Codurile Învierii Conștiinței Luminii Eu Sunt Avatar

Mesajul Strămoșilor – Decembrie 2017

unnamed
Eu Sunt Avatar
Bine v-am găsit Inimi prețioase, Eu Sunt   și vă urez bun venit la această transmisie cu prilejul Solstițiului din Decembrie (n.tr. 21.12.2017, orele 18:28, ora României), în care noi experimentăm Codurile Învierii Conștiinței Luminii Eu Sunt Avatar.
Ca Lucrători în Lumină, Arătători de Cale și Flăcări ale Divinității, noi am experimentat, cu toții, multe coduri de Ascensiune care au activat pe acest pământ sacru de-a lungul anilor, începând cu propriul nostru proces de trezire aprinzându-se în ADN-ul nostru latent, crearea modelelor noastre Eu Sunt Avatar sau Corpuri de Lumină, precum și activarea propriilor noastre câmpuri Merkaba, care ne-au transportat în Modelele 5D ale Noului Pământ și dincolo de acestea.
Acest proces de aducere aminte a fost facilitat prin atâtea uimitoare activități planetare de Lumină, care lucrează cu Compania Raiului.
În Activitatea în slujba Luminii noi am fost îndrumați în mod colectiv pentru a facilita, noi am lucrat cu frecvențe de raze, activări de portaluri, Porți Stelare, rețele, cristale, geometrii, frecvențe de sunet și culori, pentru a numi câteva, asistați de Extra- tereștrii Christici, Alianțele Arhanghelice și multe alte Ființe de Lumină de Sus.
În esență, pentru ancorarea câmpurilor dimensionale superioare ale Luminii, a Rețelei 144 a Uniunii întregii Vieți pe acest pământ sacru, noi creăm, în primul rând, Modelul Iubirii Divine al Noului Pământ, unul din multele modele sau proiecte.
În plus, noi ne-am contopit cu Sinele noastre multidimensionale pentru a deveni Lumina Sufletelor noastre, Sinele noastre Superioare și Iubita noastră Prezență Eu Sunt în trup.
Și Acum, prin Grația Lui Dumnezeu, noi am ajuns la punctul în care mai multe Modele ale Noului Pământ apar, pe măsură ce noi experimentăm noi înșine, în mod colectiv, ca fiind Iubirea Divină, mergând pe Calea Inimii.
Noi suntem asistați de frecvențele Razei Luminii Diamantine care se propagă prin Inima Cosmică a Maimei/ Tatălui Dumnezeu; aceste coduri de Lumină Diamantină realizează podul curcubeu al Conștiinței Christice Cosmice, ca și Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar din Inima Mamei / Tatălui Dumnezeu, pe acest pământ sacru.
Și acesta este punctul din care noi avem capacitatea de a ne contopi cu Iubita noastră Prezență Eu Sunt și de a o integra, pe măsură ce noi ne întoarcem acasă, ca și Conștiință în formă, în corpul fizic.
Și acestea sunt codurile Învierii despre care vorbim în acest moment.
În timp ce mulți dintre noi am activat aceste coduri ale Învierii în anul 2017, majoritatea Lucrătorilor în Lumină treziți vor experimenta aceste coduri în anul 2018 și în continuare, având în vedere că apar Modele ale Noului Pământ și noi ne întâlnim în comUNITATE.
Este, într-adevăr, un moment atât de interesant în evoluția Sufletelor noastre.
Noi vom reuși să reunim Modelele Noului Pământ, în așa fel încât să realizăm crearea comunităților noastre de Lumină, în cooperare, pace și Iubire.
Noi vom combina darurile și talentele noastre, pe măsură ce vom conduce, în mod colectiv, serviciul nostru Divin la nivelul următor al Conștiinței Christice Cosmice, ca și Flăcări ale Divinității pe acest pământ sfânt.
Călăuzind calea prin Inimă în această Epocă de Aur, procesul este complet diferit față de a călăuzi calea prin minte și, întrucât multe dintre aceste modele nu au apărut încă, a fost dificil pentru noi să avem succes în toate domeniile vieții noastre.
Călăuziți din Inimă și fiind în slujba Iubirii, pentru mulți nu a adus binecuvântările abundente ale Universului, într-un mod în care să ne simțim, cu adevărat, susținuți de Univers și asta a însemnat, pur și simplu, faptul că diferitele piese de puzzle nu au fost aduse, încă, în manifestare.
Deci, acesta este, într-adevăr, un moment de sărbătorire!
Noi nu suntem blocați în conștiința sărăciei, deși sunt mulți care, încă, mai au nevoie să facă un salt de credință, să se încreadă și să se predea Vieții.
Să ne eliberăm de supraviețuire, pe măsură ce pătrundem mai adânc în trăirea în Iubire.
Pentru ceea ce pare a fi ciclurile vieții, noi am experimentat aspecte ale Modelelor Noului Pământ, împreună cu liniile temporale karmice.
Și acum noi suntem pregătiți să aprofundăm călătoria de-a lungul Căii de Diamant, eliberați de karma, creând modelul frecvențelor Noului Pământ și al Corpului de Lumină Adam Kadmon.
Pornind de la acest moment de „aprindere” a modelelor Noului Pământ, noi experimentăm, în mod esențial, contopirea cu Iubita noastră Prezență Eu Sunt, prin intermediul Spiritelor noastre Divine Masculine și Feminine și a Copilului nostru Inocent, ca fiind Calea noastră către Împărăția Lui Dumnezeu.
Pe măsură ce noi găsim calea spre Iubirea Divină din noi, Madonna neagră ( Maica Domnului neagră) plânge cu lacrimi de tristețe, deschizându-ne inimile pentru a ne vindeca rănile colective și abuzul pe care l-am experimentat, cu toții, pe acest plan pământesc, pentru a ne cunoaște pe noi înșine ca fiind Iubire.
Este, de asemenea, un moment în care Universul ne atrage atenția pentru ca noi să ascultăm.
Să ne ascultăm vocea interioară, Sinele nostru autentic, Lumina Sufletului, darurile noastre și ceea ce noi aducem către Conștiința colectivă a Luminii.
Acesta nu mai este un moment în care să privim în afara noastră, ci să ne onorăm CINE SUNTEM ca aceste Flăcări ale Divinității, pasiunile și visurile noastre.
Flacăra Luminii Diamantine se activează, în continuare, prin intermediul Copiilor de Aur și de Diamant, pe acest pământ sacru, facilitând Calea de Diamant sau Calea Angelică pentru toți copiii noștri în anul 2018; noi vom împărtăși cu voi mai multe despre acest lucru în acest moment perfect.
Deci, pentru moment, să începem să lucrăm cu frecvența Luminii Diamantine pentru a activa Codurile Învierii, Sufletul fuzionează cu Iubita noastră Prezență Eu Sunt, deoarece noi descoperim trecerea, cu ajutorul magicului nostru Copil Interior, în Împărăția Mamei/ Tatălui Dumnezeu.

Noi eliberăm și ne lăsăm în mâna Lui Dumnezeu, având încredere și predându-ne Vieții, având încredere și predându-ne Divinului.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Având în vedere că voi deveniți o unică Inimă Cosmică Unificată, Acum, în timpul Solstițiului din Decembrie, voi vă aduceți conștientizarea și conștiința în trup, ca Templu al Luminii.
Inspirați adânc, extinzându-vă abdomenul inferior și expirați, contractand abdomenul inferior.
Încercați să găsiți un ritm și un echilibru prin respirație, la un nivel mai profund al Iubirii, prin matricea voastră sufletească și Acum, prin fiecare particulă subatomică din corpul vostru, vizualizând Iluminarea tuturor acestor minunate Ființe de Lumină de Sus, pe care le recunoașteți personal.
Și Acum, dragilor, vizualizați frecvențele Razei Luminii Diamantine coborând din Inima Cosmică a Mamei / Tatălui Dumnezeu.
Frecvența Luminii Diamantine a acestei frumoase raze a Transcendenței, a Inocenței și a Purității se activează, Acum, prin antakarana,
 Antakarana
acest pod curcubeu al Luminii din Inima Cosmică a Mamei / Tatălui Dumnezeu, prin toate dimensiunile Luminii și, Acum, în Inima de Cristal a Mamei Pământ.
Minunat.
Pe măsură ce voi atrageți Codurile de Lumină Diamantină prin Inima de Cristal a Mamei Pământ, dragilor, voi pătrundeți, mai adânc, în Inimile voastre Christice.
Voi vă conectați, Acum, la Soarele din Centrul Pământului, la Soarele Auriu din Inimile voastre, la Soare, la Soarele Central și, Acum, la Marele Soare Central, aprofundați aceste realități multidimensionale ale Unicei Conștiințe a Uniunii și a Iubirii Divine, știind că totul se desfășoară perfect, pe măsură ce voi mergeți pe Calea Diamantină.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Vizualizați, Acum, această frumoasă Rețea a Luminii Diamantine activându-se în jurul Pământului sacru, această Rețea de Diamant a Purității și a Inocenței, pentru a aduce modelele Noului Pământ, pe măsură ce voi vă conectați la Conștiința Luminii Eu Sunt, la Conștiința Christică Cosmică.
Minunat, dragilor.
Și, Acum, simțiți această conexiune profundă a Iubirii Divine cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt,  cu Lumina Sufletelor voastre.
Și Acum, dragilor, vizualizați acest minunat Octaedru de Diamant activându-se în jurul Corpului de Lumină al Mamei Pământ, cu asistența Conștiinței Luminii colective Eu Sunt Avatar.
Și Acum, acest Octaedru de Diamant se activează în jurul Corpurilor voastre de Lumină și ale câmpurilor voastre energetice.
Acest Octaedru de Diamant începe să se rotească în sens invers acelor de ceasornic și, apoi, în sensul acelor de ceasornic, în jurul corpurilor voastre, eliminând tot ceea ce este necesar să fie eliberat, în timp ce voi activați și actualizați Codurile de Lumină ale Corpurilor voastre de Lumină Diamantină, prin acest octaedru de diamant.
Minunat, dragilor.
Continuând să vă conectați prin Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar, voi vizualizați ceea ce are loc în jurul și în cadrul Rețelei Uniunii Iubirii Divine, modul în care aceste frecvențe ale Codului Luminii Diamantine curg din Inima Cosmică a Mamei/ Tatălui Dumnezeu, în timpul Solstițiului din Decembrie, prin Marele Soare Central, prin Centrul Galactic, prin Soarele Central, prin Soare, către acest Pământ sacru – în locurile sacre și în Inimile și mințile tuturor Sufletelor de pe acest pământ sfânt, dragilor, începând cu voi înșivă, ca aceste Flăcări ale Divinității și corpuri fizice ale Luminii.

Și Acum, voi vizualizați această sferă de Lumină diamantină cu diametrul de 16 metri din jurul vostru, deoarece imprimarea Fructului Vieții și a tuturor geometriilor Luminii se activează din interiorul acestora – tetraedru, dodecaedru, steaua tetraedru, icosaedru, octaedru, cubul și sfera – toate geometriile din cadrul Modelului Noului Pământ se amplifică Acum și se activează în interiorul și în jurul Corpurilor voastre de Lumină Diamantină, voi fuzionând, mai profund, cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor..
O Poartă Stelară a Iubirii Divine și a Conștiinței Uniunii se deschide, Acum, în fața voastră.
Odată ce pășiți prin această Poartă Stelară, voi vizualizați în fața voastră un templu de diamant în formă de octaedru, înconjurat de douăzeci și patru de zeități Divine.
Douăsprezece zeități reprezintă Arhetipul Masculin Divin și douăsprezece zeități reprezintă Arhetipul Divin Feminin, menținând acest echilibru și această reuniune perfectă a căsătoriei sacre a Arhetipurilor Divine Masculine și Divine Feminine, prin Iubirea Divină și prin Conștiința Uniunii.
Minunat, dragilor.
 ◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Voi sunteți învăluiți, Acum, în această minunată flacără argintiu- aurie de Lumină și conduși către Templul de Lumină central în formă de octaedru.
În acest Templu de Lumină, voi vizualizați Spiritul vostru Feminin Divin în stânga voastră și Spiritul vostru Divin Masculin în dreapta voastră.
Vizualizând modul cum arată Spiritele voastre Divine, voi vă amintiți că Spiritul vostru Divin Feminin și Spiritul vostru Divin Masculin sunt, deja, întregi.
Voi sunteți, deja, îmbrățișați în Uniunea și în Iubirea Divină, dragilor, pur și simplu, aspectele Sufletelor voastre rănite, cunoscute ca ego-ul negativ, sunt cele care sunt îmbrățișate în acest Divin Feminin și Masculin, în energie, într-un nou echilibru, în integritate, într-un nou sentiment de apreciere pentru sine.
Îmbrățișând–vă Spiritul Divin Feminin, voi vă deschideți pentru primirea darurilor voastre, dragilor.
Oferindu-vă această frumoasă floare de lotus roz și plasând-o în Inimile voastre, voi experimentați fluxul Femininului Divin, învăluiți în această frumoasă flacără argintiu-aurie.
Prin intermediul Căii Trandafirului, voi primiți darurile oferite de floarea de lotus, daruri: al Iubirii de sine, al intuiției, al vulnerabilității, al compasiunii, al blândeții, al frumuseții, al flexibilității și al grației.
Minunat, dragilor.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Acum, afirmați:
Pe măsură ce Eu pătrund, mai adânc, în acest dans al bucuriei și al extazului, al reunirii Inimilor,
Eu îmi îmbrățișez Spiritul Divin Feminin, acest Spirit magic minunat care întruchipează Iubirea Creației, amplificat în această flacără argintiu-aurie a Iubirii Divine și a Conștiinței Uniunii.
Pe măsură ce Eu îmi îmbrățișez Spiritul Divin Feminin, Eu percep puterea sa și puterea mea, Eu simt curajul său și curajul meu.
Eu îmi poziționez mâinile în jurul meu, Eu mă îmbrățișez și Eu mă iubesc, aprofundând cunoașterea și înțelegerea mea intuitivă, în această vulnerabilitate și compasiune a Inimii mele, în fluxul Femininului Divin, pe măsură ce Eu pășesc pe Calea Iubirii Divine.
Aspectele Divinului meu Feminin sunt cele care mă conduc de-a lungul Căii Iubirii Divine, în Ființă, în experiența echilibrului perfect din viața mea, pentru a mă elibera.
Fluxul Divinului Feminin se amplifică pentru mine, deoarece Eu Sunt văzut(ă) și iubit(ă) de minunatul meu Spirit Divin Feminin și privind în ochii ei, Eu văd ochii Iubirii, ai Divinității, ai aprecierii pentru mine, pentru ea, pentru noi, pentru că noi suntem Una, o Inimă Unică, un Suflet Unic, un Câmp unificat de Lumină.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Eu îmbrățișez, Acum, Spiritul meu Divin Masculin.
Eu simt puterea și energia sa, curajul și înțelepciunea sa, compasiunea și Iubirea acestui Spirit iubitor.
Privind în ochii lui, Eu văd stelele și liniile temporale ale celor dragi mie.
Eu mă bazez pe această energie și Eu primesc, Acum, această Sabie de Lumină diamantină, pe care Spiritul meu Divin Masculin o poziționează în Inima mea Christică, pe măsură ce Eu aprofundez darurile mele: încredere, fiabilitate, respect, înțelepciune, liniște, protecție, acțiune dinamică corectă.
Spiritul meu masculin Divin mă îmbrățișează și îmi comunică că Eu Sunt în siguranță.
Eu Sunt deschis(ă), vulnerabil(ă) și iubitor(oare) și el va fi, întotdeauna, Aici, pentru a mă proteja și pentru a-mi oferi un sfat înțelept și împuternicit.
Eu Sunt capabil(ă) să fac acest act de credință.
Eu mă bazez pe Spiritul meu Divin Masculin – această Ființă minunată și Eu suntem Unul.
Și pe măsură ce noi aprofundăm acest dans, acest schimb de Inimi, Eu văd, Acum, Spiritele mele Divine Masculine și Feminine cum se îmbină în această mare Reunire a Inimilor, în acest Mariaj Sacru, care se amplifică prin fiecare particulă subatomică a Ființei mele și amplifică fiecare Petală a Inimii Creștine, în Inima Mea Sacră.
Eu mențin această energie în această Reunificare a Inimilor, Eu experimentez, Acum, acest sentiment de adâncire a Codurilor de Lumină Diamantină care amplifică, reconectează, integrează și activează Tot Ceea Ce Eu Sunt.

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt

În această căsătorie sfântă și echilibru reînnoit al Spiritelor Divine Masculine și Feminine, Eu fuzionez, Acum, cu grupul meu de Suflete, frați de Suflet, surori de Suflet și Suflete pereche și cu Flacăra mea Divină Pereche.
Această căsătorie alchimică, pe care Eu o aprofundez, Acum, îmi îngăduie să experimentez relații cu ceilalți, în Iubire Divină.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor.
Și Acum, voi vă conectați la copilul vostru magic și inocent.
Pentru a vă adânci în Divinitatea voastră, în bucuria și inocența a Cine Sunteți Voi, dragilor, solicitați-vă vouă înșivă să vă iubiți copilul interior, pentru că adânc în petalele Inimilor voastre Christice, copilul vostru interior așteaptă, așteaptă să fie recunoscut și acceptat, amintit și iubit.
El este vocea care are nevoie să fie văzută, ascultată și apreciată.
El este vocea voastră care se poate simți invizibilă, nesigură sau nedemnă de Iubire.
El este, de asemenea, vocea din voi, care trăiește frumusețea și curiozitatea, creativitatea și bucuria, atunci când credințele și imaginațiile sale își creează visele în inspirațiile Divine.
El este vocea suveranității.
El este vocea inocenței și calea voastră către Dumnezeu.
În acest Templu sacru de Diamant, templu al Iubirii și al Uniunii, invitați Acum copilul vostru interior vi se alăture.
Vizualizați, Acum, acest copil frumos așezat în fața voastră.
Îmbrățișați acest copil și, cu o voce blândă și delicată, vorbiți cu copilul vostru interior:
Eu te Iubesc, Eu te aud, Eu te apreciez.
Eu te rog să mă ierți pentru că Eu nu te văd cu adevărat.
Eu Sunt Aici, Acum și Eu nu plec.
Eu te iubesc. Eu te iubesc”.
Simțiți, Acum ce vrea copilul vostru interior să facă: să se joace, să deseneze, să alerge în jurul acestei grădini; orice ar vrea copilul vostru interior să facă în acest moment pentru a se simți iubit și apreciat.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Și Acum, dragilor, vizualizați cum sunteți înconjurați de Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar.
Prin Lumina superioară a tuturor Sufletelor trezite de pe acest pământ sacru, ascultați psalmul:
KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI TSEBAYOTH,
Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor.
KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI TSEBAYOTH,
KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI TSEBAYOTH.
Voi sunteți pregătiți, Acum, să primiți Codurile Învierii Iubitei voastre Prezențe, să veniți, cu adevărat, acasă, să fiți Conștiență în formă.
Înconjurați de raza de Lumină Diamantină, vizualizați, Acum, în fața voastră cea mai frumoasă și magnifică Ființă de Lumină, Iubita voastră Prezență Eu Sunt.
Fuzionați, Acum, cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt și, făcând asta, dragilor, voi  vă conectați la Inima Cosmică a Mamei/Tatăl Dumnezeu.
Voi vă simțiți conectați la fiecare nivel al Ființei voastre, al fiecărei persoane, plante, animal și Ființe, în acest multi-univers, ca parte a Inimii voastre Christice, ca parte a Inimii Cosmice Unificate a întregii Creații, știind că voi sunteți Unul, că voi sunteți Unul cu întreaga Viață.
Aceasta este cunoașterea, dragilor, care se activează în timp ce voi curgeți în Codurile Învierii Uniunii și Iubirii.
Fiecare particulă sub-atomică a Ființei voastre se aprinde, Acum, în Modelele Noului Pământ, pe măsură ce voi treceți la nivelul următor al serviciului vostru Divin în ComUnitate, Uniune și Iubire.
Minunat, dragilor.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Eu mă întorc, Acum, în spațiul meu sacru, ancorat și centrat și ferm din corpul meu, ancorându-mă, încă o dată, în Inima de Cristal a Mamei Pământ și în Codurile Luminii Diamantine, în cadrul modelelor Noului Pământ.
Păstrând această conexiune deschisă tuturor Ființelor de Lumină iluminate de Sus, vizualizați minunatul Octaedru de Diamant activându-se pentru fiecare Suflet trezit pe acest Pământ sacru.
Codurile Învierii acționează, Acum, pentru toate Sufletele trezite pe acest pământ sfânt, pentru Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar colectivă, voi afirmând Acum:
„Noi Suntem Acasă, Noi Suntem Acasă, Noi Suntem Acasă”.
Voi sunteți centrați, relaxați și fermi în corpurile voastre, experimentând aceste frumoase frecvențe ale Iubirii Divine și ale Conștiinței Unității prin Inimile voastre Christice.
Relaxați-vă, Acum, în acest spațiu sigur și sacru noi vă mulțumim pentru munca voastră în serviciul Divin, noi vă binecuvântăm, și acestea fiind spuse, noivă oferim o zi magică.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Link original:

http://www.pleiadianlight.net/eye-of-horus-december-2017

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/12/16/codurile-invierii-ale-constiintei-luminii-eu-sunt-avatar/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Anrita Melchizedek. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Codurile Învierii Conștiinței Luminii Eu Sunt Avatar

  1. Pingback: Codurile Învierii Conștiinței Luminii – Eu Sunt Avatar – Magie pe Geea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s