SAMADHI

Samadhi

Film Documentar
Partea Întâi

MAYA: Iluzia Sinelui

 

Acela care are această înțelegere (că Universul este identic cu Sine) și vede întreaga manifestare ca pe un joc al Lui Dumnezeu cu El însuși, este, fără nici o îndoială, un eliberat în viață.

(Spanda Karika, V, 5) 

În Ashtanga Yoga (Yoga celor opt ramuri), Samadhi reprezintă ultima treaptă spre desăvârșire, stadiul final al oricărei căi spirituale autentice și fuzionarea cu Sinele Suprem Atman.

Starea de Samadhi (extazul Divin) face ca obiectul concentrării mentale și al meditației profunde să strălucească, doar el singur, în câmpul lărgit al conștiinței yoghinului.

Totodată, dualitatea subiect-obiect, cunoscător-cunoscut dispare în totalitate.

Yoghinul experimentează o stare de conștiință non-duală, beatifică, în care percepe substratul unic și nediferențiat al tuturor lucrurilor, creaturilor și universurilor.

Acum apare cunoașterea directă sau fenomenul dublei incluziuni, adică ceea ce înțelepții afirmă de milenii și anume, că întregul Univers se află îConștiință Supremă șConștiința Supremă se regăsește în absolut tot ce există în Univers.

Sursa:

http://www.abhedayoga.ro/samadhi-maya-iluzia-sinelui-partea-i-film-documentar-de-exceptie/

despre Samadhi
În cele din urmă, sfârșitul lumii vine în Samadhi sau extazul Divin.
Exista două tipuri de Samadhi.
La început, când încercați să stați și să meditați, mintea fuge în toate direcțiile.
Credeți că este imposibil să mergeți mai în profunzime.
Dar dacă stați liniștiți și perseverați suficient de mult, începeți să simțiți acea liniște minunată a Lui Dumnezeu.
Când mintea este orientată spre interior, centrată asupra Lui, uitați de lume și descoperiți în acea liniște o fericire mai mare decât orice fel de plăcere lumească.
Acea stare, când sunteți complet absorbiți de conștientizarea interioară a Lui Dumnezeu, când nu mai sunteți conștienți de lume, se numește Sabikalpa Samadhi.
Ea reprezintă o „disoluție parțială a lumii” pentru că atunci când vă întoarceți la starea de conștiință obișnuită, iluziile acestei lumi vă vor afecta din nou întrucâtva, cu excepția cazului în care sunteți foarte evoluați și liberi de orice fel de dorințe și atașamente.
Al doilea tip de Samadhi, și cel mai inalt, este când sunteți în lume dar nu sunteți ai ei, vă împliniți în continuare îndatoririle, însă sunteți conștienți de Dumnezeu în fiecare moment.
Aceasta se numește Nirbikalpa Samadhi.
Este sfârșitul tuturor dorințelor și atașamentelor limitatoare.
Iluziile sunt îndepărtate și acela este, cu adevarat, sfârșitul lumii.
Vă îndemn să memorați poezia mea “Samadhi” (o găsiți la final n.n) pentru că acea stare de libertate a Sufletului este țelul fiecărui om ce cutreiera Pîmântul.
Multi se tem că dacă intra în Samadhi, s-ar putea să nu se mai întoarcă la conștiința acestei lumi.
Și totuși nu se tem să se ducă la culcare în fiecare noapte, când identificarea cu corpul și cu lumea sunt uitate și lăsate subconștientului.
Este o prostie să vă gândiți în acest fel la Samadhi.
El nu este o încetare a conștiinței, ci o expansionare a ei.
 
Încheiați iluzia acestui vis întorcându-vă la Dumnezeu
Aduceți sfârșitul lumii pentru voi înșivă, chiar acum, fiind cu Dumnezeu.
Nu întinați templul Sufletului vostru cu dorințe care vă agită și plăceri lumești zgomotoase.
Stați imaculați în Lumina conștiinței voastre și în Lumina Iubirii pentru Dumnezeu.
Accedeți la acel nivel chiar acum.
Și atunci poate că, în războaiele acestei epoci electrice sau în epoca mentală sau în epoca adevărului, vă veți reîntoarce asemenea lui Iisus, pentru a aduce pace pe Pământ și a spune omenirii:
„Am învățat lecțiile pe care Dumnezeu dorea să le învăț.
Necazurile, bolile și moartea nu mai înseamnă nimic pentru mine.
Eu Sunt Una cu Lumina Eternă.
Lumea s-a sfârșit pentru mine.
Veniți, frați și surori ce, încă, suferiți de coșmarul acestei lumi a vieții și a morții și de cicluri nesfârșite de reîncarnare – veniți cu mine!
Vă voi arata că sfârșitul lumii înseamnă sfârșitul visului vostru ireal pe acest Pământ.
Învățați această lecție pentru ca Sufletul vostru să poată străluci veșnic – o stea în eternitate – la pieptul Domnului.”
Nu uitați, voi sunteți Aici pe Pământ, doar, pentru scurt timp, însă sunteți, veșnic, copilul Lui Dumnezeu.
Nu vă alăturați forțelor ignoranței.
Mai întâi să ajungeți să-L cunoașteți pe Dumnezeu.
Și atunci, orice v-ar spune El să faceți, va fi bine, indiferent că ar fi vorba să luptați pentru țara voastră sau să fiți oameni de afaceri sau un artist sau un învățător spiritual.
Când Îl veți cunoaște cu adevarat, veți fi bine ghidați în viață.
De aceea spune Scriptura: „Mai întâi cercetează împărăția Domnului…”
Dacă veți putea trăi respectând, doar, câteva din adevărurile pe care vi le-am oferit, veți fi persoane transformate.
Dacă veți urma învățăturile de la Self-Realization (Yogoda Satsanga), îl veți cunoaște pe Dumnezeu.
Când sunt cu voi, nu vreau să vă dau, doar, satisfacția intelectuală despre adevăr, ci vreau să-l percepeți pe Dumnezeu voi înșivă.
V-am învățat cum să puneți capăt imperfecțiunilor ca să puteți merge mai departe – la El.
1 Poezia apare în „Autobiografia unui yoghin”, capitolul 14: „Experiența Conștiinței cosmice”, precum și în cartea „Songs of the Soul”
Sursa:

https://stiintaindieiantice.wordpress.com/yugas/sfarsitul-lumii-in-starea-de-samadhi/

 
„SAMADHI” 

de Paramahansa Yogananda
Risipite sunt vălurile de Lumină şi întuneric,
Întristarea piere fuior în văzduh,
Duse departe, în larg, sunt corăbiile bucuriilor efemere,
Mirajul simţurilor apune obscur.
Iubire, ură, sănătate, boală, viaţă, moarte,
Toate aceste deşarte umbre de pe chipul dualităţii s-au şters.
Hohotele de râs, grimasa de sarcasm, tulburarea melancoliei,
S-au topit în imensitatea oceanului de beatitudine.
Furtuna s-a liniștit
Sub puterea baghetei fermecate a intuiţiei profunde.
Universul, vis uitat, pândeşte în subconştient,
Gata să invadeze memoria Divină de-abia trezită.
Trăiesc, fără umbra cosmică,
Pe când umbra nu poate exista în lipsa mea;
Așa cum oceanul trăieşte fără valuri,
Însă valurile nu pot respira fără ocean.
Stări de vis, de trezie, de somn profund,
Trecut, prezent şi viitor, nu mai sunt astfel pentru mine,
Ci, doar, un etern prezent, Sinele revărsându-se omniscient, pretutindeni.
Planetele, stelele, galaxiile, Pământul,
Erupţii vulcanice, ca-n ziua judecăţii de apoi,
Furnalele în care se coace aluatul Creaţiei,
Gheţari tăcuţi de Lumină, fluxuri incandescente de electroni,
Gândurile tuturor oamenilor, cele trecute, cele prezente, cele care vor veni,
Fiecare fir de iarbă, eu însumi, omenirea,
Fiecare grăunte de praf cosmic,
Mânie, lăcomie, bine, rău, mântuire, dorinţă,
Toate le absorb în eul meu infinit dilatat, le tranform
În vastul ocean de sânge al Fiinţei Unice!
Bucuria extatică, născută din meditaţie,
Îmi umple ochii cu lacrimi,
Mistuite în flăcările nemuritoare ale beatitudinii
Lacrimile, corpul meu, întreaga mea ființă.
Tu eşti eu, eu sunt Tu,
Cunoaşterea, Cunoscătorul şi Cel Cunoscut, un Tot Unic!
Senină, neştirbită pace, etern trăitoare, renăscută mereu!
Mai plăcută decât orice închipuire, beatific samadhi!
Tu nu eşti o stare inconştientă,
Adormire a minţii, fără putinţă să te chem atunci când doresc,
Samadhi, tu mi-ai lărgit câmpul conştiinţei
Dincolo de limitele corpului meu muritor,
Până la cele mai îndepărtate frontiere ale eternităţii,
Acolo unde eu, Oceanul Cosmic,
Contemplu micul ego plutind în Mine.
Nici o pasăre nu zboară, nici un grăunte de nisip nu se clinteşte, în afara vederii Mele.
Necuprinse spaţii plutesc în oceanul Meu mental, precum sloiuri de gheaţă.
Recipient colosal, Sinele, făuritorul a Tot Ceea Ce Este.
Prin grația profundei, stăruitoarei, plină de ardoare meditație,
Ai venit la mine, celest samadhi.
Aud murmurul atomilor în mişcare,
Întunecatul pământ, munţii, văile, iată, se topesc!
Mările curgătoare se preschimbă în abur!
Aum adie peste neguri, desfăcându-le în chip minunat, ca pe-o cortină
În spatele căreia oceanele de electroni se revelează,
Până ce, deodată, la chemarea tobei cosmice,
Lumina grosieră se topeşte
În beatitudinea atotcuprinzătoare.
Din bucurie m-am născut, eu trăiesc în bucurie, în sacră bucurie eu mă topesc.
Ocean al Spiritului, eu te sorb val după val.
Cele patru văluri, cel solid, cel lichid, cel gazos şi vălul luminii
Se ridică.
Eu, în totul, pătrund în Marele Eu.
Risipite pentru totdeauna sunt umbrele capricioase, tremurătoare, ale amintirii de om muritor.
Cerul Spiritului meu este imaculat, de necuprins, înaintea, dedesubtul și mult deasupra mea.
Eternitatea şi Eu, o unică rază suntem.
Micul hohot de râs, eu,
A devenit Marea Bucuriei Însăşi.
Transcriptul filmului îl puteți citi pe blogul Realitate Posibilă și cu această ocazie îi mulțumim lui Paul Marian pentru efortul susținut de a traduce aceste informații pentru publicul din Romania.
Filmul subtitrat: AICI

Sau pe YouTube

Transcriptul filmului (preluat de AICI)

După Proiectul Genesis 64, Călătorie în Interior, Originea, iată Partea Întâi a unui nou proiect realizat, de această dată, de Daniel Schmidt.

Link original:

 

Samadhi este un vechi cuvânt sanscrit pentru care nu există echivalent modern.

Există o provocare fundamentală în a face un film despre Samadhi.

Samadhi indică către ceva ce nu poate fi exprimat la nivelul minții.

Acest film este, pur și simplu, manifestarea exterioară a propriei mele călătorii interioare.

Intenția mea nu este să vă învăț despre Samadhi sau să vă ofer informații pentru mintea voastră, ci să vă inspir să vă descoperiți, în mod direct, adevărata natură.

Samadhi este mai relevant Acum, mai mult decât oricând.

Noi suntem într-o perioadă din istorie în care noi, nu numai că, am uitat de Samadhi, ci am uitat ce am uitat.

Această uitare este Maya, iluzia Sinelui.

MAYA – Iluzia Sinelui *

Ca și oameni, majoritatea dintre noi trăim cufundați în viețile noastre de zi cu zi, cu foarte puțină atenție la cine suntem noi, de ce ne aflăm Aici și încotro ne îndreptăm.

Majoritatea dintre noi nu au realizat vreodată Sinele lor adevărat, Sufletul sau ceea ce Buddha a numit Anatta, acela care este dincolo de nume și formă, dincolo de gândire …

În consecință, noi credem că suntem aceste corpuri limitate.

Noi trăim în frica, conștientă sau inconștientă, că structura limitată a Sinelui cu care noi suntem identificați, va muri.

În lumea de astăzi, marea majoritate a oamenilor care sunt angrenați în practici religioase sau spirituale cum ar fi: yoga, rugăciune, meditație, cântatul monoton sau orice tip de ritual sau practicând tehnici care sunt condiționate, ceea ce înseamnă că sunt parte din construcția ego-ului.

Căutarea și activitatea nu sunt o problemă.

Credința că ai găsit răspunsul în vreun fel de formă exterioară, este problema.

Spiritualitatea, în forma ei cea mai comună, nu este diferită de gândirea patologică care se întâmplă peste tot.

Este o agitație suplimentară a minții.

Mai multă „facere” umană în opoziție cu mai multă „ființare” umană.

Ego-ului vrea mai mulți bani, mai multă putere, mai multă Iubire, mai mult din toate.

Cei aflați pe o așa zisă cale spirituală își doresc să fie mai spirituali, mai treziți, mai echidistanți, mai pacifici, mai iluminați.

Pericolul pentru tine, privind acest film, este că mintea ta va dori să obțină Samadhi.

Chiar și mai periculos, este ca mintea ta să creadă ca a obținut Samadhi.

Oricând există o dorință de a obține ceva, poți fi sigur că este constructorul ego-ului la lucru.

Samadhi nu este despre obținere sau despre a adauga ceva mai mult ție însuți.

Pentru a realiza Samadhi este nevoie să înveți să mori înainte de a muri.

Viața și moartea sunt ca yin și yang, un continuum inseparabil, desfășurându-se la nesfârșit, fără început sau sfârșit.

Când dăm deoparte moartea, noi, de asemenea, dăm deoparte viața.

Când experimentezi direct adevărul a ceea ce ești, nu mai există nici o frică de viață sau de moarte.

Ni se spune cine suntem în societatea sau cultura noastră și, în același timp, noi suntem sclavii unui inconștient mai profund, o dorință și o aversiune biologică care ne guvernează alegerile.

Construcția ego-ului nu este nimic altceva decât impulsul de a repeta.

Este, pur și simplu, calea pe care energia vrea să fie preluată și tendința acelei energii de a o lua pe aceeași cale din nou, indiferent că este pozitivă su negativă pentru organism.

Există nivele infinite de memorie sau minte, spirale în interiorul spiralelor.

Când conștiința se identifică cu această minte sau construcție al ego-ului, vă leagă de condiționarea socială, pe care o puteți numi Matricea.

Există aspecte ale ego-ului de care putem fi conștienți, dar inconștientul, „cablarea” arhaică, fricile primare, existențiale, care conduc, de fapt, omul-mașină, nesfârșitele tipare de agățare, către plăcere și evitare a durerii, au fost sublimate în comportamente patologice.

Precum vitele, majoritatea oamenilor trăiesc și mor în subjugare pasivă, hrănind cu viețile lor Matricea.

Noi ne trăim viețile blocați în tipare neuronale, vieți pline adesea de mare suferință, și nu ne-am gândit vreodată că am putea fi liberi, de fapt.

Este posibil să abandonezi o viață ce este moștenită din trecut. Să o trăiești pe aceea care așteaptă să iasă înainte, prin lumea interioară.

Noi ne-am născut cu toții în această lume, cu structuri condiționate biologice, dar fără conștiință de sine.

Adeseori, când te uiți în ochii unui copilaș, nu există nicio urmă de sine, ci doar o goliciune luminoasă.

Persoana în care cineva crește este o mască purtată peste conștiință.

Shakespeare spunea că toată lumea este o scenă, iar toți bărbații și femeile, doar actori.

Într-un individ trezit, conștiința strălucește prin personalitate, prin mască.

Când ești treaz nu te identifici cu personajul tău.

Tu nu crezi că ești măștile pe care le porți, dar nici nu renunți la a juca rolul.

Când suntem identificați cu personajul nostru, cu persoana noastră, aceasta este Maya , iluzia Sinelui.

Samadhi este trezirea din visul personajului tău din jocul vieții.

La 2400 de ani după ce Platon a scris Republica, umanitatea încă își croiește drumul de ieșire din Peștera lui Platon.

De fapt noi suntem, poate, mai pătrunși de iluzii decât niciodată.

Platon a scris despre Socrate, care a descris un grup de oameni care locuiau înlănțuiți într-o peșteră toată viața lor, cu fața spre un zid gol.

Tot ceea ce ei puteau vedea, erau umbre proiectate pe un perete de lucrurile care treceau prin fața unui foc care era în spatele lor.

Acest spectacol cu păpuși a devenit lumea lor.

Conform lui Socrate, aceste umbre erau cel mai apropiat lucru de realitate pe care oamenii îl vedeau.

Chiar și după ce li s-a spus de lumea exterioară ei au continuat să creadă că umbrele sunt tot ceea ce există … chiar dacă suspectau că exista ceva mai mult, ei nu erau dispuși să părăsească ceea ce le era familiar.

Omenirea de astăzi este ca oamenii care văzuseră, doar, umbrele pe pereții peșterii.

Umbrele sunt echivalentele gândurilor noastre.

Lumea gânditului este singura lume pe care noi o știm, însă există o altă lume care este dincolo de gândire, dincolo de lumea dualistică.

Sunteți dispuși să părăsiți peștera, să părăsiți tot ceea ce știți, pentru a afla adevărul legat de cine sunteți voi?

Pentru a experimenta Samadhi, este necesar să vă luați atenția de la umbre, de la gânduri, către Lumină.

Atunci când o persoană este obișnuită, doar, cu întunericul, atunci este nevoie ca el să se obișnuiască gradual cu Lumina.

Ca o aclimatizare la orice nouă paradigmă care ia timp și efort și o dorință de a explora noul, precum și a elimina vechiul.

Mintea poate fi asemănată cu o capcană pentru conștiință, un labirint sau o închisoare.

Nu este faptul că tu te afli la închisoare, tu ești închisoarea.

Închisoarea este o iluzie. Dacă ești identificat cu un sine iluzoriu, atunci ești adormit.

De îndată ce ești conștient de închisoare, dacă te lupți să ieși din iluzie, atunci tu tratezi iluzia ca și cum ar fi reală și încă rămâi adormit. Doar că acum visul devine un coșmar. Tu vei urmări și vei fugi de umbre pentru totdeauna.

Samadhi este trezirea din visul Sinelui separat sau din construcția  egoică.

Samadhi este trezirea din identificare, din închisoarea pe care eu o numesc „mine”.

Tu nu poți fi liber cu adevărat, deoarece oriunde mergi, închisoarea ta e acolo.

Trezirea nu înseamnă să renunți la minte sau la Matrice, dimpotrivă, când nu ești identificat cu ea, atunci poți experimenta jocul vieții mult mai deplin, bucurându-te de spectacol așa cum este, fără să îți atașament sau frică.

În tradițiile antice, acesta era numit Jocul Divin sau Lila, jocul dualității.

Conștiința umană este un continuum.

La o extremă oamenii sunt identificați cu sinele material, la cealaltă extremă este Samadhi, încetarea Sinelui.

Fiecare pas pe care-l facem în continuumul spre Samadhi, aduce mai puțină suferință.

Mai puțină suferință nu înseamnă că viața va fi lipsită de durere.

Samadhi este dincolo de dualitatea durerii și a plăcerii, ceea ce înseamnă că există mai puțină minte, mai puțin sine creator de rezistență către indiferent ce se desfășoară, iar acea rezistență este ceea ce crează suferință.

Realizând Samadhi chiar și o dată, asta îți va permite să vezi ce este la celălalt capăt al continuumului, să vezi că există și altceva în afară de lumea materială și propriul interes.

Când există o reală încetare a structurilor sinelui în Samadhi, nu există niciun gând ego-tic, nici un sine, nicio dualitate și totuși există Eu Sunt-ul, Anatta sau non-sinele.

În acea goliciune este apariția lui prajna (sanscrită) sau înțelepciune.

Înțelegerea că sinele imanent este, mult, dincolo de jocul dualității, dincolo de întregul continuum.

Sinele imanent este etern, neschimbător, mereu Acum.

Iluminarea înseamnă contopirea spiralei primordiale, a lumii manifestate mereu schimbătoare sau lotusul, în care timpul se desfășoară, cu ființa ta eternă.

Cablarea ta interioară crește ca o floare, mereu, în desfășurare, pe măsură ce te încetezi identificarea cu sinele, devenind un pod viu între lumea timpului și cea eternă.

Realizarea sinelui imanent este, doar, începutul căii cuiva.

Majoritatea oamenilor vor fi nevoiți să experimenteze și să piardă Samadhi de nenumărate ori în meditație, înainte de a fi capabili să-l integreze și în alte fațete ale vieții.

Nu este neobișnuit să ai profunde înțelegeri în ceea ce privește natura ființei tale, în timpul meditației sau introspecției, pentru ca, apoi, să te regăsești, din nou, urmărind aceleași tipare, uitând adevărul celui care ești.

Pentru a realiza acea nemișcare sau goliciune în fiecare fațetă a vieții, este nevoie ca fiecare fațetă a cuiva să devină goliciune, dansând ca toate lucrurile.

Nemișcarea nu este ceva separat de mișcare, nu este opusul mișcării.

În Samadhi, nemișcarea este recunoscută a fi identică cu mișcarea.

Forma este identică cu goliciunea.

Asta este lipsit de sens pentru minte, deoarece mintea este apariția în existență a dualității.

René Descartes – părintele filozofiei occidentale este faimos pentru afirmația:

„Gândesc, deci exist.”

Nici o altă frază nu încapsulează mai bine căderea civilizației și identificarea completă cu umbrele de pe zidul peșterii.

Eroarea lui Descartes, ca și eroarea a aproape tuturor oamenilor, este echivalarea ființei fundamentale cu gândirea.

La începutul tratatelor lui cele mai faimoase, Descartes a scris că aproape orice poate fi pus la îndoială: el se poate îndoi de simțurile lui și chiar de gândurile lui.

Tot așa, în Kalama Sutra, Buddha a spus că pentru a verifica adevărul, este nevoie ca acel cineva să pună la îndoială toate scripturile, tradițiile, învățăturile și tot conținutul minții proprii și a simțurilor.

Amândoi au pornit cu mare scepticism, dar diferența a fost că Descartes a oprit investigarea la nivelul gândirii, în timp ce Buddha a mers mai profund.

El a penetrat dincolo de nivelele cele mai profunde ale minții.

Poate dacă Descartes ar fi mers dincolo de mintea lui gânditoare, ar fi realizat adevărata lui natură, iar conștiința vestică ar fi fost foarte diferită astăzi.

În schimb, Descartes a descris posibilitatea unui demon malefic care ar putea să ne țină sub un văl al iluziei.

Descartes nu a recunoscut acest demon malefic ca fiind ceea ce este.

Ca și în filmul Matrix, noi am putea fi, cu toții, conectați la vreun program elaborat, hrănindu-ne cu o lume de vis iluzorie.

În film, oamenii și-au trăit viețile în Matrice, în timp ce la alte nivele ei erau, doar, baterii, hrănind, prin forța vieții lor, niște mașini care foloseau energia lor pentru propria lor agendă.

Oamenii vor să blameze, mereu, ceva din afara lor, pentru starea lumii sau pentru propria lor nefericire, indiferent că este o persoană, un grup anume, sau o țară, religie sau vreun fel de illuminati aflați în control, cum ar fi demonul malefic al lui Descartes sau mașinile conștiente din Matrice.

În mod ironic, demonul pe care Descartes la văzut, a fost cel după care se definea pe sine.

Când realizați Samadhi, devine clar că există un controlor, există o mașină un demon malefic care-ți extrage viața, zi după zi. Mașina ești tu.

Structura Sinelui tău este construită din multe sub-programe condiționate sau mici șefi. Un mic șef care râvnește mâncare, altul râvnește bani, altul statut, poziție, putere … sex, intimitate … altul vrea conștiință sau atenție de la alții.

Dorințele sunt, la propriu, nesfârșite și nu pot fi niciodată satisfăcute.

Noi cheltuim o grămadă de timp și energie decorându-ne prezența, cedând presiunilor de a ne îmbunătăți măștile și de a hrăni acești mici șefi, făcându-i mai puternici … Ca și dependenții de droguri, cu cât încercăm mai mult să satisfacem acești mici șefi, cu atât sfârșim prin a râvni mai mult.

Calea către libertate nu este îmbunătățire de sine sau, cumv,a satisfacerea agendei sinelui.

Este o abandonare a agendei Sinelui cu totul.

Unii oameni se tem că trezirea naturii lor reale va însemna că-și vor pierde individualitatea și bucuria de viață.

De fapt, opusul este adevărat.

Individualitatea unică a Sufletului poate fi exprimată, doar, când sinele condiționat este depășit.

Deoarece noi rămânem adormiți în Matrice, majoritatea dintre noi, nu aflăm niciodată ceea ce vrea Sufletul să exprime de fapt.

Calea către Samadhi implică meditația, care înseamnă atât observarea sinelui condiționat, a ceea ce se schimbă și realizarea naturii tale reale, a ceea ce nu se schimbă.

Atunci când ajungi în punctul tău de nemișcare, sursa ființei tale, atunci tu aștepți instrucțiuni suplimentare, fără a avea nici o insistență despre cum ar fi necesar să se schimbe lumea ta exterioară.

Nu voia mea, ci o voință mai înaltă, se va face.

Dacă mintea încearcă, doar, să schimbe lumea exterioară, să se conformeze cu vreo idee a ceea ce crezi tu că ar însemna calea, este ca și cum ai încerca să schimbi imaginea din oglindă, manipulând reflexia.

Pentru a face imaginea din oglindă să zâmbească, evident, tu nu poți manipula reflexia, este nevoie ca tu să realizezi cu tu, ești sursa autentică a reflexiei.

Odată ce realizezi Sinele tău autentic, asta nu înseamnă că totul din exterior are nevoie, neapărat, de schimbare.

Ceea ce se schimbă este energia internă conștientă, inteligentă sau prana, care este eliberată de tipare condiționate și devine disponibilă pentru a fi direcționată de către Suflet.

Tu poți deveni conștient de scopul Sufletului, doar, atunci când ești capabil să observi sinele condiționat și căutările lui nesfârșite … și să-l lași să plece.

În mitologia greacă se spune că zeii l-au condamnat pe Sisif să repete o sarcină lipsită de sens pentru eternitate.

Sarcina lui era de a împinge la nesfârșit un bolovan sus pe un munte, doar pentru ca acesta să se rostogolească la vale din nou.

Existențialistul francez și autorul câștigător de premiu Nobel, Albert Camus, a văzut situația lui Sisif ca o metaforă a umanității.

El a pus întrebarea : cum putem să găsim scop în această existență absurdă?

Ca și oameni, noi trudim la nesfârșit, construind pentru o zi de mâine ce nu vine niciodată … iar apoi murim.

Dacă realizăm cu adevărat acest adevăr, atunci noi, ori o luăm razna dacă suntem identificați cu personale noastre egotice, ori ne vom trezi și vom fi liberi …

Noi nu putem avea succes în zbaterea exterioară, deoarece aceasta este, doar, o reflexie a lumii noastre interioare.

Gluma cosmică, absurditatea situației devine clară, atunci când există un eșec complet și total al sinelui egotic, care ar fi necesar să se trezească din căutările lui inutile.

În Zen există o vorbă: „Înainte de iluminare, ciopleam lemnul și căram apa, … după iluminare, cioplesc lemnul, car apă.”

Înainte de iluminare, este nevoie ca cineva să rostogolească bolovanul sus pe deal.

După iluminare este nevoie ca cineva, de asemenea, să rostogolească bolovanul sus pe deal.

Ce s-a schimbat? Rezistența interioară la ceea ce este, zbaterea a fost abandonată sau, mai degrabă, cel care se zbate, a realizat că este iluzoriu.

Voința individuală sau mintea individuală și voința Vivină sau mintea mai înaltă, sunt aliniate.

Samadhi este, în ultimă instanță, o abandonare a tuturor rezistențelor interioare, față de toate fenomenele schimbătoare, fără excepție.

Cel care este capabil să realizeze pacea interioară, indiferent de circumstanțe, a atins adevăratul Samadhi.

Tu abandonezi rezistența, nu pentru că tu ierți un lucru sau altul, ci pentru că libertatea ta interioară nu este condiționată de exterior.

Este important să remarci că, atunci când acceptăm realitatea așa cum este, asta nu înseamnă, neapărat, că noi încetăm să mai acționăm în lume sau că devenim
meditatori pacifiști, de fapt, opusul poate fi adevărat.

Când încetăm să acționăm fără a mai fi condiționați de motive inconștiente, atunci este posibil să acționăm în aliniere cu Tao, cu întreaga forță a energie noastre
interioare, din spatele nostru.

Mulți vor argumenta că, pentru a se schimba lumea și a aduce pacea, este necesar ca noi să luptăm mai puternic cu inamicii pe care noi îi percepem.

Luptând pentru pace, este ca a striga pentru liniște. Asta creează, doar, mai mult din ceea ce nu vrei.

În prezent există un război împotriva a orice, un război împotriva terorii, un război împotriva bolii, un război împotriva foametei.

Fiecare război este, de fapt, un război împotriva noastră.

Lupta este parte dintr-o halucinație colectivă.

Noi spunem că vrem pace, dar continuăm să alegem lideri care se angrenează în război.

Ne mințim pe noi înșine, spunând că noi suntem pentru drepturile omului, dar continuăm să cumpărăm produse făcute în ateliere cu condiții de lucru inumane.

Noi spunem că vrem aer curat, dar continuăm să poluăm.

Vrem ca știința să ne vindece de cancer, dar nu ne schimbăm comportamentele distructive de sine obișnuite, care ne fac, mai degrabă, să fim bolnavi.

Ne auto-amăgim că noi promovăm o viață mai bună.

Noi nu vrem să ne vedem părțile noastre ascunse care fac apologia suferinței și a morții.

Credința că noi putem câștiga un război împotriva cancerului, foametei, terorismului sau orice inamic care a fost creat de propria noastră gândire sau comportament ne permite, de fapt, să continuăm să ne auto-amăgim că nu este nevoie să schimbăm felul în care acționăm pe această planetă.

* Lumea interioară este locul unde este necesar ca revoluția  să se întâmple mai întâi. *

Doar atunci când noi putem simți direct spirala vieții din interior, lumea exterioară se va alinia cu Tao.

Până atunci, tot ceea ce facem, se va adăuga la haosul deja creat de minte.

Războiul și pacea apar împreună într-un dans nesfârșit. Ele sunt un singur continuum … O jumătate nu poate exista fără cealaltă.

Așa cum Lumina nu poate exista fără întuneric și susul fără jos.

Lumea pare să dorească Lumină fără întuneric, plinătate fără goliciune, fericire fără tristețe … Cu cât se implică mai mult mintea, cu atât mai fragmentată devine lumea.

Orice soluție care vine de la mintea egoică este condusă de ideea că există o problemă, iar soluția devine o problemă, chiar și mai mare decât cea pe care încerca s-o rezolve.

La ce opui rezistență, persistă … Ingenuitatea umană crează noi antibiotice, doar, pentru a descoperi că natura devine mai șireată, pe măsură ce bacteriile se întăresc.

În ciuda eforturilor noastre cele mai bune în lupta în desfășurare, răspândirea cancerului crește de fapt.

Numărul oamenilor flămânzi din lume crește constant.

Numărul atacurilor teroriste la scară planetară, continuă să crească.

Ce este în neregulă cu abordarea noastră?

Ca și ucenicul vrăjitorului din poemul lui Goethe, noi deținem o mare putere, dar nu avem înțelepciunea s-o mânuim.

Problema este că noi nu înțelegem instrumentele pe care le folosim.

Noi nu înțelegem mintea umană, rolul și scopul ei adecvat.

Criza este născută din condiția modului limitat în care gândim, a felului în care simțim și experimentăm viața.

Raționalismul nostru ne-a jefuit de abilitatea noastră de a recunoaște și a experimenta, înțelepciunea multor culturi antice.

Gândirea noastră egoică ne-a jefuit de abilitatea noastră de a simți adâncimea și sacralitatea profundă a vieții, luminozitatea vieții și de a realiza nivele complet diferite de conștiință care, Acum, sunt aproape pierdute pentru umanitate …

În tradiția egipteană antică neterii sunt forme arhetipale, ale căror caracteristici puteau fi întrupate de cei care-și purificau corpurile fizice și spirituale
într-un astfel de mod, încât erau potrivite să găzduiască conștiințe mai înalte.

Neterul original sau principiul Divin al acestei înțelepciuni, era cunoscut ca Thoth sau Tehuti … reprezentat, adesea, ca un scrib cu capul unei păsări sau Ibis și care reprezenta originea întregii cunoașteri și a înțelepciunii.

Thoth poate fi descris ca fiind principiul cosmic al gândirii sau gândul.

Thoth ne-a oferit limbajul, conceptele, scrierea, matematica și toate artele și manifestările minții.

Doar celor care treceau printr-un antrenament special, le era permis să acceseze cunoașterea secretă a lui Thoth.

Cartea lui Thoth nu este o carte fizică, ci este înțelepciunea tărâmului akashic sau eteric.

Legenda ne spune că știința lui Thoth a fost ascunsă în profunzime, într-un loc secret din fiecare ființă umană și a fost protejată de un șarpe auriu.

Mitul arhetipal sau peren al șarpelui sau al dragonului care păzește o comoară, este unul care pătrunde în multe culturi … și a fost denumit cu nume cum ar fi: Kundalini Shakti, Chi, Duhul Sfânt sau energia internă.

Șarpele auriu este construcția egoică care este legată de energiile interne și până nu este stăpânită și depășită, Sufletul nu va fi vreodată capabil să atingă adevărata înțelepciune.

Se spune că această carte a lui Thoth nu a adus nimic altceva decât suferință oricărui individ care a citit-o, chiar știut fiind că vor găsi secretele zeilor înșiși și tot ceea ce a fost ascuns în stele.

Ceea ce este necesar să înțelegem, este faptul că acea carte este accesibilă oricărui individ care a citit-o și ego-ului care a încercat s-o controleze.

În tradiția egipteană, conștiința trezită a fost reprezentată de Osiris.

Fără această conștiință trezită, orice cunoaștere sau înțelegere obținută prin sinele limitat ar fi periculoasă, deconectată de înțelepciunea mai înaltă.

Este bine ca Ochiul lui Horus să fie deschis.

Înțelesul ezoteric pe care-l găsim aici, este similar cu povestea mai familiară al căderii din Grădina Edenului.

Cartea lui Thoth este o paralelă a Copacului Cunoașterii Binelui și a Răului, al cărui fruct, Adam și Eva au fost tentați să-l mănânce.

Umanitatea a mâncat bineînțeles, deja, fructul interzis, deja a deschis cartea lui Thoth.

Și a fost izgonită din grădină. Șarpele este o metaforă pentru spirala primordială care se extinde de la microcosmos la macrocosmos.

Astăzi, șarpele trăiește ca fiind tu.

Este mintea egoică, exprimată ca și lume manifestată.

Noi nu am avut vreodată acces la așa de multă cunoaștere.

Noi am studiat profund lumea materială, chiar găsind așa zisă Particulă a Lui Dumnezeu, însă nu am fost vreodată mai limitați, mai ignoranți legat de cine suntem noi și cum să trăim și noi nu înțelegem mecanismele prin care noi creăm suferință.

Gândirea noastră a creat lumea așa cum este acum.

Oricând etichetăm ceva ca fiind bun sau rău sau creem o preferință în mintea noastră, asta se datorează apariției în ființă a structurilor ego-ului sau a propriilor interese.

Soluția nu este să lupți pentru pace sau să cucerești natura ci, pur și simplu, să recunoști adevărul că însăși existența construcției ego-ului crează dualitate, o separare dintre sine și alții, al meu și al tău, om și natură … interior și exterior …

Ego-ul este violență și are nevoie de o barieră, o graniță față de alții pentru a exista.

Fără ego nu există un război împotriva a nimic.

Nu există aroganță, nu există o natură prea acaparatoare pentru a crea profit.

Aceste crize externe din lumea noastră reflectă o serioasă criză interioară.

* Noi nu știm cine suntem. *

Noi suntem complet identificați cu identitățile noastre egoice, consumați de frici și separați de natura noastră reală.

Rase, religii, țări, afilieri politice și orice grup căruia îi aparținem, toate reîntăresc identitățile noastre egoice.

Aproape orice grup care există pe planetă astăzi, vrea să-și declare perspectiva ca fiind adevărată și corectă, așa cum facem și la nivel individual.

Declarându-se deținător al adevărului, grupul perpetuează propria lui existență în același fel în care un ego sau structura sinelui, se definește pe sine împotriva altuia.

Acum, mai mult decât oricând, diverse realități și sisteme de credință polarizate, coexistă pe Pământ.

Este posibil ca diferiți oameni să experimenteze gânduri complet diferite și reacții emoționale, la aceleași fenomene externe.

În același fel, Samsara și Nirvana sau Raiul și Iadul, sunt două dimensiuni diferite care ocupă exact aceeași lume.

Un eveniment ce poate părea apocaliptic pentru o persoană, poate fi văzut ca o binecuvântare pentru altul.

Deci, ceea ce devine evident, este faptul că nu este benefic ca circumstanțele tale externe să-ți afecteze lumea interioară în vreun fel anume.

Pentru a realiza Samadhi, este să necesar să devii o roată autopropulsată, să devii autonom, un univers în sine. Experiența ta asupra vieții nu este condiționată de fenomenele schimbătoare.

O analogie poate fi făcută cu Cubul lui Metatron.

Metatron este menționat în diverse texte creștine, islamice și iudeice și este legat în mod arhetipic cu neterul egiptean Thoth și cu Hermes Trismegistus al Greciei.

Metatron este intim conectat cu Tetragramatonul

Tetragramatonul este tiparul geometric fundamental, șablonul sau emanația primordială a realității fizice, care a fost numită Cuvântul Lui Dumnezeu sau Logosul.

Aici noi vedem o reprezentare bidimensională a imaginii, dar dacă te uiți într-un anumit fel, vezi un cub 3D,

Când vezi cubul, nimic nu s-a schimbat în figură, dar mintea ta a adăugat o nouă dimensiune văzului.

Dimensionalitatea sau perspectiva cuiva este, pur și simplu, o chestiune de a deveni obișnuit cu un nou fel de a percepe lumea.

După realizarea stării Samadhi, noi devenim eliberați de perspectivă sau liberi să creăm noi perspective, deoarece nu există vreun sine implicat sau atașat de un anumit punct de vedere.

Cele mai mari minți din istoria umană au indicat adesea către nivele ale gândului, dincolo de structura sinelui limitat.

Einstein a zis : „Adevărata măsură a unei ființe umane, este determinată, în primul rând, de măsura și simțirea prin care el a obținut eliberarea de sine.”

Deci gândirea și existența sinelui (ego) nu este rea, gânditul este un instrument minunat, atunci  când mintea este în serviciul Inimii.

În Vedanta se spune că mintea este un bun servitor, dar un stăpân sărac.

Ego-ul filtrează realitatea, permanent, prin limbaj și etichete și judecă constant. preferând un lucru față de altul.

Atunci când mintea și simțurile sunt stăpânul vostru, ele vor crea suferință fără sfârșit, nesfârșită dorință și aversiune, blocându-ne în Matricea gândirii.

Dacă vrei să realizezi Samadhi, nu îți judeca gândurile ca fiind bune sau rele, ci află cine ești, înainte de gând, înainte de simțuri.

Când toate etichetele sunt abandonate, atunci este posibil să vezi lucrurile așa cum sunt.

În momentul în care unui copil i se spune ce este o pasăre, dacă ei cred ce li se spune, atunci ei nu vor mai vedea vreo pasăre din nou … ei își vor vedea doar gândurile.

Majoritatea oamenilor cred că sunt liberi, conștienți și treji.

Dar dacă tu crezi că ești deja treaz, atunci de ce ai face munca dificilă de a atinge ceea ce tu crezi că ai deja?

Înainte să devină posibil să te trezești, este necesar să accepți că ești adormit, trăind în Matrice.

Examinează-ți viața în mod onest fără să te minți pe tine însuți.

Ești capabil să-ți oprești tiparele de viață repetitive, robotice, dacă vrei?

Poți să te oprești din a căuta plăcerea și a evita durerea?

Ești dependent de anumite alimente, activități sau timpuri trecute?

Judeci în mod constant, învinuind, criticându-te pe tine însuți și pe alții?

Caută mintea ta încontinuu stimuli sau ești împlinit pe deplin, doar, fiind în liniște?

Reacționezi la cum se gândesc oamenii la tine?

Cauți aprobare și reconfirmări pozitive?

Îți sabotezi, cumva, situațiile din viață?

Majoritatea oamenilor își vor experimenta viețile în același fel astăzi, așa cum o vor face mâine și peste 1 an de acum încolo și peste 10 ani de acum încolo.

Când începi să-ți observi natura robotică, devii mai treaz.

Începi să recunoști adâncimea problemei.

Tu ești complet și total adormit, pierdut într-un vis.

Ca și locuitorii peșterii lui Platon, majoritatea care aud acest adevăr, nu vor fi dispuși sau capabili să-și schimbe viețile, deoarece sunt atașați de tiparele familiare.

Noi facem mari eforturi să ne justificăm tiparele, îngropându-ne capetele în nisip, decât să înfruntăm adevărul.

Noi vrem să fim salvatorii noștri … dar noi nu suntem dispuși să ne suim pe cruce noi înșine.

* * * Ce ești tu dispus să plătești pentru a fi liber ? * * *

Realizează că, dacă-ți schimbi lumea interioară,este necesar să fii pregătit să-ți schimbi lumea exterioară.

Este nevoie ca vechea ta structură și vechea ta identitate să devină solul cel mort din care apare o nouă creștere.

Primul pas către trezire, este să realizăm că suntem identificați cu Matricea minții umane sau cu masca.

Este nevoie ca ceva din interiorul nostru să audă acest adevăr și să fie trezit din somnul lui.

Există o parte din voi, ceva atemporal, care a știut mereu adevărul.

Matricea minții ne distrage, ne distrează, ne ține într-o nesfârșită „facere”, consumând, acaparând într-un ciclu de dorință și aversiune, cu forme în schimbare constantă, ținându-ne din înflorirea conștiinței noastre, dreptul nostru din naștere evoluționar, care este Samadhi.

Gândirea patologică este ceea ce trece ca fiind viață normală.

Esența voastră Divină a devenit sclavă, identificată cu structura sinelui limitat.

Marea înțelepciune, adevărul lui cine sunteți, este îngropat adânc în ființa voastră.

J. Krishnamurti a spus: „Nu este un semn de sănătate să fii bine adaptat unei societăți profund bolnavă.”

Identificarea cu mintea egoică este boala, … iar Samadhi este … tratamentul.

Sfinții, înțelepții și ființele trezite de-a lungul istoriei, au învățat cu toții înțelepciunea auto-abandonului.

Cum este posibil să realizezi adevăratul Sine?

Când penetrezi prin vălul Maya ( ideea de a vedea întreaga lume ca o iluzie) și abandonezi sinele iluzoriu, ce rămâne?

Sursa:

http://realitateposibila.blogspot.ro/2017/07/realitatea-spirituala2-samadhi-maya.html#more

 

 

Anunțuri
Publicat în Fără categorie, Samadhi, Spiritualitate | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Cele 5 Ritualuri Tibetane

Cele 5 Ritualuri Tibetane

Una din cele mai interesante capacități ale unor călugări tibetani este aceea de a nu îmbătrâni.

Aceasta a fost dezvaluită prima dată lumii occidentale, de Peter Kelder, în anul 1939, în cartea sa „Ochiul Revelației (The Eye of Revelation)”, în care autorul afirma că a aflat despre cele 5 Ritualuri Tibetane de la un fost colonel al armatei britanice, care a servit în India.

Conform autorului, colonelul Bradford (pseudonim) a găsit în acea parte a lumii lamaseria unde se practica Ritualul, a exersat câțiva ani și s-a întors complet reîntinerit, învațându-i, la rândul său, pe alții.

Originea Ritualului este foarte discutată și disputată, unii atribuind-o sistemului de exerciții tibetane (’phrul ‘khor), pe când alții spun că face parte din Yoga, iar alții susțin că cele cinci exerciții (ritualuri) preced Yoga cu cel puțin 700 de ani, deci nu au nici o legătură cu aceasta.

Cert este că ritualul tibetan combină rotirea cu patru mișcări întâlnite în posturile din yoga.

Rotirea supune corpul unei forte centrifuge, iar celelalte 4 exerciții realiniază energiile alchimice care circulă de-a lungul coloanei vertebrale (foc, apa, aer, pământ) și readuc funcționarea chakrelor în parametrii normali, ceea ce curață aura, revitalizează și reechilibrează întregul organism, cresc vitalitatea și reduc efectele îmbătrânirii.

Citiți articolul >>> AICI
Precizare: Primul Ritual – Rotația corpului se face de la stânga spre dreapta (în sensul acelor de ceasornic)

Video (subtitrare limba română) AICI 

Cele 5 Ritualuri Tibetane

Foto:

https://actifox.com/5-tibetan-rites

 

Publicat în Articole | Etichetat | Lasă un comentariu

Autoritate Deplină și Control asupra Trezirii, Vindecării și Eliberării Pământului

Mesaj primit de la Pleiadieni

prin

James Gilliland

20 Noiembrie 2017

Uniunea Conștiinței

Având în vedere că pe 19 noiembrie 2017, consiliile s-au întâlnit și au fost de acord ca Pleiadienii – datorită „terraformării” lor pe Pământ înainte de zilele Atlantidei și ale Lemuriei, având mai mult bagaj genetic, plante, animale și forme umane pe Pământ, să fie responsabili de instaurarea, încă o dată, a Legii Universale.

Tirania și toate încălcările dreptului Divin la liberul arbitru, atâta timp cât nu dăunează umanității și planetei Pământ, se va încheia.

Acest lucru se va face, în principal, cu conștiința și undele de energie, de asemenea eficiente, începând cu 19 Noiembrie.

A existat o mișcare de eliberare continuă, însă, acționând Legea Universală, ea a fost limitată de ceea ce unii numesc directiva primară sau politica de neintervenție.

S-a hotărât că, având în vedere intervenția extrem de negativă, este necesară intervenția majoră pentru păstrarea omenirii și a Pământului.

Vizitatorii rău intenționați ai lumii și cei pe care mulți îi numesc Archoni, sunt eliminați.

Rețeaua Draconiană a fost dezasamblată.

Cei care sunt aliniați cu forțele răuvoitoare vor fi capturați.

Aceasta este o operațiune multidimensională.

Motivul pentru care există atât de multă neomenie pe Pământ,  este faptul că această planetă a căzut în mâinile unor ființe non-umane răuvoitoare.

Formele lor umane înșelătoare vor fi dezvăluite și nu vor mai fi tolerate.

Este timpul ca omenirea să se trezească.

Voi cunoașteți adevărata voastră istorie, adevărata natură a Lui Dumnezeu și ce înseamnă să fiți umani.

Hu = Dumnezeu bărbat / femeie.

Ați fost creați cu aceeași imagine și asemănători cu zeii.

Voi aveți ADN-ul zeilor, ceea ce explică toate răpirile și hibrizii.

Ce premiu mai bun decât să controlezi și să deții zeii?

Voi ați fost mințiți, zdrobiți și manipulați în prea multe moduri pentru a le mai clasifica.

Aditivii din apă, alimentele, organismele modificate genetic, industria farmaceutică, inoculările războaielor nesfârșite, fac parte din programele gestionate de rețeaua Archonilor sau Draconiană.

În curând voi veți fi eliberați, voi veți fi conștienți de toate metodele lor și ei vor fi trași la răspundere.

Zilele tiranilor, ale profitorilor de pe urma războaielor și a bolilor, a păpușarilor (mânuitorilor de păpuși) din tărâmurile nevăzute sunt și vor fi îndepărtate.

Acest lucru este hotărât de consiliile și civilizațiile care operează sub Legea Universală, legea adevărată a Zeilor.

A sosit momentul să vă treziți, să vă amintiți, să vă apropiați de Divinitatea voastră și să vă recăpătați planeta.

Precum Sus, așa și jos!

Link original:

http://inteldinarchronicles.blogspot.ro/2017/11/the-pleiadians-via-james-gilliland-for.html

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/11/26/autoritate-deplina-si-control-asupra-trezirii-vindecarii-si-eliberarii-pamantului/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în 2017, Fără categorie, Noul Pamant | Etichetat , , , , , , | 3 comentarii

Super Lună Plină – Decembrie 2017

Lună Plină în Gemeni

 Tanaaz

Decembrie este o lună importantă în astrologie, având în vedere multitudinea de schimbări și transformări care au loc.

Aceste schimbări și transformări ne vor ajuta, într-adevăr, inundându-ne cu o nouă energie și aducând o nouă perspectivă pentru anul viitor.

Ultima Lună Plină din 2017, cade în semnul de aer al Gemenilor, pe 03 decembrie, în aceeași zi cu începerea perioadei lui Mercur Retrograd (n.tr. 03 – 22 Decembrie).

Această Lună Plină este, de asemenea, o Super Lună, ceea ce înseamnă că energia sa va fi amplificată.

Chiar dacă Luna Plină a lunii Decembrie este o Super Lună extrem de puternică, prezența lui Mercur Retrograd va reține energia și va încetini modul în care ne este livrată.

În acest timp, s-ar putea să simțim că facem doi pași înainte și un pas înapoi.

S-ar putea să ne simțim un pic blocați sau stagnanți.

Este importantă onorarea acestei energii, deoarece, se pare că această Lună Plină poate ajuta să aducă lucrurile la suprafață.

Dacă există lucruri pentru care a sosit momentul să le auzi sau, chiar, secrete care urmează să fie dezvăluite, această Lună Plină va fi, cu siguranță, o Lumină strălucitoare pentru a putea vedea Adevărul.

Această Lună Plină are legătură cu Iluminarea Adevărului, mai ales când vine vorba despre modul în care tu comunici și despre adevăratele tale motive și intenții.

Dacă tu sau cineva pe care-l cunoști, ați reținut adevărul sau ați acționat greșit, această Lună Plină poate forța lucrurile să se ridice la suprafață.

Adevărul va fi dezvăluit, deci fii răbdător și îngăduie lucrurilor să se desfășoare în prezența acestei energii.

Adevărul servește binelui tău cel mai înalt care iese la Lumină, așa că fii deschis și Adevărul te poate elibera.

Tu poți descoperi această energie debordantă atunci când vine vorba despre relațiile tale. Aceasta include relații romantice, dar și relațiile pe care le ai prietenii, colegii și cu familia.

Dacă există un Adevăr pentru care a sosit momentul ca acesta să vină la suprafață, această Lună Plină va fi, cu siguranță, un declanșator.

Având în vedere că Mercur este retrograd, este foarte important să gândești înainte de a vorbi.

Atunci când vorbești bazându-te pe adevăr, nu vei avea de ce să-ți faci griji, însă dacă vorbești pornind de la ego-ul tău, lucrurile ar putea fi mai dificil de parcurs.

Ai încredere în ceea ce se desfășoară și știind că dacă se dezvăluie un adevăr sau dacă niște informații noi ajung la suprafață, totul este pentru binele tău cel mai înalt.

De fapt, există o imensă energie pozitivă care înconjoară această Lună Plină și se pare că, într-adevăr, ne va ajuta să ajungem la potențialul nostru maxim.

Anul 2017 este anul noilor începuturi și se pare că această Lună Plină este, într-adevăr, punctul final al acestei energii.

Procesul dintre vechi și nou a fost, cu siguranță, provocator și poate avea ca rezultat schimbări uriașe în viață, dar această energie va încetini treptat.

Fiind punctul culminant al acestei energii, folosește Luna Plină ca pe o ocazie de a sărbători cât de departe ai ajuns și de a te felicita pentru acest nou început.

Noul început, care ți-a fost dat, poate să fi fost sau poate să nu fi fost ceea ce tu ai vrut, dar indiferent de ce ți-a fost trimis, tu încerci să găsești recunoștința în toate și să ai încredere în imaginea de ansamblu.

Tot ceea ce îți este trimis este o lecție și, chiar dacă, se poate simți, uneori, nedrept sau dureros, este bine să ne amintim cu toții că noi suntem ființe eterne într-o călătorie temporară.

Viețile noastre sunt, doar, un moment temporal în timp și noi suntem Aici pentru a învăța, a crește și a trăi cât mai bine momentele care ne-au fost date.

Folosește energia acestei Luni Pline pentru a te sărbători pe tine și viața ta, indiferent de noul început care a venit.

Super Luna Plină în Gemeni are legătură cu Adevărul și acesta include Adevărul despre cine ești tu cu adevărat.

Tu ești o ființă atemporală, fără spațiu, fără vârstă, care trăiește într-o navă (n.tr. -trup) temporară, care este Aici pentru o călătorie în timpul căreia tu  înveți cum să te iubești mai mult, să iubești planeta mai mult și să vă iubiți unii pe alții mai mult.

Link original:

http://foreverconscious.com/intuitive-astrology-december-super-full-moon-2017

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/11/26/super-luna-plina-decembrie-2017/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în Tanaaz | Etichetat , , | 2 comentarii

Desăvârșire

Desăvârșire

Mercur Retrograd

03 – 22 Decembrie 2017

DESĂVÂRȘIRE

L’Aura Pleiadian

21 Noiembrie 2017

Mercur Retrograd în perioada 03 – 22 decembrie 2017 ~ este o OPORTUNITATE puternică pentru desăvârșire!

Se pare că există multe interpretări greșite în legătură cu Mercur Retrograd.

Acest lucru nu înseamnă a-ți pune viața pe … AȘTEPTARE.

CURGEREA Energiei înseamnă DESĂVÂRȘIRE!

Întregire ~ Terminare … a tot ceea ce a fost început cu ~ ani în urmă. Deunăzi.

Te-ai întâlnit sau te-ai conectat cu ani în urmă cu cineva … vrei să te reîntâlnești.

Nu este nevoie să aștepți până după Mercur Retrograd ~ pentru că, deja, a început.

Dacă tu ești în timpul desfășurării … a „orice” început anterior, CONTINUĂ.

Ai început cumpărăturile, termină.

Mercur Retrograd nu înseamnă să nu termini.

Un exemplu … Cumpărăturile de Crăciun au început înainte de 03 decembrie, chiar dacă lista … continuă și este întregită. Am auzit că mulți încearcă să termine înainte ca Mercur să înceapă.

Aceasta nu este energia lui Mercur Retrograd!

TU COMPLETEZI. În timpul lui Mercur Retrograd!

Începe înainte. Chiar și în etapele formative … apoi completează, întregește.

Totul este PREGĂTIT pentru DESĂVÂRȘIRE în timpul lui Mercur Retrograd.

Asta Este Ceea Ce Este … pentru ca tu să pătrunzi adânc în conștiința ta.

Ce este conștiința ta? Observi tu propria ta conștiință? Unde se află?

Ordonează, organizează gândurile tale, casa ta, emoțiile tale.

Clarifică-ți intențiile. Ce ai început, ce nu ai început încă?

Fii clar pe ce anume te focalizezi.

Uită-te la TOATE lucrurile care nu au fost, încă, finalizate.

Mai ales la tine și la Măiestria Modelului tău.

PERFECT ~ este timpul pentru expansiunea conștiinței.

A Conștientizării.

A Iubirii de Sine.

Acum … în acest moment, TOATE se pot schimba, ACUM.

Acest proces al lui Mercur Retrograd (cu care sunt foarte familiarizată) este procesul de FOCALIZARE internă. În loc de focalizare externă.

Aceasta nu înseamnă că externul nu se schimbă și nu se transformă.

Deci, „efectul” este, exact, din intenție, atunci când, ÎNTR-ADEVĂR, a intrat în contact cu conștiința conștientă.

Schimbările nu au loc prin încercări externe … fără conștientizarea INTERIORULUI; cu alte cuvinte, încercând prin vechiul mod de a face lucrurile să se întâmple.

Atunci când ADEVĂRATUL INTERIOR se transformă și se extinde, … acesta este țelul.

Călătoria.

Exteriorul este, pur și simplu, CONSECINȚA. Apoi … ce urmează, este ceea ce urmează. A DESĂVÂRȘI.

Acum ~ unde te afli tu? Ce ai început? Ceea ce tu nu dorești să se strecoare prin conștiința ta, INCONȘTIENT ~ și să te trezești. Pentru a finaliza (desăvârși) procesul.

Acesta îți este țelul?

Desăvârșește totul.

Da, bine, este partea de comunicare … poate că te simți puțin agitat … ÎNSĂ ~ aceasta este SITUAȚIA … nu te-ai simți agitat dacă pornirea ta ar fi din interiorul TĂU ~ care este stabil.

Acesta este adevăratul Tu. Acesta e eternul Tu.

Asta Este Tot pentru Ceea Ce Este, oricum. PENTRU transformarea ta.

Stelele … anotimpurile … sunt impulsuri de frecvență planificate înainte de timp.

Pentru a intra în contact cu întreaga conștiință.

PENTRU EVOLUȚIA SA.

Cum pot evolua eu, fiind mai conștient de gândurile și de sentimentele mele … Cum pot vedea eu consecințele directe? Mă pot observa eu mai mult?

Apoi, tu ești pe calea spre desăvârșire.

DESĂVÂRȘIRE. Întregește. Finalizează. Clarifică. Rezolvă, ordonează, organizează.

Pregătește-te prin completare. Prin înțelegere. Prin clarificare.

Finalizează orice, chiar dacă ai început cu ani în urmă.

Privește la țelul extins al acestui lucru. EVOLUȚIA TA.

Transformarea ta.

Disponibilă pentru tine în orice moment.

Fii conștient.

Trezeşte-te.

Îmbrățișează momentul în care ai ajuns.

Simte ACUM.

Simte-ți Inima.

Simte schimbările, ACUM.

Simte Iubirea.

Simte-te pe tine și îngăduie subconștientului tău să devină conștient.

Acesta este procesul de desăvârșire.

Este Aici. Este Acum.

TOTUL este pentru desăvârșirea ta. Întruparea ta! Planul vieții tale!

Această schimbare a MATRICEI tale. ADN-ul tău. Conștiința ta care este conștientă de Lumina ta Originală, ca și sursă a TA.

Unicitatea ta.

Iubește procesul, iubește Călătoria, iubește-te pe tine.

Consecința este desăvârșirea ta. Ascensiunea ta, care există Acum.

Tu treci prin procesul de expansiune. Subconștientul tău devine conștiința ta conștientă.

Cu Iubire, întotdeauna! Aici și Acum!

Link original:

Mercury Retrograde, December 3 ~ 22nd, 2017 ~ COMPLETION

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/11/22/desavarsire/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în L’Aura Pleiadian | Etichetat , , , , , | 1 comentariu

11:11 O „Secvență Avatar”

Gillian MacBeth-Louthan

Noiembrie 2017

11:11

Eu Sunt Lumina

Tu Ești Lumina

Pentru mine, sezonul Luminii începe atunci când luna Noiembrie iese din coconul său, întinzându-și aripile de Lumină, pentru a deveni frumosul porumbel, steaua lui 11:11.

Atunci când Lumina lui Noiembrie începe să se reverse peste planeta Pământ, noi intrăm în adevăratul sezon al Luminii.

11 Noiembrie 2017 – 11 Ianuarie 2018

Un sezon născut din Miracole Atemporale, mituri și Magie.

Un sezon al Iubirii, care are ca țel să fie acceptat de Inimile tuturor oamenilor.

Cere oamenilor să nu se mai scuze că nu sărbătoresc zilele sfinte și sărbătorile de pe Pământ.

Viața, practic, a devenit ca o rețea, separându-se de adevărata Inimă.

Prea multe motive ca să nu iubești, să oferi sau să crezi.

Acest sezon al Lumină care este încărcat de potențial și posibilități, a cerut să fie transformat, gratuit, într-o multitudine de miracole.

Miracolele umblă pe Pământ în multe forme și caută navele (n.tr. corpurile fizice) să lase daruri pe care Creatorul, însuși, le-a emis, ca pe o prezență vie a Luminii.

Viața se scurge, cele 24 de ore de pe Pământ, s-au comprimat, cerând mai multe revoluții decât înainte.

Multe posibilități vin invizibile, camuflate, la fel ca un vânător în frunzele toamnei. Umanitatea aleargă, căutând locul pentru a se ascunde, deoarece Inima cere deschiderea completă în acest sezon puternic de Lumină.

Inima necesită atenția ta concentrată, așa cum Inima Lui Hristos se trezește într-un moment sfânt al noilor începuturi, al vindecării, al iertării de sine, al întregii vieți și al Mamei Natura.

Lumina care vine este atât de concentrată, încât are, de fapt, o umbră.

O umbră care vine pentru a învăța și a se redefini ca un „jeleu” care nu are nevoie de o matriță pentru a lua formă, culoare sau textură.

La fel ca și marea Eclipsă din august 2017, această Lumină vie vine să redefinească marginile umbrelor noastre, perfecționându-ne, cizelându-ne, cerându-ne să strălucim mai puternic și mai des.

La fel ca și un brad decorat de Crăciun, din pădurea neagră, acest sezon te roagă să te ridici în Lumină, să aduci minuni pe calea ta, să te întâlnești cu îngerii., pentru a fi un aducător de Lumină, un purtător de Lumină, pentru a încorpora toată strălucirea care este disponibilă în Univers.

La fel ca și adevăratul Moș Crăciun care lucrează pentru Armata Salvării, în timpul Crăciunulu … o experiență magică care ar fi de admirat, în timpul nașterii fiecărei ființe, fiecărui copil.

11:11 deschide acest sezon de Lumină care coboară pe Pământ, la fel ca Spiritul unui porumbel sau ca o stea de Lumină.

Sfințenia trece dincolo de religie, dincolo de grupuri sau învățături. Aceasta trăiește adânc în oasele fiecărui om de pe Pământ, deoarece prin fiecare respirație a Sfințeniei, înseși, Pământul trăiește.

Omenirea a pierdut, practic, o parte din Inima sa. Oamenii ating emoțiile în mesajele lor, dar nu le exteriorizează și nu ating Inimile celorlalți.

Ca și un mim, ei se mișcă prin aer cu cea mai mare ușurință. Cunoscând Inimile lor pline de caracter, ei se vor așeza undeva în nori.

Pe măsură ce energiile lui 11:11 intră, lasă-le să curățe ceea ce a fost solidificat și blocat.

Tot ceea ce este cunoscut și necunoscut intră prin acest Portal 11:11.

Aliniați-vă cu tot ce știți pentru a fi Iubire. O inundare a Inimii îți îngăduie să te ridici deasupra liniilor de maree emoționale anterioare și a dependențelor din trecut. Descoperă calea Inimii eliberată de deșeuri, de definirile trecutului.

Ceea ce este bun în tine a supraviețuit furtunilor vieții. Ceea ce a fost întunecat a fost curățat și cere să fie lustruit într-o Lumină mai strălucitoare.

Ești reformat în gândire și transferat într-un loc unde tu poți concepe, conștient, o lume mai bună, pentru care te-ai rugat.

Miruit cu această cunoaștere pentru un nou nivel de viață care a fost sechestrat, izbucnește din atomii tăi.

Tu înoți în amintiri și adevăruri galactice, care au staționat adânc în ADN-ul tău, așteptând semnătura energetică exactă pentru a le trezi.

Eliberează legăturile anterioare de limitare și zboară în sus pe vânturile în spirală ale adevărului, dincolo de gândire și de timp.

Inima ta veșnică te va conduce în direcția fluxului perfect.

Da, tu te desprinzi, da, tu te eliberezi și, da, tu vei pierde concentrarea a ceea ce tu credeai că este adevărat.

Sări de pe această punte de limitare și învață să zbori numai cu încredere și, doar, încredere.

Nu există ceva care să te oprească, doar tu.

Mergi spre Lumina care îți așteaptă prezența.

Lumina are o nevoie înnăscută de a servi, de a îmbrățișa, pentru a deveni Unul (Una) cu ea.

Fără tine, Lumina stă singură, în așteptare.

Sfințenia recunoaște partea ta în creație, partea ta în planul Divin al Luminii.

Sfințenia îți cere să îți întinzi aripile, mintea și imaginația, îngăduindu-ti să te ridici deasupra hologramelor încărcate haotic și să vezi cu ochii Creatorului.

11:11 O „Secvență Avatar”

11:11 este o secvență numerică puternică de inițiere.

Semnalează secvența Avatar, în care este momentul să te trezești și să miroși „cafeaua cosmică”.

De fiecare dată când vezi 11:11 pe ceas, pe o plăcuță de înmatriculare sau pe o chitanță de cumpărături, ți se dă posibilitatea să intri într-o „poartă de manifestare instantanee”.

Universul, tocmai, a luat un instantaneu al gândurilor tale, care se manifestă în lumea fizică, pe gândul tău instant.

De fiecare dată când văd 11:11 sub orice formă, mă opresc instantaneu și mă aliniez cu Lumina și gândul care este benefic să ia naștere.

Perioada de timp cuprinsă între 11 noiembrie 2017 și 11 ianuarie 2018 este considerată a fi lunile SFINTEI TRINITĂȚI.

Totul în Tot este un decret Divin și o oportunitate care spune: fii atent la modul în care îți „sculptezi” viața.

Se strigă:

Trezește-te și devii adevărata ta Lumină.

11:11 este numărul Maeștrilor Luminii.

11:11 este o structură luminoasă codificată a Amintirii, care activează Maestrul Luminii care am fost dintotdeauna.

Aceasta este o Ascensiune Biologică, iar 11:11 este Ușa Ascensiunii.

Noi Ascensionăm și coborâm în mod continuu, cuvânt cu cuvânt, gând după gând.

Ascensiunea ia naștere cu fiecare respirație, fiecare cuvânt, cu fiecare acțiune.

Portalul 11:11 își începe galvanizarea pe 11 noiembrie 2017, până pe 11 ianuarie 2018.

Este o poartă în potențialul tău cel mai înalt, ca ființă care caută memoria Divină.

Unul este o singularitate în „Tot Ceea Ce Este”.

„Unul” se caută pe sine însuși în oglindă, ca o reflectare a lumii din jurul lui.

Această ușă oferă o oportunitate de a depăși orice limitări pe care le-ai stabilit în mod inconștient.

Numerele și oamenii merg mână în mână. De la începutul timpului am fost definiți printr-o ecuație numerică în care vârsta, nașterea, greutatea sau numărul de cămile pe care le avem în zestrea noastră, numerele au fost, întotdeauna, partenerii noștri tăcuți.

În ziua în care se naște un copil, primul lucru  care îi este dat, este un număr care îl va urma pentru tot restul vieții sale, până la moarte, moment în care i se va da un nou număr care să îl definească.

Numerele de pe ceasurile noastre ne spun când să mergem, când să ne oprim, când să bem cafea, când să dormim.

Numerele sunt, la fel de mult ca noi, parte din noi.

Numerele se descarcă optic …. Ochii sunt o extensie a creierului și atunci când ochii văd aceste numere și codificarea este activată în creier, oprește-ți îngrijorarea și bucură-te de ele.

Numărul 11:11 a fost emis pentru Pământ în anul 1992 ca număr de activare, creând o semnătură numerică.

Este o ușă sau un portal în potențialul tău cel mai înalt, ca om care caută memoria Divină.

Unu este o singularitate în interiorul meu, la fel ca și culoarea albă care este plină de potențial invizibil.

„Unul” se caută el însuși, printr-o reflectare în oglindă.

Acest portal oferă o oportunitate de a depăși orice limitări pe care le-ai stabilit în mod inconștient.

Unu după Unu intră în Unitatea ascunsă, adânc, în centrul Sufletului tău.

AUM

Numerele Maestru accentuează energetic semnificațiile cifrelor unice.

Acestea sunt considerate a fi cele mai puternice vibrații numerice.

Ele simbolizează potențialul neexploatat, brut.

Atunci când experimentezi descărcările numerice, indiferent dacă sunt NUMERE MAESTRU (toate aceleași numere) sau CODURILE PERSONALE (aceleași numere mixte de mai multe ori),

*** oprește-te pentru un minut, îngăduind ca această energie să renască în tine.

Concentrează-te pe dorința cea mai adâncă și vizualizeaz-o manifestată.

Universul, tocmai, a realizat o imagine a gândurilor tale.

Golește-te, pentru a primi.

Fiecare număr din lumea ta personală îndeamnă subconștientul tău către un nou model de aliniere a ADN-ului.

Link original:

http://thequantumawakening.com/wordpress/index.php/newsletter/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/11/11/1111-o-secventa-avatar/

 

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în 1111 | Etichetat | 4 comentarii

11.11.2017 – Ritual și Semnificație Spirituală

1111

 Tanaaz

În numerologie, 11 este considerat un Număr Maestru și se spune că are o vibrație angelică, care face să se manifeste mai ușor dorințele și visele.

11 este, de asemenea, considerat a fi numărul trezirilor spirituale și semnifică înălțarea conștiinței.

În a 11-a zi a lunii a 11-a, această energie este amplificată, făcând această dată extrem de magică și de bun augur pentru noi toți.

Când vedeți frecvent 11:11 pe ceas sau când sunteți atras de modele repetitive ale numărului 11, acesta indică, deseori, o schimbare sau o trezire care se apropie la orizont.

Îngerii, ghizii spirituali și Universul folosesc, de asemenea, numerele ca modalitate de conectare și comunicare, iar 1111 este frecvent utilizat de ființele Divine pentru a vă ajuta să vă îndreptați în direcția cea bună și pentru a ilumina calea  pe care mergeți

1111 este despre intrarea în aliniere, astfel încât voi să puteți merge pe cea mai înaltă cale și să fiți un corespondent vibrațional pentru tot ceea ce aveți nevoie, vreți și doriți.

Acest lucru face 11/11, momentul perfect pentru a face un ritual sau, chiar, pentru a petrece câteva momente, gândindu-vă la ceea ce doriți să aduceți în viața voastră.

2017 este un an de număr 1 în numerologie, ceea ce înseamnă că accentul pentru 11/11, din acest an, vizează crearea de noi începuturi și starturi noi.

Cu toții suntem chemați să ne gândim la ce lucruri noi vrem să manifestăm și la ce noi scopuri, vise sau dorințe vrem să creăm pentru noi înșine.

Suntem cu toții chemați să începem un nou capitol și să ne pivotăm, să ne schimbăm sau să ne transformăm viețile, pășind într-o nouă direcție.

Pentru unii dintre noi, călătoria din 2016-2017 a adus o revizie generală a vieții, schimbări uriașe și transformări.

Pentru alții, schimbările au fost subtile sau, poate, au avut loc la un nivel mai profund, subconștient.

În acest sezon din Noiembrie, probabil că voi vă acordați timp să reflectați asupra anului care a trecut și să onorați cât de mult v-ați schimbat, ați schimbat și ați crescut.

Onorați schimbările, sfârșiturile și renașterile care au avut loc și întrebați-vă:

Cum pot să evoluez cel mai bine, în baza circumstanțelor actuale din viața mea?

Datorită faptului că 2017 este un an de număr 1, 11/11/2017 deține vibrația de 11111. Acest model sacru al celor cinci numărul 1 înseamnă creativitate, distracție, abundență și bucurie.

Toți suntem chemați să devenim creativi și să gândim mai mult.

Toți suntem chemați să învățăm să ne jucăm din nou și să ne relaxăm în bucuria și provizoratul vieții.

Viața este, într-adevăr, un joc, dar uneori dramatizăm și suntem prea serioși, uitând să ne jucăm!

O parte din energia din 11/11, a acestui an, este de a învăța cum să vă jucați și să fiți creativi cu viața voastră.

Această vibrație ne cheamă să manifestăm mai multă bucurie, veselie și oportunități de a deveni creativi.

Această vibrație ne cheamă să căutăm lucruri care ne fac fericiți și să ne reamintim importanța jocului.

11 noiembrie 2017 este un moment puternic de manifestare și de a începe să creăm o viziune mai luminoasă pentru viitor.

Este momentul perfect pentru a stabili o intenție cu privire la ceea ce doriți să creați în viața voastră și, apoi, pentru a lucra la realizarea acesteia în realitate.

Iată un ritual pe care îl puteți folosi pentru inspirație 

Pentru efectul cel mai puternic, faceți acest ritual pe 11 noiembrie 2017, la orele 11:11 am.

Pasul 1: Începeți să scrieți liber, timp de 11 minute, despre toate lucrurile care aduc bucurie în viața voastră.

Ele pot fi lucruri care în prezent vă aduc bucurie sau lucruri pe care doriți să le aduceți în viața voastră în viitor.

Atunci când scrieți liber, ideea este să continuați să scrieți fără a ridica stiloul de pe pagină.

Chiar dacă nu știți ce să scrieți, mențineți stiloul în mișcare, scriind orice vă vine în minte.

Îngăduiți-vă să scrieți orice, pentru a menține stiloul în mișcare.

Pasul 2: După ce ați scris timp de 11 minute, citiți ceea ce ați scris și evidențiați toate lucrurile care vă aduc bucurie și cuvintele senzaționale pe care le-ați împărtășit. Aceste cuvinte și activități vă vor oferi indicii cu privire la locul în care este benefic să vă concentrați energia și timpul.

Pasul 3: Alegeți 3 dintre cele mai expresive cuvinte sau activități care rezonează cel mai bine cu voi și, apoi, le scrieți pe o foaie separată de hârtie.

Acum, plasați-vă mâinile în dreptul inimii și repetați pentru fiecare sentiment / activitate :

„Eu îmi îngădui să simt / fac … …

Eu îmi îngădui să aduc mai mult din această energie în viața mea, începând de astăzi”.

Pasul 4: Acum închideți ochii și imaginați-vă cum arată viața voastră, atunci când aduceți toată această minunată energie.

Vizualizați că atingeți tot ceea ce doriți și că vă simțiți bucuroși și fericiți.

Meditați la toate acestea, timp de 11 minute.

Dacă aveți probleme cu vizualizarea, puteți, de asemenea, să faceți un alt flux liber de scriere, timp de 11 minute.

Pasul 5: Concentrați asupra viziunii, scrieți o intenție clară pentru ceea ce doriți să manifestați în viața voastră.

Încercați să surprindeți într-o propoziție, succint, ce emoții, sentimente și lucruri doriți să aduceți în viața voastră.

Acest lucru vă va ajuta să trimiteți o dorință clară către Univers.

Aici sunt câteva exemple:

„Intenția mea de a evolua, este să aduc mai multă energie relaxantă și liniștită în viața mea, pentru a mă simți aliniat(ă) și conectat(ă) la cea mai înaltă cale.

Intenția mea de a evolua, este de a îmi îngădui să mă joc și să mă simt, din nou, tânăr(ă) și bucuros(ă).

Intenția mea de a evolua, este să îmi ascult și să îmi onorez intuiția, pentru a  avansa în cariera mea și pentru a aduce mai multă abundență.

Intenția mea de a evolua, este să îmi deschid Inima către o nouă Iubire și să împărtășesc amintiri noi cu ceilalți.”

Nu există bine sau rău atunci când este vorba de intenția voastră, încercați, doar, să vă exprimați într-un mod pozitiv.

Odată ce aveți intenția, păstrați-o acolo unde o puteți vedea în mod regulat sau spuneți-o cu voce tare de câteva ori.

Pasul 6: Mulțumiți Spiritului vostru și încheiați cu mantra:

„Eu Sunt aliniat(ă),

Eu Sunt Unul,

Eu Creez Viața Căii mele cele mai înalte, unde toate dorințele mi se împlinesc.

Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.”

Link original:

http://foreverconscious.com/ritual-spiritual-significance-11112017

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/11/07/11-11-2017-ritual-si-semnificatie-spirituala/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

Publicat în Tanaaz | Etichetat | 1 comentariu

Fiind în Serviciu pentru Tine Însuți

Natalie-banner

Arhanghelul Uriel

prin

03 Noiembrie 2017

Salutări, Eu Sunt Arhanghelul Uriel, vin cu binecuvântări și Iubire din Împărăția Îngerilor.

Noi vă susținem, Acum, Ascensiunea și dorim să vă împărtășim câteva informații, pentru a vă susține co-creația voastră personală cu Creatorul.

Eu, Arhanghelul Uriel, sunt cunoscut ca cel mai înțelept dintre arhangheli, abilitatea mea de a accesa înțelepciunea, inspirația și îndrumarea Divină a Creatorului este extrem de clară, este aceasta pe care Eu doresc să o impregnez în propria voastră ființă și Eu o fac Acum; vă rog, să primiți energia mea.

Misterele Universului

Înțelepciunea, cunoașterea și amintirea adevărului Creatorului se ridică, întotdeauna, din interiorul fiecărui Suflet și al Mamei Pământ, acesta este un proces constant, care va continua mereu.

Acesta acționează ca o energie de susținere, mângâind fiecare Suflet și întorcându-le, în mod constant, în centrul lor.

Trezirea cunoașterii este asemănătoare cu cea a unei forțe sau cu valuri puternice care se mișcă prin fiecare dintre noi, uneori într-un ritm lent, alteori într-un ritm rapid.

Este tovarășul nostru constant, aducând, întotdeauna, schimbări în ființa, trupul, percepțiile și în realitatea noastră.

Este o energie pe care, este benefic să o recunoașteți ca fiind a voastră; Creatorul se mișcă prin voi. Este o energie pe care o puteți recunoaște ca inspirație, instruire, claritate sau ca iluminare.

Voi aveți capacitatea de a lucra în armonie cu această constantă energie a schimbării și a amintirii, în interiorul ființei voastre.

Voi puteți invita această energie să își accelereze ritmul, pentru a vă lărgi conștiința față de adevărul Creatorului din voi.

Atunci când voi lucrați cu această energie, este important să înțelegeți că voi  accesați cunoștințele și înțelepciunea Universului, că acesta este vast, dincolo de imaginație.

Voi veți fi capabili să îmbrățișați, doar, înțelegerea a ceea ce este potrivit și necesar pentru a vă include în realitatea voastră actuală.

În multe privințe, în Universul Creatorului, nu există irosire.

Nu vă veți aminti înțelepciunea sau adevărul care nu vă servesc în viața curentă.

Aceasta se întâmplă, adesea, în cazul în care Sufletele, în special cele incarnate pe Pământ, se încurcă în Legile Universului Creatorului.

În mod constant ei cer să primească înțelepciune sau înțelegere a unui anumit subiect și, totuși, aceasta nu intră în mintea lor conștientă.

Acest lucru se datorează faptului că nu este nevoie ca ei să primească înțelepciunea. Ei se încurcă pentru că nu sunt dispuși să recunoască acest lucru și, astfel, își creează un blocaj; ei nu pot vedea dincolo de primirea informațiilor de care au nevoie și, prin urmare, pierd sau ignoră înțelepciunea pe care Creatorul le-o împărtășește, care i-ar sprijini cel mai mult.

Această experiență are ca rezultat, sentimentul de a fi neglijați sau neauziți de Creator și construiește neîncredere în sine și în Creator.

Creatorul împărtășește cu voi toate informațiile și înțelepciunea de care aveți nevoie, atunci când voi o solicitați; aceasta este o lege în cadrul Universului Creatorului.

Cu această înțelegere, voi începeți să recunoașteți cum Creatorul co-creează cu voi și nu dorește ca voi să fiți distrași de la misiunea voastră pe Pământ, care necesită focalizare, Universul Creatorului fiind dincolo de expansiune.

Astfel, un proces de non-atașament începe atunci când voi începeți să „dansați” în armonie cu Creatorul.

O realizare importantă apare și dintr-o înțelegere a modului în care o existență armonioasă pe Pământ se dezvăluie.

Cum să dansați în armonie cu Creatorul

  • Realizați că pentru a cere informații, înțelepciunea, amintirea și îndrumarea sunt cheia și acționați în acest sens.
  • Asigurați-vă că experimentați energia clarității în toate aspectele ființei voastre și că voi sunteți într-o stare de recepție și receptivitate. Pentru a vă asigura claritatea și receptivitatea, puteți să-mi cereți mie, Arhanghelul Uriel, să descărcați și să activați în ființa voastră, Lumina clarității. Imaginați-vă Lumina clarității ca pe o lumină curată și purificatoare care curge din ființa mea, creând claritate în toate aspectele ființei voastre. Apoi, cereți-mi mie, Arhanghelul Uriel, să vă ajut în accesarea în voi a energiei păcii, care atunci când radiază din ființa voastră, crează o stare centrată de receptivitate față de Creator și față de schimbările din interiorul vostru.
  • Focalizați-vă sau vizualizați-vă primind înțelepciunea, inspirația și iluminarea de care aveți nevoie.
  • Vizualizați energia Creatorului care se mișcă prin voi, energia iluminării și a inspirației, care sprijină și activează, în mod constant, schimbările din interiorul ființei voastre. Amintiți-vă că această energie este însoțitorul vostru și că vă este cunoscută.
  • Observați dacă se trezește vreun răspuns în interiorul ființei voastre, la întrebarea inițială și la cererea de înțelepciune.
  • Dacă înțelepciunea apare în mintea voastră, sentimentele și conștiința o lasă, acceptați-o cu bună știință, chiar dacă nu o înțelegeți. Dacă înțelepciunea nu începe să recunoască cunoașterea care vă este potrivită, înțelepciunea și informațiile vor curge spre voi, în acord cu sincronizarea Divină.
  • Este important să înțelegeți că este necesară și o stare de pace și non-atașament. Dacă voi continuați să cereți și să practicați acest proces, fără să apară înțelepciune, atunci este necesar ca voi să înțelegeți că informațiile, pe care le cereți, nu sunt necesare în realitatea și evoluția voastră spirituală, în acest moment. În schimb, este nevoie ca voi să vă schimbați perspectiva și să începeți să contemplați ceea ce cereți, de ce o cereți și rezultatul pe care doriți să-l manifestați sau să-l experimentați. Atunci când voi începeți să gândiți diferit, vă eliberați atașamentul de înțelepciunea pe care Creatorul crede că nu o cereți. În schimb, voi vă deschideți pentru a primi toată abundența de înțelepciune și iluminare care vă va fi utilă în realitatea voastră.

Procesul în care vă conduc, pentru a-l explora, este acela de a lucra în armonie cu Creatorul, pentru a vă servi pe voi înșivă.

Există o mulțime de discuții despre a fi în serviciul altora, totuși, serviciul pentru voi înșivă este esențial ca fundație, pentru a vă ajuta în a sluji altora.

Atunci când voi realizați că este imposibil să înțelegeți și să accesați marea întindere care este Creatorul, realizând în același timp că voi, întru totul și absolut, încorporați Tot Ceea Ce Este Creatorul, voi înțelegeți că există înțelepciune care vă slujește și înțelepciunea care vă distrage.

Căutarea înțelepciunii care vă distrage cauzează numai nemulțumire și stagnare. Exemple de cereri de înțelepciune ar putea fi: dorința de a cunoaște numele grupului vostru de Suflet, informații despre o viață trecută, despre existența unui Suflet pereche sau dorința de a obține iluminarea pe un anumit subiect.

Pentru unele dintre aceste întrebări veți primi răspunsul Creatorului, pentru că vă ajută să cunoașteți acest lucru, pentru altele, va deveni o bătălie constantă și o obsesie care va duce la neîncredere, tocmai pentru că informația, chiar dacă, într-adevăr, o doriți, nu vă va servi.

Contemplați cu Creatorul

Acordați-vă timp să contemplați cu Creatorul, ceea  ce înseamnă să vă serviți pe voi înșivă.

Pentru a începe acest proces, îngăduiți-vă să stați liniștiți, concentrându-vă asupra respirației.

Invitați Creatorul să se activeze din interiorul vostru și să fie prezent în jurul vostru.

Acordați-vă timp să simțiți, să recunoașteți Creatorul, devenind familiari și conștienți de prezența Creatorului.

Simțiți-vă ca și cum ați Unul (Una) cu Creatorul, că acesta este armonizat cu toate aspectele ființei și ale vieții voastre.

Spuneți cu voce tare sau mental:

Iubite Creator, revelează-mi ce înseamnă pentru mine a fi în serviciu pentru mine însumi (însămi).

Dezvăluie-mi ceea ce este benefic, pentru ca eu să înțeleg, să îmbrățișez și să pun în acțiune, pentru a fi de folos mie și vieții pe care sufletul meu dorește să o experimenteze pe Pământ!

Eu primesc cu bucurie inspirația Ta Divină, ca și gânduri inspirate în mintea mea, ca și simțiri în ființa mea.

Mulțumesc.

Stați liniștiți și, mai degrabă decât să vă concentrați pe primire, lăsați-vă să fiți Unul (Una) cu Creatorul.

Acum este momentul să fiți în serviciu pentru voi înșivă; voi ați așteptat multe vieți pentru aceasta.

Eu Sunt cu voi. Eu Sunt Lumina voastră,

Arhanghelul Uriel

Arhanghelul Uriel

Link original:

https://www.omna.org/being-of-service-to-yourself/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/11/04/fiind-in-serviciu-pentru-tine-insuti/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

Publicat în Natalie Glasson | Etichetat , | Lasă un comentariu

Eu Mă Înalț în Prezența Mea EU SUNT

 Patricia Cota-Robles – Eu Mă Înalț în Prezența Mea EU SUNT

Patricia Cota-Robles

09 Septembrie 2017

 De 

I AM PRESENCE

http://heartbliss.weebly.com/channeled-messages/all-mighty-divine-orac-our-personal-i-am-presence

În tot ceea ce caut cu privire la subiectul Prezenței mele Eu Sunt, nu pot găsi o relatare experiențială mai bine realizată, decât descrierea Patriciei Diane Cota-Robles din 2014, a Ascensiunii sale în Dimensiunea 5D.

Ochii mei nu au fost deschiși prima oară, atunci când l-am citit, pentru că a fost publicat pe acest site.

Ea are, cel puțin, echivalentul lui Sahaja Samadhi. Ea a experimentat mukti sau eliberarea din Dimensiunea 3D / 4D. Ea a ascensionat spre 5D.

Există indicii că noi ascultăm, într-adevăr, un maestru mult mai înalt dimensional, ascensionând, treptat, prin dimensiuni și luminând calea.

Ea se poate opri, pur și simplu, în Dimensiunea 5D pentru o vreme și apoi să ne arate calea către următoarea Dimensiune.

Spun acest lucru în convingerea că Prezența Eu Sunt pe care ea o ancorează pe deplin, este un Sine Dimensiunal 11D/12D. Dacă eu mă înșel credința mea, vă rog, să mă iertați.

Eu mă bazez în opinia mea, referindu-mă la modul în care ea vorbește. Doar o conștiință foarte dezvoltată ar putea, după părerea mea, să spună astfel de lucruri:

„Această minunată Ascensiune în Lumină se petrece în mine” și

„Iubite Tată-Mama Dumnezeu – Tot Ceea Ce Este – Eu Sunt”.

Acordați-vă timp să citiți aici și să vă imaginați starea ridicată de la care ni se adresează, indiferent de ceea ce este.

 Patricia Cota-Robles – Eu Mă Înalț în Prezența Mea EU SUNT – O Activare Specială a Ascensiunii la Solstițiu – 20 Iunie 2014

http://goldenageofgaia.com/2014/06/20/patricia-cota-robles-i-am-ascending-a-special-solstice-ascension-activation/

Eu Mă Înalț în Prezența Mea EU SUNT

Eu Sunt Prezența mea EU SUNT

Eu Sunt Una cu Prezența EU SUNT a Întregii Umanități.

 Pe măsură ce această minunată Înălțare în Lumină se petrece în mine, ea are loc în fiecare ființă de pe Pământ, în perfectă aliniere cu Planul Divin al fiecărei ființe și cu cel mai înalt bine pentru toți.

Eu Sunt așezat(ă) confortabil în scaunul meu, cu brațele și picioarele relaxate și coloana vertebrală cât mai dreaptă posibil.

Eu respir profund și, instantaneu, Eu Sunt relaxat(ă) și liniștit(ă).

Eu îmi eliberez mintea de toate gândurile zilei și Eu ȘTIU că

„Eu Sunt Ceea Ce Eu Sunt” (1).

Eu intru blând în Divinitatea Inimii mele și Eu îmi concentrez atenția asupra Flăcării mele Victorioase Nemuritoare Triple.

În îmbrățișarea completă a Flăcării Triple, Eu realizez că Eu am depășit vechiul Pământ și Eu am traversat pragul, către Frecvențele Solare Cristaline ale Noului Pământ.

Eu intru, într-adevăr. într-o Zi Nouă, încărcat(ă) de sentimentul deplin al Raiului pe Pământ.

Victoria este a mea! Victoria este a mea! Victoria este a mea!

Cu această cunoaștere interioară, Eu realizez  că Eu am o minunată responsabilitate de a DEVENI o manifestare deplină a Prezenței mele EU SUNT, în timp ce Eu Sunt întruchipat(ă) pe Noul Pământ.

Acest lucru înseamnă, literalmente, Transformarea corpurilor mele: fizic, eteric, mental și emoțional, în Corpurile de Lumină Solară Cristalină 5D, ale Prezenței mele EU SUNT.

Această Alchimie Divină se petrece, Acum, în mine, la nivel atomic, celular.

Fiecare electron, fiecare atom, fiecare particulă subatomică și valul corpurilor mele, toate spațiile dintre atomii și moleculele corpurilor mele sunt încărcate cu Lumina Solară Cristalină multifațetată 5D.

Prezența mea EU SUNT este, Acum, capabilă să coordoneze, pe deplin, Corpurile mele Pământești.

În acest fel, gândurile, sentimentele, cuvintele, acțiunile, amintirile și credințele mele reflectă Iubirea Divină transformatoare, Abundența infinită, Pacea veșnică, Fericirea, Armonia și Uniunea Tatălui/Mamei mele Dumnezeu. (2)

Realitatea mea fizică este transformată și Eu experimentez, Acum, la fiecare nivel, Perfecțiunea Fizică Infinită a Noului Pământ.

Prezența mea EU SUNT revendică autoritate deplină în Corpurile mele Pământești.

Eu Sunt, Acum, o Ființă Divină care pulsează în strălucirea glorioasă multicoloră, multidimensională a Prezenței mele EU SUNT.

Picioarele mele sunt ancorate, ferm, în Noul Pământ și, simultan, Eu Sunt Unul (Una) cu toate Tărâmurile Ascensionate ale Perfecțiunii Infinite.

Eu Sunt o Ființă Divină din Lumina strălucitoare, realizând, Acum, plinătatea acestei Lumini, la fiecare nivel al Ființei mele.

Pe măsură ce Eu mă înalț, întreaga Viață se înalță odată cu mine.

Prin urmare, Eu știu că, prin Prezența mea EU SUNT, Eu Sunt, Acum, Întreaga Umanitate și noi înțelegem că

Noi suntem Ființe Divine – Fiii și Fiicele Lui Dumnezeu – pe fiecare tărâm al Noului Pământ.

Prin Prezența mea EU SUNT, Eu Sunt Flacăra Înălțării și Eu Sunt întregul Impuls Divin al celor Doisprezece Aspecte ale Divinității, care strălucesc în, prin și în jurul fiecărei particule și val al Vieții.

Eu eliberez fiecare interacțiune fizică și chimică cu toate Corpurile Pământești ale Întregii Omeniri, cu  Regatul Elemental și cu straturile: fizic, eteric, mental și emoțional ale Mamei Pământ.

Flacăra Ascensiunii înalță toate legăturile energetice dintre atomi și între atomi, în Frecvențele Solare Cristaline 5D ale Perfecțiunii Infinite a Lui Dumnezeu.

Eu CUNOSC și Eu ACCEPT că întregul conținut al acestui model electronic al Luminii, care curge, este Tot Ceea Ce Este necesar pentru a Transforma întregul tărâm fizic, în modelele perfecțiunii pentru Noul Pământ.

Această Lumină conține Tot Ceea Ce Este necesar pentru a îndrepta orbita, rotația și încărcarea electronică a fiecărei celule, atom și electron al Vieții de pe vechiul Pământ.

Eu Simt că toate legăturile energetice din domeniul atomic cresc în vibrație, Acum, aproape de frecvența Perfecțiunii Fizice Infinite.

Fiecare celulă a Vieții este, Acum, încărcată cu perfecțiunea deplină a Luminii Solare Cristaline 5D.

Prin Prezența mea EU SUNT, Eu Sunt Flacăra Înălțării și Frecvențele Solare Cristaline 5D ale celor Doisprezece Aspecte Solare ale Divinității, care strălucesc prin fiecare interacțiune cu Umanitatea și cu toate legăturile energetice din aceasta, incluzând relațiile tuturor oamenilor, organizațiilor, raselor, religiilor și ale națiunilor, eliberând aceste interacțiuni în armonia unui Ordin Superior al Ființei, extinzând Prezența EU SUNT, din cadrul Sferei Umanității, pe Pământ.

În Pacea Marii Liniști Solare, Eu Sunt conștient(ă) de această Realitate Superioară.

Eu primesc, Acum, în mod clar, Imboldurile, Ideile și Concepțiile Divine ale Prezenței mele EU ​​SUNT.

Zilnic și în fiecare oră, prin Darul Flăcării Înălțării, Eu simt în Inima și în Mintea mea, Realitatea Superioară a Noului Pământ.

Eu Sunt, Acum, un Templu de Lumină plin de Sănătate vibrantă, Tinerețe veșnică, Abundență infinită a Lui Dumnezeu, Pace, Armonie, Echilibru, Fericire și Bucurie abundentă.

Eu Sunt Corpurile mele Luminoase Cristaline 5D ale Conștiinței EU SUNT, care se manifestă, Acum, pe Noul Pământ.

Așa Și Este.

Eu mă întorc Acum, Eu devin conștient(ă) de corpul meu și Eu îngădui acestor Energii Divine să fie asimilate în corpurile mele: fizic, eteric, mental și emoțional.

Eu respir adânc și ușor, pe măsură ce Eu absorb afecțiunea acestui moment. (pauză)

Eu Sunt Recunoscător(oare), Eu Sunt Recunoscător(oare), Eu Sunt veșnic Recunoscător(oare).

Iubite Tată / Mamă Dumnezeu – Tot Ceea Ce Este – Eu Sunt.

Note

(1) Eu Sunt Ceea Ce Eu Sunt. Interpretarea mea: „Eu Sunt Prezența mea EU SUNT, Eu Sunt Unul(Una) cu Prezența mea EU SUNT.

(2) Este Tsunami-ul Iubirii, torentul Iubirii, această „Iubire Divină transformatoare, Abundența infinită, Pacea veșnică, Fericirea”? Curăță ea toate grijile și îngrijorările? Doar pentru ea a fost, probabil, mult mai puternică decât deschiderea Inimii pe care noi o vom avea – și permanentă.

„Realitatea mea fizică este transformată”… Interesant …

Link original:

http://goldenageofgaia.com/2017/09/09/patricia-diane-cota-robles-i-am-ascending-into-my-i-am-presence/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/11/03/eu-ma-inalt-in-prezenta-mea-eu-sunt/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Activare Specială a Ascensiunii

 

 

 

 

 

 

Publicat în Patricia Diane Cota-Robles | Etichetat | Lasă un comentariu

Inițierea Portalului Triplu 10/10 – 11/11 – 12/12

Inițierea Portalului Triplu, Trezirea Capsulei Timpului și Intrarea în Noua Misiune a Sufletelor Voastre

Arhanghelul Mihail

prin

Celia Fenn

27 Octombrie 2017

AA Mihail

Iubită familie de Lumină, schimbările și transformările de pe Pământ continuă să se accelereze.

Există multă confuzie și incertitudine, pe măsură ce vechile sisteme încep să eșueze și se descompun, iar Noul începe să se manifeste.

În acest stadiu, prăbușirea vechiului poate părea mai evidentă decât creșterea Noului, însă fiți siguri că Noul Pământ câștigă putere, pe măsură ce se se manifestă.

În acest moment, voi treceți prin ceea ce noi numim Portalul Triplu și Inițierea Misiunii Superioare Amplificate a Sufletelor voastre,  Portalul 11/11, pe 11 noiembrie 2017.

Prima dintre aceste Porți Stelare sau Portal Stelar a fost Portalul 10/10 pe data de 10 octombrie 2017.

Acest prim portal a inițiat activarea în noile începuturi.

Multi dintre voi v-ați simțit inconfortabil în vechea realitate și doriți ca Noua Realitate să se manifeste.

Acest disconfort intens și dorința de a se manifesta Noul, a fost un indiciu că Sufletele voastre erau în proces de inițiere a Portalului Triplu.

Al doilea Portal, din data de 11 noiembrie 2017, este Portalul 11/11 și este Portalul Inițierii, în care Sufletele voastre acceptă și încep să-și exprime noua Misiune a Sufletului în creștere pe Pământ.

Aceasta este o inițiere importantă în care, în cele din urmă, sunt eliberate nivele profunde de „vechi” amprente, convingeri și limitări, îngăduindu-vă să îmbrățișați, pe deplin, Noua voastră Realitate și noua percepție a vouă înșivă și a misiunii Sufletelor voastre în Noua Realitate.

Al treilea portal. pe 12 decembrie 2017, Portalul 12/12, atunci când voi câștigați puterea de a începe să vă manifestați viața în funcție de noua voastră misiune și de rețelele holografice ale Noului Pământ.

În acest moment, voi sunteți eliberați de toate vechile percepții, de legăturile cu trecutul și sunteți pregătiți să îmbrățișați darurile Liniei Temporale Viitoare a Noului Pământ, așa cum acestea se manifestă în prezent.

Voi deveniți mai conștienți de modul în care aceste daruri vă sunt prezentate ca și oportunități și idei și veți acționa, pe măsură ce voi creați Noua voastră Realitate, fără îngrijorare sau teamă.

Aceste trei portaluri vor atinge punctul culminant și finalizarea în timpul Solstițiului din Decembrie, pe 21 decembrie 2017.

În acest moment, dragilor, voi veți putea aduce aceste energii emergente în echilibru cu Lumina Divină și cu puternicele coduri ale Luminilor Galactice, care emană din Centrul Galactic, în timp ce se aliniază cu Pământul la acest moment.

Acesta va fi, într-adevăr, un timp de sărbătoare și de bucurie, pe măsură ce voi vă deplasați înainte, în spirala Creației, la un nivel superior, mai adânc și mai profund.

Trezirile Capsulei Timpului

Iubită familie de Lumină, există o  foarte puternică și frumoasă energie, care se deplasează la nivelul planetei voastre, cu Lumina Diamantină, chiar Acum.

Este un dar care vine către voi din viitor, în momentul în care când Conștiința Galactică este, pe deplin, ancorată pe Pământ și înțelepciunea Călătoriei în Timp și a Creării Timpului este, pe deplin, înțeleasă.

Imaginați-vă, dacă doriți, o întâlnire a Consiliului Planetar al Strămoșilor, în acest moment viitor.

Pe măsură ce ei revizuiesc luptele și suferințele societății timpurii din secolul al XXI -lea, ei  hotărăsc să trimită o echipă de luptători spirituali ai Luminii, extrem de evoluați, pentru a ajuta la accelerarea și facilitarea procesului de Înălțare (Ascensiune) și Transformare.

Dar ei știu că singura modalitate prin care se poate realiza o astfel de intervenție,  este aceea de a îngădui acestor Suflete avansate să se întrupeze în corpuri fizice, în această Linie Temporală, făcând parte din manifestarea și creația ei.

Deci, dragilor, începând cu anul 2012, printre Copiii de Diamant care s-au încarnat pe Pământ, există o echipă de Suflete galactice superioare, al cărei scop este să fie o „Capsulă Temporală a Trezirii”.

Aceștia există în ambele locuri simultan, ca și copii în această realitate și ca și adulți în realitatea viitoare.

Ei se află, mai precis, într-un „stadiu de somn întrerupt sau stare de visare”, ei întrupându-se pentru a trăi o viață întreagă în epoca voastră, pentru a contribui la schimbarea și la marea trezire, pur și simplu, fiind cine sunt ei și imprimând Semnătura lor Energetică evoluată, în Conștiința Colectivă de pe Pământ.

Experiența lor în Linia voastră Temporală este lungimea unui vis în casa lor (viitoare), magicienii timpului din acea epocă cunoscând tehnicile compresiei și expansiunii timpului.

Ei sunt Aici pentru a contribui cu o energie Galactică de înaltă frecvență, la linia temporală emergentă.

Pe măsură ce mai mulți dintre ei vin la întrupare, semnalele lor puternice de Suflete galactice cresc frecvența pe Pământ.

Ele sunt variante vii ale unei energii viitoare, care a fost plasată pe Pământ pentru a acționa ca o activare în procesul continuu de Trezire și de Transformare.

Prezența lor, pe măsură ce le crește puterea, accelerează procesul de Trezire pe Pământ.

În această perioadă de după Poarta Leului și Eclipsa Solară din August 2017, se desfășoară un proces de trezire uriaș, care produce un val mai mare de trezire decât a fost experimentat pe Pământ înainte.

Și acest val de trezire va continua până în 2018.

Această creștere a Sufletelor nou-trezite va necesita, de asemenea, o creștere a celor care sunt pregătiți să acționeze ca îndrumători, profesori și arătători de Cale pentru aceste Suflete.

Aceasta înseamnă că mulți dintre voi sunteți chemați să eliberați trecutul și să vă pregătiți pentru noile voastre Misiuni Amplificate ale Sufletului, pentru a ghida aceste Suflete nou-trezite în Realitatea Noului Pământ.

Pătrunzând în Misiunea Nouă sau Amplificată a Sufletului, în Realitatea Noului Pământ

Pentru aceia dintre voi care sunteți Lucrători în Lumină, Vindecători și Profesori de mai mulți ani, s-ar putea să fi existat o perioadă recentă de confuzie, în care v-ați simțit nesiguri în ceea ce faceți.

Sau poate că ați întâmpinat probleme de sănătate care păreau să vă tragă înapoi și să vă oprească pentru a vă odihni, mai degrabă, decât să lucrați chiar și atunci când părea că aveți foarte multe de făcut.

Acesta este un indiciu că Sufletul vostru vă îndeamnă să vă opriți și să „luați o pauză”, în timp ce treceți prin ceea ce se poate numi o perioadă de „reorientare”, care vă va aduce în aliniere cu această nouă direcție a Misiunii Sufletului pentru acest nou moment.

Aceste noi misiuni necesită noi percepții despre sine, cum să se manifeste și să creeze și cum să se vindece și să se alinieze la aceste noi energii. Pur și simplu, voi nu mai puteți face aceleași lucruri pe care le-ați făcut în vechea energie.

În trecut, dragilor, energiile voastre s-au concentrat pe tranziție și trezire și pe modul în care să lucrați cu trezirea și cum să lucrați la nivelul traumei, pe măsură ce oamenii se trezesc.

Acum, pe planetă există suficiente Suflete trezite, pentru a facilita crearea unui Model pentru accelerarea acestui proces.

Acum, este nevoie să creați un Model pentru a ajuta pe cei treziți în conștiința Noului Pământ.

Pentru a face acest lucru, este necesar să fiți parte din crearea acestui Model.

Este benefic să trăiți în conștiința Noului Pământ și cu conștiința rolului vostru de pionier al Noului.

Este necesar ca voi să fi trecut dincolo de dualitate și de conștiința victimei și să creați o viață împuternicită, care să-i împuternicească pe ceilalți.

Pe măsură ce voi ajungeți în acest spațiu sau la locul de aliniere cu Conștiința Superioară și cu Sufletul vostru, voi veți fi, în mod natural, aliniați cu noua voastră Misiune Amplificată a Sufletului.

Nu este nevoie să forțați nota sau să căutați.

Uneori, ceea ce este cel mai necesar este, pur și simplu, odihna și liniștea completă, astfel încât voi să puteți auzi îndemnurile Sufletului, prin intuiție și sincronicitate.

Atunci când se realizează această conexiune, voi aveți una din cele două opțiuni: fie Misiunea Amplificată a Sufletului vostru, unde misiunea sau munca Sufletului vostru va fi amplificată de noi înțelegeri și noi direcții, fie veți avea o misiune a Sufletului complet nouă.

În cadrul Misiunii Amplificate a Sufletelor, voi veți continua să lucrați cu înțelepciunea pe care ați dobândit-o de-a lungul anilor, însă voi veți fi conștienți de noile percepții și de noile abordări necesare pentru această nouă perioadă.

Pe de altă parte, este posibil să simțiți și nevoia de a vă îndepărta, complet, de trecut și de a îmbrățișa ceva total nou și care exprimă, mai bine, sentimentul a ceea ce voi sunteți în acest moment Acum.

Acesta va fi procesul care vă va conduce într-o Misiune a Sufletului complet nouă, care este mai mult în aliniere cu nevoile și expresiile Noii Realități.

În acest caz, voi puteți fi atrași de un mod de viață mai creativ și mai conectat la Mama Pământ și care exprimă mai bine cine sunteți voi în acest moment Acum.

Dragii mei, este un moment interesant al Schimbării și al Creației.

Vă dorim tuturor o mare aventură a Timpului și a Spațiului în creația voastră a Noului Pământ.

Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste energii și cum să vă accesați noua Misiune a Sufletului vostru, vă rugăm să vă alăturați seriei de seminarii online „Inițierea Triplului Portal din 2017”.

Voi veți fi călăuziți prin Portaluri și Inițieri de Celia Fenn și Arhanghelul Mihail, în compania unui grup Planetar de ființe trezite.

Portalul Galactic

Link original:

http://www.starchildglobal.com/channels-and-articles/the-triple-gateway-initiation-the-time-capsule-awakening-and-stepping-into-your-newsoul-mission/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/11/01/initierea-portalului-triplu-1010-1111-1212/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

Publicat în Celia Fenn | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Pe Calea Luminii Inimii Superioare

Urmând Inima

 Edith Boyer-Telmer

25.10.2017

Dragi prieteni,
De câte ori ați auzit fraza „Urmați-vă Inima”?

Și de câte ori v-ați îndrăgostit sau ați investit cu toată Inima într-un proiect, iar rezultatul nu a fost fericit sau îndeplinit, ci frustrant și bolnav?

Ce credeți că ar însemna toate acestea? Când privim la învățăturile antice, găsim un răspuns în nevoia de perfecționare a Inimii umane și în înălțarea pentru îndrumarea Inimii superioare – Inima îndrumată de Divinitate.

Acest lucru nu este, întotdeauna, ușor de făcut și, uneori, privirea noastră ar putea fi întunecată de răspunsul vibrațional mai înalt și, astfel, este necesar să ne pregătim ochii pentru „aspectul auriu din interior”.

Atunci când ne stabilizăm în acest câmp energetic, nouă ni se acordă posibilitatea să nu mai participăm cu un sentiment la vibrația Epocii de Aur a Vărsătorului de pe planetă.

Un partener bun în acest scop este Maestrul Înălțat Lanto, reprezentantul Flăcării Aurii a Razei de conștientizare Eu Sunt.

(n.tr. – „Lanto este „Guvernatorul” Razei a Doua, raza galbenă a înțelepciunii, a înțelegerii și a judecatei.”)

Noi trăim într-o societate adolescentină, „Țara de Nicăieri”, unde lipsa evoluției pare, mai degrabă, normală decât o excepție.

„Micuții băieți” care poartă costume scumpe pe corpuri de adult nu ar trebui să aibă dreptul să conducă mari corporații. Nu ar trebui să li se permită să guverneze guverne, armate, religii, întreprinderi mici și organizații caritabile fie și, doar, în liniște; ei sunt și soți și părinți destul de ciudați.

În timp ce „băieții pierduți” abundă, există și o creștere alarmantă a numărului de „fete pierdute”.

Daniel Prokop

Oamenii, ai căror ochi strălucesc, sunt fericiți pentru că trăiesc.
Ei văd viața și gloria, chiar, și atunci când lucrurile nu sunt ușoare.
Și pentru că văd viața, chiar și prin prisma tuturor problemelor și a obstacolelor, ochii lor strălucesc.

Jelena Pantić

Fie ca Lumina să te înconjoare întotdeauna;
Să îți mențină Speranța și să te revigoreze.
Fie ca Rănile tale să se Vindece;
Inima ta să îmbrățișeze Simțirea.
Fie ca Rănile să devină Înțelepciune;
Fiecare Bunătate o Prismă.
Fie ca Râsetul să te molipsească;
Pasiunea ta să reînvie.
Fie ca Bunătatea să îți inspire
Dorințele tale cele mai profunde.
Prin Tot Ceea Ce Tu atingi,
Fie ca brațele tale să Nu Obosească Vreodată.

D. Simone

Iată o invocație adresată Marelui Maestru Ascensionat Lanto și o rugăciune către Flacăra Aurie a Iubirii veșnice din munții Himalaia.

Practicați și bucurați-vă!

INVOCAȚIE

În numele Iubitei mele Prezențe Eu Sunt
Eu chem cea de-a Doua Rază aurie la acțiune,
pentru a asigura realizarea Planului Divin.

Eu trăiesc, Eu respir și Eu parcurg întreaga mea existență,
cuibărit într-o flacără aurie gigantică, strălucitoare și arzătoare,
din Inima Templului Înțelepciunii și al Păcii Iluminate
din munții Himalaya.

Mii de Sori … acolo, pentru toți cei care au urechi să audă și ochi să vadă.
Curățând, vindecând, protejând, îndrumând, înălțând și iluminând,
în slujba tuturor oamenilor de pe Calea Luminii.

Eu Sunt parte din Raza aurie a flăcării victorioase a Înțelepciunii Divine.
Toate învățăturile și scrierile Maeștrilor, Tot Ceea Ce Este sub strălucirea Razelor,
lucrează în mine, prin mine și în jurul meu,
în fiecare grup, în fiecare lucru și în fiecare situație unde

Eu Sunt, Acum și pentru Totdeauna!

Eu mă deschid, complet, spre a Doua Rază aurie a Înțelepciunii și a Păcii Iluminate,
capitulând cu toată FIința mea.

RUGĂCIUNE

În Divinul în care Eu trăiesc, Eu mă mișc și Eu manifest întreaga mea existență.
Viața Divină se mișcă în mine și în întreaga mea ființă.
Eu radiez Iubirea, Pacea și Puterea Divină în lumea mea, în beneficiul tuturor ființelor.
Puterea Divină mă vindecă și îmi pătrunde întregul Suflet.

Eu simt, Eu gândesc și Eu mă accept pe mine și toți membrii familiei mele
sunt protejați de forța Divină a Iubirii necondiționate!

Eu Sunt pozitiv(ă), pentru că Lumina Divină și eterna vigilență,
mă vindecă, mă ajută, mă îndrumă, mă iluminează și mă transformă.
Eu iert pe toți și toate!

În centrul existenței mele se află pacea interioară adâncă.
În tăcere, Eu simt puterea, îndrumarea și Iubirea Prezenței Sfinte.
Eu simt cum fluxul Iubirii eterne curge prin mine.
Eu știu că toate situațiile mele sunt, deja, rezolvate în Lumina Divină.

Căile Divine sunt căile mele.
Cuvintele pe care le rostesc se împlinesc,
pentru ceea ce sunt trimise!
AMIN

Dragii mei, sper că voi sunteți încântați de oportunitățile uimitoare pe care le primiți în viața voastră, chiar, Acum :-).

Amintiți-vă cuvintele lui Nelson Mandela, scrise de Marianne Williamson, în care el a spus:

„Este Lumina noastră, nu întunericul nostru, cea care ne înspăimântă cel mai mult. Noi ne întrebăm: Cine sunt eu, ca să fiu strălucit(ă), minunat(ă), talentat(ă) și fabulos(ă)?

De fapt, cine ești tu, ca să nu fii?

Ești un copil al Lui Dumnezeu „.

Iubire și binecuvântare!
Edith

Link original:

https://edithboyertelmer.wordpress.com/2017/10/25/on-the-path-of-following-the-light-of-the-higher-heart/comment-page-1/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/10/26/pe-calea-luminii-inimii-superioare/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în Ascensiune | Etichetat , , , , , , , | Lasă un comentariu

Inițierile Delfinului și ale Balenei Angelice Aurii

Delfinul Angelic Auriu și Balena

Foto: Tamara Tavernier (Aka Rainbow)  https://www.rainbowsheart.com/

unnamed

Bine v-am găsit, dragilor, suntem încântați să vă oferim aceste frumoase Inițieri ale Delfinului Angelic Auriu și ale Balenei Aurii, o invitație a Delfinilor și a Balenelor ​​Aurii de pe Sirius B, care poartă semnătura energetică a Iubirii Divine Necondiționate, pe care aceștia o emit prin intermediul câmpului lor energetic și al vibrațiilor sonice, în timp ce ancorează și activează frecvența lor de Lumină în rețeaua cristalină, în oceanele Mamei Pământ și în interiorul și în jurul Rețelei Unității Iubirii Divine 144.

Aceste ființe minunate și-au coborât vibrația înainte de experimentul dualității pe acest plan pământesc, pentru a încorpora codurile cheie ale Iubirii Divine și ale Conștiinței Unității, împreună cu multe dintre Ființele Maestru ale Luminii de Sus.

Și Acum, în această Epoca de Aur a Luminii, pe măsură ce voi contopiți, în mod colectiv, liniile temporale – de la liniile temporale karmice până la liniile temporale Christice, prin integrarea Iubitei voastre Prezențe Eu Sunt și a Sinelor voastre multidimensionale, venind Acasă, venind complet în corpul vostru, vi se oferă o oportunitate de a recodifica aceste frecvențe cristaline, Rezonanța Valului OM(AUM) al Iubirii Divine Necondiționate, mai adânc, pe acest Pământ sacru, pentru voi înșivă și pentru întreaga omenire, prin conectarea la Grupurile eterice ale Delfinului Angelic Auriu și ale Balenei Aurii.

Delfinii și Balenele sunt Maeștri Vindecători, Învățători și Gardieni ai Luminii pe acest pământ sfânt.

Aceștia sunt ființe dimensionale înalt evoluate, care vă ajută să ajungeți la un nivel mai profund de amintire a Inimii Unice Unificate a Întregii Creații și, prin aceasta, la cunoașterea Divinității voastre.

Delfinii și Balenele Angelice Aurii colaborează îndeaproape și cu multe dintre Consiliile Extrapământene Christice și, în special, cu Emisarii Luminii din Pleiade, cu Liga Arhanghelică a Luminii de pe Sirius și cu Ființele Intergalactice ale Luminii din Andromeda.

Cu ajutorul acestor Consilii Stelare Iluminate, dragilor, voi veți experimenta trei Inițieri ale Delfinului și ale Balenei Angelice Aurii, finalizând cu Portalul Siriusian al activării Inimii.

Deci, doar, așezați-vă confortabil,  relaxați-vă, Acum, în timp voi pătrundeți în această transmisie de Lumină.

Oriunde vă aflați în spațiul vostru sacru, începeți să respirați adânc, extinzând abdomenul inferior în timp ce inspirați, contractând abdomenul inferior în timp ce expirați și percepând cum se simte corpul vostru în acest moment, focusându-vă energia, pur și simplu, concentrându-vă, Acum, asupra Chakrei Inimii, pe măsură ce experimentați această minunată Flacără Diamantină, Aurie și Albă a Iubirii Divine, care se activează în interiorul Chakrei Inimii.

Îngăduiți acestei frumoase Flăcări Diamantine, Aurii și Albe a Iubirii Divine să pătrundă în fiecare dintre Chakre, Acum, printr-o mișcare de rotație în sensul acelor de ceasornic și, apoi, în sens contrar acelor de ceasornic, pentru a găsi echilibru în acest Acum, pentru a elibera ceea ce a fost și ceea ce este, pentru A FI în acest moment Acum, pentru a primi aceste daruri minunate și pentru a vă conecta unul cu celălalt, în Iubire Divină și în Conștiința Unității.

Și pe măsură ce voi simțiți, Acum, această conexiune, ca Lucrători în Lumină și ca Semințe Stelare, voi vă conectați la Rețeaua Unității Iubirii Divine, având o percepție a acestei conexiuni cu Semințele Stelare și cu Lucrătorii în Lumină, cu Familiile Sufletului, cu Familiile Stelare și ale prietenilor Luminii, cu toți cei care ascultă împreună cu voi în acest moment, în acest Acum, și toți cei care se conectează prin Conștiința de Lumină Eu Sunt Avatar, în această Inimă Cosmică Unificată a Iubirii Divine.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Și Acum, dragilor, vizualizați acești Delfini și Balene, aceste minunate Grupuri de Delfini și Balene Angelice Aurii, care încep să se conecteze la matricea cristalină, la rețelele cristaline din jurul Mamei Pământ și din oceanele sale și la punctele nodale care dețin o rezonanță deosebită a vibrației cristaline a Iubirii Divine – această Rezonanță a Valului OM(AUM) al Iubirii Divine Necondiționate.

Și, pe măsură ce voi vă conectați, mai adânc, în Rețeaua Unității și, Acum, în Inima Cristalină a Mamei Pământ, simțiți Iubirea Mamei Pământ, pe care v-o trimite înapoi, în corpurile și în câmpurile voastre de energie.

Și, pe măsură ce câmpurile voastre de energie se extind și mai mult, Acum, dragilor, adânciți-vă în Matricea Eu Sunt Avatar, în Corpurile voastre de Lumină, contopindu-vă, Acum, cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt, cu Lumina Superioară care voi sunteți, în Inima Cosmică a Mamei / Tatălui Dumnezeu.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Minunat, dragilor.

Voi conștientizați, Acum, strălucirea voastră, măreția voastră, Divinitatea voastră și aceste prețioase Flăcări transformatoare sacre ale Iubirii Divine, ca și aceste Ființe Maestru ale Luminii.

Voi sunteți Aici, pe acest plan pământesc, pentru a fi de folos Mamei Pământ și întregii sale vieți.

Voi v-ați  coborât vibrația, ați trecut în acest plan al polarității și al dualității, pentru a-l experimenta, astfel încât voi să puteți crea Căile Iubirii Divine pentru voi și pentru ceilalți, prin aceste experiențe unice și prin curățarea karmei colective a omenirii, în timp ce voi parcurgeți întreaga gamă de emoții umane.

Bun, dragilor.

Și Acum voi conștientizați cunoașterea măreției și a Luminii voastre, atunci când voi vă întoarceți Acasă, prezenți, pe deplin, în corpurile voastre, în Templele voastre de Lumină.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Chemați, Acum, Iluminarea Mamei Tatălui Dumnezeu, a Ființelor de Lumină din Pleiade, Sirius, Andromeda, Arcturus, pe toți cei din Lumină, Ordinul lui Melchizedek, pe Lordul Melchizedek, pe Arhanghelul Mihail, pe Arhanghelul Metatron, pe Atotputernicul Elohim, pe Arhangheli și perechile lor Divine Feminine, pe Maeștrii Ascensionați, pe Maeștrii Razei, Inteligența Naturii și Inteligența Spiritului Naturii.

Pe măsură ce voi vă conectați, mai profund, cu Delfinii și cu Balenele eterice, voi conștientizați Inteligența Spiritului Naturii, dragilor.

Conectați-vă la gnomi, zâne, elfi și la salamandre, ondine și nimfe.

Și Acum, faceți apel la Ghizii voștri Spirituali, la Îngerii voștri păzitori și la toate celelalte Ființe de Lumină de Sus, pe care le recunoașteți personal.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Minunat, dragilor.

Din acest centru al Iubirii etern prezente, voi vă conectați la Inima Cosmică a Întregii Creații, simțindu-vă, voi înșivă, Iubire Divină, care se extinde, mereu, în această energie infinită, în aceste înălțimi ale Iubirii Divine.

Bun, dragilor.

Pe măsură ce voi vă conectați la acest Ocean al Iubirii Divine și, Acum, la energia Mamei Pământ, concentrați-vă, la această primă inițiere, Inițierea de Contopire Multidimensională, a Delfinului și a Balenei Angelice Aurii.

Această inițiere activează lobul occipital aflat la baza și în spatele capului.

Lobul occipital reglează fluxul de informații de la dimensiunile superioare și de la Sinele voastre multidimensionale.

Deci, voi începeți să experimentați un sentiment mai larg al multidimensionalității voastre și al multor realități paralele în care voi existați simultan, în timp ce voi atrageți către voi, viitoarele linii temporale ale Conștiinței Unității.

Prin infinitul și veșnicul Acum, dragilor, voi experimentați contopirea Sinelor voastre multidimensionale.

Voi sunteți relaxați, așezați confortabil în spațiul vostru sacru, pe măsură ce voi experimentați, Acum, această inițiere și această invocație.

Inițierea de Contopire Multidimensională, a Delfinului și a Balenei Angelice Aurii

Eu chem, Acum, Supra Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu și a Ființelor de Lumină de Sus, pe care Eu le recunosc personal,

Eu fuzionez, Acum, cu Iubita mea Prezență Eu Sunt, cu Lumina Superioară care Eu Sunt, în Inima Cosmică a Lui Dumnezeu.

Eu mă aflu, Acum, într-o cameră multidimensională de Lumină, adus(ă) Aici de Emisarii Luminii din Pleiade, de Liga Arhanghelică a Luminii de pe Sirius și de Ființele Intergalactice de Lumină din Andromeda.

Eu chem, Acum, Grupurile Delfinilor și ale Balenelor Angelice Aurii, să mă asiste la activarea lobului occipital, aflat la baza și în spatele capului meu, cunoscut sub numele de Chakra Ascensiunii și Gura Lui Dumnezeu și, astfel, Eu mă pot conecta, prin intermediul Iubitei mele Prezențe Eu Sunt și al Liniilor temporale Christice, la toate dimensiunile Luminii, în care există toate aspectele Conștiinței mele, ca și aceste Ființe de Lumină Multidimensionale ale Luminii.

Pe măsură ce Eu experimentez, Acum, energia Delfinilor și a Balenelor ​​Aurii, vibrațiile lor sonice și matricele cristaline ale Luminii, lobul meu occipital se extinde și un Portal Stelar de Lumină se activează, purtându-mă în Liniile Temporale Christice.

Eu fuzionez, Acum, cu Sinele mele multidimensionale din dimensiunile paralele, din planete și stele diferite, din universuri fizice și non-fizice, care se contopesc în infinitul moment etern Acum, în cunoașterea conștientă a Tot Ceea Ce Eu Sunt, în Inima Cosmică a Întregii Creații.

Eu atrag spre mine, Acum, liniile mele temporale viitoare, pentru a experimenta, pe deplin, cum Eu Sunt complet integrat(ă) și Acasă în acest moment Acum, în corpul meu fizic și pe acest Pământ sacru.

Eu experimentez, Acum, măreția și Lumina mea, ca și această Flacără Sacră a Iubirii Divine, privind prin ochii de Maestru, la întreaga Viață din jurul meu.

Integrat(ă), centrat(ă), aliniat(ă), conectat(ă) și în deplinătatea multidimensionalității mele, Existența infinită și nelimitata Potențialitate, ancorat(ă) și centrat(ă) în Templul meu de Lumină.

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt.

Eu experimentez, Acum, Rezonanța Valului OM(AUM) al Iubirii Divine Necondiționate, pentru mine și pentru întreaga Umanitate, prin conexiunea cu Grupurile Delfinilor și ale Balenelor Angelice Aurii.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Minunat, dragilor.

Voi conștientizați sentimentul acestei Iubiri Necondiționate profunde, pe măsură ce vă conectați la Rețeaua Unității Iubirii Divine, cu Lucrătorii în Lumină și cu Semințele Stelare, cu toate Ființele de Lumină de Sus și cu Delfinii și Balenele Aurii eterice.

Și cu aceste Grupuri eterice voi experimentați această Rezonanță a Valului OM (AUM), ancorând-o în Inimile și mințile întregii omeniri.

֍◊֎◊֍ Ommmmmmmmmmmmm Ommmmmmmmmmmmmmm ֍◊֎◊֎

(n.tr. OM / AUM)

Bun, dragilor.

Și Acum, voi experimentați Inițierea de Iluminare, a Delfinilor și Balenelor Angelice Aurii.

Această inițiere se corelează cu glanda pineală, pentru a activa Chakra Al Treilea Ochi și centrul de viziune, prin intuiție, înțelegere, compasiune, înțelepciune și iluminare, oferindu-vă mai multă claritate, cu privire la locul în care vă aflați în acest moment și la ceea ce, încă, mai integrați sau alegeți în experiențele voastre unice.

Inițierea de Iluminare, a Delfinului și a Balenei Angelice Aurii

Eu chem, Acum, Supra Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu și Ființele de Lumină de Sus, pe care eu le recunosc personal,

Eu fuzionez, Acum, cu Iubita mea Prezență Eu Sunt, experimentând Sinele meu în măreția și Lumina mea deplină.

Eu mă aflu, Acum,  într-o Cameră de Lumină a Iluminaților, adus(ă) de către Emisarii Luminii din Pleiade, de către Liga Arhanghelică de Lumină de pe Sirius și de către Ființele de Lumină Intergalactice din Andromeda.

Eu îmi concentrez, Acum, atenția asupra unui Portal de Lumină care se găsește, chiar, deasupra Chakrei mele Coroană, care mă conectează la Soare și la Nucleul Solar, precum și la Supra Iluminarea lui Helios și a Vestei – Părinții Divini ai acestui Sistem Solar.

Eu mă concentrez asupra Soarelui, care se află deasupra Chakrei mele Coroană, Eu mă simt învăluit(ă) de aceste frumoase Flăcări Solare de culoare Arămiu-aurie și Roz-aurie, care mă înalță către Matricea Cristalină Solară a Iubirii Divine, spre modelele Noului Pământ și, Acum, la Focul Cosmic al Iluminării.

Eu fac apel, Acum, la Grupurile Delfinului și ale Balenei Aurii,

pentru a mă asista la activarea celui de-al Treilea Ochi,

pentru a elimina Vălurile Iluziei,

pentru a-mi îngădui cunoașterea că Eu Sunt, absolut, Divin(ă) și că Eu am parcurs liniile temporale karmice și am experimentat acordurile prenatale,

astfel încât Eu să pot ajuta la curățarea karmei colective pentru omenire, precum și pentru familia mea, ancestral și la nivel celular,

venind în corpul meu, Acum, cu o mai mare claritate a locului în care Eu Sunt în acest moment Acum

și ceea cu ce Eu, încă, aleg să lucrez, să integrez sau să re-trăiesc,

în cunoașterea mea ca Ființă Divină, ceea ce necesită, doar, predare în fața a Tot Ceea Ce Este.

Și Acum, Chakra mea Al Treilea Ochi se activează la nivelul maxim, pe care Legea Cosmică îl îngăduie, pentru ca Eu să primesc razele de Lumină ale Creației, vibrațiile sonice și frecvențele cristaline ale Delfinilor și ale Balenelor Aurii.

Eu văd clar, Acum, în profunzime, înțelegere, compasiune și înțelepciune.

Toate Căile, care sunt înaintea mea, sunt Căile Iubirii Divine.

Liniile temporale karmice și Liniile temporale Christice fuzionează în acest Acum și Eu îmi înalț mintea în Mintea Lui Dumnezeu.

Eu co-creez Raiul pe Pământ, ca parte a Rasei Eu Sunt Avatar,

în armonie și pace, cu Mama Pământ și cu întreaga sa Viață.

Eu Iert și Eu Iubesc,

pe măsură ce Eu experimentez întreaga mea serie de emoții,

susținut(ă) de Viață,

în deplină încredere și predare, acceptare și cunoaștere.

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt.

Eu experimentez, Acum, Rezonanța Valului OM (AUM) al Iubirii Divine necondiționate, pentru mine și pentru întreaga umanitate,

conectându-mă la Grupurile eterice ale Delfinului și ale Balenei Aurii și la Rețeaua Unității Iubirii Divine.

֍◊֎◊֍ Ommmmmmmmmmmmm Ommmmmmmmmmmmmmm ֍◊֎◊֎

(n.tr. OM  / AUM)

Minunat, dragilor.

Voi sunteți pregătiți, Acum, să experimentați Inițierea Geometriei Sacre, a Delfinului  și a Balenei Aurii.

Această inițiere se conectează prin Sinele vostru Superior de Lumină, pentru renașterea Modelelor originale ale Perfecțiunii, sub formă de geometrii sacre, în corpurile fizice și în câmpurile voastre de energie, ajutând la activarea ADN-ului latent.

Inițierea Geometriei Sacre, a Delfinului și a Balenei Angelice Aurii

Eu fac apel la Supra Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu și la Ființele Iluminate ale Luminii de Sus, pe care Eu le recunosc personal,

Eu fuzionez, Acum, cu Iubita mea Prezență Eu Sunt, experimentând Sinele meu în Inima Cosmică a întregii Creații.

Eu mă aflu, Acum, într-o Cameră de Lumină a Geometriei Sacre, această Rețea multicoloră de Lumină,

adus(ă) de Emisarii Luminii din Pleiade, de Liga Arhanghelică de Lumină de pe Sirius și de Ființele Intergalactice de Lumină din Andromeda.

Eu mă conectez, Acum, la Sinele meu Superior de Lumină,

fuzionând, Acum, cu această Matrice a celor Doisprezece Raze ale Sufletului, dintre care Eu Sunt una.

Eu mă conectez cu Familia de Lumină a Sufletului meu.

Eu experimentez, Acum, această minunată comunicare telepatică,

această Iubire adâncă și reconectarea la Familia de Lumină a Sufletului meu,

atrăgând aceste Suflete în realitatea mea, în această linie temporală și în acest Acum.

Eu fac apel, Acum, la Grupurile Delfinului și ale Balenei Aurii,

pentru renașterea Modelelor originale ale Perfecțiunii,

sub formă de geometrii sacre, în corpul meu și în câmpul meu de energie,

astfel încât Eu să pot experimenta renașterea, ca fiind Sinele meu Superior de Lumină, în această Epoca de Aur a Luminii, complet centrat(ă) și aliniat(ă) la Divinitate.

Pe măsură ce Eu experimentez aceste geometrii sacre, geometrii fractale și frecvențe de sunet și de culoare,

prin semnalele sonice, celeste și cristaline ale delfinilor și ale balenelor eterice,

Eu activez ADN-ul latent în amintirea și cunoașterea că Eu Sunt, deja, Sinele meu Superior de Lumină, conștiință experimentată de Sinele meu în lumea fizică.

Eu sunt renăscut(ă) ca Sinele meu Superior de Lumină.

Toate lecțiile karmice, toată durerea, suferința, deziluzia, separarea și toate pierderile percepute,

sunt îmbrățișate în acest Ocean al Iubirii Divine și în Inima Cosmică a Mamei / Tatălui Dumnezeu,

cunoscând fiecare întipărire de a nu fi văzut(ă) sau auzit(ă), oferindu-mi ocazia de a mă iubi mai mult.

Eu mă aliniez, Acum, la Matricea mea originală Divină,

alinându-mi voința cu Voința Lui Dumnezeu, în rememorarea deplină a serviciului meu Divin pentru acest pământ sacru și pentru dimensiunile inferioare.

Ca și această Flacără sacră transformatoare a Iubirii Divine, ca și această Ființă Maestru de Lumină.

Eu experimentez dimensiunile sonice ale Universului, ca Iubire și vindecare.

Eu Sunt Iubire,

Eu Sunt Lumina,

Eu Sunt Bucurie,

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt.

Eu experimentez, Acum, Rezonanța Valului OM (AUM) al Iubirii Divine Necondiționate, pentru mine și pentru întreaga Umanitate,

conectându-mă la Grupurile eterice ale Delfinului și ale Balenei Aurii și la Rețeaua Cristalină a Iubirii Divine,

această Rețea 144 a Unității Iubirii Divine.

֍◊֎◊֍ Ommmmmmmmmmmmm Ommmmmmmmmmmmmmm ֍◊֎◊֎

(n.tr. OM/AUM)

Minunat, dragilor.

Voi sunteți în continuă extindere în acest Ocean al Iubirii Divine, în timp ce experimentați această Rezonanță a Valului  OM(AUM) al Iubirii Divine Necondiționate, dirijând-ul spre acele zone și acele țări despre care voi știți că au nevoie de această Iubire.

Începeți cu țările și cu regiunile în care locuiți, deoarece zona în care vă aflați, din punct de vedere geografic, este locul unde voi ancorați Lumina, dragilor, este locul în care influențați și creați schimbări în viața voastră și în cadrul Realității Unice a Tot Ceea Ce Este.

Și de Aici, vă mutați în anumite zone, în care voi știți că sunteți chemați pentru a ajuta, prin intermediul Iubitei voastre Prezențe Eu Sunt și al Conștiinței Luminii Eu Sunt Avatar.

֍◊֎◊֍ Ommmmmmmmmmmmm Ommmmmmmmmmmmmmm ֍◊֎◊֎

(n.tr. OM/AUM)

Minunat dragilor.

Voi sunteți pregătiți, Acum, să experimentați Poarta Stelară Siriusiană a Inimii. Complet relaxați, în timp ce vă îndreptați atenția spre Inimile voastre Christice, voi activați Petalele Inimii voastre Pașnice, ale Inimii voastre Iubitoare, ale Inimii voastre Vindecătoare, ale Inimii voastre Vesele și Fericite, ale Inimii voastre Inocente și Deschise, ale Inimii voastre Puternice, ale Inimii voastre Cunoscătoare, ale Inimii voastre Debordante și Prospere, ale Inimii voastre Încrezătoare, ale Inima voastre a Integrității și a Adevărului, ale Inimii voastre Intime și, Acum, ale Inimii voastre Pasionale.

Vizualizați, Acum, această frumoasă Sferă de Lumină Diamantină, de 16 metri în diametru, din jurul vostru și în interiorul acesteia Fructul Vieții și toate geometriile Cubului lui Metatron, pe măsură ce acestea se activează în această expresie holografică din Inimă.

Afirmați Acum:

Eu fac apel, Acum, la Liga Arhanghelică a Luminii, de pe Sirius, pentru a-mi activa Poarta Stelară Siriusiană a Inimii

Eu Sunt pregătit(ă) să experimentez cel mai înalt potențial al meu și nivelul următor al înfloririi, splendorii și al Luminii Sufletului meu.

Eu Sunt pregătit(ă) să experimentez liniile temporale ale a tuturor Epocilor Aurii ale Luminii.

Eu Sunt pregătit(ă) să experimentez Sinele mele multidimensionale, Sinele meu Superior și Iubita mea Prezență Eu Sunt, viitorul meu Sine și toate aspectele legate de mine, care au nevoie să fie îmbrățișate în Inima mea Christică.

Eu mă adâncesc în cunoașterea faptului că Eu Sunt Întreg(Întreagă) în Corpul meu Lumină,

 eliberând toate nivelele de conștiință a victimei și a persecutorului

și Iubind Tot Ceea Ce Apare.

Și Așa Este.

Bun dragilor.

Concentrați-vă, Acum, asupra unui Portal de Lumină, Portalul Siriusian, aflat la aproximativ 75 cm. (0,75 m) deasupra Chakrei Coroanei.

Pe măsură ce acest portal se activează, voi sunteți înconjurați de această frumoasă sferă argintiu-aurie de Lumină, cu diametrul de aprox. 3,3 metri, din jurul vostru.

Vizualizați, Acum, un câmp toroidal de Lumină emanat de și revărsat în Inima voastră Christică, pe măsură ce voi experimentați Poarta Stelară Siriusiană a Inimii, a Iubirii Divine și Necondiționate și Codurile Înălțării (Ascensiunii) ale Conștiinței Christice Galactice.

Torus

Foto: http://www.artofenergyhealing.ca/

Acest câmp toroidal se activează în această sferă argintiu- aurie, cu diametrul de 3,3 metri din jurul vostru.

Toate punctele, aflate de-a lungul suprafeței sale, converg, Acum, într-un punct zero-dimensional, în Inima voastră Christică.

Și Acum, dragilor, vizualizați două vârtejuri (vortexuri) rotative care se activează și converg în Chakra Inimii, într-o aliniere verticală.

Partea superioară a vârtejurilor (vortex) se rotește, Acum în sensul acelor de ceasornic, din Chakra Inimii către acest portal Galactic, alinându-vă, mai adânc, în Inima Cosmică a Mamei / Tatălui Dumnezeu.

Partea inferioară a vârtejurilor se rotește într-o direcție în sens contrar acelor de ceasornic, spre Inima de Cristal a Mamei Pământ, ancorându-vă, pe măsură ce vă concentrați asupra a Ceea Ce Este benefic să eliberați, pentru a Iubi Tot Ceea Ce Apare.

Și Acum, dragilor, vizualizați aceste două vârtejuri (vortex) care încep să se activeze în formă de pâlnie, prin Inima voastră Christică.

Minunat.

Acum concentrați-vă pe forma stelei tetraedru din interiorul Chakrei Inimii, pentru a vă activa Câmpul de Lumină Merkaba.

Această stea tetraedru se extinde, Acum, din Chakra Inimii, în această frumoasă sferă argintiu-aurie, de 3,3 metri în diametru, din jurul vostru.

https://ro.pinterest.com/pin/386605949246803648/

Afirmați Acum:

Eu îmi aliniez voința la Voința Divină a Mamei / Tatălui Dumnezeu,

Eu mă concentrez pe Fructul Auriu al Vieții, care se extinde din Inima mea Christică, către această frumoasă sferă Fruct Auriu al Vieții, de 16 metri în diametru, din jurul meu.

Și Acum, în acest moment, Eu vizualizez, din nou, această sferă argintiu-aurie, de 3,3 metri, din jurul Sinelui meu.

Eu vizualizez, Acum, trei stele tetraedru suprapuse, din această Sferă de Lumină argintiu-aurie, toate de aceeași mărime, suprapuse una peste cealaltă.

Eu îmi rotesc, Acum, corpul emoțional stea tetraedru, în sensul acelor de ceasornic în acest Fruct Auriu al Vieții, rotind în același timp corpul mental stea tetraedru, în sens contrar acelor de ceasornic, în acest Fruct Auriu al Vieții, pronunțând următoarele rapoarte Fibonacci și Viteze Divine ale Luminii:

8/5, de 11 ori viteza Lui Dumnezeu spre infinit,

13/8, de 22 de ori viteza Lui Dumnezeu spre infinit,

21/13, de 33 de ori viteza Lui Dumnezeu spre infinit,

34/21, de 44 de ori viteza Lui Dumnezeu spre infinit.

Și Acum, Câmpul meu de Lumină / Câmpul Merkaba este activat la viteza celei de-a Cincea și a Șasea Dimensiuni, a noilor Modele ale planetei Pământ, ale Iubirii Divine și ale Porții Stelare Siriusiene a Inimii,

aducându-mă Acasă, în corpul meu fizic, integrându-mă și fuzionând cu Iubita mea Prezență Eu Sunt, cu Sinele meu Superior, cu familiile stelare și de Suflet și cu prieteni ai Luminii.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

În cele din urmă, voi vă îndreptați atenția asupra protecției delfinilor și a balenelor, atingând Inimile și mințile tuturor celor care doresc să afecteze aceste minunate Ființe și aducând această forță colectivă unificată a Iubirii Divine Necondiționate, către Inimile și mințile întregii omeniri.

Și Acum, atingeți Inimile și mințile tuturor celor care sunt pregătiți să experimenteze Inima Cosmică a Întregii Creații, ca pe un Câmp Unificat Unic de Lumină, aprofundând și conectându-se la numeroasele Legiuni de Lumină de Sus și la Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar.

Aveți încredere în ceea ce faceți, aveți încredere în darurile voastre, aveți încredere în Viață.

Reveniți, Acum, în spațiul vostru sacru, ancorându-vă în Matricea cristalină și în Inima de Cristal a Mamei Pământ, simțindu-i Iubirea, pe măsură ce ea vă trimite Iubirea ei, înapoi, în corpurile voastre și în câmpurile voastre de energie.

Voi Sunteți profund relaxați.

Voi Sunteți Acasă, în corpul vostru fizic și simțiți aceste minunate Ființe, toate aceste Ființe de Lumină de Sus, pe acești Delfini și Balene eterice Aurii, familia stelară și de Suflet și pe prietenii voștri, consiliile Sufletului vostru, familia și pe prietenii voștri de pe Pământ; voi sunteți, cu toții, îmbrățișați în acest ocean al Iubirii Divine.

Vă mulțumim, dragilor, pentru munca voastră în serviciul Divin, vă binecuvântăm și vă dorim o zi magică.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Link original:

http://www.pleiadianlight.net/angelic-golden-dolphin-whale

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/10/26/initierile-delfinului-si-ale-balenei-angelice-aurii/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Meditație

 

Publicat în Anrita Melchizedek | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Respirația Infinită

Respirația Infinită

01. În primul rând, afirmă că vei folosi acest dar pentru Binele cel mai înalt al tuturor și că dorința ta este de a servi și de a îți alinia voința cu Voința Creatorului.

Nu ți se va cere ceva ce tu nu poți realiza.

Recompensele pentru promovarea Cauzei Creatorului îți vor fi acordate, mai întâi, ție și, apoi, răspândite în lume.

02. Citește aceste cuvinte până când înțelegi exercițiul și poți vizualiza procesul.

Închide ochii, îngăduie ajutoarelor angelice ale Sinelui tău Superior să te asiste și energia respirației tale și frecvențele Luminii curg liniștite și puternic prin corpul tău.

03. Inspiră profund și concentrează-ți conștiința în Plexul Solar (SPC – Centrul Plexului Solar).

Vizualizează cum Plexul tău Solar. este inundat cu Particulele Luminii Divine ale Creației.

04. Pe măsură inspiri adânc, tu simți că energia începe să se înalțe și să călătorească prin spate / coloana vertebrală.

Această energie pătrunde în Bulbul Rahidian (Medulla Oblongata), punctul în care sunt conectate coloana vertebrală și cea mai mică parte a creierului, care conține centri nervoși care controlează respirația și circulația și care se conectează, de asemenea, la Chakra Înălțării (Ascensiunii).

Energia Luminii se mișcă prin Chakra Înălțării (n.tr. Chakra Zeal), pe partea posterioară (din spate) a capului, într-un arc de, aproximativ, șase centimetri înălțime (deasupra creștetului capului), se revarsă în fața ta și intră, din nou, în Plexul Solar.

Expiră profund, continuând călătoria (dirijarea) energiei prin spate / coloana vertebrală, în formă de arc, până la Chakra Rădăcină și, apoi, în sus pe partea anterioară (fața) a corpului, revenind, din nou, la Plexul Solar, câștigând mai multă energie, Lumină și putere cu fiecare respirație.

05. Continuă procesul de respirație ritmică profundă (inspir – expir), pe măsură ce tu vizualizezi acest SEMN INFINIT al arcului de Lumină / Putere, deasupra capului și, mai adânc, în jos spre Pământ, revenind la Plexul Solar, odată cu fiecare ciclu ritmic.

Continuă procesul atâta timp cât este confortabil, știind că, pe măsură ce tu încorporezi mai multe dintre aceste Particule de Lumină prețioase, acestea accelerează, în mod magic, procesul de curățare și purificare a vasului (corpului) tău fizic, de orice energie discordantă și umple spațiile vacante cu substanța Luminii Creatorului.

De asemenea, tu vei accesa tot mai multe dintre formele de gândire dimensională superioară ale noii Creații, ancorându-le în realitatea fizică și, de asemenea, adânc, în interiorul Pământului.

Transmis de Arhanghelul Mihail prin Ronna Herman Vezane

Ronna Herman Vezane / Archangel Michael – Quest For Mastery

Link original:

http://creationislove.com/infinity-breath-meditation/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/10/18/respiratia-infinita/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

Publicat în Arhanghelul Mihail, Meditatii, Ronna Herman | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Chakra Zeal – Izvorul Viselor

Chakra Punctul Zeal

Eileen Brooks

Mesagerii Spiritului

Informații despre Chakra Zeal

Punctul Zeal o Chakră nou trezită …

Această Chakră este situată în spatele gâtului, la baza craniului.

Această Chakră lucrează, mai mult, la Nivel Transpersonal, la nivelul Sufletului tău, cu Chakra Steaua Sufletului, care este poziționată și mai sus, deasupra Chakrei Coroană, fiind clasificată ca o chakră exterioară corpului; majoritatea terapeuților nu lucrează la acest nivel al Chakrelor.

Culoarea asociată Chakrei Punctul Zeal este magenta, infuzată cu Lumina albă pură care provine din Chakra Steaua Sufletului.

Multe cauze pot provoca dezechilibrări la nivel energetic.

Unele dintre aceste cauze sunt: trauma emoțională, pierderea unei persoane apropiate, ruperea unor relații, tiparele negative din perioada copilăriei sau a adolescenței, stresul, pentru a numi, doar, câteva.

Oricare dintre situațiile de mai sus vor cauza probleme la nivel energetic și, în funcție de modul în care vor fi abordate aceste situații, acestea vor determina simptomele energetice sau fizice care vor fi experimentate.

Dacă ele vor fi împinse în spatele minții, refuzând abordarea oricărei situații care ar putea exista, fiți convinși că ele vor încerca să iasă la suprafață, în diferite momente din viață.

Ar putea să se manifeste ca și furie sau ca și oscilații emoționale severe; indiferent de forma sub care o vor face, voi veți fi foarte conștienți de ele.

Păstrarea vechilor emoții negative provoacă dis-funcționalități, atât în corpul energetic, cât și în cel fizic.

Unele dintre simptomele pe care oamenii le pot îndura din cauza unui blocaj energetic sau a unei energii stagnante pot fi: se simt lipsiți de energie, chiar și atunci când dorm bine, se simt împrăștiați sau neancorați, se confruntă cu oscilații emoționale, cu o stimă de sine scăzută, cu stres mental și emoțional, crize depresive, cu o activitate hiperactivă sau hipoactivă a minții, a corpului sau a emoțiilor.

Oamenii care fac abuz de substanțe cum ar fi: drogurile, consumul excesiv de alimente, fumatul și alcoolismul, pot suferi și ei de anumite probleme ale sistemului energetic.

Toate sentimentele, gândurile, emoțiile și acțiunile negative acționează, mai întâi, asupra sistemului energetic și trec, apoi, în corpul fizic, dacă nu sunt rezolvate.

Asemenea Chakrelor și Aura, Meridianele și Nadisurile fac toate parte din sistemul nostru energetic.

Energia este atrasă din Forța de Viață Universală, care înconjoară fiecare lucru din viața noastră.

Această energie curge în și prin Chakre și Aură, hrănind Meridianele și Nadisurile.

Această energie este forța de viață, corpurile nu pot funcționa fără ea, așa că, dacă această curgere a energiei este blocată sau stagnează undeva în sistemul energetic, acest lucru înseamnă că por apărea probleme la un anumit nivel în corp, fie emoțional, fie mental sau fizic sau poate în toate trei.

Chakra Punctul Zeal – Exprimarea prin voce

Cuarțul de Stâncă … cu două vârfuri ajută la deschiderea și echilibrarea Chakrei Punctului Zeal, aflat în partea din spate a gâtului, la baza craniului.

Această zonă este numită și ”Gura Lui Dumnezeu”, o rampă de lansare și un punct de intrare pentru o nouă spirală evolutivă.

Cristalul asistă circulația energiei Kundalini, care deschide următorul nivel de inițiere în armonie Divină.

Atunci când energia se adună în zona gâtului, Chakra Punctului Zeal ajută la exprimarea adevărului.

Darul deschiderii acestei chakre este o minte pe deplin conștientă, pentru a exprima puterile spirituale prin voce.

Este benefic să lucrați cu corpul, în timp ce lucrați cu această Chakră.

Nota G# pentru Chakra Zeal

Chakra Zeal mai este numită și Chakra Extazului sau Chakra Alta Major.

Ea se află la partea superioară a coloanei vertebrale și este la fel de importantă ca și Chakra care se află la baza coloanei vertebrale.

Cunoscută și ca „Izvorul Viselor”, ea este, în acest moment, vestigială.

Este, doar, poziționată la baza craniului, la nivelul lobului occipital, în partea din spate a gâtului.

Atunci când este pe deplin activat, acest centru reglează comunicarea telepatică multidimensională.

Atunci când „Izvorul Viselor” este, pe deplin, trezit, vălul celei de-a Treia Dimensiuni se dizolvă și se realizează Ascensiunea în Dimensiunile 4D și 5D.

Chakra Punctul Zeal, Chakra Ascensiunii se deschide.

Această Chakră localizată în spatele gâtului, la baza craniului (bulbul rahidian) mai este numită și „Gura Lui Dumnezeu”.

Energia Kundalini este asistată și este blândă și grațioasă.

Este bine să aveți această chakră activată, atunci când părăsiți Pământul.

Atunci când Chakra Zeal se deschide, se deschid și anumite abilități spirituale.

Câte abilități se trezesc și în ce măsură, diferă de la ființă la ființă.

Clar vederea, călătoriile extracorporale, capabilitățile avansate de amintire a viselor, darurile de vindecare, telepatia, chiar și empatia, sunt, toate, abilități de care acest centru este răspunzător, în ceea ce privește activarea lor.

În mod natural, programarea pentru aceste informații se află în Chakra Coroană.

Dacă este o problemă cu una dintre aceste abilități, dar nu și cu celelalte, ar fi bine să căutați cauza la Chakra Coroană.

Totuși, aveți în vedere că, atunci când Chakra Zeal a unei ființe începe să se deschidă, aceasta ar putea să perceapă, doar, o sclipire a acestor abilități.

S-ar putea să nu se activeze pe deplin, până când Chakrele Transpersonale și Chakra Steaua Sufletului nu sunt deschise.

Cu alte cuvinte, atunci când Chakra Zeal individuală se trezește, persoana experimentează, doar, aceste abilități, însă nu are un control asupra lor și manifestarea lor poate fi sporadică, în cel mai bun caz.

Intențiile și decretele voastre vor face un salt cosmic înainte, atunci când veți înțelege, pe deplin, că ceea ce voi așteptați să apară ca manifestare în lumea exterioară, este, doar, o reflexie a ceea ce voi creați în lumea voastră interioară.

Ceea ce voi creați în lumea voastră interioară se bazează pe toate acele tipare mentale, emoționale și pe alte tipare multidimensionale, pe care le urmați și le alegeți în fiecare moment.

Aceste alegeri pot fi conștiente sau inconștiente.

Dorința voastră de a face alegeri, care vă servesc în orice moment, se bazează pe cât de multă Iubire de sine și acceptare vă oferiți propriei voastre ființe.

Acest lucru este ușor de făcut, atunci când ajungeți la înțelegerea că Iubirea vine din Spirit și că voi sunteți acel Spirit.

Ea vine din interiorul vostru.

Voi vă oferiți, pur și simplu, Iubirea, răsplata și înțelegerea pe care, până acum, le-ați căutat în lumea din afara voastră.

Însă, amintiți-vă, că lumea exterioară  este, doar, o reflexie a lumii voastre interioare.

Deci, în procesul co-creării realității, este bine ca, mai întâi, să vă oferiți vouă înșivă acea realitate.

Asta înseamnă ca voi să înțelegeți, cu adevărat, că voi aveți, deja, acel „ceva” în voi, sub forma Iubirii de sine și al dreptului vostru meritoriu.

Există în voi.

Îl aveți, deja, energetic, în conștientizarea voastră.

Ce îi dăruiți Sinelui vostru?

V-ați iertat pe voi înșivă pentru alegerile pe care le-ați făcut în trecut?

Dacă nu, atunci intrați în prezent și acceptați prezentul prezenței.

În acest fel, realitatea pe care voi o căutați, pe care voi vreți să o vedeți împlinită, există, deja, în voi, ca o realitate trimisă anterior.

Co-crearea nu are, prea mult, de-a face cu primirea (care implică ceva exterior), ci cu oferirea (oferirea implică ceva ce vine din voi, din Sinele vostru, din Spirit).

Se spune că această Chakră, numită Chakra Punctului Zeal sau „Gura Lui Dumnezeu”, este binecuvântată de către Buddha și este localizată în partea posterioară a capului, la baza craniului (bulbul rahidian).

Ea retrezește visătorul în noi toți și este originea viselor profetice și a viziunilor.

În mod obișnuit, aceasta este activată, doar, la visătorii și clarvăzătorii profetici, însă se activează în tot mai mulți dintre noi, în aceste momente.

Atunci când Chakra Zeal este, pe deplin, energizată, ea  reglează comunicarea telepatică multidimensională.

Prin această Chakră, cei care sunt capabili, pot privi în trecut sau în viitor.

O tensiune la nivelul gâtului și în umeri poate fi semnul unei deschideri a acestei Chakre.

Dacă vă aflați într-o astfel de situație, fiți atenți la viziuni, noi intuiții și folosiți-vă această abilitate în mod responsabil.

Calitățile acestei Chakre sunt puterea, protecția, blândețea și grația.

Această Chakră rezonează la culoarea magenta.

Cristalele care rezonează cu „Izvorul Viselor” sunt: cuarțul de stâncă și turmalina roz.

Cuarț de Stâncă

Turmalina Roz
Link original:

http://www.souledout.org/wecyclewisdom/node/62

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/10/18/chakra-zeal-izvorul-viselor/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

 

Publicat în Ascensiune | Etichetat , , , | 4 comentarii

Experiența Noastră „EU SUNT”

EU SUNT

De Alexandar Kosmos

30 Septembrie 2017

Există un loc, în fiecare dintre noi, unde putem trăi, întotdeauna, o expresie adevărată a lui „Eu Sunt” – Prezența Lui Dumnezeu în noi!

Experiența noastră „Eu Sunt” se manifestă ori de câte ori atingem o stare de conștientizare, fără a ne baza pe cele cinci simțuri fizice, deoarece cele cinci simțuri fizice ale noastre: a vedea, a auzi, a atinge, a mirosi și a gusta sunt concepute pentru a funcționa în lumea fizică.

Locul natural al experienței noastre „Eu Sunt” se află în Inimile și în Sufletele noastre!

Starea noastră de conștientizare în cadrul experienței „Eu Sunt” servește la alinierea Vortexurilor Energetice ale Sufletelor noastre, a celor Șapte Chakre ale Sufletelor noastre, cu Lumina, Iubirea și Armonia Universului, pentru a accesa Zona de Experiență „Eu Sunt” a Sufletului, Lumea Creației Sufletelor noastre.

Încă de când Mama Pământ și-a încheiat întreaga Tranziție 5D, pe 27 martie 2017, tot ceea ce căutăm să facem, intenționăm să facem sau alegem să facem, este Acum realizat, în întregime, cu Frecvența Vibrațională a Dimensiunii 5D a Mamei Pământ!

Deși poate părea că toate Creațiile 5D ale Sufletelor noastre nu apar cu vreo frecvență sau imediat în lumea noastră, noi, deja, realizăm Experiențele „Eu Sunt” ale Inimilor și ale Sufletelor noastre, dragilor!

Stările noastre meditative, cum ar fi atunci când intrăm în rugăciune internă, când apelăm la ajutor sau atunci când întrebăm direcția noastră actuală, nu numai că servesc la creșterea experiențelor noastre „Eu Sunt”, ci și la unificarea Vortexurilor Energetice ale Sufletelor noastre, ale Chakrelor Sufletelor noastre, cu Noua Realitate evolutivă 5D a Mamei Pământ!

Mama Pământ a devenit o Planetă Creatoare 5D, pe deplin, Activată, din momentul în care și-a încheiat întreaga Tranziție 5D, pe data de 27 martie 2017.

Odată cu „Efectul Vega” – procesul Mamei Pământ de a-și schimba magneții săi interni, pentru alinierea cu noul său Pol Nord Magnetic – Steaua Polară Vega – începând cu 25 septembrie și până la 23 decembrie 2017, Mama Pământ este, Acum, într-un proces de manifestare a Noii noastre Realități 5D!

Există o diferență semnificativă între a fi în Frecvența vibrațională 5D a Universului și a funcționa, a acționa în cadrul Noii Realități 5D a Mamei Pământ – aceasta vine odată cu recunoașterea intențiilor noastre.

Intențiile noastre, în cadrul Noii Realități a Mamei Pământ, vor conduce la realizarea și recunoașterea, pe deplin, a experienței noastre „Eu Sunt”, prin intermediul Lumii Creației Sufletelor noastre!

Pe măsură ce luna Octombrie 2017 avansează într-un cadru, mai ușor de recunoscut, a Spațiului și a Timpului, noi toți vom Alege intenția și direcția Sufletelor noastre spre o experiență a Tot Ceea Ce Este nou, însă foarte familiar, încă, pentru Inimile și Sufletele noastre!

Cele cinci simțuri fizice ale noastre vor oferi puțină asistență în a percepe Noua Realitate a Mamei Pământ, pentru că simțurile noastre fizice vor servi, doar, pentru a realiza că vechea noastră lume, cunoscută în Frecvența Vibratorie a Dimensiunii 4D a Mamei Pământ, a dispărut de ieri!

Așadar, dragilor, este bine ca noi toți să învățăm să avem încredere în intențiile Inimilor și ale Sufletelor noastre, care ne conduc într-o Nouă Realitate nevăzută și pe deplin realizată!

Luna Octombrie 2017 ne va oferi o serie de Opțiuni,, din care Sufletele noastre vor alege pe cele menite să alinieze preferințele noastre la Noua Realitate 5D a Mamei Pământ.

Puterea noastră de a Alege va fi cel mai mare avantaj și cel mai bun aliat al nostru în mișcarea Mamei Pământ, pentru a-și îmbunătăți statutul de Planetă a Creației 5D!

O alegere, pe care noi toți o facem, va fi să rămânem cât mai mult posibil, în cadrul impulsului Mamei Pământ de a-și Schimba și Transforma corpul pentru Dimensiunea 5D.

Aceasta, totuși, ar fi contra intuitivă la agitațiile experienței „Eu Sunt” a Inimilor și a Sufletelor noastre! Ceea ce se dezvoltă, Acum, în cadrul actualului „Efect Vega” al Mamei Pământ, este inițierea noului său sistem de Cincisprezece Chakre.

Noi nu o vom putea opri și nu o vom putea încetini. Putem, doar, să ne ajustăm și să ne aclimatizăm intențiile la impulsul ei, dragilor! În vocabularul comun, „Schimbarea Climatică” este, de fapt, o expresie greșită, deoarece procesul de încălzire internă al Mamei Pământ duce la adăugarea a Opt Noi Chakre la sistemul său actual de Șapte Chakre.

Aceasta este o realitate Acum și procesul ei va prevala peste noi, până când noi ne vom putea adapta și aclimatiza intențiile cu Mama Pământ! Singura altă alegere, pe care o vom avea la dispoziție, este să alegem să dezvoltăm mișcările interne ale Experiențelor „Eu Sunt” ale Inimilor și Sufletelor noastre, conducând, astfel, la descoperirea darurilor și talentelor înnăscute ale Sufletelor noastre, pentru a le utiliza în folosul nostru, în cadrul Noii Realități 5D a Mamei Pământ!

Cele cinci simțuri fizice ale corpului nostru vor servi, doar, pentru a ne menține atenția asupra gradului în care și cât de mult și cât de repede „Efectul Vega” al Mamei Pământ manifestă prezența Noii noastre Realități în orizontul nostru!

Frecvența experiențelor „Eu Sunt” ale Umanității va fi în creștere și vor avea loc cu regularitate și destul de frecvent, deoarece noi toți vom intra în mai multe sesiuni de rugăciune interioară, vom apela la ajutor sau vom chestiona direcția noastră curentă!

Experiențele noastre „Eu Sunt” sunt frecvențe ale Prezenței Lui Dumnezeu în noi!

Puterea noastră de a Alege ne îngăduie să ascultăm sau să ignorăm ceea ce noi intuim sau să ascultăm și să acționăm ceea ce noi intuim!

Multe Suflete de pe Pământ nu vor realiza că Mama Pământ trece printr-un proces de Schimbare și Transformare și vor continua să facă acest lucru până când Mama Pământ va finaliza întregul proces de actualizare a tuturor celor Cincisprezece Chakre, pe 29 martie 2042!

Acest lucru se încadrează, de asemenea, în parametrii Puterii noastre de a Alege! Pe măsură ce Mama Pământ activează fiecare dintre noile sale Chakre, încă fără nume, Puterea noastră de a Alege, dragilor, ne va îngădui, de asemenea, o creștere a Sistemului nostru de Șapte Chakre, într-un Sistem de Cincisprezece Chakre!

Aceste Opt Chakre suplimentare vor fi adăugate la profunzimea noastră Spirituală, doar, atunci când noi devenim independenți de cele cinci simțuri fizice ale noastre și alegem să actualizăm intenția Experiențelor „Eu Sunt” ale Inimilor și ale Sufletelor noastre!

Noua Realitate 5D a Mamei Pământ este, Acum, peste noi, nu se va opri și nu se va întoarce. Tot ce putem face este să urmăm Bucuria noastră în interiorul ei!

Întregul proces al Înălțării Mamei Pământ ca Planetă Creatoare 5D, va fi un proces continuu de Schimbare și Transformare a parametrilor noștri de Spațiu, Timp și Realitate, prin conexiunea pe care o realizăm cu Țelul nostru Spiritual!

Țelul nostru Spiritual, definit ca experiența conectării Sufletelor noastre cu întregul Univers, este ceea ce ne ține corpul fizic intact și ne îngăduie să interacționăm și să experimentăm cu întreaga noastră lume fizică.

Țelul nostru Spiritual ne servește să îngăduim proprietăților electromagnetice din Inimile și Sufletele noastre să interacționeze cu frecvențele electromagnetice ale Mamei noastre Pământ, prin intermediul propriilor sale interacțiuni cu Sistemul său Solar și prin interacțiunile sale cu întregul Univers!

Abia Acum, Mama Pământ este o Planetă Creatoare 5D și va realiza Schimbările și Transformările necesare pentru a-și defini statutul nou obținut.

Este benefic ca noi, dragilor, să adoptăm și să ne exprimăm Puterea de a Alege – de a Alege să exprimăm Bucuria și Fericirea din Inimile și Sufletele noastre!

Deși acest lucru nu va fi o sarcină ușor de realizat de către toți cei de pe Pământ, va fi ușor pentru fiecare Suflet care va asculta și va acționa asupra a ceea ce intuiește în cadrul experiențelor sale „Eu Sunt” – pe măsură ce o întreagă Nouă Realitate va înflori pentru noi, pentru a Crea întreaga noastră expresie a Bucuriei și a Fericirii!

Astfel, noi vom onora și vom împlini experiența „Eu Sunt” în Inimile și Sufletele noastre – ca expresie a Prezenței Lui Dumnezeu în noi!

Link original:

http://alexandriankosmos.blogspot.ro/2017/09/our-i-am-experience.html?m=1

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/10/08/experienta-noastra-eu-sunt/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

Publicat în Alexandrian Kosmos | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Semnificația Spirituală a lui 10/10

Portalul 1010

Tanaaz

Pe data de 10 octombrie (10/10) se deschide un portal energetic puternic, care are în vedere îndreptarea într-o nouă direcție.

Anul 2017 ne-a cerut să ne asumăm misiunea de a ne reînsufleți, complet, pe noi înșine și viața noastră, iar energia lui 10/10 vine ca o reamintire că este benefic ca noi să acceptăm acest nou „noi”, acest nou început, pe care noi toți îl adoptăm și să facem ceva cu el.

Noi intrăm, Acum, în faza de acțiune a ciclului, iar acest lucru va continua pentru tot restul anului.

În lunile următoare, noi toți vom fi ghidați să preluăm această „tabula rasa” care ni  s-a acordat și să începem să construim.

Este bine să începem să atragem ceea ce Inima și Sufletul nostru cheamă, direct pe „pânza” goală.

În numerologie, 10 este un număr de putere care înseamnă totalitate. Acesta semnifică un moment în care totul este în echilibru și faptul că roata poate începe să se miște, din nou, într-o nouă direcție.

Este, de asemenea, un număr puternic de manifestare pe care noi îl putem folosi pentru a transforma visele noastre în realitate.

10/10 dublează această vibrație, realizând un moment extraordinar pentru a vă manifesta și pentru a pune în aplicare planurile, în ceea ce privește direcția în care doriți să vă îndreptați în viață.

Pur și simplu faceți pași mici în direcția optimă, pentru a începe revoluționarea vieții voastre și întâmpinarea acestei noi și puternice vibrații.

Din punct de vedere astrologic, 10/10 este foarte semnificativ, datorită faptului că Jupiter, planeta abundenței și a expansiunii, se pregătește să schimbe semnele.

Începând cu luna Septembrie 2016, Jupiter a traversat semnul de aer Balanță și ne-a ajutat pe toți să ne concentrăm asupra parteneriatelor și asupra umanității.

În acest interval de timp, noi am fost încurajați să ne gândim la ceilalți oameni și să practicăm compasiune, Iubire și înțelegere pentru toți.

Acum, pe 10/10, Jupiter se va muta în Scorpion, unde nu a mai fost din perioada 2005-2006.

Jupiter va rămâne în Scorpion până în luna Noiembrie 2018 și ne va aduce un nou set de lecții.

Ori de câte ori o planetă mare ca Jupiter schimbă semne, noi toți simțim acest lucru. Ea face ca pământul de sub picioarele noastre să se miște, să se agite și provoacă agitarea lucrurilor care au nevoie de atenția noastră.

Jupiter extinde orice atinge, ceea ce înseamnă că, dacă există probleme în viața voastră care necesită să fie abordate, Jupiter va sublinia acest lucru, astfel încât ele să poată fi tratate odată pentru totdeauna.

Jupiter nu face nici o discriminare, pentru că, dacă există lucruri minunate și prospere care se întâmplă în viața voastră, Jupiter își va răspândi magia, va extinde și va lumina aceste lucruri.

Mulți astrologi se referă la Jupiter ca la o planetă favorabilă din acest motiv.

Jupiter va amplifica ceea ce este, deja, prezent în viața voastră, cu speranța că voi o puteți face, chiar, mai bună.

Mișcarea lui Jupiter în Scorpion va fi puternică în zonele legate de sexualitate, spiritualitate și toate lucrurile metafizice.

Scorpionul este un semn foarte transformator, ceea ce înseamnă că noi, toți, vom merge în propria noastră călătorie de transformare, în timp ce Jupiter se află în acest semn.

Poate că vă gândiți la ceea ce s-a întâmplat în viața voastră în perioada 2005-2006, deoarece această perioadă poate oferi un indiciu cu privire la ce teme sau lecții vă aduce Jupiter în Scorpion.

La nivel global, Jupiter în Scorpion înseamnă, de asemenea, un moment de trezire.

Planeta va continua trezirea și tot mai mulți oameni vor accesa nivele mai ridicate de conștiință.

Chiar dacă planeta Pământ este o planetă tridimensională, există posibilitatea de a trăi în Dimensiunea 4D sau chiar 5D, în timp ce noi trăim Aici.

Puteți citi mai multe despre dimensiunile 3D, 4D și 5D, Aici, însă, Acum, este momentul potrivit pentru a începe să vă ridicați vibrația și să creați uniunea cu Sinele vostru Superior.

10/10 deblochează un portal puternic de energie, la care vom avea acces noi toți.

Folosiți această zi pentru a face pași înainte în acțiune, astfel încât voi să puteți trăi viața pe care o doriți.

Link original:

http://foreverconscious.com/spiritual-significance-1010

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/10/08/semnificatia-spirituala-a-lui-1010/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Nota traducătorului:

10 Octombrie 2017 = 10*10*10  = 1*1*1

(2017 = 2+0+1+7=10)

Publicat în 2017, Tanaaz | Etichetat , , , , | 1 comentariu

Chemare la Rugăciune – Mama Sufletelor

Call to Prayer

Aici și Acum,

Noi stăm în fața Pământului și a Cerului,

Noi simțim binecuvântarea Iubirii voastre infinite,

În oasele noastre, în sângele nostru,

În respirația noastră, în Inimile noastre.

Noi deschidem ochii pentru a vedea ceea ce noi nu am văzut înainte,

Noi deschidem urechile pentru a auzi ceea ce nu am auzit înainte,

Dincolo de limite,

Dincolo de acestea,

Noi simțim o nouă poveste ivindu-se din noi înșine

Și reflectându-se în corpurile noastre luminoase.

Și căi ale Iubirii amintindu-ne ceea ce noi suntem cu adevărat,

Dizolvându-ne în ceea ce noi, dintotdeauna, am vrut să fim

Și, așezându-se printre noi și în ceea ce noi am vrut să fim,

Dispare și, deodată, noi realizăm

Că noi, toți, suntem ceea ce noi am visat că putem fi.

A vedea fără ochi,

A merge fără picioare

Și a zbura fără aripi.

Aceasta este rugăciunea mea pentru voi.

Zola Dubnikova
http://zoladubnikova.com/

Estas Tonne

Mother of Souls

Estas Tonne & One Heart Family

https://estastonne.com/mother-of-souls/

* Mama Sufletelor *

Mama SufletelorArtwork by Polina Ogiy

Call to Prayer 0:00

Emitting Light 02:17

Mother of Souls 15:22

Eagle’s Sight 26:10

Mother’s Blessing 28:48

The Winds Will Bring You Home 32:53

Wind’s Echo 40:12

Place of the Gods 42:53

Make Space (State of Grace) 1:00:16

Being Love 1:13:04

Train to Avalon 1:13:32

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/09/25/chemare-la-rugaciune-mama-sufletelor/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în Universul Sacru al Iubirii | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Divinul Feminin vorbește Bărbaților

Art by Maria Chambers

Art by Maria Chambers

22 Septembrie 2017

Eu Sunt Divinul Feminin și Eu Sunt Aici pentru a mă adresa celor curajoși, care se află în deplină transformare, de la o realitate carbon la o realitate cristalină.

Eu mă adresez celor care se află în prim-planul unei schimbări a conștiinței, care nu a mai fost realizată până Acum, la o asemenea amploare.

Eu mă înclin în fața voastră, pentru că nu este o cale ușoară, însă voi, cei cărora mă adresez, voi nu sunteți cei care aleg drumul ușor.

Voi sunteți cei cărora le place să mergeți pe drumul aventuros. Drumul interesant.

Voi sunteți Aici din motive pe care nu puteți, încă, să le înțelegeți la nivel uman, însă la nivelul Sufletelor voastre, voi sunteți Aici, pentru a vă reuni cu Divinul vostru Feminin.

Voi sunteți Aici, pentru a vă vindeca rănile aspectelor voastre: Masculin și Feminin și pe cele ale Copilului Interior, pentru că ele au fost rănite de separarea lor de Prezența voastră Divină, de Sufletele voastre.

Această vindecare se realizează simplu, prin ceea ce faceți voi, invitându-vă Sufletele să fie cu voi, în trupurile voastre și în viețile voastre.

„Pur și simplu” nu este, întotdeauna, tradus în „ușor”.

Este o provocare pentru tot ceea ce ați fost învățați ca bărbați.

Este nevoie să simțiți lucruri pe care nu erați obișnuiți să le simțiți … lucruri precum tristețea, durerea, sentimentul de abandon.
Și chiar sentimente de bucurie profundă, care pot veni spre voi într-un mod senzual, prin toate simțurile umane.

Art by Maria Chambers

Art by Maria Chambers

Voi ați fost îndoctrinați cu învățături care se opun vieții la nivel senzual.

Vedeți cum alți bărbați, care îmbrățișează natura lor feminină … cei care sunt în contact cu senzualitatea lor … sunt tratați în lume.

Însă nu există altă modalitate prin care acest lucru să funcționeze, acest experiment numit integrarea Corpului de Lumină.

Este bine ca atât bărbații cât și femeile să îngăduie ca natura senzuală a vieții să pătrundă în Sufletele lor.

Ca Feminin Divin, nu am vrut ca voi să vă simțiți abandonați de mine, însă voi ați petrecut atât de mult din călătoria voastră, căutând să găsiți ceea ce ați crezut că mi-ar plăcea, astfel că voi ați început să simțiți că eu nu mai sunt acolo.

Voi ați devenit atât de supărați pe mine și v-ați exprimat această furie în multe feluri.

La rândul meu, eu am început să simt vinovăția și am încercat să vă calmez furia în multe feluri.

Această poveste de pe această planetă se încheie Acum, cu voi toți bărbații care citesc aceste rânduri.

Voi deveniți, din nou, integrați ca bărbați, cu omologul vostru Divin, iubitul vostru aspect Divin Feminin.

Voi aveți încredere în aspectul Divin Feminin, încă o dată.

Voi vă bazați pe el, pentru a vă crea dorințele Inimii.

Voi îl iubiți și îl onorați, așa cum el vă iubește și vă onorează.

Voi începeți să vă simțiți, din nou, întregi.

Vouă vi se cere ceva care este foarte provocator.

Este nevoie să eliberați controlul minții în viața voastră.

Este necesar să vă deschideți Inimile, poarta spre emoții, acolo unde locuiește libertatea voastră.

Mulți bărbați au probleme cu Inima, Acum, datorate deschiderii emoțiilor.

Nu vă temeți de simptome, deoarece acestea sunt, doar, o mișcare a energiilor vechi, blocate.

Îngăduiți tuturor emoțiilor să curgă.

Îngăduiți Sufletelor voastre să vă transmută orice energie veche, blocată.

Nu aveți de ce să vă fie teamă.

Copilul Vostru Interior

Copilul Interior

 

Voi sunteți, de asemenea, invitați să fiți împreună cu Copilul vostru Interior.

Micul băiat din voi, care vrea să fie cu voi, Acum.

El este atât de plin de bucurie pentru viață, însă el are nevoie să-l recunoașteți.

Ascultați-l.

Poate că el încearcă să vă atragă atenția, în moduri atât de gingașe.

El vă iubește și vrea să îl țineți de mână, să-l îmbrățișați tandru.

Poate că are nevoie să plângă.

El este calea spre Sufletele voastre.

El vă va răspunde cu exuberanță pentru viață.

Prin ochii lui, voi vă veți simți ca și cum ați vedea lucrurile pentru prima dată.

Alimente, muzică, o plimbare în natură. Cele mai simple lucruri se încarcă cu ceva ce voi nu ați mai simțit de foarte mult timp, cu o claritate și o nevinovăție care vă va uimi.

Voi faceți totul să fie foarte frumos.

Voi sunteți, cu toții, iubiți și onorați pentru că voi călătoriți pe o astfel de cale dificilă, pentru că drumul mai ușor v-ar fi făcut să vă trăiți, din nou, viața ca un bărbat obișnuit.

Apelați la mine, Femininul vostru Divin, ori de câte ori simțiți că aveți nevoie, pentru că eu sunt, mereu, cu voi.

Cu Iubire profundă pentru voi.

Namaste.

Maria Chambers

http://www.soulsoothinsounds.wordpress.com

Link original:

https://soulsoothinsounds.wordpress.com/2017/09/22/divine-feminine-speaks-to-men/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/09/23/divinul-feminin-vorbeste-barbatilor/

 

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

 

Publicat în Vindecare | Etichetat , , | 3 comentarii

Aripi în Creștere

Te-ai confruntat, vreodată, cu un ocean,
Deși n-ai avut nici o idee
Cum să înoți, dar tu ai sărit oricum?
Ai sărutat tu, vreodată, un iubit,
Știind că inima lui a fost frântă
Și vătămată, dar tu l-ai îmbrățișat oricum?

Act de credință
Aripi în creștere
Pe drumul în jos
Înainte să atingi pământul
Act de credință
Aripi în creștere
Pe drumul în jos
Înainte să atingi pământul.

Ai rătăcit tu în deșert,
În timp ce nisipurile se mișcau,
Dar vânturile te îndrumau oricum?
Ai vorbit tu într-o limbă,
Pe care nu ai mai auzit-o până acum,
Dar mintea ta o înțelege oricum?

Act de credință
Aripi în creștere
Pe drumul în jos
Înainte să atingi pământul
Act de credință
Aripi în creștere
Pe drumul în jos
Înainte să atingi pământul.
Acum, îmi cresc aripi …
Acum, îmi cresc aripi …

Act de credință
Aripi în creștere
Pe drumul în jos
Înainte să atingi pământul
Act de credință
Aripi în creștere
Pe drumul în jos
Înainte să atingi pământul.

Publicat în Universul Sacru al Iubirii | Etichetat | Lasă un comentariu

Psalmul 19

Psalmul 19

1. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob.

2. Trimită ţie ajutor din locașul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijinească pe tine.

3. Pomenească toată jertfa ta şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie.

4. Dea ție Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească.

5. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale.

6. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale.

7. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui.

8. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.

9. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat.

10. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Publicat în Religie | Etichetat , | 1 comentariu

Templul Transformării – Mesajul Strămoșilor la Echinocțiul din Septembrie

Mesajul Strămoșilor – Septembrie 2017

unnamed
Echinocțiul din Septembrie 2017
Bine v-am găsit, dragilor, ne face o mare plăcere să fim cu voi în această lună Septembrie, în timp ce voi continuați să aprofundați nivelul următor al înfloririi Sufletelor voastre și al reveriei Inimilor voastre, ca deschizători de drumuri, îndrumători spirituali, lucrători în Lumină și semințe stelare pe acest Pământ sacru.
Cu ajutorul puternicelor Portaluri Stelare din luna August, voi ați experimentat un sentiment aprofundat al serviciului vostru Divin, prin intermediul Templului Serviciului Divin și al codurilor Conștiinței Christice Galactice, amplificându-vă Coeficientul de Lumină, cu sprijinul strălucirii Soarelui, a razelor fotonice, a frecvențelor razelor și a Modelelor Noului Pământ.
Și Acum, dragilor, în timp ce liniile temporale continuă să conveargă și să se dezintegreze și percepțiile realității să se schimbe, odată cu aprofundarea nivelurilor de suveranitate și de împuternicire, voi veți experimenta acest viitor portal puternic, Echinocțiul din Septembrie și aceste Coduri Cristaline de Lumină, prin Templul Transformării, cu un accent reînnoit asupra restaurării, întineririi și alimentării corpurilor fizice / energetice, în calitate de custozi ai minunatelor voastre Temple fizice ale Luminii.
Acest proces de transformare se produce și la nivelul Mamei Pământ, dragilor, după cum știți cu toții, experimentat, cel mai recent, prin inundații și uragane pe acest Pământ sacru.
Din punct de vedere energetic, dragilor, mulți dintre voi ați experimentat abisul, printr-o eliberare foarte profundă a tuturor lucrurilor care nu mai funcționează pentru voi și, Acum, prin ochii furtunii și prin îmbrățișarea Mamei Divine sau, în acest caz, prin Fecioara Maria Neagră, plângându-și lacrimile de tristețe, voi predându-vă liniștii și îngrijirii, eliberând în același timp disoluția și tot ce a rămas neexprimat.
Codurile Galactice care vin, dragilor, vă ajută, Acum, să curgeți într-un echilibru reînnoit, eliberându-vă de vestigiile tristeții, pierderii, trădării și ale disconfortului din interiorul corpurilor voastre fizice / energetice, ieșind mai puternici, cu un nivel superior de împuternicire, determinare a focalizării și de Iubire de sine, simultan, experimentând un discernământ sporit și o toleranță mai redusă pentru cei care continuă să creeze valurile de separare, percepute în cadrul Rețelei Uniunii Iubirii Divine.
Vouă vi se cere, dragilor, să acceptați și să apreciați Tot Ceea Ce Este, cu niveluri mai profunde de seninătate și răbdare, pe măsură ce vă onorați schimbările sau provocările ce vin asupra voastră, precum și să vă concentrați asupra întineririi celulare în corpul fizic / eteric, cu niveluri, tot mai profunde, de cultivare și apreciere a Sinelui.
Pentru următorul nivel al acestor învățături ale Ochiului lui Horus, voi vă activați, Acum, prin intermediul celor cinci Raze Superioare ale Mamei Pământ, pe măsură ce Poarta spre Amenti se deschide tuturor Inițiaților Luminii.
În plus, daruri creative și ESP (extrasenzoriale) apar, iar codurile Magdalenei și cele Christice se activează într-o uniune alchimică reînnoită, în Spiritele voastre Divine Feminine și Masculine.
Templul Transformării se naște prin influența dinamică a celei de-a opta raze a Transformării, o minunată rază, ca o spumă a mării, de culoare verde și violet, precum acoperirea lui Geburah peste Binah (Forța asupra Înțelegerii), pe Scara lui Iacov.
Echilibrarea balanței, prin Geburah (Forța) se înfăptuiește prin energiile Echinocțiului, Suprailuminate de Arhanghelul Chamuel.
Acest lucru aduce o înțelegere mai profundă a Liniilor Temporale karmice și Christice și a Cunoașterii faptului că provocările percepute nu sunt legate de liniile temporale karmice, ci mai degrabă, prin puterea și curajul, creat pe calea Iubirii Divine, de a experimenta întreaga gamă de emoții umane și de a ajuta la ridicarea conștiinței întregii Vieți de pe acest Pământ sfânt.
Voi, toți, sunteți bravi și curajoși, dragilor.
Iubind tot ceea ce apare, voi treceți dincolo de vălul iluziei, dincolo de barierele și roata karmică, înainte, pe calea evoluției.
Focalizarea este, mai degrabă, pe extaz decât pe căință, dragilor.
În acest Templu, voi sunteți îmbrățișați în Binah (Înțelegere) și în bunătatea iubitoare, susținută de Arhanghelul Zaphkiel.
Prin înțelegerea plină de compasiune, prin înțelepciunea minții superioare, prin autenticitatea și curajul lui Geburah, voi atrageți cunoștințele, revelațiile și perspectivele care se aprind în nivele mai profunde de Măiestrie de Sine și auto-cultivare, eliberând straturi suplimentare ale conștiinței de victimă / persecutor și fuzionând, mai intim, cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt.
Esențial este faptul că, prin convergența acestor noi modele, prin intermediul Templului Transformării, voi sunteți pregătiți, dragilor, pentru restaurarea Sufletelor corpurilor inferioare, prin energia Mamei Divine, realizând crearea Matricei perfecte Eu Sunt Avatar, pe măsură ce voi vă extindeți Serviciul Divin, la nivele mai profunde de împuternicire, discernământ, suveranitate și Iubire.
Prin Templul Transformării, dragilor, voi aprofundați restaurarea și Iubirea de sine, la toate nivelele ființei voastre.
Înconjurați de Flacăra Diamant a Inocenței și a Purității, Flacăra Roșie și Neagră a Forței și a Liniștii, de Flacăra Verde și Violet ca spuma mării, a Transformării, voi experimentați Codurile Protectoare ale Mamei Divine.
Deci, haideți să ne retragem în spațiul nostru sacru, în Templul Transformării și, mai adânc, în compasiunea, îngrijirea, tăria și Iubirea Divină față de noi înșine, ca aceste Flăcări sacre transformatoare ale Iubirii Divine, în serviciul Mamei Pământ și al întregii sale Vieți.
Începeți prin a respira adânc, ancorați-vă și centrați-vă, pur și simplu, prin respirație, extinzându-vă abdomenul inferior în timp ce inspirați și contractând abdomenul inferior în timp ce expirați.
Realizând înrădăcinarea și împământarea, pătrundeți adânc în matricea Sufletului, în Chakra Inimii, în cunoașterea a vouă înșivă ca Iubire.
Poziționați energetic sau fizic mâinile pe Chakra Inimii și spuneți:

„Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele),

Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele),

Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele).

Chemați, Acum, Supra Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu, Trinitatea Lorzilor Luminii – Mihail, Metatron și Lordul Melchizedek, Ordinul lui Melchizedek și Frăția Luminii, pe Arhanghelul Chamuel și pe Arhanghelul Zaphkiel, pe Helios și Vesta – Lojile Solare, pe Melchior – Logosul Galactic, pe Sanat Kumara și pe omologul său Divin Feminin – Lady Venus, pe Maeștrii Ascensionați și Maeștrii Razelor.
Minunat, dragilor!
Fuzionați, Acum,  cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt, cel mai înalt aspect al Luminii Sufletului vostru din Inima Cosmică a Lui Dumnezeu.
Simțiți această conexiune energetică.
Și, Acum, dragilor, prin intermediul Iubitei voastre Prezențe Eu Sunt, voi vă conectați Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar, la Iubita Prezență Eu Sunt a fiecărui bărbat, femeie și copil de pe acest Pământ sacru și, în special, a acelor Suflete trezite care realizează și creează schimbări pe acest Pământ sacru, ca nave (corpuri) fizice ale Luminii.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor!

Vizualizați, Acum, un cordon de ancorare, de orice culoare aleasă de voi, pornind de la Chakra Sacrală (n. tr. sau Chakra Rădăcină), ancorându-se adânc în Inima de Cristal a Mamei Pământ, în clusterele Luminii Diamant.

Voi experimentați, Acum, activarea Codurilor Creației ale Luminii Diamant a Purității, a Inocenței și a Divinității, învăluiți de această Flacără a Conștiinței lui Melchizedek.

Bun, dragilor!
Concentrați-vă, Acum, asupra acestei Sfere Diamant de Lumină, de 16 metri în diametru, din jurul vostru și vizualizați, Acum, în interiorul ei această frumoasă Floare a Vieții, care se extinde în Fructul Vieții și în cele 13 Sfere ale Cubului lui Metatron – toate geometriile, numerologiile, geometriile fractale, Codurile Stelare ki și modelele disponibile, prin Rețeaua Uniunii Iubirii Divine.
Adânciți-vă, Acum, într-o experiență, mai profundă, a reechilibrării corpurilor emoțional și mental, corpurilor fizic și spiritual.
Minunat, dragilor!

Vizualizați, Acum, în fața voastră, pe Lorzii Trinității Luminii ~ Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Metatron și Lordul Melchizedek, care activează Scutul Luminii, în jurul acestei Sfere Diamant, de 16 metri în diametru, din jurul vostru.

Ei aduc, Acum, această frumoasă stea cu douăsprezece vârfuri, cu două simboluri infinit încorporate pe stea, unul orizontal și unul vertical, care vă poartă, mai adânc, în alinierea cu Matricea Divină a Creației și cu Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar.

Afirmați Acum:

„Eu activez, Acum, Scutul de Lumină al Trinității Lorzilor, în jurul corpului și câmpului meu de energie
 Eu Activez, Eu Activez, Eu Activez”.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Voi sunteți pregătiți să intrați în Templul Transformării și vizualizați, Acum, pe Arhanghelului Chamuel stând în stânga voastră, pe Arhanghelul Zaphkiel în dreapta voastră și pe Ghidul vostru Maestru Melchizedek în spatele vostru, pe măsură ce voi vă concentrați asupra Templului Transformării.
Un portal de Lumină se activează în jurul Scutului vostru de Lumină și voi pătrundeți în Templul Transformării.
Voi sunteți învăluiți, Acum, de această frumoasă Flacără Diamant a Inocenței și a Purității, de Flacăra Roșie și Neagră a Forței și a Liniștii și de Flacăra ca Spuma mării Verde și Violet a Transformării, auzind psalmii:
„Elohim Gabor, Dumnezeul Oștirilor,
Dumnezeul Cel Atotputernic și Dumnezeul Cel Puternic.
Iehova Elohim, Dumnezeul Dumnezeilor.
Elohim Gabor, Iehova Elohim.
Elohim Gabor, Iehova Elohim ”.
Privind în jurul vostru, Acum, voi vizualizați acest templu de formă triunghiulară, o peșteră de culoare roșie și neagră.
Totul este, inițial, foarte întunecat, cu nuanțe roșii întunecate și, pe măsură ce voi vă relaxați, în tăcere, voi auziți și simțiți bătăile Inimii Mamei Pământ.
Voi auziți bătăile Inimii Mamei Pământ, în uniune cu Inimile voastre și, Acum, auziți și simțiți bătăile a milioane de Inimi, toate sincronizându-se ca Una.
Minunat, dragilor!
Și Acum, simțiți în tăcere, Iubirea Mamei Pământ pentru întreaga sa Viață și, în același timp, dragilor, tristețea ei, bucuria ei, Iubirea și acceptarea ei față de toate schimbările care au loc, în acest Acum, pe suprafața sa.
Simțiți, dragilor, prin intermediul Rețelei Uniunii Iubirii Divine, că voi sunteți parte din această schimbare.
Vizualizați cum adăugați fiecare piesă puzzle, la Conștiința colectivă, în Iubire Divină și cum toate aceste daruri unice ale Iubirii amplifică frecvența Unității pe acest Pământ sacru al sincronizării, al manifestării, al sprijinului, al încrederii și al capitulării, acționând în ciclurile și ritmurile naturale pe acest Pământ sacru.
Bun, dragilor.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Și Acum, în Templul Transformării, voi vizualizați Pântecul Cosmic al Mamei Divine, dătătorul Vieții.
În acest loc de liniște și Iubire, voi percepeți un sentiment profund de îngrijire (ocrotire) a Mamei Divine, care vă ajută, Acum, să atingeți nivele profunde de Iubire de Sine și de apreciere de Sine, având încredere că totul va fi dezvăluit, pe măsură ce mergeți pe calea Iubirii.
Îngăduiți-vă să capitulați cu adevărat, dragilor, să eliberați tensiunea, suprimarea, conștiința victimei / persecutorului, fiind pregătiți să vă contopiți la un nivel superior de împuternicire, discernământ, suveranitate și Iubire.
Sărbătorind Tot Ceea Ce voi sunteți, ca aceste Flăcări sacre transformatoare ale Iubirii Divine, îmbrățișând Totul în Inimile voastre Christice, voi mergeți pe calea Iubirii, cunoscând ceea ce creați din interiorul acestui spațiu al Golului și al Întregului, pe măsură ce voi aduceți în ființă ceea ce a fost, anterior, nemanifestat dincolo de vălul iluziei.
Adânciți-vă în măreția și în Lumina voastră, nemăsurabile și incomparabile cu ale celorlalți, fiind văzuți, auziți, apreciați, eliberând, în același timp, tristețea tuturor durerilor, a trădării și a abuzului din Întreaga Viață de pe acest Pământ sfânt.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Bun, dragilor.
Vizualizați, Acum, Lumina aprinsă în întuneric, prin aceste frumoase Flăcări ale Templului și cum Arhanghelul Chamuel, Arhanghelul Zaphkiel și Ghidul vostru Maestru Melchizedek sunt alături de voi tot timpul, în Templul Transformării.
Concentrându-vă pe aceste frecvențe de raze din Templul Transformării, voi vizualizați cum sunteți îmbrăcați în această frumoasă robă de ceremonie, de culoarea spumei mării, verde și violet, având simbolul Florii Vieții și al stelei cu șase vârfuri pe spate, focusându-vă asupra învățăturilor Ochiului lui Horus și asupra învățăturilor Ordinului lui Melchizedek.
Pe pieptul stâng, apar trei flăcări: Flacăra Diamant a Conștiinței lui Melchizedek, Flacăra Roșie și Neagră a Forței și a Liniștii și Flacăra Verde și Violet ca spuma mării, a Transformării.
În centrul acestor flăcări se află imaginea unui Ankh   (simbolul Vieții Eterne), care reprezintă activarea profundă a codurilor Christice și ale Magdalenei, ale Iubirii Divine, ale Unității și ale Învierii, dragilor.
În plus,  Ankh este forma utilizată în tehnici de respirație specială, pentru a activa cei doi cromozomi nemuritori din corp.
 
http://aquariusrising.co.za/portfolio-item/ankh/
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Privind, Acum, în jurul vostru, observați două coloane, de o parte și de cealaltă, una de culoare neagră și una albă, reprezentând balanța de polaritate a aspectelor masculine și feminine, a Spiritelor Divine Masculine și Feminine și între acești doi stâlpi se află un altar.
În centrul altarului este o vază neagră umplută cu apă, iar în vas, dragilor, sunt trei trandafiri frumoși, unul roșu, unul alb și unul negru.
Arhanghelul Chamuel vă informează că acești trei trandafiri vă conectează la cele mai profunde aspecte ale Iubirii de Sine și că, primind acești trei trandafiri, voi primiți primele trei coduri ale Îngrijirii de Sine, ale Mamei Divine.
Arhanghelul Chamuel vine spre voi, Acum, și plasează acest frumos Trandafir Roșu al Iubirii de Sine și al Îngrijirii de Sine, în Inima voastră Christică, voi simțind activarea acestui frumos Trandafir Roșu în Inima voastră Christică.
Concentrându-vă asupra Chakrei Inimii, voi amplificați Iubirea în interiorul vostru, eliberând judecata de sine și a celor care merg pe această Cale a Iubirii Divine.
Conștientizați, dragilor, că voi experimentați multe provocări și Inițieri ale Luminii, pentru a atinge acest moment sacru Acum și voi sunteți pregătiți să îmbrățișați toate aspectele voastre, care au uitat că ele sunt Iubire, lăsându-le să-și găsească drumul acasă în Iubire, în Inima voastră sacră, în regatul vostru al Iubirii.
În acest spațiu sigur și sacru, dragilor, voi experimentați, Acum, activarea energiei kundalini și a canalelor tantrice.
Vizualizați canalul primar kundalini activându-se, Acum, pornind de la Chakra Rădăcină, urcând prin Chakra Sacrală și Plexul Solar în Chakra Inimii, în Timus (n.tr. Chakra Superioară a Inimii) și Chakra Gâtului și, Acum, în cel de-al Treilea Ochi și Chakra Coroanei.
Eliberați, cu Iubire, orice nivel de lipsă de Iubire de Sine, fără să judecați.
Voi alegeți să Iubiți, să onorați, să apreciați și să sărbătoriți întreaga gamă a emoțiilor voastre, dragilor.
Atunci când aspectele rănite ale Sufletelor voastre ies la suprafață, îmbrățișați-le cu Iubirea voastră, dându-le un glas și, de fiecare dată, când există ceva ce ați experimentat, care vă face să vă simțiți nemulțumiți(te) sau neapreciați(te), vizualizați acest frumos Trandafir Roșu din Inima voastră Christică, care vă aliniază cu Iubirea Mamei Divine și, în timp ce voi vă adânciți în Iubire, în interiorul vostru. voi repetați următoarele:
„Eu Sunt, etern(ă), scăldat(ă) în Iubirea Divină a Creației.
Iubirea Este Tot Ceea Ce Este.
Eu Sunt o Flacără transformatoare sacră a Iubirii Divine.
Eu eman Iubirea Ființei mele pe acest Pământ sacru și în Inimile Întregii OMeniri.
Concentrându-mă, Acum, asupra Inimii mele Christice,
Eu recunosc Iubita mea Prezență Eu Sunt,
ca fiind Lumina mea călăuzitoare către Dumnezeu.
Eu păstrez Flacăra Iubirii Divine în Inima mea și în fiecare realitate
pe care Eu o pot experimenta, indiferent de situație, indiferent de circumstanță.
Eu îmi îngădui ca Eu să îmbrățișez, Eu să Iubesc, Eu să accept și Eu să apreciez
fiecare experiență pe care Eu o am, indiferent cât de inconfortabil poate fi această schimbare pentru mine,
pentru că
Eu Sunt Iubire,
Eu Sunt Iubire
Eu Sunt Iubire”.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Eu asist, Acum, activarea acestui frumos Trandafir Roșu al Iubirii de Sine și al Îngrijirii de Sine,
în Inima fiecărui bărbat, femeie și copil trezit, de pe acest Pământ sacru,
alegând această Epocă glorioasă de Aur a Luminii,
alegând spirala ascendentă a evoluției Sufletului”.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊

Minunat, dragilor!

Ghidul vostru Maestru Melchizedek vine, Acum, spre voi și plasează acest frumos Trandafir Alb al Purității și al Inocenței în Inima voastră Christică.

Învăluiți în aceste Flăcări de Lumină, de vindecare și de Iubire ale Templului, voi experimentați, în acest moment Acum, cele mai profunde niveluri ale Divinității voastre.

Recunoașteți-vă prețiozitatea, recunoașteți-vă Lumina, voi știți, dragilor, cât de magnifici sunteți cu adevărat ~ incomparabili cu ceilalți; voi eliberați, Acum, conștiința inferiorității și a superiorității, conștiința de victimă sau persecutor, comparația cu ceilalți, pătrunzând în nivele mai profunde de apreciere de Sine, cu niveluri crescute de discernământ și cu granițe clare.

Decretați, Acum:

 „Eu Sunt întreg (întreagă) pe toate nivelurile Ființei mele;

acest Suflet perfect, frumos și Iubitor care,

acceptând greșelile umane ale acestui Pământ sacru și ajutând la ridicarea Conștiinței întregii Vieți,

a experimentat întreaga gamă de emoții umane.

Eu îmi îngădui ca Eu să eliberez toate situațiile de a fi nedorit(ă), neapreciat(ă), neauzit(ă) sau nevăzut(ă),

știind că acest rol a fost ales pentru acest plan de polaritate;

Eu pătrund în puritatea și în inocența mea,

ca această Flacără sacră transformatoare a Iubirii Divine și ca Maestru Ființă de Lumină.

Eu eliberez tristețea și durerea,

Eu activez și extind posibilitățile nelimitate și înțelepciunea Iubitei mele Prezențe Eu Sunt, în Chakra Inimii mele și prin fiecare particulă subatomică a corpului meu.

Eu Sunt încărcată cu Lumina vibrantă a Iubirii Divine și cu modelele energetice,

experimentate prin aspectele rănite ale Sufletului meu, care s-au simțit neiubite, neapreciate, nevăzute sau neauzite,

Lumină care se amplifică în Lumina Christică a Creației și în Iubirea protectoare a Mamei Dumnezeu.

Eu mă protejez și eu mă Iubesc,

Eu experimentez regenerarea Sinelui meu,

în rezonanța Inocenței și a Purității care

Eu Sunt.

Așa Și Este.

Eu asist, Acum, activarea acestui frumos Trandafir Alb al Purității și al Inocenței,

în Inima și Sufletul fiecărui bărbat, femeie și copil trezit, de pe acest Pământ,

alegând această Epocă glorioasă de Aur a Luminii,

alegând spirala ascendentă a evoluției Sufletului ”.

 

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor!
Arhanghelul Zaphkiel vine spre voi, Acum, ancorând Trandafirul negru în Inima voastră Christică, voi experimentând un echilibru reînnoit al Spiritelor Divine Masculine și Feminine.
Spiritul vostru Divin Feminin, dragilor, întruchipează calitățile liniștii, ale Iubirii pline de compasiune, ale receptivității, ale intuiției și capacitatea nelimitată de a păstra, cu Iubire, expresia potențialelor Vieții.
Spiritul vostru Divin Masculin întruchipează calitățile acțiunii și vitezei, Iubirea extatică, exprimarea, cunoașterea și capacitatea nelimitată de a păstra, cu Iubire, expresia potențialelor Vieții.
Împreună cu aceste două energii distincte, voi trăiți în Uniune Divină în voi înșivă.
Simțiți, Acum, o uniune alchimică, mai profundă, a Spiritelor Divine Masculine și Divine Feminine, voi contopindu-vă cu aceste aspecte ale vouă înșivă, dragilor.
Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, voi simțiți această îmbrățișare a acestor frumoase energii tantrice și a energiei kundalini.
Păstrați în Inimile voastre sentimentul experienței acestei Iubiri Divine în această Re-Uniune a Inimilor, dragilor.
Voi căpătați o înțelegere mai profundă a Perfecțiunii Divine a întregii Creații și a fluxului natural al propriei voastre senzualități și al energiei sexuale, dragilor.
Și, pe măsură ce energia sexuală se deplasează prin corp și respirați, voi simțiți, Acum, acest flux profund al Iubirii Divine inundându-vă corpul, onorându-vă, iubindu-vă, apreciindu-vă și hrănindu-vă.
Minunat, dragilor!
Deoarece această energie se activează, mai profund, are loc o reglare sexuală la nivelul întregului corp, pornind de la Chakra Rădăcină spre Chakra Sacrală, acest flux blând al acestei energii kundalini începe să curgă prin fiecare Chakră, eliberând oricare dintre credințele false, jocurile și șabloanele care au fost jucate în respectivele roluri.
Voi concentrați-vă, pur și simplu, asupra sacralității acestei energii sexuale, care curge prin corp, în cele mai profunde nivele ale Iubirii, pe care această energie le aduce, dragilor, această energie sacră sexuală, iubitoare, vindecătoare, pranică – este unică, continuă acest dans, Acum, prin Chakra Plexului Solar, Chakra Inimii, Chakra Gâtului, al Treilea Ochi și, Acum, prin Chakra Coroanei, imprimând corpului mișcarea de care are nevoie, dragilor, pentru a amplifica această frumoasă energie sexuală sacră, prin corpul și câmpul vostru energetic.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor!.
Voi sunteți pregătiți, Acum, să exersați respirațiile tantrice, care servesc la aprofundarea restaurării și întineririi corpurilor fizice / energetice, precum și la activarea celor doi cromozomi nemuritori.
Aceste respirații se vor face sub forma unui Ankh, extinzându-se, eteric, pe partea din față a corpului vostru, din centrul perineului, apoi, într-o formă circulară, din spatele Chakrei Gâtului (chakra Ascensiunii) și mișcându-se spre al șaselea portal dimensional la, aproximativ, 75 centimetri deasupra Chakrei Coroanei, înainte de a intra înapoi în Chakra Gâtului.
De la Chakra Gâtului până la cel de-al șaselea portal dimensional, este o distanță de, aproximativ, 1 metru.
Aceste energii se extind, de asemenea, într-o linie invizibilă, aproximativ, 1 metru în fața corpului vostru și l metru în spatele corpului, pornind din Chakra Gâtului, precum și lateral, câte 1 metru spre stânga și spre dreapta corpului, din același punct.
În aceste respirații Tantrice, veți inspira, numărând până la șapte și aducând energia sexuală, din centrul perineului până la centrul gâtului.
În acest moment, faceți pauză în respirație, numărând până la cinci, în timp ce această energie sexuală circulă spre spatele gâtului, în jurul capului (din spate spre față), până la cel de-al șaselea portal dimensional și, apoi, înapoi în Chakra Gâtului.
Expirați, numărând până la șapte, în timp ce vă concentrați pe extinderea acestor energii sexuale, într-o linie invizibilă, de 1 metru în fața voastră, apoi 1 metru în spatele vostru și lateral, câte 1 metru în stânga și în dreapta.
Repetați această respirație de șapte ori și, apoi, concentrați-vă pe sfera diamant a noua dimensională, cu diametrul de 16 metri, din jurul vostru.
Bun, dragilor, să începem.
Repetați ciclurile de 7 respirații (inspir – expir), în același mod în care le-ați efectuat anterior.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊

Acum, după încheierea ultimei respirații, voi vizualizați corpurile voastre inferioare umplându-se cu această minunată energie sexuală sacră, îndreptându-vă atenția spre sfera diamant a noua dimensională, cu diametrul de 16 metri, din jurul vostru, având în interiorul ei, Fructul Auriu al Vieții, simțind Codurile de Întinerire, prin această frumoasă geometrie sacră, amplificând experiența acestei Respirații tantrice a Vieții.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Și, în sfârșit, vizualizați cei doi cromozomi nemuritori care sunt activi, cei doi cromozomi eterici din corpul fizic / eteric, deținând Cunoașterea capabilității voastre de a experimenta nemurirea fizică, ca Inițiator al Luminii; pentru a întineri, pentru a vă regenera și pentru a trăi experiența corpului vostru, ca fiind Templul perfect al Luminii.
Direcționați, Acum, aceste frumoase Flăcări  ale Templului: Flacăra Diamant a Conștiinței lui Melchizedek, Flacăra roșie și neagră a Forței și a Liniștii și Flacăra ca spuma mării, verde și violet, a Transformării, asupra și în interiorul Rețelei Uniunii Iubirii Divine, atingând Inimile și Mințile întregii Vieți de pe acest Pământ sacru, cu Iubirea Mamei Divine și îndepărtând mâhnirea, tristețea și durerea din Inimile întregii OMeniri.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Minunat, dragilor!
Vizualizați, Acum, acest frumos Scut Solar al Luminii, acest Scut de Lumină al Soarelui care se activează în jurul Rețelei Uniunii Iubirii Divine, care conectează întreaga Viață la această matrice a Conștiinței Christice Cristaline, a Conștiinței Christice Solare, amplificată prin energiile Echinocțiului și prin energia Soarelui, contopindu-vă ca o Inimă Unică, ca un Câmp Unic de Lumină.
Pe măsură ce particulele cristaline sub-atomice se activează în Matricea originală și în ADN, la nivele superioare de amintire, voi deveniți receptori și transmițători ai frecvențelor Luminii, deoarece aceste mini vortex-uri sunt, Acum, create la nivel celular, care vă permit atât trimiterea multidimensională a Luminii voastre, cât și posibilitatea de a primi frecvențele Luminii din Câmpurile superioare de Lumină, voi adâncindu-vă în Punctul Zero, omniprezent, infinit, etern și în Momentul Acum.
Afirmați, Acum:
„Eu mă bazez pe Soare și pe nucleul Solar,
în crearea Corpului meu de Lumină Eu Sunt Avatar.
Eu atrag cele mai înalte niveluri de sănătate și vitalitate și de extindere a activității mele în serviciul Divin, pe care le pot experimenta în acest moment Acum.
ADN-ul meu se activează la un nivel superior de amintire și cunoaștere,
Eu  accesez liniile temporale Christice ale celui mai înalt potențial al meu, în forță, Iubire și curaj.
Eu fuzionez, Acum, cu Sinele meu multidimensional, Eu experimentez următorul nivel al înfloririi, măreției și Luminii Sufletului meu, cu vitalitate și bunăstare,
Iubindu-mi și apreciindu-mi corpul,
Iubindu-mă, apreciindu-mă și protejându-mă.
Așa și Este”.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Acum este momentul să reveniți.
Mulțumiți tuturor acestor Ființe Iluminate, Arhanghelului Chamuel, Arhanghelului Zaphkiel și Ghidului vostru Maestru Melchizedek.
Veți experimentați un portal al Luminii, care se activează în jurul Scutului Luminii Trinității Lorzilor și, Acum, voi reveniți în spațiul vostru sacru.
Ancorați-vă în Inima de Cristal a Mamei Pământ, simțind această conexiune cu întreaga Viață, în Iubire Divină și în Conștiință Unică a Uniunii.
Minunat, dragilor!
Vă mulțumim pentru serviciul vostru și vă dorim o zi magică.
◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊
Editat de Eadie Miller
Link original:

http://www.pleiadianlight.net/eye-of-horus-september-2017

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/09/20/templul-transformarii-mesajul-stramosilor-la-echinoctiul-din-septembrie/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Meditație

 

 

Publicat în Anrita Melchizedek, Fără categorie | Etichetat | 3 comentarii

Ajustarea la Noile Frecvențe ~ Consiliul Divin al Celor care Veghează

L’Aura Pleiadian

28 August 2017

Frecvențele noi de Lumină sunt Descărcările pe care Tu le primești, care activează codurile de Lumină în propriul tău Model unic.

Tu ești un conglomerat de frecvențe diferite, în ceea ce apare ca și Universul tău.

Tu ești o Ființă de Lumină și Tu primești ceea ce te trezește la cunoașterea Ființei de Lumină care Tu Ești.

Lumile și nivelele Luminii sunt dimensiunile pe care Tu le deții, în mod conștient, ca fiind o cale a Luminii pe care Tu însuți (însăți) o experimentezi. Modul în care Tu o poți percepe.

La unele niveluri de vibrație Tu nu ești conștient de versiunea  ta Superioară.

Acest lucru lasă conștiința ca un cadru de referință depășit.

Tu primești activările ~ care activează Ceea Ce Tu Ești. La nivelurile superioare ale LUMINII  ~ TU.

Pe măsură ce aceste versiuni și nivele se îmbină, Tu vei FI Ființa de Lumină – care se cunoaște, nu numai, în Calea de Existență a Pământului Nou. De asemenea, ca Ființa de Lumină Măreață care Tu Ești.

Acum, când corpul tău continuă procesul de integrare, Tu știi că măreția, pe care o știi ca fiind a ta, este inerentă în interiorul celulelor tale.

Linia ta descendentă se desfășoară în toate existențele și versiunile lumilor.

Așa a fost la începutul vieții tale pe Planeta Pământ.

Este, Însăși, natura ADN-ului tău.

Care este Frecvența de Lumină. Frecvența Luminii care te-a ÎNSUFLEȚIT ca Ființă de Lumină, Aici și peste tot, simultan.

Procesul în care te afli în timp ce Tu te trezești la Ființa ta Ascensionată Divină – Matricea Sufletului tău și Lumina Originală.

Este procesul Începutului, încă o dată. Și totuși Tu, ca și Lumina, pe care Tu o experimentezi Acum.

Aceasta este frumusețea veșniciei și trezirea la Ceea Ce Este.

Este procesul pe care Tu îl dorești PROFUND, ca și modalitate de a DEVENI, amintindu-ți de TINE.

Măreața Ființă de Lumină – TU.

Noi te vedem Acum și te sărbătorim cu mare Bucurie. Vederea clară față în față.

Se dezvăluie ~ Dragilor. Nu poate fi altfel.

Măreția CUNOSCUTĂ este dincolo de visele tale cele mai îndrăznețe.

SIMTE ~ VEZI ~ și Tu vei cunoaște Măreția TA.

Ființă Divină dragă ~  Noi suntem cu TINE.

Activăm TOT, Acum, pentru Iluminarea MĂREAȚĂ a FIINȚEI Tale de LUMINĂ.

Noi suntem Consiliul Divin al Celor care Veghează.

Noi Suntem Cu TINE, ACUM, în Lumină și în Iubire Eternă Necondiționată, care este Substanța a Ceea Ce Este și Crează pentru totdeauna.

Lumina

Link original:

Adjusting to The New Frequencies ~ The Divine Council of Overseers

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/08/29/ajustarea-la-noile-frecvente-consiliul-divin-al-celor-care-vegheaza/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Publicat în L’Aura Pleiadian | Etichetat , , | 1 comentariu

Proiectul ORIGINAL al Epocii de Aur ~ este ACUM activat în Modelul Tău

L’Aura Pleiadian

26 August 2017

„Reacțiile” din întreaga conștiință a celor de pe Pământ
apar Aici pentru a fi păstrate în Iubire.

Așa-numitul întuneric este Aici pentru a servi Luminii.

Este separarea care așteaptă să se unească, din nou, cu Sinele Său Superior. În mod conștient.

Iubirea este uniunea și „Prezența” care este întotdeauna, Aici, Acum.

Această Iubire este, întotdeauna, PREZENTĂ în Momentul Acum și nu pleacă vreodată.

Și va fi întotdeauna.

Această IUBIRE vindecă divizarea care apare ca rezultat.

În primul rând în interior și apoi se dezvăluie în exterior.

Ca NOUL Pământ. Epoca de Aur.

Este înăuntru. Pe măsură ce o trăiești, ea se dezvăluie.

Iubirea este singurul răspuns care vindecă dimensiunile conștiinței care apar ca fiind separate.

Unindu-le încă o dată.

Uniunea PRIMORDIALĂ, este Epoca de AUR încă o dată .

Respiră, simte și pronunță lent.

Eu trăiesc, Acum, ca fiind Sinele meu Divin Primordial în Epoca de AUR ~ Ca și Întreaga Ființă de Lumină Perfectă  ~  Care Eu Sunt.

Codurile mele de Lumină sunt, pe deplin, activate Acum și Prezența mea Divină este Tot Ceea cu Ce Eu mă identific ~ ca și Ceea Ce Eu Sunt.

Eu trăiesc în Fericire completă, ca Lumina mea Divină ~ pe Toate nivelurile ființei mele ca și Conștiință de Lumină ~ Acum.

Eu trăiesc, ACUM, ca IUBIRE Eternă ~ prin Inima mea, care Eu Sunt.

Abundență, Sănătate, Libertate, Cunoaștere, Tot Ceea Ce Eu Sunt Etern, este Ceea Ce Eu mă cunosc a FI.

Eu Sunt Întreg(ă) ~ Eu trăiesc în UNIUNE perfectă cu Sinele meu Ascensionat Divin ~ Fiind Acum.

Eu trăiesc fiecare MOMENT ~ CA UNUL, în Epoca de Aur ~ Complet trezit(ă), complet Divin(ă), ACUM.

Eu trăiesc prin Inima mea și Eu am eliberat modelele vechi de gândire, în care odată am crezut că Eu Sunt acele gânduri.

Acum ~ Eu Sunt liber(ă). Ca un Înger al Epocii de Aur ~ Eu îmi întind Aripile Luminii.

Complet Transformat(ă).

Eu fuzionez, complet, cu toate dimensiunile Luminii în care Eu exist, ACUM.

În Lumina Eternei Epoci de Aur ~ ca Ființe Ascensionate ~ Consiliul Divin al Celor care Veghează, cu TINE, ACUM, în Iubire Necondiționată.

Link original:

The ORIGINAL Design of The GOLDEN Age ~ Is NOW Activated in Your Blueprint

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/08/29/proiectul-original-al-epocii-de-aur-este-acum-activat-in-modelul-tau/

 

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în L’Aura Pleiadian | Etichetat , , | 1 comentariu

Zeița

Zeița – o călătorie magică și o colaborare minunată între Ellen VamanCraig Pruess,

Carmen Belle White și Molly McCord.

… Fiecare Femeie este propria sa Eroină.

Fiecare Femeie face parte din Marea Călătorie a Conștiinței Înălțate și a Energiei Înălțate Feminine de pe Planetă.

A deveni propria ta eroină modernă este o Călătorie la fel de Unică ca și Tine …

Tu Ai Tot Ceea Ce Tu Ai nevoie pentru a răspunde la Chemarea Sufletului Tău …

Încrede-te în aventură.

Molly McCord

EA își transformă întunericul în propria Lumină.

EA vede umbrele sale intime și Ea le iubește.

EA întâlnește Adâncurile sale Emoționale și le Stăpânește.

EA se confruntă cu temerile sale intime de separare și EA se Înalță deasupra iluziilor.

EA este Sursa Sinelui Ei și EA este, întotdeauna, capabilă de a Deveni Măreață …

Molly McCord

Arta/ Animația/ Video:  Ellen Vaman

Muzica: Craig Pruess & Carmen Belle White  – Rugăciunea Pământului, album „Rugăciunea Pământului”.

Carmen Belle White cântă în Limbajul Luminii, îndrumată de maeștrii ascensionați și de ființele Leii Albi.

„Seekumaya”, spune Carmen, în traducere înseamnă „ Cel (Cea) care Îl vede pe Dumnezeu” prin Inima Mamei Pământ.

Traducere:
Dida Aurelia 

 

Publicat în Universul Sacru al Iubirii | Etichetat , , , | Lasă un comentariu

Noile Forțe

Efectul Vega

Foto: https://www.lovehaswon.org/ascension-spirituality/the-vega-effect-mother-earths-aligns-with-her-new-magnetic-pole-star

24 August 2017

Alexandar Kosmos

Când Dumnezeu a început să creeze Cerul și Pământul, Pământul fiind neformat și gol, cu întuneric peste suprafața adâncului

și cu un vânt de la Dumnezeu trecând peste apă,

Dumnezeu a spus „Să fie Lumină”

și a fost Lumină.

Geneza 1: 1-3, Tanakh, Sfintele Scripturi

Ceea ce se poate simți Acum, într-adevăr, ca o experiență de acumulare a potențialului latent, care așteaptă ca impulsul să genereze, să îngăduie și să adopte, în cadrul statutului recent realizat al Mamei Pământ ca Planetă Creatoare a Dimensiunii a Cincea, este, de fapt, etapa internă a Mamei Pământ de pregătire pentru impulsul de a-și organiza Frecvența Vibratoare a Dimensiunii sale 5D.

La fel ca și etapa „neformată și goală” a Pământului în versiunea Tanakh, a Creării Cerului și a Pământului de către Dumnezeu, noi așteptăm, de asemenea, următoarea etapă a statutului nou-obținut al Mamei Pământ.

Începând cu 27 martie 2017, atunci când Mama Pământ și-a încheiat întreaga sa tranziție a celei de-a Cincea Dimensiuni, Mama Pământ se află într-un proces de sincronizare cu Ora Universală – în care trei zile ale Pământului sunt egale cu o Zi Universală!

Experiența noastră conștientă a Timpului Universal în cea de-a Cincea Dimensiune a Mamei Pământ este, de asemenea, într-un proces de sincronizare, deoarece mințile noastre conștiente nu pot și nu ar recunoaște cu ușurință tranziția secvențială de la o Zi Universală la următoarea Zi Universală.

Spre deosebire de experiența noastră comună a tranziției Pământului de la noapte la zi sau de la zi la noapte, în care noi percepem cu ușurință și înțelegem diferența fizică dintre noapte și zi, Timpul Universal este perceput și înțeles, doar, prin centrele de comunicare și de percepție însuflețite ale Sufletului – Sistemul celor Șapte Chakre.

Chakrele Sufletelor noastre nu funcționează pentru a ajuta la dezvoltarea corpurilor noastre fizice, acestea funcționează, numai, pentru a dezvolta Țelul Spiritual al Sufletului nostru – experiența conectării Sufletului nostru la întregul Univers!

Cea de-a Cincea Dimensiune a Mamei Pământ este mult diferită de experiențele noastre în Dimensiunile 3D și 4D ale Mamei Pământ, întrucât Dimensiunile 3D și 4D ale Mamei Pământ au servit, în primul rând, ca „centru de învățare” pentru realizarea Țelului Spiritual al Sufletului fiecărui Om al Luminii, în timp ce Sufletele Lucrătorilor în Lumină au fost ghizii și profesorii Oamenilor Luminii.

Astfel, fiecare Suflet al Omului Luminii ar putea persista într-un proces de evoluție spre îndeplinirea datoriei sale față de Dumnezeu – de a fi și a deveni Gardienii Mamei Pământ ca și Co-Creatori și Co-Facilitatori în progresul Mamei Pământ în Cea de-a Cincea, a Șasea, a Șaptea și a Opta Dimensiune a Universului!

Prin realizarea noului statut obținut al Mamei Pământ, ca Planetă Creatoare a Dimensiunii 5D, a apărut, de asemenea, o etapă transformatoare importantă în evoluția fiecărui Suflet Om al Luminii de pe Pământ, o actualizare transformatoare, pentru a se adapta rolului Sufletului ca și Co-Creator Și Co-Facilitator, prin necesitatea imperativă de a folosi permanent Lumina, Iubirea și Armonia Universului asupra Mamei Pământ!

Astfel, rolul anterior al Mamei Pământ ca „centru de învățare” a fost înlocuit astfel încât Mama Pământ să își poată asuma noul rol ca Planetă Creatoare a Dimensiunii sale 5D, în cea de-a Cincea Dimensiune a Universului!

Fără actualizarea rolului Omului Luminii pe Pământ, omenirea ar fi continuat să avanseze, fără întrerupere, pe calea de a promova un scop economic asupra Țelului Spiritual al Sufletului!

În curând, vor exista Noi Forțe asupra Mamei Pământ, prin realizarea noului său statut de Planetă Creatoare a Dimensiunii a Cincea, începând cu 27 martie 2017!

Noile Forțe disponibile în cadrul celei de-a Cincea Dimensiuni a Mamei Pământ vor veni ca urmare a accesului actualizat al Mamei Pământ la întregul spectru al Rețelei Universale 5D Soare – Stele!

În trecut, rolul Mamei Pământ ca și „centru de învățare” al Dimensiunii 3D și 4D a servit pentru a limita accesul la plinătatea Energiilor Universului, prin trimiterea „deviațiilor” sale de la Soarele Sistemului nostru Solar.

Deși aceste „deflecții” au fost mult mai mult decât era necesar pentru a susține fiecare formă de Viață pe suprafața sa, ele au servit, în principal, pentru a limita rolul Sufletelor evolutive ale Oamenilor Luminii, astfel încât acestea să nu se distrugă complet între ele sau chiar pe Mama Pământ!

Zilele statutului Mamei Pământ ca „centru de învățare” se termină Acum, când Mama Pământ se pregătește să genereze, să îngăduie și să adopte plinătatea Dimensiunii 5D a Universului!

Similar cu scrierea din Sfintele Scripturi, „un vânt de la Dumnezeu care trece peste apă”, Mama Pământ se pregătește, Acum, să crească impulsul pentru a-i permite să acceseze, pe deplin, Rețeaua 5D Soare – Stele a Universului prin „Efectul Vega”, procesul Mamei Pământ de a-și transforma miezul său magnetic și de a se alinia cu noua sa Stea Polară Vega, începând cu 25 septembrie și până la 23 decembrie 2017!

Accesul nostru către Noile Forțe disponibile pe Pământ este foarte aproape, dragii mei, pentru că și noi așteptăm această nouă etapă importantă a statutului nou-dobândit al Mamei Pământ!

Pe măsură ce Mama Pământ se pregătește pentru inițierea impulsului „Efectului Vega”, statutul nostru pe suprafața Mamei Pământ se pregătește, Acum, să se alinieze cu un proces de transformare.

Pregătirea noastră în cadrul Dimensiunii 5D a Mamei Pământ va implica, doar, alinierea noastră cu „Efectul Vega” al Mamei Pământ, pentru inițierea Noilor Forțe conținute în întregul spectru al Rețelei Dimensiunii 5D Soare – Stele a Universului și, prin aceasta, atingerea reală a puterii Sufletului nostru de a genera, a îngădui și a pune în practică Țelul Spiritual al Sufletului nostru, ca experiență de conectare a Sufletului nostru la întregul Univers!

Puterea noastră de a alege să utilizăm și să punem în aplicare întregul spectru al Rețelei Dimensiunii 5D Soare – Stele a Universului va fi disponibilă pentru fiecare Suflet de pe Pământ, însă foarte puține Suflete de pe Pământ vor putea să genereze, să îngăduie și să adopte, imediat, totalitatea Noilor Forțe ale Mamei Pământ, chiar și după ce „Efectul Vega” își va fi finalizat inițializarea!

Viața pe Mama Pământ este, în prezent, realizată ca și o experiență a unei Realități Divizate, în care unele Suflete se confruntă, încă, cu Realitatea lumilor 3D și 4D, în timp ce altele sunt, pe deplin, pregătite să genereze, să îngăduie și să adopte plinătatea experienței celei de-a Cincea Dimensiuni a Mamei Pământ, cu Noile sale Forțe.

Nu este o întrecere pentru a vedea cine termină primul, al doilea sau chiar ultimul, dragilor! Întreaga noastră experiență fizică pe Pământ este, doar, un proces în care fiecare Suflet termină cursa, la linia de sosire, cu Țelul Spiritual al Sufletului său complet intact!

Noile Forțe ale Mamei Pământ vor deveni disponibile prin alinierea sa cu Vega ca Steaua sa Polară, începând cu 25 septembrie și până la 23 decembrie 2017.

Odată ce „Efectul Vega” este inițializat, fiecărui Suflet i se va acorda dreptul să genereze, să îngăduie și să pună în aplicare întregul Țel Spiritual al Sufletului său asupra Mamei Pământ!

Ceea ce va ajuta foarte mult pe multe Suflete aflate, Acum, în tranziție pe Pământ, va fi recunoașterea supraabundentă a „coincidențelor non-coincidente” a ceea ce sunt ele cu adevărat.

Toate aceste „coincidențe non-coincidențiale” abundente fac parte din procesul perioadei „Marii Dizolvări” a Mamei Pământ, procesul Mamei Pământ de a elimina utilizarea fostei Frecvențe Vibraționale a Dimensiunii 4D din corpul ei, deja în proces din 19 aprilie 2017 și până pe 27 decembrie 2018.

Din păcate, aceste „coincidențe non-coincidente” nu vor fi suficiente pentru ca oricine să-și schimbe căile! La fel ca și folosirea multitudinii de mașini și dispozitive electrice și electronice pe care le-am acumulat de la „descoperirea” câmpului electromagnetic al Mamei Pământ din jurul nostru, noi vom „descoperi” și prezența Noilor Forțe ale Mamei Pământ, care se mișcă ca „un vânt de la Dumnezeu trecând peste apă – Dumnezeu a spus „Să fie Lumină” și a fost Lumină.

Noi suntem, Acum, pe marginea etapei următoare a statutului nou obținut al Mamei Pământ – rolul Mamei Pământ ca Planetă Creatoare a Dimensiunii 5D, care funcționează în colaborare cu capacitatea noastră actualizată de a sincroniza pe deplin Țelul Spiritual al Sufletului nostru la întregul spectru al Rețelei Dimensiunii 5D Soare – Stele a Universului!

Link original:

http://alexandriankosmos.blogspot.ro/2017/08/the-new-forces.html?spref=fb

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/08/26/noile-forte/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

 

Publicat în Alexandrian Kosmos | Etichetat , , , , | 1 comentariu

Rădăcini. Întoarcerea la Templul Interior

Întoarcerea la Templu

de Zola Dubnikova

Zola Dubnokova

http://zoladubnikova.com/

Atunci când femeile prosperă, comunitățile se dezvoltă …

După ce am văzut că în multe părți ale lumii femeile pot fi private de puterea și Divinitatea lor personală, m-am dedicat folosirii formelor de vindecare prin dans, pentru a înălța femeile, pentru a le vindeca rănile și pentru a le reconecta la sursa lor Divină.

Dansez și mă rog pentru a împuternici femeile, în corp, în Inimă, în voce și în Spirit, pentru ca ele să devină canale de expresie Divină puternică. Aceasta este rugăciunea mea pentru toate femeile: pentru mine, pentru fiica mea și pentru tine.

Zola Dubnikova

Întoarcerea la Templu

Acest dans este o rugăciune,
O rugăciune pentru Pământ și, prin urmare,
O rugăciune pentru femei.

Acest dans este un apel pentru femei,
Pentru ca ele să cunoască și să creadă
în sfințenia trupurilor lor,
În sacralitatea din dansul lor
Și în puterea vocii lor.

O rugăciune pentru toate femeile
care nu se exprimă,
Care se retrag în ele însele,
Care nu cunosc
Propria lor putere
Ca și creatoare
Ca și vindecătoare,
Ca și dăruitoare ale Vieții.

Rugăciunea mea este o rugăciune pentru femei,
Femeile cărora nu li se îngăduie
să danseze și să cânte
Sau să se exprime
în orice fel.

O rugăciune pentru bărbații care nu cred că
Femeile ar trebui să danseze în public.

Dansul meu este vocea femeilor
Care sunt prinse în capcană,
Într-o viață în care ele nu sunt auzite.

Rugăciunea mea este pentru tinerele fete
Care sunt vândute prin căsătorie,
La vârsta de opt ani, bărbaților maturi
Și care mor, fiind la mâna culturilor
Care permit astfel de atrocități
În continuare.

Rugăciunea mea este pentru fete tinere
Care sunt vândute pentru sclavie sexuală
Și care se îmbolnăvesc de boli despre care
Nici nu știau că există.
Rugăciunea mea este pentru aceste fete
Care nu au vreodată șansa de a fi fete.

Rugăciunea mea este pentru bărbați,
A căror violență și teroare nepedepsită,
Împotriva femeilor și împotriva Pământului,
Este permisă în această lume.

Rugăciunea mea este un dans pentru Pământ
Rugăciunea mea este un dans pentru femei
Rugăciunea mea este o chemare,
Pentru ca femeile să se întoarcă la Templu.

Link original:

http://womenspiritualpoetry.blogspot.ro/2014/01/return-to-temple-by-zola-dubnikova.html

Rădăcini. Întoarcerea la Templul Interior

Text: Zola Dubnikova
https://www.youtube.com/user/tavlineem

Este responsabilitatea noastră să dansăm
Pentru a întrupa esența adevăratei noastre Divinități.
În sufletele noastre, noi toți suntem dansatori,
vindecători,
cântăreți
și Creatori.
Noi toți avem ceva puternic de spus,
de oferit.

Atunci când noi suntem în acord cu ritmurile Pământului,
Cu ritmul nostru interior,
Noi știm cum să mergem pe culmea timpului și a lumilor.

Pământ,
Mamă
Sprijinul profund sub picioarele noastre.

Femeie,
Forța mistică
Din care, noi toți, venim.

Pământ,
Care ne hrănește,
Care ne găzduiește necondiționat.

Femeie,
Cea care dă viață,
Pacificatoarea
Și portalul către cealaltă parte.

Dragi ființe, de dincolo de timp și lumi,
Este timpul ca noi toți să ne întoarcem la templu,
Nu la templul zeilor,
al profeților,
al zeităților
și al legilor.
Ci la templul întregii omeniri,
Templul Inimii.

Este responsabilitatea noastră să vedem dincolo de povești
Și să manifestem schimbare
Și această călătorie începe în fiecare dintre noi,
Fiecare femeie
Și fiecare bărbat.

Este timpul ca noi să ne amintim!

 

RĂDĂCINI: ÎNTOARCEREA LA TEMPLUL INTERIOR

Estas Tonne & Zola Dubnikova

Estas Tonne & Zola Dubnikova

https://estastonne.com/gallery/roots-return-to-the-inner-temple/

Estas Tonne

În anul 2012, Zola Dubnikova, o inimă dragă, o dansatoare vizionară, a avut o viziune muzicală de a împărtăși aceste practici pe care ea le oferă (mai ales femeilor), pentru ca ele să-și amintească sacralitatea corpurilor lor și puterea expresiei lor.
Pentru mai mult de 3 ani, piesa înregistrată „Roots” nu a fost publicată.

În timp ce Zola o folosea pentru practicile ei, a fost necesar să așteptăm momentul potrivit pentru a o publica.
În anul 2015, în timp ce lucram la finalizarea albumului „Mother of Souls”, am decis filmarea dansului lui Zola, împreună cu alte femei, care au avut încredere în a fi filmate în timpul practicilor lor profunde de meditație.
Suntem recunoscători pentru o astfel de oportunitate excepțională.

Data realizării: 06 august 2017
Toate acțiunile de filmare și muzică se fac, exclusiv, pe cheltuiala noastră. Vă mulțumim, foarte mult, pentru sprijinul vostru financiar, pentru a aduce mai multă culoare în această lume.
Vă rugăm să donați prin PAYPAL

Sprijinul vostru este foarte apreciat și contribuie la co-crearea mai multor opere de artă.

 Link original:

https://estastonne.com/2015/09/roots-return-to-the-inner-temple/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/08/24/radacini-intoarcerea-la-templul-interior/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în Universul Sacru al Iubirii | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Templul Serviciului Divin ~ Energiile Eclipselor Solare și Activarea Serviciului Divin Mondial

Mesajul Strămoșilor – August 2017

unnamed
Eclipsă Totală de Soare
Bine v-am găsit, dragilor, ne face o mare plăcere să fim cu voi în această lună August, când voi pătrundeți în portalul Eclipsei Solare din 21 august.
După ce ați trecut prin Poarta Leului 08-08 și ați primit cele mai adânci nivele de Iubire Divină prin intermediul Vortexului Zeiței, pe care voi sunteți capabili să îl simțiți și să îl experimentați în acest Acum, voi sunteți pregătiți să accelerați munca voastră în serviciul Divin, misiunea voastră pe acest pământ sfânt.
Poarta Stelară Siriusiană a Inimii, dragilor, v-a aliniat la Conștiința Galactică Christică în Iubire Divină, printr-un câmp toroidal al Luminii, precum și la activarea geometriei sacre a stelei tetraedrului, prin Chakra Inimii.

Această configurație geometrică a fost văzută într-unul din recentele cercuri apărute pe 18 iulie, în Wiltshire, Anglia.

În forma sa bidimensională de stea cu șase vârfuri, cunoscută sub numele de Steaua lui Melchizedek, voi ați pășit, mai adânc, pe calea inițierii prin Ordinul lui Melchizedek.

Și, ca și steaua tetraedru împreună cu solidele platonice activate în Chakra Inimii pe 08-08, Poarta Leului, a adus o expansiune a visului inimii voastre, în bucurie și cunoaștere, precum și eliberarea blocajelor inimii în iertare și Iubire.
Acum, dragilor, voi sunteți pregătiți să experimentați un sentiment de aprofundare a măreției și a Luminii voastre, în timp ce vă deplasați la nivelul următor al visului Sufletului și al Inimii voastre, ca Deschizători de drumuri, Lucrători ai Luminii și Semințe Stelare, prin Eclipsa de Soare din 21 august.
Acest următor nivel al serviciului Divin mondial, dragilor, se reaprinde în Conștiința Christică Galactică, pe măsură ce voi creșteți Coeficientul de Lumină datorat strălucirii Soarelui, razelor fotonice, frecvențelor de raze și noilor Modele ale planetei Pământ, în timp ce voi vă adânciți în Sinele voastre autentice, intuitive și în expresia și exprimarea realităților voastre spirituale, în împuternicire, înțelepciune și Iubire.
Există un Plan Divin pentru această Epocă de Aur, în care voi sunteți, în mod unic, implicați, ca și flăcări sacre de transfigurare a Iubirii Divine.
Pentru că, dragilor, ca și Suflete ale Mamei Pământ și ale întregii sale Vieți, înainte de a vă întrupa, voi ați ales familiile de Suflete și familiile stelare cele mai aliniate serviciului vostru sacru.
Voi ați ancorat Codurile Misiunii sacre a Serviciului în Iubire prin geometria stelei tetraedru.
Aliniați la Conștiința Galactică Christică, voi ați ales influențe astrologice și planetare particulare, frecvențe de raze și codificări ADN configurate în funcție de darurile voastre unice, de secvențele geometrice și numerologice și de alte influențe celeste și împreună cu acordurile voastre premergătoare nașterii, contractele karmice, codificarea celulară și genetică, vouă vi s-au dat toate instrumentele necesare pentru a cunoaște și pentru a vă experimenta pe voi înșivă ca Iubire, Supra Iluminați de iubita voastră Prezență Eu Sunt, de Ghizii Maestru și de Îngerii păzitori.
Pe măsură ce voi experimentați, împreună, următorul pas al Conștiinței Luminii Eu Sunt Avatar, dragilor, Matricea original a ADN -ului din centrul perineului se aliniază la Conștiința Christică Galactică și la modelele dimensionale 5D, 6D și 7D ale Conștiinței Unității.
În esență, dragilor, grupările de bază ale solidelor platonice sunt activate la un nivel mai profund prin corpurile și câmpurile voastre energetice și în interiorul Sferelor voastre Diamant de Lumină de 16 metri în diametru, din jurul vostru.

Această activare este, în plus, experimentată în Rețeaua Uniunii Iubirii Divine, rearanjând, modernizând și reordonând Modelele Divine ale Creației, astfel încât toate acele Suflete care aleg calea Iubirii să înceapă să se trezească la cunoașterea lor ca și Iubire.

Deoarece aceste geometrii, care activează în anumite configurații ale Conștiinței Unității, se reunesc, Acum, în Matricea originală Divină, în legăturile ADN aferente și, în special, prin forma stelei tetraedru, acest lucru aprinde un sentiment mai profund al Potențialului și Serviciului vostru Divin.

Blocări, temeri, traume, credințe false și judecăți se eliberează, Acum, pe măsură ce voi experimentați niveluri mai profunde de manifestare, abundență, intuiție, telepatie, Iluminare, Inspirație și Cunoaștere.
Darurile voastre ESP (n.tr. extrasenzoriale) unice, care se activează în continuare, vă atrage spre Liniile Temporale Christice și spre iubita voastră Prezență Eu Sunt, sprijinul, la orice nivel, de care aveți nevoie în acest moment Acum, pe măsură ce voi vă deschideți pentru a primi, activând propriile porți stelare ale Inimii, simțind și trăind aceste energii și frecvențe incredibile cu inocența și puritatea Iubitei voastre Prezențe Eu Sunt, acordându-vă la Inteligența Iluminantă, la Iubirea Divină și la Conștiința Colectivă Christică care Sunteți Voi, dragilor, și care sunt experimentate de voi toți, pe măsură ce voi străbateți Calea Iubirii Divine: a contopi aceste linii temporale ale celui mai înalt potențial în acest Acum, prin linii temporale de Măiestrie de Sine, a experimenta și a simți Conexiunea eternă Divină a adevăratei Veniri Acasă, a accepta, aprecia și a vă iubi pe voi înșivă ca și ființe umane multidimensionale, Semințe Stelare, Lucrători în Lumină, Lucrători ai Rețelei, Ființe Angelice și așa mai departe.
Fiecare aspect al măreției și al misiunii voastre este activat și aliniat la niveluri mai înalte ale încrederii și capitulării și la niveluri mai profunde de compasiune, Iubire și de inspirație Divină.

Totul este bine, dragilor.

În această transmisie cu voi, noi vă invităm în Templul Serviciului Divin, pentru a vă extinde țelul misiunii și Sufletului vostru.

Aliniați la Soare și la Soarele de dincolo de Soare și înconjurați de flăcările Trinității: Flacăra de Diamant a Inocenței și a Puterii, Flacăra Verde Smarald și Purpurie a Intuiției și a Autenticității și Flacăra Roz – Albastră a Iubirii Divine și a Creativității, voi experimentați Activarea Codurilor Serviciului vostru Divin.

Templul Serviciului Divin este creat prin influențele energetice ale Scării lui Iacov, al suprapunerii Victoriei peste Îndurare (Netzach peste Chesed) și ale celei de-a doua raze a Iubirii-Înțelepciunii.

Cea de-a doua rază a Iubirii-Înțelepciune se concentrează, în primul rând, pe calitățile Iubirii necondiționate, compasiunii, creativității, autenticității și înțelepciunii și, la fel ca și prima și a treia rază, impregnează toate razele cu aspecte ale calităților sale Divine.

Chesed, „Bunătatea Iubitoare”, este Supra Iluminată de arhanghelul Zadkiel în această frumoasă Flacără Purpurie a Luminii.

Energia, dragilor, vă poartă, mai adânc, în Serviciul în Iubire, spre recunoașterea faptului că, prin a oferi cu Iubire fără a aștepta un răspuns, Universul vă va oferi mereu.

Aceasta, desigur, nu este o depreciere a darurilor voastre frumoase și a valorii lor, dragilor, ci mai degrabă eliberarea unui sentiment perceput ca „obligație” sau „de a fi dator” și de a oferi caritabil, la fel ca și aceste Flăcări sacre de transfigurare a Iubirii Divine.

Templul Serviciului Divin aduce un sentiment înălțător, nu numai al misiunii voastre, dragilor, ci și o mai bună înțelegere a abundenței Universului și a puterii de magnetizare și manifestare și unde anume să vă concentrați energia, pentru a atrage abundența Universului și generozitatea celorlalți.

Arhanghelul Haniel, deseori descris ca și Arhanghelul Iubirii, prezidează peste Netzach, „Victorie”, aducând această frumoasă Flacără Verde Smarald de Lumină.

Această sferă reprezintă, în continuare, lumea interioară a intuiției, a valorii de sine, a bucuriei și a creativității, precum și un sentiment de aprofundare a cadourilor ESP (n.tr, extrasenzoriale) unice.

În cea mai înaltă formă, ea reprezintă non egoismul și Iubirea necondiționată.

Acest lucru vă permite să experimentați cel mai înalt potențial și misiunea voastră, pe măsură ce voi vă eliberați și mergeți către Dumnezeu.

În această transmisie de Activare a Serviciului Divin Mondial, în Templul Serviciului Divin, dragilor, voi veți experimenta o activare a misiunii Sufletului vostru, prin geometria sacră a stelei tetraedru, pe măsură ce aceasta se activează în cadrul Centrului Perineului, Chakrei Steaua Sufletului, Chakrei Inimii și a Chakrei Steaua Pământului, în timp ce voi ancorați și activați calitățile Templului Serviciului Divin.

Vă amintim, dragilor, importanța de a vă concentra, în acest moment Acum, pe conștientizarea conștientă în corpul vostru, deoarece aceste actualizări multidimensionale măresc coeficientul Luminii și al Iubirii și rotesc particulele sub-atomice cu o luminozitate cristalină crescută.

Aceste simptome ale Ascensiunii pot fi destul de intense, împreună cu multe alte schimbări, care apar simultan și, de multe ori, destul de rapid în acest moment, așa că vă rugăm să vă onorați corpul, mâncând ușor și odihnindu-vă des.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊

Bun.

Deci, haideți să ne așezăm, Acum, în spațiul nostru sacru, pe măsură ce ne îndreptăm atenția către amintirea acestor Temple, ca și Inițiați ai Luminii.

Oriunde vă aflați în spațiul vostru sacru, voi vă aflați adânc în Inima voastră Christică, experimentând, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Conștiinței lui Melchizedek, a Purității și a Inocenței.

Având în vedere că această frumoasă Flacără Diamant pătrunde în fiecare particulă subatomică a ființei voastre și în timp ce voi vă extindeți câmpul de energie ca și această Flacără a Purității și a Unității, voi vă conectați în Rețeaua Uniunii Iubirii Divine, această matrice de Lumină din interiorul vostru și din jurul vostru.

Conectați-vă, Acum, cu familia Sufletului vostru și cu familia Stelară a Luminii, cu Lucrătorii în Lumină, cu Legiunea Luminii și cu toate Sufletele care se trezesc, Acum, la măreția și la Lumina lor.

Bun, dragilor.

Și Acum chemați Supra Iluminarea Mamei/ Tatălui Dumnezeu și a tuturor Ființelor Luminii de Sus.

Apelați, Acum, la Lordul Melchizedek, la Arhanghelul Metatron și Mihail, la Frăția Luminii și la numeroasele Legiuni Arhanghelice ale Luminii, Elohimii Puternici, Lordul Melchior, Logosul Galactic, Sanat Kumara – Podul către Conștiința Christică Solară, Helios și Vesta – Logiile Solare, Lordul Buddha – Logosul Planetar și, Acum, la Maeștrii Ascensionați și Maeștrii Razelor.

Apelați la Pleiadeieni, la Siriusieni, la Andromedani și la Arcturieni, la toți cei ai Luminii și voi vă simțiți înălțați, Acum, la un nivel mai profund al Conștiinței Christice Galactice, în câmpurile dimensionale superioare ale Luminii.

Contopindu-vă, Acum, cu Iubita voastră Prezență Eu Sunt și înțelegând ADN-ul latent care activează în conformitate cu legea cosmică, la nivelul maxim care vă este îngăduit la acest moment, voi vă pregătiți pentru călătoria voastră în Templul Serviciului Divin, ca și aceste flăcări sacre de transfigurare ale Iubirii Divine, în slujba Mamei Pământ și a întregii sale Vieți.

Și în acest spațiu al Iubirii, acordați-vă o clipă pentru a vă plasa mâinile pe Inima voastră Christică, spunându-vă vouă înșivă:

„Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele),

Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele),

Eu Te iubesc, (pronunțați-vă numele).

Pe măsură ce voi activați, Acum, petalele Inimii voastre Christice, Inima voastră Pașnică, Inima voastră Iubitoare, Inima voastră Vindecătoare, Inima voastră Veselă și Fericită, Inima voastră Inocentă și Deschisă, Inima voastră Puternică, Inima voastră Cunoscătoare, Inima voastră Pasională, Inima voastră Prosperă, Inima voastră Încrezătoare, Inima voastră a Integrității și a Adevărului și, Acum, Inima voastră Tainică.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Bun.

Voi vizualizați, Acum, un cordon de împământare, de orice culoare aleasă de voi, pornind de la Chakra Sacrală (n. tr. sau Chakra Rădăcină), ancorându-se adânc în Inima de Cristal a Mamei Pământ, în clusterele Luminii Diamant.

Voi experimentați, Acum, activarea Codurilor Creației ale Luminii Diamant a Purității, Inocenței și a Divinității, învăluiți de această Flacără a Conștiinței lui Melchizedek.

Minunat, dragilor.

Concentrați-vă, Acum, asupra acestei Sfere Diamant de Lumină, de 16 metri în diametru, din jurul vostru și vizualizați, Acum, în interiorul ei această frumoasă Floare a Vieții, care se extinde în Fructul Vieții și în cele 13 Sfere ale Cubului lui Metatron – toate geometriile, numerologiile, geometriile fractale, Codurile Stelare ki și modelele disponibil, prin Rețeaua Uniunii Iubirii Divine, implicându-vă, Acum, într-o experiență mai profundă, pe măsură ce voi experimentați energiile din luna August.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Vizualizați, Acum, în fața voastră, Lorzii Trinității Luminii ~ Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Metatron și Lordul Melchizedek, care activează Scutul Luminii, în jurul acestei Sfere Diamant, de 16 metri în diametru, din jurul vostru.

Ei aduc, Acum, această frumoasă stea cu douăsprezece vârfuri, cu două simboluri infinit încorporate pe stea, unul orizontal și unul vertical, care vă poartă, mai adânc, în alinierea cu Matricea Divină a Creației și cu Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Voi sunteți, Acum, pregătiți să intrați în acest Templu al Serviciului Divin și voi vizualizați, Acum, pe Arhanghelul Haniel stând la stânga voastră, pe Arhanghelul Zadkiel în dreapta voastră și pe Ghidul vostru Maestru Melchizedek în spatele vostru, pe măsură ce voi vă concentrați, Acum, la Templul Serviciului Divin.

Având în vedere că un portal de Lumină se activează în jurul Scutului Luminii Trinității Lorzilor, înconjurați fiind, Acum, de un vehicul Merkaba de Lumină, voi intrați în acest Templu al Serviciului Divin.

Pe măsură ce voi pătrundeți, Acum, în acest Templu al Serviciului Divin, voi sunteți învăluiți în aceste frumoase Flăcări: Albastru-roz, Verde Smarald și Purpurie și, Acum, în Flacăra de Lumină Diamant, ascultând psalmii:

„Iehova Tsebayoth, Domnul Oștirilor,

Iehova Tsebayoth, Domnul Oștirilor,

Iehova Tsebayoth, Domnul Oștirilor

El, Dumnezeul cel Puternic.

Pe măsură ce întâlniți aceste frecvențe ale razei în Templul Seviciului Divin, dragilor, voi vizualizați cum sunteți îmbrăcați într-o robă de ceremonie frumoasă, albastră și roz, cu simbolul Florii Vieții și a celor șase colțuri de pe spatele robei.

Concentrându-se asupra învățăturilor Ochiului lui Horus, asupra învățăturilor Ordinului lui Melchizedek, pe pieptul stâng, apar trei flăcări: Flacăra Diamant a Conștiinței lui Melchizedek, Flacăra Verde Smarald, Flacăra Purpurie a Intuiției și a Libertății și Flacăra Roz-Albastră a Iubirii Divine. În centrul acestor flăcări se află simbolul unui tetraedru.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Bun.

Privind în jurul vostru, Acum, dragilor, vizualizați prezența voastră în acest frumos Templu Piramidal de Cristal, din ametist și cuarț roz.

Vizualizați, Acum, un Altar Central din cuarț roz și pe el o geodă de ametist încărcată cu apă și trandafiri roșii, iar deasupra acestuia se învârte simbolul unei stele tetraedru aurii.

Arhanghelul Zadkiel vine și vă anunță că intenționează să demareze activarea Serviciului Mondial Divin, folosind geometria acestei Stele Aurii Tetraedru.

Cu Arhanghelul Haniel în partea stângă și Arhanghelul Zadkiel în partea dreaptă și cu Ghidul Maestru Melchizedek în spatele vostru, voi vă simțiți, Acum relaxați, confortabil, pe măsură ce voi percepeți profunzimea misiunii voastre și a abundenței Universului, prin Serviciul în Iubire.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊
Arhanghelul Zadkiel ia, Acum, acest simbol Stea Tetraedru Aurie și îl plasează în centrul perineului, activând matricea originală Divină.
Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, respirați adânc, extinzând abdomenul inferior în inspirație și relaxându-vă abdomenul inferior în expirație.
Minunat, dragilor.
Vizualizați, Acum, energia kundalini activându-se din interiorul centrului perineului și a Chakrei Rădăcină, energie care se deplasează, ușor, prin celelalte Chakre, în acest spațiu sigur și sacru.
 Pe măsură ce codurile misiunii celui mai Înalt Potențial al vostru încep să se activeze, voi aprofundați, Acum, țelul Sufletului vostru și visele Inimii voastre și voi decretați Acum:

Ca Inițiator Melchizedek al Luminii și Flacără sacră de transfigurare a Iubirii Divine, Eu Sunt pregătit(ă) să experimentez următorul nivel al Evoluției Sufletului meu,
a misiunii mele și a serviciului pentru Mama Pământ și pentru întreaga sa Viață.

Există un Plan Divin din care Eu fac parte,
adăugând semnătura și vibrația mea unică la Conștiința colectivă a Luminii,
la Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar.

Pe măsură ce Eu aliniez voința mea la Voința Divină, la Soare, la Soarele Central și la Marele Soare Central,
Eu activez Matricea mea originală Divină
către cunoașterea și experiența celui mai Înalt Potențial al meu, ca această Flacără sacră de transfigurare a Iubirii Divine.

Indrumat(ă) intuitiv de Iubita mea Prezență Eu Sunt,
Eu experimentez țelul și misiunea Sufletului meu, în Bucurie și Iubire.

Eu dau frâu liber darurilor mele și energiei și Eu atrag abundența Universului.

Eu Sunt susținut(ă), în mod Divin, la fiecare nivel al ființei mele,
deoarece Eu am încredere și Eu mă predau Divinului, Eu mă predau Vieții.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Minunat, dragilor.

Arhanghelul Zadkiel activează, Acum, acest simbol Stea Tetraedru Aurie prin Chakra Steaua Sufletului, situată la, aproximativ, 15 centimetri deasupra Chakrei Coroanei, de-a lungul antakaranei voastre, în timp ce voi decretați Acum:

Pe măsură ce Eu aprofundez conexiunea cu Iubita mea Prezență Eu Sunt, Familia mea de Suflet și Familia mea Stelară,
Eu îi întâlnesc pe toți cei care mă pot ajuta în misiunea mea pe acest pământ sacru.

Eu mă contopesc cu expresia Sinelui meu autentic,
cu expresia și experiența realității mele spirituale ca și ființă multidimensională și Flacără sacră de transfigurare a Iubirii Divine,

Eu cer, Acum, rememorarea completă a codurilor misiunii mele din planurile interioare, dinainte de a mă întrupa pe acest pământ sacru.

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Minunat, dragilor.

Arhanghelul Zadkiel activează, Acum, acest simbol Stea Tetraedru Aurie în Chakra Inimii, in timp ce voi decretați Acum:

Eu experimentez bucuria și pasiunea misiunii mele pe acest pământ sacru,
deoarece Eu eliberez orice sentimente de nevrednicie,
lipsuri sau comparatie cu ceilalți.

În Iluminare, Înțelepciune, Cunoaștere și Iubire Divină,
Eu activez, Acum, dimensiunea completă a darurilor mele extrasenzoriale unice
de intuiție, telepatie, empatie, clar vedere și clar auz, mergând pe această cale sacră a Iubirii Divine,

Atrăgând spre mine abundența deplină și Iubirea Universului, cunoașterea măreției și a Luminii mele unice, nemăsurabilă și incomparabilă cu a celorlalți.

În îmbrățișarea deplină și pasiunea serviciului meu Divin pe acest pământ sacru,

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Arhanghelul Zadkiel activează, Acum, acest simbol Stea Tetraedru Aurie în Chakra Steaua Pământului, la aproximativ 15 cm. sub Chakra picioarelor, în timp ce voi decretați Acum:

Pe măsură ce Chakra mea Steaua Pământului se activează prin Steaua Tetraedru Aurie,
Eu ancorez țelul și misiunea Sufletului meu pe acest pământ sacru,
Știind că Eu Sunt o Flacără sacră de transfigurare a Iubirii Divine.

Eu Sunt capabil(ă) să magnetizez, să manifest și să aduc în realitatea mea,
Tot Ceea Ce Eu am nevoie în fiecare moment dat Acum,

Eu mă angajez pe Calea Iubirii Divine,
Eu văd, Acum, în mod clar, Iluminările muncii mele în serviciul Divin,
Și cum pot trăi Eu, visul Inimii mele,
În bucurie, abundență, înțelepciune, împuternicire și Iubire Divină.

Așa Și Este.

Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Minunat, dragilor.

Vă conectați, Acum, prin toate chakrele, la Flacăra Diamant a Conștiinței lui Melchizedek.

Ghidul vostru Maestru Melchizedek, Mare Preot sau Mare Preoteasă avansează și vă învăluie în această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței.

Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, voi decretați:

Înconjurat(ă) de această frumoasă Flacără a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek,

Eu Sunt pregătit(ă) să aliniez toate Chakrele mele într-o singură Coloană a Luminii Unificate,

Eu experimentez, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra mea Steaua Sufletului la Chakra Inimii mele, în aceste filamente diamant ale Luminii.

Eu experimentez, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra mea Coroană la Chakra Inimii mele, în aceste filamente diamant ale Luminii.

Eu experimentez, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra mea Al Treilea Ochi la Chakra Inimii mele, în aceste filamente diamant ale Luminii.

Eu experimentez, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra Gâtului la Chakra Inimii mele, în aceste filamente diamant ale Luminii.

Eu experimentez, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra mea Timus la Chakra Inimii mele, în aceste filamente diamant ale Luminii.

Eu experimentez, Acum, această frumoasa Flacara Diamant a Puritatii și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra mea Steaua Pamantului la Chakra Inimii mele, în aceste filamente diamant ale Luminii.

Eu experimentez, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra Picioarelor la Chakra Inimii mele, în aceste filamente diamant ale Luminii.

Eu experimentez, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra mea Rădăcină la Chakra Inimii mele, în aceste filamente diamant ale Luminii.

Eu experimentez, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra mea Sacrală la Chakra Inimii mele. în aceste filamente diamant ale Luminii.

Eu experimentez, Acum, această frumoasă Flacără Diamant a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, care conectează Chakra Plexului meu Solar la Chakra Inimii mele, în aceste filamente diamant ale Luminii.

Această frumoasă Flacără Diamant a Conștiinței lui Melchizedek se activează, Acum, în Chakra Inimii mele, Acum, unindu-mi toate Chakrele într-o unică Coloană a Luminii Unificate.

Toate Chakrele mele sunt, Acum, scăldate în această Flacără a Purității și a Inocenței, a Conștiinței lui Melchizedek, purtându-mă, mai adânc, în Iubire și
Apreciere de Sine.

De acum încolo, Chakrele mele acceptă, doar, această energie a Iubirii Divine și a Conștiinței Christice, în timp ce Eu experimentez întreaga mea măreție și Lumină, ca această Flacără sacră de transfigurare a Iubirii Divine, aliniat(ă) la toate dimensiunile Luminii și ale Inimii Cosmice a Mamei / Tatălui Dumnezeu.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

unnamed (2)

 

Arhanghelul Haniel avansează, Acum, pentru a vă ajuta să creați un vortex rotativ, în sensul acelor de ceasornic, de la Chakra Inimii prin fiecare Chakră.

Acesta va activa, corect, raportul Fibonacci pentru fiecare Chakră, unindu-vă cu Inima Creatorului și cu Inima Pământului.

În plus, prin această activare, voi veți împământa țelul Sufletului vostru, de la Chakra Inimii voastre la Inima Mamei Pământ, astfel încât voi să puteți crea schimbare pentru voi și pentru ceilalți, pe măsură ce voi călătoriți pe Calea Iubirii Divine.

Acum, afirmați:

Cu ajutorul Arhanghelului Haniel, Eu activez, Acum, vortex-ul rotativ al Chakrelor mele, la rapoartele corecte Fibonacci.

Eu vizualizez, Acum, acest vortex rotativ activat în Chakra Inimii mele, care se rotește prin Chakra Plexului meu Solar, Chakra mea Timus, Chakra mea Sacrală, Chakra Gâtului meu, Chakra mea Rădăcină, Chakra mea Al Treilea Ochi, Chakra Picioarelor, Chakra mea Coroană, Chakra mea Steaua Pământului, Chakra mea Steaua Sufletului și, Acum, în Inima Mamei Pământ și în Clusterele Luminii Diamant ale Mamei Pământ .

Minunat, dragilor.

Voi vă conectați, Acum, la Conștiința Luminii Eu Sunt Avatar și la Iubita Prezență Eu Sunt a tuturor Sufletelor trezite, care ajută prin serviciul lor Divin, la evoluția întregii Vieți.

Minunat, dragilor.

Voi sunteți ancorați, Acum, în Inima Mamei Pământ.

Voi ancorați țelul Sufletului vostru în Conștiința colectivă a Luminii, pentru a crea schimbare pentru voi și pentru ceilalți, în această Co-Creație a Raiului pe Pământ.

Voi simțiți, Acum, minunata Iubire Divină a Mamei Pământ, pentru că voi sunteți conectați, prin Chakra Inimii voastre, la Inima Mamei Pământ.

Voi sunteți Inimi deschise în această Epoca de Aur a Luminii și, Acum, voi sunteți conectați cu întreaga Viață de pe acest plan pământesc, în Iubire Divină.

Există numai Iubire și voi simțiți asta în fiecare celulă din corpurile voastre.

Voi sunteti conectați, Acum, la Inima Creatorului, la Inima Cosmică a Lui Dumnezeu, în perfectă aliniere cu misiunea voastră, ca Flăcări sacre de transfigurare a Iubirii Divine.

Voi mergeți pe Calea Iubirii Divine, prin Iluminarea Mamei / Tatălui Dumnezeu, a Iubitei voastre Prezențe Eu Sunt, a Îngerului vostru Păzitor, a Familiei Sufletului vostru și a Familiei Stelare și a tuturort Ființelor Luminii de Sus, pe care le recunoașteți personal.

Vizualizati aceste Ființe minunate ale Luminii, care merg în fața voastră, alături de voi și în spatele vostru, îndrumându-vă, mereu, în Lumină.

Minunat, dragilor.

Acum vă aflați într-un cerc cu sute și mii de alți Inițiatori Melchizedek ai Luminii si voi învăluiți, Acum, Mama Pământ și întreaga sa Viață, în această minunată Flacără Diamant Albastru-roz, Verde Smarald și Purpurie a Luminii, astfel încât Întreaga Viață să se trezească la Sinele autentic, la măreția și la Lumina sa, la țelul Sufletului pe acest pământ sfânt.

Acum vă întoarceți în spațiul vostru sacru.

Mulțumiți tuturor acestor Ființe Iluminate de Lumină, care v-au însoțit în Templul Serviciului Divin, știind că voi sunteți bineveniți în orice moment.

Activați, Acum, Scutul de Lumină al Trinității Lorzilor, călătoriți prin acest vortex în merkaba activat, înapoi în spațiul vostru sacru.

Ancorați-vă, încă o dată, în Inima de Cristal a Mamei Pământ.

Voi sunteți relaxați și profund prezenți în această misiune, dragilor.

Deschideți ușor ochii, prezenți pe deplin, privind prin ochii voștri de Maestru, la întreaga Viață din jurul vostru.

Vă mulțumim pentru serviciul vostru Divin, vă binecuvântăm și vă dorim o zi magică.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Link original:

http://www.pleiadianlight.net/eye-of-horus-august-2017

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/08/15/templul-serviciului-divin-energiile-eclipselor-solare-si-activarea-serviciului-divin-mondial/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Meditație

 

 

7 Chakras Chants

Publicat în Anrita Melchizedek | Etichetat , | 1 comentariu

Eclipsa de Lună Plină ~ 07 August 2017 ~ Resetare

L’Aura Pleiadian

03 August 2017

Lună Plină în Vărsător și Eclipsă Lunară, 07 august 2017

O Resetare puternică.

Această Eclipsă de Lună marchează sfârșitul unei faze de Eclipse, care a început cu Eclipsa de Lună din Februarie 2017.

Acest impact va continua cu Eclipsa de Soare din 21 august 2017, până la Eclipsa de Lună din 31 ianuarie 2018.

Aceste energii sunt puternic TRANSFORMATOARE, disponibile pentru TINE, care îți vor trezi MAI MULT din Conștiința extinsă completă a Ființei de Lumină care Tu Ești.

Toate Relațiile PREGĂTITE pentru ÎNCHEIERE și o Resetare totală a EMOȚIILOR ~ sentimente ~ IUBIRE și relații LA TOATE nivelurile.

Succes ~ Libertate ~ Ascensiune.

 Jupiter pătrat cu Pluto legat de Soare și Lună.

Având în vedere că apar lucruri, folosește această MĂREAȚĂ oportunitate a CONȘTIENTIZĂRII, de la nivelul tău, pentru a elibera toate modurile de gândire și de existență depășite.

Soarele în opoziție cu Luna ~ Lună Plină ~ va aduce întotdeauna și zone de non-echilibru în conștiința ta, cu scopul de a te auto observa, de a te simți și de a elibera.

Această Lună Plină și Eclipsa vor fi resimțite cu câteva zile înainte de 07 August, ACUM.

Jupiter Dorind SUCCES ~ pe toate planurile, NOUL TU, Noul Țel, NOI nivele de relații în toate aspectele. Un Nou Început al unei relații.

Succesul, puterea și influența, care vin prin Inima ta, sunt ale tale.

Este posibil să influențeze potențial relațiile personale. Flăcări Gemene, UNIUNI eterne. Succes după succes combinând IUBIREA și transformarea în TINE.

Soarele Sextil cu Jupiter ~ Veselie, Fericire ~ Iubire! Extindere în toate zonele conștiinței tale = experiențele tale de Viață.

Luna în opoziție cu Marte ~ energie INTENSĂ folosită pentru reușită. IUBIRE intensă, sentimente.

Soare Conjunct cu Marte ~ ENERGIE Intensă. Eliberează prin focul Iubirii de Sine. IUBIRE Intensă.

Orice zonă, care are nevoie să fie Transformată, va fi transformată.

Această Lună Plină Sacră și Eclipsa Lunară ~ te influențează în interior. Modelul tău este înăuntru. În interiorul conștiinței tale.

Aceasta este o PUTERNICĂ RESETARE pentru TINE!

Eu primesc, Acum, abundența Vieții, Iubirii și Eu spun bun venit schimbărilor în viața mea, ACUM  ~ schimbări care ajustează Frecvența mea.

Eu îmi Deschid Inima, pentru a primi Iubire PERFECTĂ.

Iubire intensă transformatoare ~ Acum.

Eu mă Deschid și Eu Capitulez în fața puterii Superioare a Ființei Mele de Lumină – Care știe Tot Ceea Ce urmează să vină la mine.

Asta îmi aparține pentru eternitate.

Eu mă Deschid, pentru ca Eu să Primesc, ACUM.

Eu Sunt încărcată cu Iubirea eternă a Grației, care mă primește în această nouă Viață, Acum.

Eu Sunt Iubire și Eu Primesc ACUM.

În Iubirea eternă și Grația a Tot Ceea Ce Este ~ ACUM, Eu Sunt cu tine.

Link original:

Lunar Eclipse Full Moon in Aquarius, August 7th, 2017 ~ A RESET

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/08/04/eclipsa-de-luna-plina-07-august-2017-resetare/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Invocație 

 

Publicat în L’Aura Pleiadian | Etichetat , , | 3 comentarii

Eclipsele din August – Semnalul Iubirii

24 Iulie 2017

Zeița Lunii

Luna este un vehicul pentru transmiterea Femininului Divin.

Luna Luminii

Luna noastră este una dintre cele mai importante fortărețe ale Forțelor Luminii din Sistemul nostru Solar. Nu este un satelit artificial, nici nu este plin de reptilieni. Toți reptilienii și alte rase negative și bazele lor lunare au fost, deja, eliminate de pe Lună de către forțele Luminii.

Principala bază lunară a forțelor Luminii Galactice se află în interiorul craterului Tycho. Craterul Tycho este un crater foarte luminos aflat în zona de sud a părții, orientate spre Pământ, a Lunii.

Luna este un portal care transmite energiile Zeiței către suprafața Pământului. Dacă doriți să vă conectați cu partea feminină, cu însăși Zeița, conectați-vă cu Luna.

Sursa:

http://2012portal.blogspot.ro/2014/06/moon-of-light.html?m=0

* Partea de sud a Lunii Pline se va scufunda în conul întunecat de umbră al Pământului, timp de aproape două ore, de la 17:22 la 19:18 UTC (n.tr. de la 20:22 la 22:18, ora României, cu ora de maxim 21:20) pe 07 august 2017.

* Nota traducătorului:

Eclipsa Parțială de Lună (ora 21:20) / Lună Plină în Vărsător (ora 21:11) ora României

Eclipsa se produce în noaptea de 07 August 2017 și are maximul la orele 21:20 (ora României).

Este o Eclipsă parțială, iar în timpul maximului partea de jos a discului selenar va căpăta o culoare portocalie.

Fenomenul începe la ora 18:49, când Luna încă nu a răsărit, iar Soarele se află pe cer, Luna intră în umbra Pământului la ora 20:22, exact când răsare dinspre orizontul de est – sud – est. Dea acum înainte Eclipsa va putea fi observată și din România.

Maximul Eclipsei se produce la ora 21:20, când Luna se va afla nu foarte sus pe cer, înspre sud est.

Luna iese din umbra Pământului la ora 22:18, iar Eclipsa se termină la 23:51.

Sursa:

http://www.astro-urseanu.ro/eclipse_luna.html

Link către eveniment: Aici

https://www.facebook.com/events/1291824660943944/?active_tab=about

 

O Eclipsă Totală de Soare va avea loc luni, 21 august 2017. Va fi vizibilă în totalitate, doar, pe o porțiune în bandă din SUA. Eclipsa Soarelui apare atunci când Luna trece între Pământ și Soare, ascunzând vederii, în totalitate sau parțial, imaginea Soarelui pentru un spectator de pe Pământ.

Link către eveniment: Aici

https://www.facebook.com/events/1770310079951122/?active_tab=about

* Aceasta va fi văzută pentru prima oară de pe uscat în SUA, la scurt timp după ora 10:15 PDT (n.tr. ora 20:15 ora României), pe coasta Pacificului Oregon și, apoi, va progresa spre est prin Salem, OR, Casper, WY, Lincoln, NE, Kansas City, Nashville, TN, SC și, în final, Charleston, SC, terminându-se în Carolina de Sud la ora 14:48 EDT (n.tr. ora 21:48 ora României).

O Eclipsă parțială va fi văzută pentru o perioadă mai mare de timp, începând cu puțin după ora 9:00 PDT (n.tr. ora 19:00 ora României), de-a lungul coastei Pacificului din Oregon.

O Eclipsă parțială a Soarelui va fi văzută din partea mult mai largă a penumbrei Lunii, inclusiv întreaga America de Nord, America de Nord, Europa de Vest și unele state din Africa.

„Valul galactic al Iubirii”, care în cele din urmă va dizolva Vălul și Plasma Caracatiței, este un val de energie feminină.

* În centrul galaxiei noastre, există o uriașă stea dublă, sursa Luminii și a Vieții pentru această Galaxie, Zeița Galactică, Pleroma, Soarele Galactic Central.

Ea respiră și pulsează cu un ritm regulat, fiecare bătaie de inimă durează 26.000 de ani până a fi încheiată. De fiecare dată când inima Galactică bate, centrul Galactic trimite un val de particule fizice și non-fizice foarte încărcate în întreaga Galaxie.

Această bătaie a inimii Galactice a antrenat precesia axei Pământului pentru alinierea la ciclul de 26.000 de ani.

Ilustrația de mai jos arată absorbția undelor electromagnetice de către atmosfera Pământului. Diferitele frecvențe ale radiației sunt absorbite în diferite cantități, în special Lumina vizibilă și undele radio sunt transmise în mare măsură, iar radiațiile infraroșii și razele x și gamma de înaltă frecvență sunt, în mare măsură, blocate.

GalWave

Illustration showing the absorbance of electromagnetic waves by the Earth’s atmosphere. Different frequencies of radiation are absorbed by different amounts, notably visible light and radio waves are largely transmitted, but infrared and high frequency x-rays and gamma rays are largely blocked.

În realitate, în interiorul Sistemului nostru Solar există forțe puternice de Lumină, pentru a se asigura că acest proces va fi mult mai armonios de data aceasta.

Vor exista, în continuare, o intensitate emoțională și o creștere a activității tectonice.

Însă aspectul principal al acestui puls Galactic va fi un val de Iubire cosmică.

Această energie a Iubirii este baza realității cosmice universale și ajunge, Acum, pe țărmurile noastre.

Această energie are proporții Galactice și nu poate fi oprită.

Iubirea este Inima Creației

Iubire Galactică

Această energie va elimina complet anomalia primară și entitatea

plasmă caracatiță  din jurul Pământului, numită Yaladaboth în învățăturile gnostice.

Mitul gnostic afirmă în mod clar că Yaldabaoth era ascuns în „norul gros” al planului plasmatic.

Energia pleromică a Iubirii Galactice va dizolva toate învățăturile false ale Archonilor.

Sursa:

http://2012portal.blogspot.ro/2015/07/galactic-wave-of-love.html?m=0

Acest val va elimina efectele scalare care blochează tahionii și energiile zeiței de pe suprafața Pământului – aducând Evenimentul care va inaugura o Eră a Păcii și Prosperității pentru omenire, pentru Sistemul Solar și, în cele din urmă, pentru întreaga Galaxie.

Putem folosi această Eclipsă pentru a ancora aceste energii și pentru a declara intenția noastră colectivă de Descoperire a Comprimării.

În cele din urmă, Evenimentul este manifestarea pe planul 3D a principiului Iubirii necondiționate. Acest lucru nu înseamnă doar că justiția se va face utilă, dar că și populația suferindă a planetei va fi vindecată după milenii de traume cauzate de carantină și de sclavia maselor.

Pentru a ancora aceste energii în timpul Eclipsei de Lună și de Soare, puteți folosi, fie meditația ghidată în propria voastră limbă, fie, pur și simplu, vizionați acest videoclip „Semnalul Iubirii”.

 

Link-uri importante

Meditația audio ghidată în limba engleză: Aici

Fondul muzical al meditației: Aici

Scurte informații despre cele două Eclipse:

 

Meditația

Zeița Lunii

Dacă aveți pietre Cintamani personale, țineți-le cât mai aproape de Inimă .

Piatra CINTAMANI este o piatră sacră care a venit de pe Sistemul Stelar SIRIUS.

 

Piatra Cintamani

Nota traducătorului:

Puteți folosi pentru meditație Moldavit

Moldavit

https://tiganusionutz.wordpress.com/2011/12/10/moldavitul-o-alta-piatra-a-noii-ere/

(1) Utilizează propria tehnică pentru a atinge o stare relaxată de conștiință.

(2) Deschide poarta stelară, care este Chakra inimii tale și las-o să primească energiile din Soarele Galactic Central.

(3) Vizualizează cum în câmpul tău energetic se revarsă această Lumină Divină și, conectează-te, prin Chakra Steaua Sufletului (situată la 20 de centimetri deasupra capului), la Chakrele Steaua Sufletului ale tuturor ființelor din Sistemul Solar.

(4) Vizualizează Lumina alb – albastră din Soarele Central, care se revarsă în ființa ta.

(5) Vizualizează pe toți cei vindecați de toate traumele trecute și prezente.

(6) Vizualizează Pacea și Abundența care se manifestă pe această planetă.

(7) Vizualizează oamenii de pe Pământ sărbătorind și participând cu bucurie la crearea Noul nostru Pământ, unde toți oamenii obțin ceea ce au nevoie și aleg, în mod liber, să trăiască așa cum doresc.

(8) Menține aceste viziuni în Inima ta și în Mintea ta și transmite-le întregii omenirii … astfel încât oamenii să se trezească la posibilitatea că viața poate fi mai bună decât ceea ce ei trăiesc Acum.

(9) Vizualizează cum întreaga omenire ia măsuri pozitive personale și colective, pentru a aduce Noul Pământ în ființă.

Victoria Luminii!

Link original:

http://prepareforchange.net/august-eclipses-love-signal-meditation/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://wordpress.com/post/didaaurelia444.wordpress.com/85147

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în Eclipsa Luna | Etichetat , , | Lasă un comentariu

Invocația Luminii Sufletului Tău

Foto:  Ellen Whitehurst

Începe și încheie ziua cu această „Invocație a Luminii Sufletului tău” și simte puterea sa alchimică în viața ta.

Fă o pauză, Respiră și Simte … Nu te grăbi …

Invocarea Luminii Sufletului Tău

În prezența Marii Lumini Radiante,

Sufletul Meu se revarsă, de Sus, în Chakra mea Coroană, Strălucirea sa Luminează întreaga Mea Ființă.

(Relaxează-te, respiră și simte)

Strălucind ca un cristal, Eu Întruchipez strălucirea caldă a Marelui Soare Central.

Eu Simt Transformarea în mine, așa cum Eu Simt Flacăra Sfântă a Luminii în Inima Mea Sacră.

(Relaxează-te, respiră și simte)

Trupul meu primește această Binecuvântare, Acum.

Eu Sunt Măreața Lumină a Sufletului meu.

(Relaxează-te, respiră și simte)

Toate zonele Vieții mele primesc Miracolele Iubirii Eterne.

Finanțele mele, relațiile mele, sănătatea mea sunt în UNIUNE cu

Lumina Armoniei Eterne.

(Relaxează-te, respiră și simte)

Abundența se revarsă asupra mea fără efort, ca și Lumina Iubirii Divine însăși, Acum.

(Relaxează-te, respiră și simte)

Lumina mea se revarsă în Tot Ceea Ce mă Înconjoară.

(Relaxează-te, respiră și simte)

Lumina nesfârșită a Sufletului meu mă încarcă cu Recunoștință, Acum și în această Zi

Și ajunge în Infinit ca și Binecuvântare Divină.

(Relaxează-te, respiră și simte)

Harul iubirii este Infinit în Puterea sa Sfântă Alchimică.

Eu Sunt Unul (Una) cu Lumina Sufletului meu Etern, Acum.

(Relaxează-te, respiră și simte)

Rămâi prezent(ă), respiră și simte Binecuvântările acestei Invocări, Acum …

Acumulează și păstrează cu tine această Lumină pe tot parcursul zilei! Eu Te iubesc!

În Sacralitatea Uniunii Divine și a Iubirii Eterne,

Delegația Pleiadeiană; Regina Luminii

Invocația Luminii Sufletului

Link original:

Invocation to The Light of Your Soul

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/08/01/invocatie-a-luminii-sufletului-tau/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

http://didaaurelia444.blogspot.ro/2017/08/har-din-cer.html

„Eu Sunt Lumina Sufletului meu,
Eu Sunt frumoasă,
Eu Sunt generoasă,
Eu Sunt beatitudine,
Eu Sunt, Eu Sunt.”

 

Publicat în L’Aura Pleiadian | Etichetat , , | 2 comentarii

Portalul 8:8 – Activare

Pământul Soare – Marele Soare Central Sirius

8:8

Calea către Sirius (n.tr. cea mai strălucitoare stea) este prin Puterea Focului Violet, cu numărul său gematrian conducător 7, în timp ce Puterea lui Sirius este în gematria lui 8, atât verticală, cât și orizontală, cu culoarea sa, care se odihnește în Focul Albastru al  Conștiinței Leului!

Nota traducătorului:

Gematria – http://laitman.ro/spiritualitate/ce-este-gematria/

Gematria (din lb. greacă ”geometria”, în lb. aramaică ”gematrya”) este o metodă a Kabbalei literare care folosește pentru interpretarea scripturilor un sistem de corespondențe literă-număr, pe baza căruia se calculează valorile numerice ale unor cuvinte sau fraze. În general, dar nu numai, se caută conexiuni între valori numerice identice sau similare. Principala operație matematică folosită este însumarea (pentru obținerea valorii unui cuvânt se adună valorile literelor componente, pentru calcularea valorii unei fraze se adună valorile cuvintelor componente). Sursa: aici

… Mantra lui Sirius …

„Eu Sunt Puterea 3- ORI -3

Eu Sunt Puterea TRANSMUTĂRII
Eu Sunt Puterea PURIFICĂRII
Eu Sunt Puterea PRECIPITĂRII
Eu Sunt Puterea MANIFESTĂRII
Eu Sunt Puterea LEVITAȚIEI
Eu Sunt Puterea  TELEPORTĂRII
Eu Sunt Puterea TELEPATIEI
Eu Sunt Puterea RESUSCITĂRII
Eu Sunt Puterea ASCENSIUNII

Eu Sunt Puterea INFINITULUI”

RUGĂCIUNEA

către Dumnezeu, Creatorul a Tot Ceea Ce Este,

pentru a intra în Împărăția Lui,

pentru 8: 8

Puternic Spirit Măreț de Lumină!

Care strălucești peste tot Infinitul

Atrage „Scânteia” Flăcării mele aproape de Tine.

Ridică-mi Sufletul din întuneric, astfel încât Eu să mă eliberez;

De ceea ce Eu știu, de ceea ce Eu am, de ceea ce Eu Sunt!

 Și astfel, Eu Sunt pregătit(ă) să primesc Totul de la Tine.

Ridică-mi corpul din robie și, astfel, Eu să mă unesc cu Tine!

Dă-mi, mie, putere pentru a fuziona cu Lumina Ta și pentru a trăi în Lumina Ta

Împărăția Spiritului Tău este întruchipată în trupul meu,

Astfel încât, Eu Sunt Unul (Una) cu Toate și Toate sunt Unul (Una) cu mine.

Măreț Spirit al Luminii, umple-mi trupul, Acum, cu Viața Ta

Umple-mi trupul, Acum, cu Lumina Ta

Vino, Acum, din Floarea Iubirii, care strălucește peste tot întunericul!

Măreț Spirit al Luminii, Eu Te rog, în numele și puterea Mamei/Tatălui Dumnezeu Creator/Prezenței Eu Sunt Tot Ceea Ce Este

Omniprezenței/Omnipotentei/Atotștiutorului/Mărețului Spirit Eu Sunt,

Iahve (YHWH) al Întregii Existențe, Adonai al Întregii Vieți, Aton al Întregii Creații, Cel fără de formă, Cel fără de nume, al Luminii Eterne

Eliberează-mă, Acum, de tot întunericul și încarcă-mă cu Lumina Ta!

Eu Sunt, Acum, Lumina

Zin Uru … Zin Uru … Zin Uru

Eu Sunt, Acum, puternic(ă) în totalitate

Și prin mine, măreț Spirit al Luminii, curge puterea Ta invincibilă,

Astfel încât, întunericul care îndrăznește să mă atingă pe mine sau lumea mea,

Este redus la tăcere, Aici … Acum … și pentru totdeauna.

Eu Sunt centrul de putere al forței electronice!

Eu Sunt Lumina Divină!

Prezența Eu Sunt Dumnezeu este în mine!

Eu Sunt Dumnezeu în acțiune!

Eu Sunt Tot Ceea Ce Este!

Eu Sunt Ceea Ce Eu Sunt!

Eu Sunt!

AUM AUM AUM

Conștiința se amplifică la al -144 – lea grad al frecvenței Luminii Infinite a Lui Dumnezeu/Zeiței

(Inspiră și expiră)

Model de formă infinită vibrațională se activează

Acum, întorcându-mă la centrul Inimii Lui Dumnezeu și a Pământului,

Eu îngădui tuturor codificărilor mele  să expansioneze din Inima mea, să îmbrățișeze Totul de pe Pământ și întreaga omenire,

Transformând Totul în al – 144 – lea grad al Conștiinței Leului.

(Inspiră și expiră)

Eu Sunt Puternic(ă)

Eu Sunt Puternic(ă)

Eu Sunt Puternic(ă).

Sursa: aici
Nota traducătorului:

YHWH

https://ro.wikipedia.org/wiki/YHWH

The Name of God: Jehovah

https://biblethingsinbibleways.wordpress.com/2013/07/24/the-meaning-the-character-and-pronunciation-of-almighty-gods-name-yhvh/

Adonai

https://dexonline.ro/definitie/Adonai

https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism

Aton

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aton

https://www.britannica.com/topic/Aton

Sirius

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sirius

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_celor_mai_str%C4%83lucitoare_stele

https://dexonline.ro/definitie/sirius

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/08/01/portalul-88-activare/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat în 888, Mantre, Rugaciuni | Etichetat , , | 1 comentariu

Portalul Porții Leului

Poarta Leului

Foto:
https://www.linkedin.com/pulse/close-encounter-egyptian-sirius-8888-sangeeta-handa

Portalul Leului se deschide pe 08 August

Ești Tu pregătit pentru Poarta Leului?

Iată ce este bine să știi?

De Brandon Richard

Salutări, camarazi călători!

Perioada astrologică a Leului rulează între 23 iulie și 22 august.

Între aceste date se află o zi specială specială – 8 august.

Ea este a 8-a zi a lunii a 8-a și marchează deschiderea Porții Leului.

Acest lucru este important din mai multe motive.

De mii de ani, astrologii au observat că deschiderea Porții Leului aduce un influx incredibil de energie.

Și nu se aplică doar Leului; Există beneficii pentru fiecare dintre noi să profităm în această perioadă de tranziție.

Dar ce anume deschide Poarta Leului? Ce fel de energie aduce și cum puteți beneficia de ea?

Mă bucur că ai întrebat! Răspunsul la ambele întrebări vine imediat.

4 Lucruri pe care este bine să le cunoașteți despre deschiderea Porții Leului

#1 – 8

Din punct de vedere astrologic, 8 este un număr foarte important.

Și așa cum am menționat mai devreme, există o mulțime de 8 în jurul deschiderii Porții Leului.

Însă în acest an, nu numai că este a 8-a zi a lunii a 8-a.

Întregul an este, de asemenea, ușor de divizat cu 8.

8 este marele egalizator.

Echilibrează atât lumile materiale cât și cele imateriale.

Deci, în ziua deschiderii Poarta Leului, așteptați o schimbare majoră în viața voastră, care aduce armonie și pace.

Fiți receptivi la această armonie, chiar dacă înseamnă că sunteți nevoiți să renunțați la lucruri, aceasta va funcționa pentru o mai mare coerență în viața voastră.

#2 – Privește Cerul

O serie de lucruri importante se întâmplă în galaxia noastră în jurul deschiderii Porții Leului.

Cel mai clar dintre ele este atragerea lui Sirius – cea mai strălucitoare stea pe care o vedem – spre Pământ.

La punctul culminant, care se întâmplă pe 8 august, Sirius se aliniază direct cu piramidele din Giza.

În Egipt, aceasta este marcată de abundență – creșterea râului Nil, pentru a fi mai exact.

Energia lui Sirius îi trezește și pe cei care doresc și își activează Chakra celui de-al Treilea Ochi.

Aceasta servește pentru a ne reaminti că noi nu suntem în Univers – noi suntem Universul.

Este o reamintire a abundenței supreme care există.

Deschideți-vă către această energie și așteptați un mare sentiment de conexiune și apartenență.

#3 – Deține Controlul Asupra Plexul Tău Solar 

Plexul Solar

În momentul deschiderii Porții Leului, Soarele se îndreaptă spre o aprindere accelerată.

Acest lucru este oglindit perfect în interiorul corpurilor voastre  – în Plexul vostru Solar – pentru a fi mai exact.

Plexul Solar este centrul vostru de putere și în timpul deschiderii Porții Leului, acesta este actualizat.

Aceasta duce la expansiunea conștiinței și a conștientizării.

Fiți atenți la energia voastră pe 8 august și  așteptați- vă să deveniți conștienți de potențialul vostru nelimitat.

Nu vă fie teamă de acest potențial care vă împinge într-o stare de egotism.

Țineți minte, Poarta Leului este un moment de echilibru.

Îmbrățișați energia și încrederea atunci când vin.

#4 – Concentrați-vă pe Viitor

Poarta Leului va rămâne deschisă între 8 august și 14 august.

Dar asta nu înseamnă că beneficiile se opresc acolo.

Priviți-o ca o perioadă de reîncărcare – un timp pentru a vă recâștiga echilibrul, încrederea și energia.

După cum vedem în jurul nostru, prea mulți oameni pierd din vedere aceste trei lucruri și se trezesc suprasolicitați, înotând într-o piscină de îndoială de sine și încercând să găsească consolare într-o extremă sau alta.

Deschideți-vă către energia Porții Leului, concentrându-vă asupra viitorului, manifestând încredere și înconjurați-vă cu energie pozitivă pe data de 8 august!

Link original:

https://www.consciousreminder.com/2017/07/30/lionsgate-portal-opening-august-8th-4-things-need-know/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/08/01/portalul-portii-leului/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Herrin – Embrace the Moment

* Preparing The Way
* The Higher Mind
*Fire In The Belly
*Inner Strength
*Reflection of Self
*The Journey Home

 

 

Publicat în 2017, 888 | Etichetat , | 2 comentarii

Co-Creator

You-Are-Co-Creator-Of-Your-Life

 CO-CREATOR

Scris și © Copiat 2011
De Andrew Paul Smith 02-12-2011

Conexiune la distanță,
Tu Ești atât de departe
Și, totuși, Tu Ești la fel de aproape, precum
Soarele este de zi.

Lumina este ceea ce Tu aprinzi
În viața și sufletul meu,
Tu Ești ambele, călătoria
Și Tu Ești țelul.

Perseverența unei vieți
M-a adus aproape de Tine.
Se pare că ceea ce Eu am căutat,
Mă căuta și el pe mine.

Dumnezeul Universului
Și întinderea întregului spațiu
Este Dumnezeul celor mici
Și, Acum, Eu văd locul meu.

Ca și co-creator
Cu Cel care m-a iubit mai întâi
Și în profunzimea întunericului
Mâna Lui iubitoare Eu O simt.

Sursa:

http://apsmithonline.com/co-creator/

Traducere:
Dida Aurelia

Pace, Lumină, Iubire, Compasiune, Serenitate și Binecuvântări Divine Tuturor!

Vă Iubesc pe Toți

https://ro.gravatar.com/didaaurelia444

https://didaaurelia444.wordpress.com/2017/07/30/co-creator/

Acest material este proprietatea traducătorului și este permisă copierea și repostarea sa, doar, cu publicarea provenienței traducerii originale (link-urile menționate mai sus).

Mulțumesc!

Publicat în Fără categorie, Universul Sacru al Iubirii | Etichetat , , | Lasă un comentariu