ​​Aurii de pe Sirius B, care poartă semnătura energetică a Iubirii Divine Necondiționate, pe care aceștia o emit prin intermediul câmpului lor energetic și al vibrațiilor sonice, în timp ce ancorează și activează frecvența lor de Lumină în rețeaua cristalină, în oceanele Mamei Pământ și în interiorul și în jurul Rețelei Unității Iubirii Divine 144.

Aceste ființe minunate și-au coborât vibrația înainte de experimentul dualității pe acest plan pământesc, pentru a încorpora codurile cheie ale Iubirii Divine și ale Conștiinței Unității, împreună cu multe dintre Ființele Maestru ale Luminii de Sus.

Și Acum, în această Epoca de Aur a Luminii, pe măsură ce voi contopiți, în mod colectiv, liniile temporale – de la liniile temporale karmice până la liniile temporale Christice, prin integrarea Iubitei voastre Prezențe Eu Sunt și a Sinelor voastre multidimensionale, venind Acasă, venind complet în corpul vostru, vi se oferă o oportunitate de a recodifica aceste frecvențe cristaline, Rezonanța Valului OM(AUM) al Iubirii Divine Necondiționate, mai adânc, pe acest Pământ sacru, pentru voi înșivă și pentru întreaga omenire, prin conectarea la Grupurile eterice ale Delfinului Angelic Auriu și ale Balenei Aurii.

Delfinii și Balenele sunt Maeștri Vindecători, Învățători și Gardieni ai Luminii pe acest pământ sfânt.

Aceștia sunt ființe dimensionale înalt evoluate, care vă ajută să ajungeți la un nivel mai profund de amintire a Inimii Unice Unificate a Întregii Creații și, prin aceasta, la cunoașterea Divinității voastre.

Delfinii și Balenele Angelice Aurii colaborează îndeaproape și cu multe dintre Consiliile Extrapământene Christice și, în special, cu Emisarii Luminii din Pleiade, cu Liga Arhanghelică a Luminii de pe Sirius și cu Ființele Intergalactice ale Luminii din Andromeda.

Cu ajutorul acestor Consilii Stelare Iluminate, dragilor, voi veți experimenta trei Inițieri ale Delfinului și ale Balenei Angelice Aurii, finalizând cu Portalul Siriusian al activării Inimii.

Deci, doar, așezați-vă confortabil,  relaxați-vă, Acum, în timp voi pătrundeți în această transmisie de Lumină.

Oriunde vă aflați în spațiul vostru sacru, începeți să respirați adânc, extinzând abdomenul inferior în timp ce inspirați, contractând abdomenul inferior în timp ce expirați și percepând cum se simte corpul vostru în acest moment, focusându-vă energia, pur și simplu, concentrându-vă, Acum, asupra Chakrei Inimii, pe măsură ce experimentați această minunată Flacără Diamantină, Aurie și Albă a Iubirii Divine, care se activează în interiorul Chakrei Inimii.

Îngăduiți acestei frumoase Flăcări Diamantine, Aurii și Albe a Iubirii Divine să pătrundă în fiecare dintre Chakre, Acum, printr-o mișcare de rotație în sensul acelor de ceasornic și, apoi, în sens contrar acelor de ceasornic, pentru a găsi echilibru în acest Acum, pentru a elibera ceea ce a fost și ceea ce este, pentru A FI în acest moment Acum, pentru a primi aceste daruri minunate și pentru a vă conecta unul cu celălalt, în Iubire Divină și în Conștiința Unității.

Și pe măsură ce voi simțiți, Acum, această conexiune, ca Lucrători în Lumină și ca Semințe Stelare, voi vă conectați la Rețeaua Unității Iubirii Divine, având o percepție a acestei conexiuni cu Semințele Stelare și cu Lucrătorii în Lumină, cu Familiile Sufletului, cu Familiile Stelare și ale prietenilor Luminii, cu toți cei care ascultă împreună cu voi în acest moment, în acest Acum, și toți cei care se conectează prin Conștiința de Lumină Eu Sunt Avatar, în această Inimă Cosmică Unificată a Iubirii Divine.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Și Acum, dragilor, vizualizați acești Delfini și Balene, aceste minunate Grupuri de Delfini și Balene Angelice Aurii, care încep să se conecteze la matricea cristalină, la rețelele cristaline din jurul Mamei Pământ și din oceanele sale și la punctele nodale care dețin o rezonanță deosebită a vibrației cristaline a Iubirii Divine – această Rezonanță a Valului OM(AUM) al Iubirii Divine Necondiționate.

Și, pe măsură ce voi vă conectați, mai adânc, în Rețeaua Unității și, Acum, în Inima Cristalină a Mamei Pământ, simțiți Iubirea Mamei Pământ, pe care v-o trimite înapoi, în corpurile și în câmpurile voastre de energie.

Și, pe măsură ce câmpurile voastre de energie se extind și mai mult, Acum, dragilor, adânciți-vă în Matricea Eu Sunt Avatar, în Corpurile voastre de Lumină, contopindu-vă, Acum, cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt, cu Lumina Superioară care voi sunteți, în Inima Cosmică a Mamei / Tatălui Dumnezeu.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Minunat, dragilor.

Voi conștientizați, Acum, strălucirea voastră, măreția voastră, Divinitatea voastră și aceste prețioase Flăcări transformatoare sacre ale Iubirii Divine, ca și aceste Ființe Maestru ale Luminii.

Voi sunteți Aici, pe acest plan pământesc, pentru a fi de folos Mamei Pământ și întregii sale vieți.

Voi v-ați  coborât vibrația, ați trecut în acest plan al polarității și al dualității, pentru a-l experimenta, astfel încât voi să puteți crea Căile Iubirii Divine pentru voi și pentru ceilalți, prin aceste experiențe unice și prin curățarea karmei colective a omenirii, în timp ce voi parcurgeți întreaga gamă de emoții umane.

Bun, dragilor.

Și Acum voi conștientizați cunoașterea măreției și a Luminii voastre, atunci când voi vă întoarceți Acasă, prezenți, pe deplin, în corpurile voastre, în Templele voastre de Lumină.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Chemați, Acum, Iluminarea Mamei Tatălui Dumnezeu, a Ființelor de Lumină din Pleiade, Sirius, Andromeda, Arcturus, pe toți cei din Lumină, Ordinul lui Melchizedek, pe Lordul Melchizedek, pe Arhanghelul Mihail, pe Arhanghelul Metatron, pe Atotputernicul Elohim, pe Arhangheli și perechile lor Divine Feminine, pe Maeștrii Ascensionați, pe Maeștrii Razei, Inteligența Naturii și Inteligența Spiritului Naturii.

Pe măsură ce voi vă conectați, mai profund, cu Delfinii și cu Balenele eterice, voi conștientizați Inteligența Spiritului Naturii, dragilor.

Conectați-vă la gnomi, zâne, elfi și la salamandre, ondine și nimfe.

Și Acum, faceți apel la Ghizii voștri Spirituali, la Îngerii voștri păzitori și la toate celelalte Ființe de Lumină de Sus, pe care le recunoașteți personal.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Minunat, dragilor.

Din acest centru al Iubirii etern prezente, voi vă conectați la Inima Cosmică a Întregii Creații, simțindu-vă, voi înșivă, Iubire Divină, care se extinde, mereu, în această energie infinită, în aceste înălțimi ale Iubirii Divine.

Bun, dragilor.

Pe măsură ce voi vă conectați la acest Ocean al Iubirii Divine și, Acum, la energia Mamei Pământ, concentrați-vă, la această primă inițiere, Inițierea de Contopire Multidimensională, a Delfinului și a Balenei Angelice Aurii.

Această inițiere activează lobul occipital aflat la baza și în spatele capului.

Lobul occipital reglează fluxul de informații de la dimensiunile superioare și de la Sinele voastre multidimensionale.

Deci, voi începeți să experimentați un sentiment mai larg al multidimensionalității voastre și al multor realități paralele în care voi existați simultan, în timp ce voi atrageți către voi, viitoarele linii temporale ale Conștiinței Unității.

Prin infinitul și veșnicul Acum, dragilor, voi experimentați contopirea Sinelor voastre multidimensionale.

Voi sunteți relaxați, așezați confortabil în spațiul vostru sacru, pe măsură ce voi experimentați, Acum, această inițiere și această invocație.

Inițierea de Contopire Multidimensională, a Delfinului și a Balenei Angelice Aurii

Eu chem, Acum, Supra Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu și a Ființelor de Lumină de Sus, pe care Eu le recunosc personal,

Eu fuzionez, Acum, cu Iubita mea Prezență Eu Sunt, cu Lumina Superioară care Eu Sunt, în Inima Cosmică a Lui Dumnezeu.

Eu mă aflu, Acum, într-o cameră multidimensională de Lumină, adus(ă) Aici de Emisarii Luminii din Pleiade, de Liga Arhanghelică a Luminii de pe Sirius și de Ființele Intergalactice de Lumină din Andromeda.

Eu chem, Acum, Grupurile Delfinilor și ale Balenelor Angelice Aurii, să mă asiste la activarea lobului occipital, aflat la baza și în spatele capului meu, cunoscut sub numele de Chakra Ascensiunii și Gura Lui Dumnezeu și, astfel, Eu mă pot conecta, prin intermediul Iubitei mele Prezențe Eu Sunt și al Liniilor temporale Christice, la toate dimensiunile Luminii, în care există toate aspectele Conștiinței mele, ca și aceste Ființe de Lumină Multidimensionale ale Luminii.

Pe măsură ce Eu experimentez, Acum, energia Delfinilor și a Balenelor ​​Aurii, vibrațiile lor sonice și matricele cristaline ale Luminii, lobul meu occipital se extinde și un Portal Stelar de Lumină se activează, purtându-mă în Liniile Temporale Christice.

Eu fuzionez, Acum, cu Sinele mele multidimensionale din dimensiunile paralele, din planete și stele diferite, din universuri fizice și non-fizice, care se contopesc în infinitul moment etern Acum, în cunoașterea conștientă a Tot Ceea Ce Eu Sunt, în Inima Cosmică a Întregii Creații.

Eu atrag spre mine, Acum, liniile mele temporale viitoare, pentru a experimenta, pe deplin, cum Eu Sunt complet integrat(ă) și Acasă în acest moment Acum, în corpul meu fizic și pe acest Pământ sacru.

Eu experimentez, Acum, măreția și Lumina mea, ca și această Flacără Sacră a Iubirii Divine, privind prin ochii de Maestru, la întreaga Viață din jurul meu.

Integrat(ă), centrat(ă), aliniat(ă), conectat(ă) și în deplinătatea multidimensionalității mele, Existența infinită și nelimitata Potențialitate, ancorat(ă) și centrat(ă) în Templul meu de Lumină.

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt.

Eu experimentez, Acum, Rezonanța Valului OM(AUM) al Iubirii Divine Necondiționate, pentru mine și pentru întreaga Umanitate, prin conexiunea cu Grupurile Delfinilor și ale Balenelor Angelice Aurii.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Minunat, dragilor.

Voi conștientizați sentimentul acestei Iubiri Necondiționate profunde, pe măsură ce vă conectați la Rețeaua Unității Iubirii Divine, cu Lucrătorii în Lumină și cu Semințele Stelare, cu toate Ființele de Lumină de Sus și cu Delfinii și Balenele Aurii eterice.

Și cu aceste Grupuri eterice voi experimentați această Rezonanță a Valului OM (AUM), ancorând-o în Inimile și mințile întregii omeniri.

֍◊֎◊֍ Ommmmmmmmmmmmm Ommmmmmmmmmmmmmm ֍◊֎◊֎

(n.tr. OM / AUM)

Bun, dragilor.

Și Acum, voi experimentați Inițierea de Iluminare, a Delfinilor și Balenelor Angelice Aurii.

Această inițiere se corelează cu glanda pineală, pentru a activa Chakra Al Treilea Ochi și centrul de viziune, prin intuiție, înțelegere, compasiune, înțelepciune și iluminare, oferindu-vă mai multă claritate, cu privire la locul în care vă aflați în acest moment și la ceea ce, încă, mai integrați sau alegeți în experiențele voastre unice.

Inițierea de Iluminare, a Delfinului și a Balenei Angelice Aurii

Eu chem, Acum, Supra Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu și Ființele de Lumină de Sus, pe care eu le recunosc personal,

Eu fuzionez, Acum, cu Iubita mea Prezență Eu Sunt, experimentând Sinele meu în măreția și Lumina mea deplină.

Eu mă aflu, Acum,  într-o Cameră de Lumină a Iluminaților, adus(ă) de către Emisarii Luminii din Pleiade, de către Liga Arhanghelică de Lumină de pe Sirius și de către Ființele de Lumină Intergalactice din Andromeda.

Eu îmi concentrez, Acum, atenția asupra unui Portal de Lumină care se găsește, chiar, deasupra Chakrei mele Coroană, care mă conectează la Soare și la Nucleul Solar, precum și la Supra Iluminarea lui Helios și a Vestei – Părinții Divini ai acestui Sistem Solar.

Eu mă concentrez asupra Soarelui, care se află deasupra Chakrei mele Coroană, Eu mă simt învăluit(ă) de aceste frumoase Flăcări Solare de culoare Arămiu-aurie și Roz-aurie, care mă înalță către Matricea Cristalină Solară a Iubirii Divine, spre modelele Noului Pământ și, Acum, la Focul Cosmic al Iluminării.

Eu fac apel, Acum, la Grupurile Delfinului și ale Balenei Aurii,

pentru a mă asista la activarea celui de-al Treilea Ochi,

pentru a elimina Vălurile Iluziei,

pentru a-mi îngădui cunoașterea că Eu Sunt, absolut, Divin(ă) și că Eu am parcurs liniile temporale karmice și am experimentat acordurile prenatale,

astfel încât Eu să pot ajuta la curățarea karmei colective pentru omenire, precum și pentru familia mea, ancestral și la nivel celular,

venind în corpul meu, Acum, cu o mai mare claritate a locului în care Eu Sunt în acest moment Acum

și ceea cu ce Eu, încă, aleg să lucrez, să integrez sau să re-trăiesc,

în cunoașterea mea ca Ființă Divină, ceea ce necesită, doar, predare în fața a Tot Ceea Ce Este.

Și Acum, Chakra mea Al Treilea Ochi se activează la nivelul maxim, pe care Legea Cosmică îl îngăduie, pentru ca Eu să primesc razele de Lumină ale Creației, vibrațiile sonice și frecvențele cristaline ale Delfinilor și ale Balenelor Aurii.

Eu văd clar, Acum, în profunzime, înțelegere, compasiune și înțelepciune.

Toate Căile, care sunt înaintea mea, sunt Căile Iubirii Divine.

Liniile temporale karmice și Liniile temporale Christice fuzionează în acest Acum și Eu îmi înalț mintea în Mintea Lui Dumnezeu.

Eu co-creez Raiul pe Pământ, ca parte a Rasei Eu Sunt Avatar,

în armonie și pace, cu Mama Pământ și cu întreaga sa Viață.

Eu Iert și Eu Iubesc,

pe măsură ce Eu experimentez întreaga mea serie de emoții,

susținut(ă) de Viață,

în deplină încredere și predare, acceptare și cunoaștere.

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt.

Eu experimentez, Acum, Rezonanța Valului OM (AUM) al Iubirii Divine necondiționate, pentru mine și pentru întreaga umanitate,

conectându-mă la Grupurile eterice ale Delfinului și ale Balenei Aurii și la Rețeaua Unității Iubirii Divine.

֍◊֎◊֍ Ommmmmmmmmmmmm Ommmmmmmmmmmmmmm ֍◊֎◊֎

(n.tr. OM  / AUM)

Minunat, dragilor.

Voi sunteți pregătiți, Acum, să experimentați Inițierea Geometriei Sacre, a Delfinului  și a Balenei Aurii.

Această inițiere se conectează prin Sinele vostru Superior de Lumină, pentru renașterea Modelelor originale ale Perfecțiunii, sub formă de geometrii sacre, în corpurile fizice și în câmpurile voastre de energie, ajutând la activarea ADN-ului latent.

Inițierea Geometriei Sacre, a Delfinului și a Balenei Angelice Aurii

Eu fac apel la Supra Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu și la Ființele Iluminate ale Luminii de Sus, pe care Eu le recunosc personal,

Eu fuzionez, Acum, cu Iubita mea Prezență Eu Sunt, experimentând Sinele meu în Inima Cosmică a întregii Creații.

Eu mă aflu, Acum, într-o Cameră de Lumină a Geometriei Sacre, această Rețea multicoloră de Lumină,

adus(ă) de Emisarii Luminii din Pleiade, de Liga Arhanghelică de Lumină de pe Sirius și de Ființele Intergalactice de Lumină din Andromeda.

Eu mă conectez, Acum, la Sinele meu Superior de Lumină,

fuzionând, Acum, cu această Matrice a celor Doisprezece Raze ale Sufletului, dintre care Eu Sunt una.

Eu mă conectez cu Familia de Lumină a Sufletului meu.

Eu experimentez, Acum, această minunată comunicare telepatică,

această Iubire adâncă și reconectarea la Familia de Lumină a Sufletului meu,

atrăgând aceste Suflete în realitatea mea, în această linie temporală și în acest Acum.

Eu fac apel, Acum, la Grupurile Delfinului și ale Balenei Aurii,

pentru renașterea Modelelor originale ale Perfecțiunii,

sub formă de geometrii sacre, în corpul meu și în câmpul meu de energie,

astfel încât Eu să pot experimenta renașterea, ca fiind Sinele meu Superior de Lumină, în această Epoca de Aur a Luminii, complet centrat(ă) și aliniat(ă) la Divinitate.

Pe măsură ce Eu experimentez aceste geometrii sacre, geometrii fractale și frecvențe de sunet și de culoare,

prin semnalele sonice, celeste și cristaline ale delfinilor și ale balenelor eterice,

Eu activez ADN-ul latent în amintirea și cunoașterea că Eu Sunt, deja, Sinele meu Superior de Lumină, conștiință experimentată de Sinele meu în lumea fizică.

Eu sunt renăscut(ă) ca Sinele meu Superior de Lumină.

Toate lecțiile karmice, toată durerea, suferința, deziluzia, separarea și toate pierderile percepute,

sunt îmbrățișate în acest Ocean al Iubirii Divine și în Inima Cosmică a Mamei / Tatălui Dumnezeu,

cunoscând fiecare întipărire de a nu fi văzut(ă) sau auzit(ă), oferindu-mi ocazia de a mă iubi mai mult.

Eu mă aliniez, Acum, la Matricea mea originală Divină,

alinându-mi voința cu Voința Lui Dumnezeu, în rememorarea deplină a serviciului meu Divin pentru acest pământ sacru și pentru dimensiunile inferioare.

Ca și această Flacără sacră transformatoare a Iubirii Divine, ca și această Ființă Maestru de Lumină.

Eu experimentez dimensiunile sonice ale Universului, ca Iubire și vindecare.

Eu Sunt Iubire,

Eu Sunt Lumina,

Eu Sunt Bucurie,

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt.

Eu experimentez, Acum, Rezonanța Valului OM (AUM) al Iubirii Divine Necondiționate, pentru mine și pentru întreaga Umanitate,

conectându-mă la Grupurile eterice ale Delfinului și ale Balenei Aurii și la Rețeaua Cristalină a Iubirii Divine,

această Rețea 144 a Unității Iubirii Divine.

֍◊֎◊֍ Ommmmmmmmmmmmm Ommmmmmmmmmmmmmm ֍◊֎◊֎

(n.tr. OM/AUM)

Minunat, dragilor.

Voi sunteți în continuă extindere în acest Ocean al Iubirii Divine, în timp ce experimentați această Rezonanță a Valului  OM(AUM) al Iubirii Divine Necondiționate, dirijând-ul spre acele zone și acele țări despre care voi știți că au nevoie de această Iubire.

Începeți cu țările și cu regiunile în care locuiți, deoarece zona în care vă aflați, din punct de vedere geografic, este locul unde voi ancorați Lumina, dragilor, este locul în care influențați și creați schimbări în viața voastră și în cadrul Realității Unice a Tot Ceea Ce Este.

Și de Aici, vă mutați în anumite zone, în care voi știți că sunteți chemați pentru a ajuta, prin intermediul Iubitei voastre Prezențe Eu Sunt și al Conștiinței Luminii Eu Sunt Avatar.

֍◊֎◊֍ Ommmmmmmmmmmmm Ommmmmmmmmmmmmmm ֍◊֎◊֎

(n.tr. OM/AUM)

Minunat dragilor.

Voi sunteți pregătiți, Acum, să experimentați Poarta Stelară Siriusiană a Inimii. Complet relaxați, în timp ce vă îndreptați atenția spre Inimile voastre Christice, voi activați Petalele Inimii voastre Pașnice, ale Inimii voastre Iubitoare, ale Inimii voastre Vindecătoare, ale Inimii voastre Vesele și Fericite, ale Inimii voastre Inocente și Deschise, ale Inimii voastre Puternice, ale Inimii voastre Cunoscătoare, ale Inimii voastre Debordante și Prospere, ale Inimii voastre Încrezătoare, ale Inima voastre a Integrității și a Adevărului, ale Inimii voastre Intime și, Acum, ale Inimii voastre Pasionale.

Vizualizați, Acum, această frumoasă Sferă de Lumină Diamantină, de 16 metri în diametru, din jurul vostru și în interiorul acesteia Fructul Vieții și toate geometriile Cubului lui Metatron, pe măsură ce acestea se activează în această expresie holografică din Inimă.

Afirmați Acum:

Eu fac apel, Acum, la Liga Arhanghelică a Luminii, de pe Sirius, pentru a-mi activa Poarta Stelară Siriusiană a Inimii

Eu Sunt pregătit(ă) să experimentez cel mai înalt potențial al meu și nivelul următor al înfloririi, splendorii și al Luminii Sufletului meu.

Eu Sunt pregătit(ă) să experimentez liniile temporale ale a tuturor Epocilor Aurii ale Luminii.

Eu Sunt pregătit(ă) să experimentez Sinele mele multidimensionale, Sinele meu Superior și Iubita mea Prezență Eu Sunt, viitorul meu Sine și toate aspectele legate de mine, care au nevoie să fie îmbrățișate în Inima mea Christică.

Eu mă adâncesc în cunoașterea faptului că Eu Sunt Întreg(Întreagă) în Corpul meu Lumină,

 eliberând toate nivelele de conștiință a victimei și a persecutorului

și Iubind Tot Ceea Ce Apare.

Și Așa Este.

Bun dragilor.

Concentrați-vă, Acum, asupra unui Portal de Lumină, Portalul Siriusian, aflat la aproximativ 75 cm. (0,75 m) deasupra Chakrei Coroanei.

Pe măsură ce acest portal se activează, voi sunteți înconjurați de această frumoasă sferă argintiu-aurie de Lumină, cu diametrul de aprox. 3,3 metri, din jurul vostru.

Vizualizați, Acum, un câmp toroidal de Lumină emanat de și revărsat în Inima voastră Christică, pe măsură ce voi experimentați Poarta Stelară Siriusiană a Inimii, a Iubirii Divine și Necondiționate și Codurile Înălțării (Ascensiunii) ale Conștiinței Christice Galactice.

Torus

Foto: http://www.artofenergyhealing.ca/

Acest câmp toroidal se activează în această sferă argintiu- aurie, cu diametrul de 3,3 metri din jurul vostru.

Toate punctele, aflate de-a lungul suprafeței sale, converg, Acum, într-un punct zero-dimensional, în Inima voastră Christică.

Și Acum, dragilor, vizualizați două vârtejuri (vortexuri) rotative care se activează și converg în Chakra Inimii, într-o aliniere verticală.

Partea superioară a vârtejurilor (vortex) se rotește, Acum în sensul acelor de ceasornic, din Chakra Inimii către acest portal Galactic, alinându-vă, mai adânc, în Inima Cosmică a Mamei / Tatălui Dumnezeu.

Partea inferioară a vârtejurilor se rotește într-o direcție în sens contrar acelor de ceasornic, spre Inima de Cristal a Mamei Pământ, ancorându-vă, pe măsură ce vă concentrați asupra a Ceea Ce Este benefic să eliberați, pentru a Iubi Tot Ceea Ce Apare.

Și Acum, dragilor, vizualizați aceste două vârtejuri (vortex) care încep să se activeze în formă de pâlnie, prin Inima voastră Christică.

Minunat.

Acum concentrați-vă pe forma stelei tetraedru din interiorul Chakrei Inimii, pentru a vă activa Câmpul de Lumină Merkaba.

Această stea tetraedru se extinde, Acum, din Chakra Inimii, în această frumoasă sferă argintiu-aurie, de 3,3 metri în diametru, din jurul vostru.

https://ro.pinterest.com/pin/386605949246803648/

Afirmați Acum:

Eu îmi aliniez voința la Voința Divină a Mamei / Tatălui Dumnezeu,

Eu mă concentrez pe Fructul Auriu al Vieții, care se extinde din Inima mea Christică, către această frumoasă sferă Fruct Auriu al Vieții, de 16 metri în diametru, din jurul meu.

Și Acum, în acest moment, Eu vizualizez, din nou, această sferă argintiu-aurie, de 3,3 metri, din jurul Sinelui meu.

Eu vizualizez, Acum, trei stele tetraedru suprapuse, din această Sferă de Lumină argintiu-aurie, toate de aceeași mărime, suprapuse una peste cealaltă.

Eu îmi rotesc, Acum, corpul emoțional stea tetraedru, în sensul acelor de ceasornic în acest Fruct Auriu al Vieții, rotind în același timp corpul mental stea tetraedru, în sens contrar acelor de ceasornic, în acest Fruct Auriu al Vieții, pronunțând următoarele rapoarte Fibonacci și Viteze Divine ale Luminii:

8/5, de 11 ori viteza Lui Dumnezeu spre infinit,

13/8, de 22 de ori viteza Lui Dumnezeu spre infinit,

21/13, de 33 de ori viteza Lui Dumnezeu spre infinit,

34/21, de 44 de ori viteza Lui Dumnezeu spre infinit.

Și Acum, Câmpul meu de Lumină / Câmpul Merkaba este activat la viteza celei de-a Cincea și a Șasea Dimensiuni, a noilor Modele ale planetei Pământ, ale Iubirii Divine și ale Porții Stelare Siriusiene a Inimii,

aducându-mă Acasă, în corpul meu fizic, integrându-mă și fuzionând cu Iubita mea Prezență Eu Sunt, cu Sinele meu Superior, cu familiile stelare și de Suflet și cu prieteni ai Luminii.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

În cele din urmă, voi vă îndreptați atenția asupra protecției delfinilor și a balenelor, atingând Inimile și mințile tuturor celor care doresc să afecteze aceste minunate Ființe și aducând această forță colectivă unificată a Iubirii Divine Necondiționate, către Inimile și mințile întregii omeniri.

Și Acum, atingeți Inimile și mințile tuturor celor care sunt pregătiți să experimenteze Inima Cosmică a Întregii Creații, ca pe un Câmp Unificat Unic de Lumină, aprofundând și conectându-se la numeroasele Legiuni de Lumină de Sus și la Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar.

Aveți încredere în ceea ce faceți, aveți încredere în darurile voastre, aveți încredere în Viață.

Reveniți, Acum, în spațiul vostru sacru, ancorându-vă în Matricea cristalină și în Inima de Cristal a Mamei Pământ, simțindu-i Iubirea, pe măsură ce ea vă trimite Iubirea ei, înapoi, în corpurile voastre și în câmpurile voastre de energie.

Voi Sunteți profund relaxați.

Voi Sunteți Acasă, în corpul vostru fizic și simțiți aceste minunate Ființe, toate aceste Ființe de Lumină de Sus, pe acești Delfini și Balene eterice Aurii, familia stelară și de Suflet și pe prietenii voștri, consiliile Sufletului vostru, familia și pe prietenii voștri de pe Pământ; voi sunteți, cu toții, îmbrățișați în acest ocean al Iubirii Divine.

Vă mulțumim, dragilor, pentru munca voastră în serviciul Divin, vă binecuvântăm și vă dorim o zi magică.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Link original:

http://www.pleiadianlight.net/angelic-golden-dolphin-whale

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/10/26/initierile-delfinului-si-ale-balenei-angelice-aurii/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Meditație

 

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Anrita Melchizedek și etichetat , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s