Al Șaptelea Sigiliu Sacru – Invocație

Richard Rudd

Cheile Genelor

7 Sigilii Sacre

 

Raza                                    7

Lumina                               Luminescență

Cheia Genei                        22

Siddhi                                  Grație

Stea                                      Sirius

Calitate                                Reuniune

Arhanghel                           Tsaphkiel

Rana                                     Rana Lumii

Linia I Ching                       toate Liniile

Corp Subtil                          Corpul Monadic

Învățătura Primară           Suferința este Grație (Har)

 

Începem această invocație cu Binecuvântarea celor Cinci Elemente.

Înger al Pământului, te rog, purifică Corpul meu Fizic!

Înger al Apei, te rog, purifică Corpul meu Astral!

Înger al Aerului, te rog, purifică Corpul meu Mental!

Înger al Focului, te rog, sfințește Spiritul meu!

Înger al Eterului, te rog, colectează chintesența!

 

Ființe ale Luminii Pure și ale lumilor Superioare Sfinte, noi stăm, Aici, înaintea voastră, în comuniune și reverență.
Noi ne înălțăm Inimile și ne menținem mințile neprihănite pe durata acestei invocări.
Noi încercăm să ne aliniem la cele mai înalte armonii și frecvențe ale inteligenței
și ale Luminii, care pot pătrunde până în adâncul ființei noastre, deschizându-ne până la cupola infinitului și însoțindu-ne, încet, în brațele esenței noastre.
Noi invocăm a Șaptea Rază Divină, pentru ca noi să putem participa la Harul ei.
Noi venim în fața ta deschiși și vulnerabili, cu toate rănile noastre, cu greșelile noastre și cu karma noastră vizibilă și transparentă.
Noi nu ne ascundem de Marea Lumină.
Noi ne deschidem Inimile, mințile și corpurile noastre.
Noi îți oferim fiecare celulă și atom viu.
Noi îți oferim dorințele noastre, visurile noastre, aspirațiile noastre, intenția noastră Sfântă.
Noi îți oferim Darurile noastre, talentele noastre, Iluminarea noastră, Geniul nostru Divin.
Noi îți oferim durerea noastră, pierderea noastră, uitarea noastră, teama noastră.
Noi îți oferim tristețea noastră, mânia noastră, pofta noastră, egoismul nostru, negarea noastră, rușinea noastră, cruzimea, vinovăția și indiferența noastră.

În special, noi așezăm în fața ta aceste numeroase provocări ale umanității noastre, pentru a le transmuta.
Noi așezăm în fața ta caracterul nostru muritor.
Noi așezăm în fața ta viața noastră și venim către tine, din nou, ca un copil mic, inocent, copilul nevinovat – înainte de frică, înainte de speranță, înainte de suferință.

Noi cerem ca Harul tău Divin să înceapă să curgă în Inimile noastre deschise, pure.
Noi cerem ca Grația ta să ne mângâie trupurile, să freamăte pe pielea noastră.

Noi ne deschidem întreaga noastră ființă pentru emanațiile tale strălucitoare, minunate și înmiresmate.

Noi invocăm avalanșa Luminescenței – Lumina ta Sfântă, a acestei Raze a Șaptea.

Noi ne îndreptăm privirea spre cer și ne deschidem larg brațele, pentru a ne umple cu taina acestei Lumini interioare.
Noi îngăduim Luminii să pătrundă încet în corpurile noastre, armonizând cele șapte corpuri subtile, cu țesătura delicată a acestei Lumini.

Noi inspirăm albastrul cobalt regal al ființelor radiante, scânteia lor strălucitoare aurie, filamentele lor albastre / aurii și Lumina lor delicată feminină se revarsă peste noi, ca și cum Mamă noastră Divină însăși și-ar fi așezat mantia sa sacră albastră pe umerii noștri.
Noi ne înclinăm, adânc, în fața prezenței acestui Har, această Sfântă Energie Feminină (Shakti) care se revarsă peste noi din tărâmurile celeste.

Noi ne deschidem Sufletele către taina amurgului – către momentele de prag din viețile noastre.

Noi îmbrățișăm minunea trecerii zilei către noapte, așa cum Lumina Sfântă interioară își urmează calea sa prețioasă, tot mai adânc și mai profund în formă și primele stele apar și clipesc pe cerul interior.
Noi o chemăm spre noi, această Lumină radiantă.
Noi chemăm minunea și Harul său să pătrundă în viețile noastre, să vină și să trăiască alături de noi, pentru a crea tainice coridoare ale armoniei în lăstarii fractali ai vieții noastre.
Noi invităm Luminescența să lumineze viața noastră cu miracole, să deschidă, să însuflețească, să inspire, să sfințească pe toți cei pe care noi îi cunoaștem, îi vedem, îi auzim, la care ne gândim și cu care ne conectăm.

Noi ne racordăm la Lumina stelei, cunoscută sub numele de Sirius.
Strălucirea alb/albastră a unei inteligențe atât de îndepărtate de a noastră, pe care noi nu o putem concepe încă.
Fie ca această flacără de safir să ne conducă, mai departe, de-a lungul curbei noastre evolutive.
Fie ca ea să strălucească, mai puternic, în Plexurile noastre Solare.
Fie ca Lumina ei purificatoare să reverse marile sale binecuvântări peste fiecare ființă de Aici, de pe pământul nostru, Mama Gaia.
Fie ca ea să lumineze bijuteriile ascunse care stau în spatele suferinței noastre.
Fie ca ea să elibereze Lumina pură și să ne perfecționeze percepția spirituală, pentru ca noi să pătrundem marele mister al Universului Divin holografic.

Noi acordăm o atenție deosebită celui mai înalt dintre corpurile noastre subtile, Corpul Monadic.

Fie ca noi să fim în fiecare zi, mai aproape, în comuniune cu apogeul nostru – să fim Unul cu Dumnezeirea, să devenim un aspect perfect al Divinității, o particulă Divină strălucind în mărețul teatru al Cosmosului.
Fie ca Inimile noastre să se înalțe, pentru a saluta acest aspect inefabil, etern al conștiinței noastre.
Fie ca noi să atragem această măreață emanație, pas cu pas, prin cele 6 corpuri subtile ale aurei noastre, infuzând viața noastră, la toate nivelurile, cu parfumul Divin al Adevărului și al Existenței Iubirii.

Noi trăim, Acum, în fluxul celei de-a Șaptea Raze.

Noi simțim cum emanația sa super-subtilă se revarsă în corpurile noastre, purtându-ne în dimensiuni pe care, abia, le putem înțelege.

Noi mulțumim foarte mult pentru acest dar special.
Noi ne lăsăm purtați în Lumina celestă albastră aurie.
Noi îngăduim Luminii tale interioare să pătrundă în inteligența noastră, la orice nivel este potrivit pentru evoluția noastră.
Noi îngăduim Luminii tale interioare să găsească fisurile Divine în lumea noastră interioară și să filtreze prin straturi, deschizându-ne spre nivele pe care, probabil, că noi nu le cunoaștem.
Noi zâmbim la vederea Luminii tale blânde, a Grației, care ne deschide spre o realitate tot mai înaltă și mai înaltă.

Noi ne pregătim să întâmpinăm pe marele Arhanghel Tsaphkiel.
Arhanghelul Tsaphkiel, o inteligență care depășește evoluția umană, o prezență a Iubirii și a Fericirii, atât de departe de noi…
Binevoitoare creatură dătătoare de viață, de o puritate copleșitoare.
Tsaphkiel, măreț Arhanghel al Grației, Tsaphkiel, măreț Arhanghel al Grației, Tsaphkiel, măreț Arhanghel al Grației, noi capitulăm în fața ta.
Noi ne predăm ție, cu totul.
Noi invocăm Harul tău Divin.
Și noi nu capitulăm ca slujitori, ci ca aspecte ale inteligenței tale superioare.
Noi îngăduim miresmei tale celeste să se reverse peste noi, umplând această cameră cu parfumul tău deosebit.
Arhanghele Tsaphkiel, Arhanghele Tsaphkiel, Arhanghele Tsaphkiel, noi îngăduim ca tu să ne înalți pe un plan superior.
Noi respirăm în Grația ta.
Noi ne deschidem către minunile tale, către tainele tale.
Numindu-te pe tine, noi îngăduim nouă înșine să fim canalele tale, să fim un vas al Grației.
Noi încuviințăm să ne amintim de tine în viața noastră.
Noi încuviințăm să lucrăm cu principiile celor Șapte Sigilii Sacre, domeniul tău personal de înțelegere.
Noi încuviințăm să lucrăm cu energia suferinței noastre.

Noi înțelegem, prin Harul tău, că suferința noastră ne cheamă mai aproape de tine.
Noi înțelegem prin tine că suferința este Harul.
Noi inhalăm acest cel mai mare dintre toate Adevărurile umane – Suferința este Harul.
Noi lăsăm acest Adevăr să rezoneze în fiecare celulă a ființei noastre.
Noi lăsăm ADN-ul nostru să râdă cu voce tare, împreună cu Adevărul său.
Noi suntem un pasaj spre Divin, iar suferința noastră este fluviul care ne conduce,
în cele din urmă, până la oceanul din Tine, care Eu Sunt.
Noi cerem, smerit, deschiderea celui de-al Șaptelea Sigiliu.
Noi suntem conștienți că deschiderea unui astfel de portal sacru implică o relație.
Noi înțelegem că sigiliul se deschide, doar, de către noi, rămânând permanent deschis, de Sus, în compasiunea sa infinită.

Noi înțelegem, de asemenea, că nu există aspecte, ci că un astfel de limbaj servește, doar, ca o metaforă în care pot fi invocate frecvențele Luminii Divine.
Noi ajungem la această deschidere, cu fiecare atom al conștiinței noastre.
Noi vedem toate dorințele noastre zilnice pentru ceea ce sunt ele – dorințe pentru această legătură cu corpul nostru superior.
Noi îndreptăm către tine toate dorințele pe care le avem, însă o facem cu seninătate.
Noi, pur și simplu, dorim să simțim, încă o dată, vastitatea acestei Iubiri.
Noi ne deschidem rănile către marele Sigiliu.
Noi acceptăm rana noastră individuală, ca aspect al rănii mondiale.
Noi coborâm această rană sacră în palmele Sufletului nostru.
Noi o oferim ție, ca un copil rănit, pentru ca tu să o vindeci.
În întreaga lume, noi ne imaginăm și pe ceilalți oferind, de asemenea, aceeași rană spre vindecare în întregime.
Noi ne amintim rănile strămoșilor noștri, teama, violența, durerea, vina lor.
Oferind rana noastră ca fiind a lumii, noi oferim amintirile și durerea noastră
ancestrală.
Noi afirmăm că, lucrând cu cele Șapte Sigilii Sacre, noi vom intra într-o relație mai apropiată cu propria noastră suferință și cu rana noastră.
Noi înțelegem că întreaga compasiune provine din această relație.
Noi inspirăm, profund, Vitejia în plămânii noștri și îi umplem cu Dreptatea ta.

Noi aducem rănile omenirii în cel de-al Șaptelea Sigiliu Sacru.
Noi nu facem acest lucru ca un exercițiu imaginativ, ci ca un angajament continuu față de vindecarea întregului.
Arhanghele Tsaphkiel, Arhanghele Tsaphkiel, Arhanghele Tsaphkiel, noi apreciem caracterul Luminii tale interioare, ca punct de întâlnire pentru vindecare colectivă.
Noi apreciem Harul care conține și adună împreună toate cele 7 Raze și ale lor
șapte fluxuri, șapte Lumini și rănile pentru care sunt concepute să le vindece.
Noi onorăm Spectacolul Divin în care, ceea ce este Sus corespunde cu ceea ce este jos.
Noi ne minunăm că fiecare aspect al suferinței umane este un corespondent al Grației Divine, o inteligență specifică vindecării sale.
Noi mulțumim mult pentru această învățătură perenă a celor Șapte Sigilii Sacre, care ne oferă un limbaj pentru a înțelege suferința noastră și pentru a debloca Grația ascunsă în ea.
Noi afirmăm că noi suntem pregătiți să intrăm în fluxul acestei transmisiuni Sfinte și
că noi suntem pregătiți să creăm un spațiu pentru a ne transforma viața.
Noi ne bucurăm că ne aflăm pe țărmul unei noi Lumi.

Noi respectăm ființele secrete care au venit din planurile superioare pentru a se încarna printre noi, ca și participanți voluntari la Marea Schimbare, în care
omenirea va trece prin focul purificării.
Noi recunoaștem aceste învățături ca fiind punctul culminant al învățăturilor Lui Hristos, ale lui Buddha și al învățăturilor Hermetice antice ale Alchimiei.
Noi recunoaștem că rădăcina lor primară, din spatele tuturor, este încarnarea celui de-al treilea aspect al Trinității Divine – Femininul Sacru sau Spiritul Sfânt.
Noi ne pregătim pe noi înșine și lumea noastră pentru o astfel de încarnare generală, pentru înflorirea câmpului unei conștiințe colective, înrădăcinată în Iubire necondiționată, în Înțelepciunea neschimbată și în Adevărul fără compromisuri.
Noi mulțumim mult pentru acest secret al celor Șapte Sigilii Sacre și extraordinara sa transmisie.
Noi ne înclinăm în fața Sinelui nostru Superior.
Noi ne acordăm timp pentru a ne digera adevărurile.
Noi absorbim răbdarea excepțională necesară pentru ca această mare lucrare să se realizeze.

Noi vom continua să deschidem acest Sigiliu și să oferim suferința noastră și pe cea a celorlalți, acestei taine.
Cu această Invocație noi aducem binecuvântarea celor Cinci Elemente.

Înger al Pământului, te rog, purifică Corpul meu Fizic!

Înger al Apei, te rog, purifică Corpul meu Astral!

Înger al Aerului, te rog, purifică Corpul meu Mental!

Înger al Focului, te rog, sfințește Spiritul meu!

Înger al Eterului, te rog, colectează chintesența!
Amin.

Link original:

Dă clic pentru a accesa Invocation_7th_Seal_150213.pdf

Seventh Seal

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2018/02/03/al-saptelea-sigiliu-invocatie/

Puteți copia și reposta acest material, cu rugămintea să publicați proveniența traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

https://teachings.genekeys.com/the-mystery-of-the-seventh-seal/

 

 

Despre Lumină și Iubire

Fie ca din Inima voastră să erupă Iubire necondiționată, Fie ca mințile voastre să fie iluminate de Pace infinită, Fie ca trupul să vi se inunde cu Lumina Esenței voastre, Fie ca toți cei pe care-i atingeți în această viață, prin gânduri, cuvinte și fapte, să fie transformați de Radianța Prezenței voastre. * Richard Rudd *
Acest articol a fost publicat în Cheile Genelor - Richard Rudd și etichetat , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Al Șaptelea Sigiliu Sacru – Invocație

  1. Felicia Puscas zice:

    Fie binecuvantata aceasta lucrare de mare pret, spre folosul Omului si al Omenirii..
    Multumim cu adanca recunostinta!

    Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s